Sim phong thủy là gì? Ý nghĩa các con số trong sim phong thủy

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về cung mệnh là gì? Và cách tính cung mệnh theo các tuổi. Trong bài viết ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về sim phong thủy và ý nghĩa các con số trong phong thủy nhé!

>>>Tham khảo thêm:
Sim phong thủy là gì? Ý nghĩa các con số trong sim phong thủy

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0982.33.9969 Giá : 6,000,000      < - > 0969 966189 Giá : 3,500,000
0983 339879 Giá : 6,000,000      < - > 0969 968879 Giá : 3,500,000
0983 386968 Giá : 6,000,000      < - > 0969 969963 Giá : 3,500,000
0983 452001 Giá : 6,000,000      < - > 0969 979656 Giá : 3,500,000
0983.07.1995 Giá : 6,000,000      < - > 0969 987879 Giá : 3,500,000
0983.25.7779 Giá : 6,000,000      < - > 0969 995939 Giá : 3,500,000
0983.686.679 Giá : 6,000,000      < - > 0969 995965 Giá : 3,500,000
0983.80.1983 Giá : 6,000,000      < - > 0969 997892 Giá : 3,500,000
0984 214777 Giá : 6,000,000      < - > 0969 998933 Giá : 3,500,000
0984 593777 Giá : 6,000,000      < - > 0969 999381 Giá : 3,500,000
0984.27.8866 Giá : 6,000,000      < - > 0969.00.67.68 Giá : 3,500,000
0984.68.13.86 Giá : 6,000,000      < - > 0969.06.2001 Giá : 3,500,000
0984.97.3777 Giá : 6,000,000      < - > 0969.07.1982 Giá : 3,500,000
0984.99.1987 Giá : 6,000,000      < - > 0969.11.12.15 Giá : 3,500,000
0985 191119 Giá : 6,000,000      < - > 0969.13.2001 Giá : 3,500,000
0985 422555 Giá : 6,000,000      < - > 0969.15.8679 Giá : 3,500,000
0985 582002 Giá : 6,000,000      < - > 0969.18.1984 Giá : 3,500,000
0985 592789 Giá : 6,000,000      < - > 0969.18.3679 Giá : 3,500,000
0985 680689 Giá : 6,000,000      < - > 0969.18.38.86 Giá : 3,500,000
0985 857171 Giá : 6,000,000      < - > 0969.2 1.1379 Giá : 3,500,000
0985 857171 Giá : 6,000,000      < - > 0969.23.9559 Giá : 3,500,000
0985 962688 Giá : 6,000,000      < - > 0969.24.1998 Giá : 3,500,000
0985.33.00.22 Giá : 6,000,000      < - > 0969.31.26.26 Giá : 3,500,000
0985.37.1993 Giá : 6,000,000      < - > 0969.33.92.92 Giá : 3,500,000
0985.60.3688 Giá : 6,000,000      < - > 0969.35.3339 Giá : 3,500,000
0985.77.1996 Giá : 6,000,000      < - > 0969.44.1998 Giá : 3,500,000
0985.777.997 Giá : 6,000,000      < - > 0969.44.3883 Giá : 3,500,000
0985.78.38.78 Giá : 6,000,000      < - > 0969.45.1998 Giá : 3,500,000
0985.79.9977 Giá : 6,000,000      < - > 0969.53.73.93 Giá : 3,500,000
0985.9999.61 Giá : 6,000,000      < - > 0969.53.83.93 Giá : 3,500,000
0986 060387 Giá : 6,000,000      < - > 0969.54.1990 Giá : 3,500,000
0986 169189 Giá : 6,000,000      < - > 0969.5555.87 Giá : 3,500,000
0986 210668 Giá : 6,000,000      < - > 0969.57.1997 Giá : 3,500,000
0986 230668 Giá : 6,000,000      < - > 0969.61.1992 Giá : 3,500,000
0986 566166 Giá : 6,000,000      < - > 0969.61.1993 Giá : 3,500,000
0986 595368 Giá : 6,000,000      < - > 0969.61.1997 Giá : 3,500,000
0986 646664 Giá : 6,000,000      < - > 0969.61.1998 Giá : 3,500,000
0986 778222 Giá : 6,000,000      < - > 0969.62.1992 Giá : 3,500,000
0986 855168 Giá : 6,000,000      < - > 0969.62.1993 Giá : 3,500,000
0986 860869 Giá : 6,000,000      < - > 0969.62.1995 Giá : 3,500,000
0986 868809 Giá : 6,000,000      < - > 0969.62.1996 Giá : 3,500,000
0986.09.2688 Giá : 6,000,000      < - > 0969.62.1997 Giá : 3,500,000
0986.37.1979 Giá : 6,000,000      < - > 0969.62.1998 Giá : 3,500,000
0986.80.9339 Giá : 6,000,000      < - > 0969.62.2002 Giá : 3,500,000
0986.88.66.84 Giá : 6,000,000      < - > 0969.63.1992 Giá : 3,500,000
0987 133686 Giá : 6,000,000      < - > 0969.63.1995 Giá : 3,500,000
0987 579686 Giá : 6,000,000      < - > 0969.63.1996 Giá : 3,500,000
0987 681268 Giá : 6,000,000      < - > 0969.63.1997 Giá : 3,500,000
0987 781997 Giá : 6,000,000      < - > 0969.64.1992 Giá : 3,500,000
0987 809868 Giá : 6,000,000      < - > 0969.68.6788 Giá : 3,500,000
0987 827789 Giá : 6,000,000      < - > 0969.69.79.78 Giá : 3,500,000
0987 889866 Giá : 6,000,000      < - > 0969.71.1979 Giá : 3,500,000
0987 931777 Giá : 6,000,000      < - > 0969.71.1997 Giá : 3,500,000
0987.00.77.33 Giá : 6,000,000      < - > 0969.8.2.1997 Giá : 3,500,000
0987.19.1996 Giá : 6,000,000      < - > 0969.81.1102 Giá : 3,500,000
0987.55.1987 Giá : 6,000,000      < - > 0969.83.1996 Giá : 3,500,000
0987.63.1991 Giá : 6,000,000      < - > 0969.83.4688 Giá : 3,500,000
0987.66.00.55 Giá : 6,000,000      < - > 0969.84.1993 Giá : 3,500,000
0987.8.3.1990 Giá : 6,000,000      < - > 0969.841.789 Giá : 3,500,000
0987.86.45.86 Giá : 6,000,000      < - > 0969.85.83.85 Giá : 3,500,000
0987.99.6979 Giá : 6,000,000      < - > 0969.86.11.79 Giá : 3,500,000
0987.99.6979 Giá : 6,000,000      < - > 0969.86.48.86 Giá : 3,500,000
0988 018222 Giá : 6,000,000      < - > 0969.87.1995 Giá : 3,500,000
0988 121866 Giá : 6,000,000      < - > 0969.87.1996 Giá : 3,500,000
0988 275668 Giá : 6,000,000      < - > 0969.8888.54 Giá : 3,500,000
0988 281997 Giá : 6,000,000      < - > 0969.9 3.1678 Giá : 3,500,000
0988 332001 Giá : 6,000,000      < - > 0969.93.95.96 Giá : 3,500,000
0988 389579 Giá : 6,000,000      < - > 0969.939.282 Giá : 3,500,000
0988 41 1991 Giá : 6,000,000      < - > 0969.96.79.89 Giá : 3,500,000
0988 49 1991 Giá : 6,000,000      < - > 096961.19.19 Giá : 3,500,000
0988 64 1991 Giá : 6,000,000      < - > 096985 11.68 Giá : 3,500,000
0988 688939 Giá : 6,000,000      < - > 096985 18.18 Giá : 3,500,000
0988 773686 Giá : 6,000,000      < - > 097 10 9 1974 Giá : 3,500,000
0988 786696 Giá : 6,000,000      < - > 097 11 2 1974 Giá : 3,500,000
0988 790555 Giá : 6,000,000      < - > 097 11 5 1974 Giá : 3,500,000
0988 882 802 Giá : 6,000,000      < - > 097 11 5 1978 Giá : 3,500,000
0988 882 872 Giá : 6,000,000      < - > 097 113.59.59 Giá : 3,500,000
0988 883594 Giá : 6,000,000      < - > 097 116.59.59 Giá : 3,500,000
0988 885012 Giá : 6,000,000      < - > 097 118.59.59 Giá : 3,500,000
0988 888742 Giá : 6,000,000      < - > 097 136 1976 Giá : 3,500,000
0988 889864 Giá : 6,000,000      < - > 097 136 1977 Giá : 3,500,000
0988 896188 Giá : 6,000,000      < - > 097 136 1978 Giá : 3,500,000
0988 960688 Giá : 6,000,000      < - > 097 15 9 2004 Giá : 3,500,000
0988.01.1978 Giá : 6,000,000      < - > 097 155 1977 Giá : 3,500,000
0988.35.6336 Giá : 6,000,000      < - > 097 16 8 2001 Giá : 3,500,000
0988.37.37.73 Giá : 6,000,000      < - > 097 17 8 1977 Giá : 3,500,000
0989 380688 Giá : 6,000,000      < - > 097 18 5 1973 Giá : 3,500,000
0989 388111 Giá : 6,000,000      < - > 097 18 6 1974 Giá : 3,500,000
0989 56 1982 Giá : 6,000,000      < - > 097 19 1 1970 Giá : 3,500,000
0989 856858 Giá : 6,000,000      < - > 097 19 3 1984 Giá : 3,500,000
0989 890896 Giá : 6,000,000      < - > 097 19 9 2013 Giá : 3,500,000
0989 956989 Giá : 6,000,000      < - > 097 19 9 2014 Giá : 3,500,000
0989 981965 Giá : 6,000,000      < - > 097 239 1975 Giá : 3,500,000
0989 983663 Giá : 6,000,000      < - > 097 25 9 2010 Giá : 3,500,000
0989 993168 Giá : 6,000,000      < - > 097 261 1978 Giá : 3,500,000
0989.65.1992 Giá : 6,000,000      < - > 097 271 1976 Giá : 3,500,000
0989.78.39.68 Giá : 6,000,000      < - > 097 271 1978 Giá : 3,500,000
09.83.83.60.83 Giá : 6,000,000      < - > 097 28 4 2013 Giá : 3,500,000
09.83.83.38.78 Giá : 6,000,000      < - > 097 286 1978 Giá : 3,500,000
09.81.84.84.89 Giá : 6,000,000      < - > 097 293 1977 Giá : 3,500,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim hợp tuổi, hợp mệnh:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim hợp tuổi, hợp mệnh

Sim phong thủy là gì?

Phong thủy là một khái niệm khá quen thuộc đối với nhiều người. Nó thường được hiểu là một phương pháp ứng dụng trong kiến trúc và xây dựng Đông Phương cổ, dựa trên phương pháp luận của thuyết Âm dương ngũ hành. Khi mua nhà, tìm văn phòng ai cũng quan tâm tới hướng và khi chọn số điện thoại nên chọn số có hợp phong thuỷ không?

Những phân tích của các nhà nghiên cứu cho thấy, Phong thủy là một bộ môn khoa học xác định sự phù hợp với cảnh quan môi trường, thiên nhiên hài hòa với cuộc sống con người, chứ không phải là loại tín ngưỡng bí ẩn. Vì vậy khi chọn một số điện thoại đẹp và hợp với tuổi cần quan tâm tới những điểm sau:

- Âm Dương: ( Dãy số bao gồm sự kết hợp hài hoà giữa số âm, dương )
- Ngũ hành: ( So sánh Vận, Mạng của dãy số với Vân, Mạng của người chọn số )
- Thiên thời: ( Vượng khí của dãy số ứng với một khoảng thời gian nhất định )
- Quái Khí : ( Ý nghĩa hình tượng Quẻ )
- Quan niệm : ( Kết luận )

Công cụ được lập trình tính toán dựa trên những nguyên tắc trên đây hội tụ đầy đủ những yếu tố tạo ra một số đẹp hợp phong thuỷ . Vì vậy để lựa chọn được một sim phong thuy điểm 10 là rất khó, đòi hỏi người tìm phải có lòng kiên trì khi lựa chọn. Sim phong thuy vượt lên trên giá trị của một sim đẹp đóng vai trò như một lá bùa linh nghiệm. Dẫu không mang lại tài lộc tức thời xong cũng để lại cho người dùng một cảm giác bình yên, an lành khi sử dụng một số điện thoại mà mình đã đầu tư thời gian chọn lựa cẩn thận

Ý NGHĨA CÁC CON SỐ TRONG SIM PHONG THỦY

Vạn vật sinh ra đều gắn liền với các con số. Mỗi chúng ta sống trong vạn vật cũng đều có các con số gắn với mình. Tỉ như, khi chưa sinh ra bào thai cũng được tính tới 9 tháng 10 ngày; năm nay anh bao nhiêu tuổi, năm tới chị bao nhiêu xuân; theo các nhà tướng số thì thường có câu: chị này có số may, sống chết đều có số cả; hay nói tới các vật gắn liền với cuộc sống hàng ngày là tôi mặc áo 40 đi giày 42,… Chính vì vậy, qua thời gian nhân loại đã tổng hợp, đúc kết thành những quan niệm thể hiện qua các văn hóa vật thể và phi vật thể những công trình, kiệt tác ít nhiều có các con số gắn liền. Dưới đây là những quan niệm về các con số:

Sim phong thủy Số 1 – Số sinh 

Theo dân gian, số 1 là căn bản của mọi sự biến hóa, là con số khởi đầu, luôn đem lại những điều mới mẻ, tốt đẹp, đem tới 1 sinh linh mới, 1 sức sống mới cho mọi người.

Sim phong thủy Số 2 – Con số của sự cân bằng

Tượng trưng là một cặp, một đôi, một con số hạnh phúc (song hỷ) và điều hành thuận lợi cho những sự kiện như sinh nhật, cưới hỏi, hội hè. Số hai tượng trưng sự cân bằng âm dương kết hợp tạo thành thái lưu hay là nguồn gốc của vạn vật. Các câu đối đỏ may mắn thường được dán trước cửa nhà cổng chính vào dịp đầu năm mới.

Sim phong thủy Số 3 – Con số Thần bí

Con số 3 thì có nhiều quan niệm khác nhau, người xưa thường dùng các trạng thái, hình thể gắn với con số 3 như: Tam bảo (Phật – Pháp – Tăng), Tam giới (Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới), Tam thời (Quá khứ – Hiện tại – Vị lai), Tam vô lậu học (Giới – Định – Tuệ), Tam đa (Đa phúc, Đa lộc, Đa thọ), Tam tài (Thiên, Địa, Nhân)

Sim phong thuy Số 4 – Nhiều quan điểm khác nhau

Người Trung Hoa thường không thích số 4, nhưng nếu không sử dụng số 4 thì không có sự hài hòa chung, như trong âm dương ngũ hành có tương sinh mà không có tương khắc. Trong dân gian Việt , con số 4 lại được sử dụng khác nhiều, biểu trưng cho những nhận định

- Về hiện tượng thiên nhiên: Tứ phương (Ðông, Tây, , Bắc). Thời tiết có bốn mùa ( Xuân, Hạ, Thu, Đông). Bốn cây tiêu biểu cho 4 mùa (Mai, Lan, Cúc, Trúc).
- Về hiện tượng xã hội: Ngành nghề, theo quan niệm xưa có tứ dân (Sĩ, Nông, Công, Thương). Về nghệ thuật (Cầm, Kỳ, Thi, Họa). Về nghề lao động (Ngư, Tiều, Canh, Mục). Tứ thi (Ðại học, Trung dung, Luận ngữ, Mạnh Tử). Tứ bảo của trí thức (Giấy, Bút , Mực, Nghiên). Tứ đại đồng đường (Cha, Con, Cháu, Chít)
- Về con người: Người ta quan niệm về trách nhiệm của một công dân (Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ).Về đạo đức của con người (Hiếu, Lễ, Trung, Tín). Ðối với phái nữ : (Công, Dung, Ngôn, Hạnh). Tứ bất tử (Thần, Tiên, Phật, Thánh). Tứ linh (Long, Ly, Qui, Phượng). Tứ đổ tường (Tửu, Sắc, Tài, Khí ).Tứ khoái. Con người có 4 khoái

Sim phong thuy Số 5 – Điều bí ẩn (cũng là số sinh)

Số 5 có ý nghĩa huyền bí xuất phát từ học thuyết Ngũ Hành. Mọi sự việc đều bắt đầu từ 5 yếu tố. Trời đất có ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) – Người quân từ có ngũ đức (Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín) – Cuộc sống có ngũ phúc (Phú, Quý, Thọ, Khang, Ninh). Số 5 còn là số Vua, thuộc hành Thổ, màu Vàng. Ngày xưa những ngày 5, 14 (4+1=5), 23 (2+3=5) là những ngày Vua thường ra ngoài nên việc buôn bán bị ảnh hưởng. Bây giờ không còn Vua nữa nên mọi người đi đâu vào ngày này thường ít đông và dễ chịu. Không hiểu sao người lại kiêng cử đi lại ngày này. Ngũ đế (Phục Hy, Thần Nông, Huỳnh Đế, Nghiêu, Thuấn). Ngũ luân (Vua tôi, Cha con, Vợ chồng, Anh em, Bạn bè).

Sim phong thuy Số 6 – 8: Con số thuận lợi và vận may

Số 6 và 8 theo người Trung Hoa thì sẽ đem tới thuận lợi về tiền bạc và vận may cho người dùng nó, vì bên cạnh tục đoán mệnh của con người (số 8 là số phát – mệnh lớn, số 6 là số lộc ), thì lối viết số 8 có hai nét đều từ trên xuống giống kèn loe ra, giống như cuộc đời mỗi con người, càng ngày càng làm ăn phát đạt. Số 6 với 1 nét cong vào thân, ý như lộc sẽ luôn vào nhà.

Ngoài ra lục giác còn được đánh giá là khối vững chãi nhất. Con ong thường làm tổ theo khối lục giác, Lục căn (Mắt, Mũi, Tai, Lưỡi, Da, Tư tưởng), Lục long, Lục thân (Cha, Mẹ, Vợ, Con, Anh chị, Em). Số 8 còn biểu tượng cho 8 hướng, bát quái, bát âm, bát tiên, bát bửu

Sim phong thuy Số 7 – Số ấn tượng

Theo đạo Phật số 7 có ý nghĩa là quyền năng mạnh nhất của mặt trời. Những người theo đạo Phật tin rằng trong suốt tháng 7 (âm lịch) tất cả linh hồn trên thiên đường và địa ngục sẽ trở lại dương gian. Con số 7 còn tượng trưng cho sự thành tựu sinh hóa cả vũ trụ không gian là đông,tây, nam, bắc; thời gian là quá khứ, hiện tại, tương lai. Thất bửu (Vàng, Bạc, Lưu ly, Pha lê, Xa cừ, Trân châu, Mã não)
Thời cổ cho rằng có 7 mặt trời hoạt động xung quanh và chiếu sáng cho trái đất, loài người nhận thức có 7 tầng trời khác nhau, cùng với 7 sắc cầu vồng tạo nên ấn tượng mạnh mẽ của số 7. Số 7 đem lại sức sống cho vạn vật, đem lại ánh sáng và hy vọng cho loài người.

Sim phong thuy Số 9 - Biểu trưng cho sức mạnh và quyền uy

Từ xưa số 9 luôn được coi như là biểu trưng của sự quyền uy và sức mạnh: Ngai vua thường đặt trên 9 bậc, vua chúa thường cho đúc cửu đỉnh (9 cái đỉnh) để minh họa cho quyền lực của mình. Trong dân gian số 9 được gắn cho sự hoàn thiện đến mức dường như khó đạt:- Voi 9 ngà, Gà 9 cựa, Ngựa 9 hồng mao. Số 9 trong toán học còn được phân tích với rất nhiều lý thú và gắn nhiều với truyền thuyết lịch sử.

Đặc biệt hơn cả, số 9 được sùng bái, tôn thờ và gấn như trở thành 1 triết thuyết cho các triều đại ở Trung Quốc và Việt Nam từ sự ảnh hưởng của kinh dịch là dựa trên thuật luận số. Số 9 đựơc tượng trưng cho Trời, ngày sinh của Trời là ngày 9 tháng giêng, số 9 được ghép cho ngôi vị Hoàng đế. Tất cả các dồ dùng trong cung đình cùng dùng số 9 để đặt tên như Cửu Long Bôi (9 cốc rồng), Cửu Đào Hồ (ấm 9 quả đào), Cửu Long Trụ (cột 9 rồng). Hay cách nói biểu thị số nhiều như Cửu Thiên, Cửu Châu, Cửu đỉnh ...

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.phongthuysimsodep.com.vn/2017/08/y-nghia-cac-con-so-trong-phong-thuy.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét