Các con số điện thoại nói lên điều gì bạn biết chưa?

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về thế nào là sim số đẹp. Mỗi con số sinh ra đều mang những ý nghĩa khác nhau. Số điện thoại của bạn nói lên điều gì? Hãy cùng khám phá nhé!

>>>Tham khảo thêm:
Số điện thoại của bạn "tiết lộ" điều gì?

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0962 733337 Giá : 5,600,000      < - > 0961 666956 Giá : 3,500,000
0962 777993 Giá : 5,600,000      < - > 0961 666958 Giá : 3,500,000
0962 777996 Giá : 5,600,000      < - > 0961 666990 Giá : 3,500,000
0962 888797 Giá : 5,600,000      < - > 0961 668569 Giá : 3,500,000
0962.9 66.368 Giá : 5,600,000      < - > 0961 668589 Giá : 3,500,000
0962.9 88.368 Giá : 5,600,000      < - > 0961 668618 Giá : 3,500,000
0963 906390 Giá : 5,600,000      < - > 0961 668626 Giá : 3,500,000
0963.28.3883 Giá : 5,600,000      < - > 0961 668682 Giá : 3,500,000
0963.9 66.368 Giá : 5,600,000      < - > 0961 668786 Giá : 3,500,000
0964.39.1368 Giá : 5,600,000      < - > 0961 669189 Giá : 3,500,000
0964.65.1368 Giá : 5,600,000      < - > 0961 669234 Giá : 3,500,000
0966 882220 Giá : 5,600,000      < - > 0961 669269 Giá : 3,500,000
0967.3 4.6879 Giá : 5,600,000      < - > 0961 669289 Giá : 3,500,000
0968.60.9889 Giá : 5,600,000      < - > 0961 669345 Giá : 3,500,000
0968.8668.91 Giá : 5,600,000      < - > 0961 669379 Giá : 3,500,000
0969 200668 Giá : 5,600,000      < - > 0961 669389 Giá : 3,500,000
0969 690102 Giá : 5,600,000      < - > 0961 669444 Giá : 3,500,000
0969 777995 Giá : 5,600,000      < - > 0961 669589 Giá : 3,500,000
0969 777996 Giá : 5,600,000      < - > 0961 669879 Giá : 3,500,000
0969 777998 Giá : 5,600,000      < - > 0961 67 5988 Giá : 3,500,000
0969.7 0.7968 Giá : 5,600,000      < - > 0961 670076 Giá : 3,500,000
0969.75.8886 Giá : 5,600,000      < - > 0961 681978 Giá : 3,500,000
0969690309  Giá : 5,600,000      < - > 0961 686683 Giá : 3,500,000
097 166 1996 Giá : 5,600,000      < - > 0961 686779 Giá : 3,500,000
097 246 1988 Giá : 5,600,000      < - > 0961 688068 Giá : 3,500,000
097.38.36663 Giá : 5,600,000      < - > 0961 688169 Giá : 3,500,000
0971 181838 Giá : 5,600,000      < - > 0961 716969 Giá : 3,500,000
0971 359988 Giá : 5,600,000      < - > 0961 756175 Giá : 3,500,000
0971 506506 Giá : 5,600,000      < - > 0961 77.59.59 Giá : 3,500,000
0971 509509 Giá : 5,600,000      < - > 0961 780078 Giá : 3,500,000
0971 961986 Giá : 5,600,000      < - > 0961 786969 Giá : 3,500,000
0971.82.1992 Giá : 5,600,000      < - > 0961 789368 Giá : 3,500,000
0972 067878 Giá : 5,600,000      < - > 0961 789379 Giá : 3,500,000
0973 472332 Giá : 5,600,000      < - > 0961 798181 Giá : 3,500,000
0975.66.22.33 Giá : 5,600,000      < - > 0961 806969 Giá : 3,500,000
0977 270246 Giá : 5,600,000      < - > 0961 808008 Giá : 3,500,000
0977 686851 Giá : 5,600,000      < - > 0961 828181 Giá : 3,500,000
0978.091.555 Giá : 5,600,000      < - > 0961 829222 Giá : 3,500,000
0979 997980 Giá : 5,600,000      < - > 0961 831686 Giá : 3,500,000
098.11 7.6879 Giá : 5,600,000      < - > 0961 838181 Giá : 3,500,000
098.17.6.1988 Giá : 5,600,000      < - > 0961 843838 Giá : 3,500,000
0983 366586 Giá : 5,600,000      < - > 0961 85 1102 Giá : 3,500,000
0983.22.33.68 Giá : 5,600,000      < - > 0961 859589 Giá : 3,500,000
0984.63.1368 Giá : 5,600,000      < - > 0961 866896 Giá : 3,500,000
09.888111.75 Giá : 5,600,000      < - > 0961 866898 Giá : 3,500,000
0869 167888 Giá : 5,600,000      < - > 0961 868858 Giá : 3,500,000
0975.53.35.35 Giá : 5,625,000      < - > 0961 879989 Giá : 3,500,000
0977 652789 Giá : 5,625,000      < - > 0961 88 9229 Giá : 3,500,000
0868.98.97.96 Giá : 5,625,000      < - > 0961 886399 Giá : 3,500,000
0971 886 186 Giá : 5,650,000      < - > 0961 888660 Giá : 3,500,000
098 1111 798 Giá : 5,650,000      < - > 0961 888698 Giá : 3,500,000
0984 231 567 Giá : 5,650,000      < - > 0961 888985 Giá : 3,500,000
0988 668 013 Giá : 5,650,000      < - > 0961 899186 Giá : 3,500,000
0988 688 013 Giá : 5,650,000      < - > 0961 899869 Giá : 3,500,000
0868 246468 Giá : 5,666,000      < - > 0961 921789 Giá : 3,500,000
0967 738789 Giá : 5,690,000      < - > 0961 939929 Giá : 3,500,000
0967 960789 Giá : 5,690,000      < - > 0961 951668 Giá : 3,500,000
0967.68.3789 Giá : 5,690,000      < - > 0961 952003 Giá : 3,500,000
0961 599898 Giá : 5,700,000      < - > 0961 952004 Giá : 3,500,000
0961 660669 Giá : 5,700,000      < - > 0961 952008 Giá : 3,500,000
0968 888022 Giá : 5,700,000      < - > 0961 963222 Giá : 3,500,000
0969 666067 Giá : 5,700,000      < - > 0961 969959 Giá : 3,500,000
097.11.1.2013 Giá : 5,700,000      < - > 0961 98.59.59 Giá : 3,500,000
0971 599898 Giá : 5,700,000      < - > 0961 981102 Giá : 3,500,000
0972.79.11.39 Giá : 5,700,000      < - > 0961 989866 Giá : 3,500,000
0973.08.68.39 Giá : 5,700,000      < - > 0961 999238 Giá : 3,500,000
098.777.5.444 Giá : 5,700,000      < - > 0961 999633 Giá : 3,500,000
0988 886385 Giá : 5,700,000      < - > 0961.12.1919 Giá : 3,500,000
086 9339 868 Giá : 5,700,000      < - > 0961.13.1919 Giá : 3,500,000
0966 688991 Giá : 5,710,000      < - > 0961.17.1919 Giá : 3,500,000
0971 282939 Giá : 5,710,000      < - > 0961.18.48.68 Giá : 3,500,000
0971.29.1368 Giá : 5,710,000      < - > 0961.22.7878 Giá : 3,500,000
096 19 12789 Giá : 5,750,000      < - > 0961.22.8118 Giá : 3,500,000
0961 746174 Giá : 5,750,000      < - > 0961.290.789 Giá : 3,500,000
0961 963968 Giá : 5,750,000      < - > 0961.304.789 Giá : 3,500,000
0961 981998 Giá : 5,750,000      < - > 0961.31.31.32 Giá : 3,500,000
0961.04.00.04 Giá : 5,750,000      < - > 0961.33.7878 Giá : 3,500,000
0961.61.61.58 Giá : 5,750,000      < - > 0961.38.1919 Giá : 3,500,000
0962 179168 Giá : 5,750,000      < - > 0961.38.9979 Giá : 3,500,000
0962 218868 Giá : 5,750,000      < - > 0961.39.59.39 Giá : 3,500,000
0962.86.8558 Giá : 5,750,000      < - > 0961.4444.14 Giá : 3,500,000
0963 066306 Giá : 5,750,000      < - > 0961.45.6969 Giá : 3,500,000
0963 689989 Giá : 5,750,000      < - > 0961.473.789 Giá : 3,500,000
0963 959222 Giá : 5,750,000      < - > 0961.502.789 Giá : 3,500,000
0964 276427 Giá : 5,750,000      < - > 0961.61.81.89 Giá : 3,500,000
0965 179168 Giá : 5,750,000      < - > 0961.66.4848 Giá : 3,500,000
0965 379688 Giá : 5,750,000      < - > 0961.66.8887 Giá : 3,500,000
0965 726572 Giá : 5,750,000      < - > 0961.6688.56 Giá : 3,500,000
0965 896898 Giá : 5,750,000      < - > 0961.6688.59 Giá : 3,500,000
0965 906590 Giá : 5,750,000      < - > 0961.6688.63 Giá : 3,500,000
0965.07.8868 Giá : 5,750,000      < - > 0961.6699.78 Giá : 3,500,000
0965.28.28.78 Giá : 5,750,000      < - > 0961.6699.83 Giá : 3,500,000
0965.52.8868 Giá : 5,750,000      < - > 0961.67.9669 Giá : 3,500,000
0965.89.1996 Giá : 5,750,000      < - > 0961.6789.91 Giá : 3,500,000
0965.92.8868 Giá : 5,750,000      < - > 0961.68.68.63 Giá : 3,500,000
0966 139688 Giá : 5,750,000      < - > 0961.68.79.78 Giá : 3,500,000
0966 660122 Giá : 5,750,000      < - > 0961.68.79.88 Giá : 3,500,000
0966 663693 Giá : 5,750,000      < - > 0961.68.98.28 Giá : 3,500,000
0966 666805 Giá : 5,750,000      < - > 0961.6868.29 Giá : 3,500,000
0966 667811 Giá : 5,750,000      < - > 0961.70.7878 Giá : 3,500,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim Mobifone giá rẻ:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim Mobifone giá rẻ

Số 1 – Số sinh

Theo dân gian, số 1 là căn bản của mọi sự biến hóa, là con số khởi đầu, luôn đem lại những điều mới mẻ, tốt đẹp, đem tới 1 sinh linh mới, 1 sức sống mới cho mọi người.

Số 2 – Con số của sự cân bằng

Tượng trưng là một cặp, một đôi, một con số hạnh phúc (song hỷ) và điều hành thuận lợi cho những sự kiện như sinh nhật, cưới hỏi, hội hè. Số hai tượng trưng sự cân bằng âm dương kết hợp tạo thành thái lưu hay là nguồn gốc của vạn vật. Các câu đối đỏ may mắn thường được dán trước cửa nhà cổng chính vào dịp đầu năm mới.

Số 3 – Con số Thần bí

Con số 3 thì có nhiều quan niệm khác nhau, người xưa thường dùng các trạng thái, hình thể gắn với con số 3 như: Tam bảo (Phật – Pháp – Tăng), Tam giới (Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới), Tam thời (Quá khứ – Hiện tại – Vị lai), Tam vô lậu học (Giới – Định – Tuệ), Tam đa (Đa phúc, Đa lộc, Đa thọ), Tam tài (Thiên, Địa, Nhân).

Số 4 – Nhiều quan điểm khác nhau

Người Trung Hoa thường không thích số 4, nhưng nếu không sử dụng số 4 thì không có sự hài hòa chung, như trong âm dương ngũ hành có tương sinh mà không có tương khắc. Trong dân gian Việt Nam, con số 4 lại được sử dụng khác nhiều, biểu trưng cho những nhận định

Về hiện tượng thiên nhiên: Tứ phương (Ðông, Tây, Nam, Bắc). Thời tiết có bốn mùa ( Xuân, Hạ, Thu, Đông). Bốn cây tiêu biểu cho 4 mùa (Mai, Lan, Cúc, Trúc).

Về hiện tượng xã hội: Ngành nghề, theo quan niệm xưa có tứ dân (Sĩ, Nông, Công, Thương). Về nghệ thuật (Cầm, Kỳ, Thi, Họa). Về nghề lao động (Ngư, Tiều, Canh, Mục). Tứ thi (Ðại học, Trung dung, Luận ngữ, Mạnh Tử). Tứ bảo của trí thức (Giấy, Bút , Mực, Nghiên). Tứ đại đồng đường (Cha, Con, Cháu, Chít)

 – Về con người: Người ta quan niệm về trách nhiệm của một công dân (Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ).Về đạo đức của con người (Hiếu, Lễ, Trung, Tín). Ðối với phái nữ : (Công, Dung, Ngôn, Hạnh). Tứ bất tử (Thần, Tiên, Phật, Thánh). Tứ linh (Long, Ly, Qui, Phượng). Tứ đổ tường (Tửu, Sắc, Tài, Khí ).Tứ khoái. Con người có 4 khoái

Số 5 – Điều bí ẩn (cũng là số sinh)

Số 5 có ý nghĩa huyền bí xuất phát từ học thuyết Ngũ Hành. Mọi sự việc đều bắt đầu từ 5 yếu tố. Trời đất có ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ)

 – Người quân từ có ngũ đức (Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín)
 – Cuộc sống có ngũ phúc (Phú, Quý, Thọ, Khang, Ninh).

Số 5 còn là số Vua, thuộc hành Thổ, màu Vàng. Ngày xưa những ngày 5, 14 (4+1=5), 23 (2+3=5) là những ngày Vua thường ra ngoài nên việc buôn bán bị ảnh hưởng. Bây giờ không còn Vua nữa nên mọi người đi đâu vào ngày này thường ít đông và dễ chịu. Không hiểu sao người lại kiêng cử đi lại ngày này. Ngũ đế (Phục Hy, Thần Nông, Huỳnh Đế, Nghiêu, Thuấn). Ngũ luân (Vua tôi, Cha con, Vợ chồng, Anh em, Bạn bè).

Số 6- 8: Con số thuận lợi và vận may

Số 6 và 8 theo người Trung Hoa thì sẽ đem tới thuận lợi về tiền bạc và vận may cho người dùng nó, vì bên cạnh tục đoán mệnh của con người (số 8 là số phát – mệnh lớn, số 6 là số lộc ), thì lối viết số 8 có hai nét đều từ trên xuống giống kèn loe ra, giống như cuộc đời mỗi con người, càng ngày càng làm ăn phát đạt. Số 6 với 1 nét cong vào thân, ý như lộc sẽ luôn vào nhà. Ngoài ra lục giác còn được đánh giá là khối vững chãi nhất. Con ong thường làm tổ theo khối lục giác, Lục căn (Mắt, Mũi, Tai, Lưỡi, Da, Tư tưởng), Lục long, Lục thân (Cha, Mẹ, Vợ, Con, Anh chị, Em). Số 8 còn biểu tượng cho 8 hướng, bát quái, bát âm, bát tiên, bát bửu

Số 7 – Số ấn tượng

Theo đạo Phật số 7 có ý nghĩa là quyền năng mạnh nhất của mặt trời. Những người theo đạo Phật tin rằng trong suốt tháng 7 (âm lịch) tất cả linh hồn trên thiên đường và địa ngục sẽ trở lại dương gian. Con số 7 còn tượng trưng cho sự thành tựu sinh hóa cả vũ trụ không gian là đông,tây, nam, bắc; thời gian là quá khứ, hiện tại, tương lai. Thất bửu (Vàng, Bạc, Lưu ly, Pha lê, Xa cừ, Trân châu, Mã não) Thời cổ cho rằng có 7 mặt trời hoạt động xung quanh và chiếu sáng cho trái đất, loài người nhận thức có 7 tầng trời khác nhau, cùng với 7 sắc cầu vồng tạo nên ấn tượng mạnh mẽ của số 7. Số 7 đem lại sức sống cho vạn vật, đem lại ánh sáng và hy vọng cho loài người.

Số 9 – Biểu trưng cho sức mạnh và quyền uy

Từ xưa số 9 luôn được coi như là biểu trưng của sự quyền uy và sức mạnh: Ngai vua thường đặt trên 9 bậc, vua chúa thường cho đúc cửu đỉnh (9 cái đỉnh) để minh họa cho quyền lực của mình. Trong dân gian số 9 được gắn cho sự hoàn thiện đến mức dường như khó đạt:- Voi 9 ngà, Gà 9 cựa, Ngựa 9 hồng mao.

Số 9 trong toán học còn được phân tích với rất nhiều lý thú và gắn nhiều với truyền thuyết lịch sử. Đặc biệt hơn cả, số 9 được sùng bái, tôn thờ và gấn như trở thành 1 triết thuyết cho các triều đại ở Hồng Kông và Việt Nam từ sự ảnh hưởng của kinh dịch là dựa trên thuật luận số. Số 9 đựơc tượng trưng cho Trời, ngày sinh của Trời là ngày 9 tháng giêng, số 9 được ghép cho ngôi vị Hoàng đế. Tất cả các dồ dùng trong cung đình cùng dùng số 9 để đặt tên như Cửu Long Bôi (9 cốc rồng), Cửu Đào Hồ (ấm 9 quả đào), Cửu Long Trụ (cột 9 rồng). Hay cách nói biểu thị số nhiều như Cửu Thiên, Cửu Châu, Cửu đỉnh …

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.phongthuysimsodep.com.vn/2017/08/y-nghia-so-dien-thoai.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét