Ý nghĩa các con số theo phong thủy

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về màu sắc phù hợp với mệnh Kim,Trong bài viết ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về con số may mắn và ý nghĩa phong thủy nhé!

>>>Tham khảo thêm:
Con số may mắn và ý nghĩa phong thủy

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0983 163668 Giá : 8,800,000      < - > 0869 031368 Giá : 3,300,000
0983 838113 Giá : 8,800,000      < - > 0869 021368 Giá : 3,300,000
0985.74.6886 Giá : 8,800,000      < - > 0869 011368 Giá : 3,300,000
0987 338386 Giá : 8,800,000      < - > 0869 001368 Giá : 3,300,000
0987 661998 Giá : 8,800,000      < - > 08688 55 168 Giá : 3,300,000
0988 300600 Giá : 8,800,000      < - > 08686 55 168 Giá : 3,300,000
0988 883855 Giá : 8,800,000      < - > 08686 52 333 Giá : 3,300,000
0989 158868 Giá : 8,800,000      < - > 0868.95.1994 Giá : 3,300,000
09.696969.73 Giá : 8,800,000      < - > 0868.92.8679 Giá : 3,300,000
09.666.999.80 Giá : 8,800,000      < - > 0868.92.3968 Giá : 3,300,000
0869.96.39.79 Giá : 8,800,000      < - > 0868.91.7879 Giá : 3,300,000
0869.889.789 Giá : 8,800,000      < - > 0868.87.9988 Giá : 3,300,000
0869.13.16.18 Giá : 8,800,000      < - > 0868.73.8866 Giá : 3,300,000
0869 796668 Giá : 8,800,000      < - > 0868.69.8586 Giá : 3,300,000
0869 786668 Giá : 8,800,000      < - > 0868.62.33.99 Giá : 3,300,000
0869 586886 Giá : 8,800,000      < - > 0868.58.1996 Giá : 3,300,000
0869 386886 Giá : 8,800,000      < - > 0868.58.1995 Giá : 3,300,000
0869 277288 Giá : 8,800,000      < - > 0868.56.1997 Giá : 3,300,000
0869 235689 Giá : 8,800,000      < - > 0868.52.8998 Giá : 3,300,000
0869 222789 Giá : 8,800,000      < - > 0868.31.3311 Giá : 3,300,000
0869 222399 Giá : 8,800,000      < - > 0868.09.78.79 Giá : 3,300,000
0869 222168 Giá : 8,800,000      < - > 0868 985586 Giá : 3,300,000
0869 111789 Giá : 8,800,000      < - > 0868 983588 Giá : 3,300,000
0868.76.6886 Giá : 8,800,000      < - > 0868 939586 Giá : 3,300,000
0868 892868 Giá : 8,800,000      < - > 0868 919779 Giá : 3,300,000
0868 891868 Giá : 8,800,000      < - > 0868 903868 Giá : 3,300,000
0868 889168 Giá : 8,800,000      < - > 0868 891892 Giá : 3,300,000
0868 888119 Giá : 8,800,000      < - > 0868 891688 Giá : 3,300,000
0868 888112 Giá : 8,800,000      < - > 0868 891279 Giá : 3,300,000
0868 692868 Giá : 8,800,000      < - > 0868 886684 Giá : 3,300,000
0868 691868 Giá : 8,800,000      < - > 0868 885968 Giá : 3,300,000
0868 689568 Giá : 8,800,000      < - > 0868 880858 Giá : 3,300,000
0868 659868 Giá : 8,800,000      < - > 0868 866608 Giá : 3,300,000
0868 632868 Giá : 8,800,000      < - > 0868 865558 Giá : 3,300,000
0868 629868 Giá : 8,800,000      < - > 0868 864865 Giá : 3,300,000
0868 619868 Giá : 8,800,000      < - > 0868 858111 Giá : 3,300,000
0868 59 6886 Giá : 8,800,000      < - > 0868 82 9889 Giá : 3,300,000
08.999.666.70 Giá : 8,800,000      < - > 0868 807779 Giá : 3,300,000
0972 178866 Giá : 8,870,000      < - > 0868 69 2268 Giá : 3,300,000
0869 123689 Giá : 8,888,000      < - > 0868 682236 Giá : 3,300,000
0868.36.63.36 Giá : 8,888,000      < - > 0868 39 2268 Giá : 3,300,000
096.79.68.389 Giá : 8,900,000      < - > 0868 39 1868 Giá : 3,300,000
096.79.68.389 Giá : 8,900,000      < - > 0868 388 268 Giá : 3,300,000
0961.73.78.79 Giá : 8,900,000      < - > 0868 233188 Giá : 3,300,000
0961.89.1368 Giá : 8,900,000      < - > 0868 212313 Giá : 3,300,000
0962.89.1368 Giá : 8,900,000      < - > 0868 18 3568 Giá : 3,300,000
0966.13.8688 Giá : 8,900,000      < - > 0868 18 2688 Giá : 3,300,000
0968 26 6879 Giá : 8,900,000      < - > 0868 139866 Giá : 3,300,000
0968 535222 Giá : 8,900,000      < - > 0868 138883 Giá : 3,300,000
0968.96.97.99 Giá : 8,900,000      < - > 0868 126136 Giá : 3,300,000
0969 888379 Giá : 8,900,000      < - > 0868 000095 Giá : 3,300,000
0969.62.1368 Giá : 8,900,000      < - > 0868 000093 Giá : 3,300,000
0969.87.1368 Giá : 8,900,000      < - > 0868 000092 Giá : 3,300,000
0971 681102 Giá : 8,900,000      < - > 0868 000081 Giá : 3,300,000
0971 688789 Giá : 8,900,000      < - > 086 86 86 299 Giá : 3,300,000
0971 988668 Giá : 8,900,000      < - > 08.6830.6830 Giá : 3,300,000
0971.86.86.79 Giá : 8,900,000      < - > 0965 291998 Giá : 3,290,000
0973 462 462 Giá : 8,900,000      < - > 0961 441976 Giá : 3,250,000
0977.39.1988 Giá : 8,900,000      < - > 0961 916961 Giá : 3,250,000
0977.58.1368 Giá : 8,900,000      < - > 0963 748866 Giá : 3,250,000
0979 689222 Giá : 8,900,000      < - > 0963 961992 Giá : 3,250,000
0981 998299 Giá : 8,900,000      < - > 0964 2.6.1991 Giá : 3,250,000
0982 574 574 Giá : 8,900,000      < - > 0964 308866 Giá : 3,250,000
0983 198222 Giá : 8,900,000      < - > 0964.199.686 Giá : 3,250,000
0985 186866 Giá : 8,900,000      < - > 0964.299.686 Giá : 3,250,000
0986.83.1222 Giá : 8,900,000      < - > 09649 2.9988 Giá : 3,250,000
0988 743743 Giá : 8,900,000      < - > 0965 481979 Giá : 3,250,000
0988.9999.31 Giá : 8,900,000      < - > 0965 9.7.2008 Giá : 3,250,000
0988.9999.51 Giá : 8,900,000      < - > 0966 259359 Giá : 3,250,000
0989.89.89.62 Giá : 8,900,000      < - > 0967 691974 Giá : 3,250,000
09.73.79.4888 Giá : 8,900,000      < - > 0967.96.73.73 Giá : 3,250,000
0869.779.879 Giá : 8,900,000      < - > 0969 021995 Giá : 3,250,000
0869.386.686 Giá : 8,900,000      < - > 0969.0 00.568 Giá : 3,250,000
0869.3333.79 Giá : 8,900,000      < - > 0969.25.99.25 Giá : 3,250,000
0869.286.386 Giá : 8,900,000      < - > 097.19.87778 Giá : 3,250,000
0869 881988 Giá : 8,900,000      < - > 097.65.12386 Giá : 3,250,000
0869 881986 Giá : 8,900,000      < - > 0971 125679 Giá : 3,250,000
0869 691998 Giá : 8,900,000      < - > 0972 077444 Giá : 3,250,000
0869 691997 Giá : 8,900,000      < - > 0972 077468 Giá : 3,250,000
0869 691996 Giá : 8,900,000      < - > 0972 275575 Giá : 3,250,000
0869 691995 Giá : 8,900,000      < - > 0973 567756 Giá : 3,250,000
0869 691994 Giá : 8,900,000      < - > 0973 567768 Giá : 3,250,000
0869 691993 Giá : 8,900,000      < - > 0973 567776 Giá : 3,250,000
0869 691992 Giá : 8,900,000      < - > 0974 181018 Giá : 3,250,000
0869 691991 Giá : 8,900,000      < - > 0974 181318 Giá : 3,250,000
0869 691990 Giá : 8,900,000      < - > 0974 247078 Giá : 3,250,000
0869 691989 Giá : 8,900,000      < - > 0974 409766 Giá : 3,250,000
0869 691988 Giá : 8,900,000      < - > 0974 536537 Giá : 3,250,000
0869 691987 Giá : 8,900,000      < - > 0974 900979 Giá : 3,250,000
0869 691986 Giá : 8,900,000      < - > 0975 411979 Giá : 3,250,000
0869 691985 Giá : 8,900,000      < - > 0975 464456 Giá : 3,250,000
0869 691979 Giá : 8,900,000      < - > 0975 567727 Giá : 3,250,000
0869 691968 Giá : 8,900,000      < - > 0975 567737 Giá : 3,250,000
0869 679879 Giá : 8,900,000      < - > 0975 567757 Giá : 3,250,000
0869 656886 Giá : 8,900,000      < - > 0975 567833 Giá : 3,250,000
0869 556886 Giá : 8,900,000      < - > 0975.6666.10 Giá : 3,250,000
0869 366886 Giá : 8,900,000      < - > 0975.6666.13 Giá : 3,250,000
0869 336886 Giá : 8,900,000      < - > 0976 700768 Giá : 3,250,000
0869 296886 Giá : 8,900,000      < - > 0976 969386 Giá : 3,250,000
0869 286886 Giá : 8,900,000      < - > 0977 817181 Giá : 3,250,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim số tiến:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim số tiến giá rẻ

Số Một (1)

Là con số của các vị thần thánh, của hoành đồ, được hiểu như là con trai của cõi trời. Số một tượng trưng cái đỉnh tối thượng, đỉnh núi cao - độc nhất không còn ai khác nữa. Chúng ta, con người không thể nắm giữ vị trí này lâu dài, vì nó có thể đơn độc và hiểm nghèo, bởi chúng ta không phải là thần thánh. Chỉ có thần thánh mới có thể nắm giữ vị trí này mãi mãi.

Số hai (2)

Tượng trưng là một cặp, một đôi, một con số hạnh phúc (song hỷ) và điều hành thuận lợi cho những sự kiện như sinh nhật, cưới hỏi, hội hè. Số hai tượng trưng sự cân bằng âm dương kết hợp tạo thành thái lưu hay là nguồn gốc của vạn vật. Các câu đối đỏ may mắn thường được dán trước cửa nhà cổng chính vào dịp đầu năm mới.

Số ba (3)

Được xem là con số vững chắc, như kiếng ba chân là một hình thức vững chắc nhất. Người Trung Quốc có câu “ba với ba là mãi mãi” (bất tận) và biểu tượng hy vọng trường thọ. Phong thủy dùng nhiều lĩnh vực số học trong việc bài trí các đồ vật và con số ba là con số đặc biệt hữu dụng cho việc tăng thêm vẻ vững chắc khi đập mắt vào và sự hài hòa của một môi trường.

Số bốn (4)

Là sự hình thành của hai đôi. Hai cặp chắc hẳn phải tốt lành, thuận lợi nhưng trong cách phát âm tiếng Trung Quốc nó giống như chữ “tử” (chết). Vì thế sự kết hợp này không được tốt đẹp lắm. Thuật phong thủy tìm cách tránh bất cứ sự bài trí có liên quan đến con số bốn.

Số năm (5)

Tượng trưng cho danh dự, uy quyền, quyền lực. Số năm còn có nghĩa là năm hướng (Bắc, Nam, Đông, Tây và Trung tâm) là năm ngọn núi thiêng liêng của Trung Quốc. Số năm tượng trưng cho trường thọ và bất diệt. Con số năm cũng là sự kết hợp với căn nhà bằng vàng, nắm giữ sự thịnh vượng và hạnh phúc cho mỗi gia đình. Số năm là một con số tuyệt vời dùng trong việc bài trí phong thủy.

Số sáu (6)

Là gấp đôi của số ba và như thế là điềm lành, thuận lợi. Ba cộng thêm sáu là chín và cùng nhau tạo thành nhóm ba con số may mắn. Một sự bài trí dùng bất cứ đồ vật có 6, 9, 3 món đều tốt cho việc hòa giải những khu vực xấu hoặc những nơi hướng xấu.

Số bẩy (7)

Là con số có sức mạnh kỳ diệu với những nguồn gốc truyền thuyết sâu sắc. Đó là 7 sao và cây gươm 7 sao dùng trong nghi lễ đạo Lão, tượng trưng cho sức mạnh đẩy lùi ma quỷ trong phong thủy, một sự bài trí 7 món đồ vật được ban cho một sức mạnh kỳ bí và một cảm giác của sự bất khả xâm phạm.

Số tám (8)

Cũng là con số có nhiều sự quan hệ tôn giáo, là tám điều bất tử trong đạo Lão và bát chánh trong Phật giáo. Một cửa sổ hình bát giác hoặc bình cắm hoa tám mặt và một bát quái (thường được treo trước ngưỡng cửa) cũng tốt, có thể ngăn chặn những ảnh hưởng xấu trước khi chúng muốn xâm nhập vào nhà.

Số chín (9)

Và cuối cùng là con số chính, là con số hạnh phúc, an lành, thuận lợi. Tiếng Trung Quốc, số chín đồng âm với từ “trường thọ và may mắn”.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.phongthuysimsodep.com.vn/2017/08/y-nghia-con-so-theo-phong-thuy.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét