Ý nghĩa các con số theo phong thủy bạn biết chưa?

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu khái niệm phong thủy là gì? Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn các con số có ý nghĩa gì trong cuộc sống theo phong thủy nhé!

>>>Tham khảo thêm:
Sim phong thủy với các con số có ý nghĩa gì trong cuộc sống?

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0961.78.9988 Giá : 6,500,000      < - > 0976 383568 Giá : 3,500,000
0962 161992 Giá : 6,500,000      < - > 0976 397222 Giá : 3,500,000
0962 333 879 Giá : 6,500,000      < - > 0976 399969 Giá : 3,500,000
0962 351234 Giá : 6,500,000      < - > 0976 555521 Giá : 3,500,000
0962 381995 Giá : 6,500,000      < - > 0976 576222 Giá : 3,500,000
0962 736777 Giá : 6,500,000      < - > 0976 601987 Giá : 3,500,000
0962 795777 Giá : 6,500,000      < - > 0976 668839 Giá : 3,500,000
0962 835777 Giá : 6,500,000      < - > 0976 672288 Giá : 3,500,000
0962 836777 Giá : 6,500,000      < - > 0976 74 1978 Giá : 3,500,000
0962 927279 Giá : 6,500,000      < - > 0976 846468 Giá : 3,500,000
0962 962926 Giá : 6,500,000      < - > 0976 847684 Giá : 3,500,000
0962 994777 Giá : 6,500,000      < - > 0976 858268 Giá : 3,500,000
0962.33.11.55 Giá : 6,500,000      < - > 0976 899994 Giá : 3,500,000
0962.66.99.55 Giá : 6,500,000      < - > 0976.23.1995 Giá : 3,500,000
0962.91.1368 Giá : 6,500,000      < - > 0976.25.1992 Giá : 3,500,000
0963 599 199 Giá : 6,500,000      < - > 0976.28.7997 Giá : 3,500,000
0963 61 1988 Giá : 6,500,000      < - > 0976.37.1995 Giá : 3,500,000
0963 799222 Giá : 6,500,000      < - > 0976.57.1986 Giá : 3,500,000
0963.15.1102 Giá : 6,500,000      < - > 0976.62.1995 Giá : 3,500,000
0963.99.00.77 Giá : 6,500,000      < - > 0976.72.9898 Giá : 3,500,000
0964 497888 Giá : 6,500,000      < - > 0976.81.8968 Giá : 3,500,000
0964 826482 Giá : 6,500,000      < - > 0976.83.86.83 Giá : 3,500,000
0964.11.1368 Giá : 6,500,000      < - > 0976.85.9899 Giá : 3,500,000
0964.79.1368 Giá : 6,500,000      < - > 0976.86.86.93 Giá : 3,500,000
0965 299779 Giá : 6,500,000      < - > 0976.92.6969 Giá : 3,500,000
0965 388887 Giá : 6,500,000      < - > 0976.954.789 Giá : 3,500,000
0965 399779 Giá : 6,500,000      < - > 09760.5555.4 Giá : 3,500,000
0965 461986 Giá : 6,500,000      < - > 09761.5555.3 Giá : 3,500,000
0965 551984 Giá : 6,500,000      < - > 09761.5555.4 Giá : 3,500,000
0965 686779 Giá : 6,500,000      < - > 09761.7777.3 Giá : 3,500,000
0965 765432 Giá : 6,500,000      < - > 09762.5555.0 Giá : 3,500,000
0965 929969 Giá : 6,500,000      < - > 0977 012689 Giá : 3,500,000
0965.379.979 Giá : 6,500,000      < - > 0977 068362 Giá : 3,500,000
0965.38.78.38 Giá : 6,500,000      < - > 0977 100668 Giá : 3,500,000
0965.50.1368 Giá : 6,500,000      < - > 0977 14 1975 Giá : 3,500,000
0965.82.1368 Giá : 6,500,000      < - > 0977 14 1984 Giá : 3,500,000
0965.89.2868 Giá : 6,500,000      < - > 0977 195179 Giá : 3,500,000
0965.91.1368 Giá : 6,500,000      < - > 0977 32 1978 Giá : 3,500,000
0965.92.1368 Giá : 6,500,000      < - > 0977 333589 Giá : 3,500,000
0966 159179 Giá : 6,500,000      < - > 0977 372828 Giá : 3,500,000
0966 58 7789 Giá : 6,500,000      < - > 0977 388286 Giá : 3,500,000
0966 668112 Giá : 6,500,000      < - > 0977 41 1996 Giá : 3,500,000
0966.23.1986 Giá : 6,500,000      < - > 0977 489 989 Giá : 3,500,000
0967 31 39 79 Giá : 6,500,000      < - > 0977 51 1984 Giá : 3,500,000
0967 659679 Giá : 6,500,000      < - > 0977 529629 Giá : 3,500,000
0967 899456 Giá : 6,500,000      < - > 0977 53 1976 Giá : 3,500,000
0967 929969 Giá : 6,500,000      < - > 0977 555573 Giá : 3,500,000
0967.66.5959 Giá : 6,500,000      < - > 0977 58 1978 Giá : 3,500,000
0967.99.1982 Giá : 6,500,000      < - > 0977 611655 Giá : 3,500,000
0968 688189 Giá : 6,500,000      < - > 0977 616656 Giá : 3,500,000
0968 988 698 Giá : 6,500,000      < - > 0977 648468 Giá : 3,500,000
0968.04.1368 Giá : 6,500,000      < - > 0977 771068 Giá : 3,500,000
0968.55.11.77 Giá : 6,500,000      < - > 0977 776526 Giá : 3,500,000
0968.55.1997 Giá : 6,500,000      < - > 0977 836839 Giá : 3,500,000
0969 444424 Giá : 6,500,000      < - > 0977 858379 Giá : 3,500,000
0969 568679 Giá : 6,500,000      < - > 0977 94 1978 Giá : 3,500,000
0969 569668 Giá : 6,500,000      < - > 0977 977655 Giá : 3,500,000
0969 777679 Giá : 6,500,000      < - > 0977 993969 Giá : 3,500,000
0969 957579 Giá : 6,500,000      < - > 0977.20.20.90 Giá : 3,500,000
0969 992017 Giá : 6,500,000      < - > 0977.30.03.99 Giá : 3,500,000
0969.17.1368 Giá : 6,500,000      < - > 0977.30.9669 Giá : 3,500,000
0969.62.1986 Giá : 6,500,000      < - > 0977.35.1996 Giá : 3,500,000
0969.63.1986 Giá : 6,500,000      < - > 0977.38.1995 Giá : 3,500,000
0969.75.1986 Giá : 6,500,000      < - > 0977.52.58.59 Giá : 3,500,000
0969.84.3979 Giá : 6,500,000      < - > 0977.60.1818 Giá : 3,500,000
097 8668 986 Giá : 6,500,000      < - > 0977.61.1987 Giá : 3,500,000
0971 129988 Giá : 6,500,000      < - > 0977.67.1994 Giá : 3,500,000
0971 176969 Giá : 6,500,000      < - > 0977.68.65.69 Giá : 3,500,000
0971 196969 Giá : 6,500,000      < - > 0977.74.1998 Giá : 3,500,000
0971 231994 Giá : 6,500,000      < - > 0977.82.1994 Giá : 3,500,000
0971 369988 Giá : 6,500,000      < - > 0977.98.1980 Giá : 3,500,000
0971 55.59.59 Giá : 6,500,000      < - > 0978 041997 Giá : 3,500,000
0971 56.59.59 Giá : 6,500,000      < - > 0978 166179 Giá : 3,500,000
0971 661998 Giá : 6,500,000      < - > 0978 228468 Giá : 3,500,000
0971 668689 Giá : 6,500,000      < - > 0978 319678 Giá : 3,500,000
0971 689779 Giá : 6,500,000      < - > 0978 330688 Giá : 3,500,000
0971 91 91 92 Giá : 6,500,000      < - > 0978 56 1976 Giá : 3,500,000
0971 965965 Giá : 6,500,000      < - > 0978 57 1978 Giá : 3,500,000
0971 990789 Giá : 6,500,000      < - > 0978 578875 Giá : 3,500,000
0971 991968 Giá : 6,500,000      < - > 0978 613222 Giá : 3,500,000
0971 992789 Giá : 6,500,000      < - > 0978 65 1977 Giá : 3,500,000
0971 993789 Giá : 6,500,000      < - > 0978 699689 Giá : 3,500,000
0971 995789 Giá : 6,500,000      < - > 0978 72 1975 Giá : 3,500,000
0971.22.6969 Giá : 6,500,000      < - > 0978 758857 Giá : 3,500,000
0971.65.67.69 Giá : 6,500,000      < - > 0978 847789 Giá : 3,500,000
0971.78.9988 Giá : 6,500,000      < - > 0978 885986 Giá : 3,500,000
0971.79.73.79 Giá : 6,500,000      < - > 0978 888093 Giá : 3,500,000
0971.81.1368 Giá : 6,500,000      < - > 0978 888095 Giá : 3,500,000
0972 181995 Giá : 6,500,000      < - > 0978 888140 Giá : 3,500,000
0972 222338 Giá : 6,500,000      < - > 0978 888424 Giá : 3,500,000
0972 591995 Giá : 6,500,000      < - > 0978 919368 Giá : 3,500,000
0972 858898 Giá : 6,500,000      < - > 0978 919998 Giá : 3,500,000
0972 888807 Giá : 6,500,000      < - > 0978 991599 Giá : 3,500,000
0972.6666.28 Giá : 6,500,000      < - > 0978 999885 Giá : 3,500,000
0972.94.6886 Giá : 6,500,000      < - > 0978.01.2008 Giá : 3,500,000
0973 119779 Giá : 6,500,000      < - > 0978.1357.88 Giá : 3,500,000
0973 222922 Giá : 6,500,000      < - > 0978.18.28.58 Giá : 3,500,000
0973 227879 Giá : 6,500,000      < - > 0978.34.1991 Giá : 3,500,000
0973 286379 Giá : 6,500,000      < - > 0978.40.8998 Giá : 3,500,000
0973 568679 Giá : 6,500,000      < - > 0978.59.7986 Giá : 3,500,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim Viettel giá rẻ:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim Viettel giá rẻ

SỐ 0: Vô cựcTrong thuyết Vụ nổ lớn, Vũ trụ giãn nở bắt đầu từ một điểm kì dị.

Muốn tính tuổi của Vũ trụ, ta phải lý luận để đi ngược thời gian đến điểm kì dị, lúc tuổi và bán kính của Vũ trụ làcon số không (0) để làm mốc.
Đấy là lý thuyết vật lý, ai cũng biết.
Theo thuyết Âm Dương, số 0 là nguồn gốc của muôn loài, cây cối… tuợng trưng cho sự vô cùng vô tận, cho pháp lực vô biên để cải tạo thế giới.

Số 1: Thái cực

Theo lý thuyết vật lý trên, con số không nhỏ nhoi này không có ý nghĩa thực tế.
Song, dưới góc độ khoa học, số 1 lại có vai trò vô cùng to lớn. Đó là tạo ra một điểm gọi là điểm Plăng, là điểm khởi đầu ( Plăng là tên nhà vật lý người Đức).
Còn đối với lý thuyết Thần thánh phương Đông: khi thế gian hình thành, cần phải có một người đứng đầu cai quản muôn loài và chịu trách nhiệm bao bọc, che chở cho muôn loài.
Số 1 thể hiện sự độc tôn, thống trị trong mọi con số hay còn gọi dưới nhiều cái tên : Nhất trụ kình thiên (Cột chống trời ) Nhất long đăng vương ( người đứng lên làm vua)…

Số 2 : Lưỡng nghi

Khi hình thành, Con người quan niệm chia Thế gian làm hai cõi mơ hồ : đó là Trời và Đất. Thuyết ÂM - DƯƠNGđược ra đời.
Thuyết này chia hai cõi thế gian là Âm và Dương, là hai mặt đối nghịch nhau như lửa với nước, mặt trăng với mặt trời, tốt với xấu… luôn vận chuyển không ngừng, cực Âm sẽ phát sinh Dương và ngược lại.
Sự chuyển biến nhanh nhạy không ngừng như thế làm cho người ta cũng phải tuỳ thế mà hành động, vận động không ngừng.
Số 2 tượng trưng cho những đặc tính sau đây : Âm - Dương tuy tính chất Phản nhưng cũng có tính khác:
- Tương ứng, Tương cầu ( tìm nhau),
- Tương giao ( gặp nhau),
- Tương thôi ( xô đẩy ),
- Tương ma (cọ xát),
- Tương thế ( thay thế )
- và Tương thành ( giúp nhau ).
Số 2 là số Xã hội, vì nó tượng trưng cho sự nhạy bén, tiến thoái phù hợp, uyển chuyển với thế giới khách quan.

Số 3 : Tam thần

Con người là sản phẩm của Vũ trụ, vì thế mà Đồng chất, Đồng biến, là tính lý của ” Thiên – Nhân tương ứng, Thiên – Địa vạn vật Đồng nhất thế “. Nôm na là Vũ trụ sinh ra ba cõi, là Thiên – Địa – Nhân, theo quy luật Luân hồi vòng tròn bất tận.
Do đó, mọi biến cố xảy ra trong Vũ trụ cũng liên quan đến Con người, hình thành các ngôi sao chiếu mạng.
Số 3 là con số đại diện cho ba giới trên và đặc trưng cho sự hoà thuận giữa Con người với Thiên nhiên.

Số 4 : Tứ tượng

Cuộc sống con người có vô vàn khó khăn, tuy nhiên, số mạng mỗi người gắn với một ngôi sao nhất định.
Trên bầu trời, có vô vàn ngôi sao nhưng chỉ được chia làm 4 nhóm sao chính, đó là :
- Thanh long ( Giác, Cang, Đê, Phòng, Tâm, Vĩ , Cơ )
- Bạch hổ ( Đẩu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bính)
- Huyền vũ ( Khuê, Lâu, Vị, Tất, Chuỷ, Sâm)
- Chu tước ( Tỉnh, Quỷ, Liễu, Trương, Dực, Chẩn).
Tứ tượng này sinh ra thời tiết của 4 mùa trong một năm tương ứng Xuân – Hạ – Thu – Đông, tương ứng với 4 loài hoa đứng đầu : Tùng – Trúc – Cúc – Mai.
Số 4 tượng trưng cho khí tiết của Trời – Đất, lúc Thịnh lúc Suy, lúc Tốt lúc Xấu và mang ý nghĩa của Chết chóc.

Số 5: Ngũ phúc triều dâng

Số 5 có ý nghĩa huyền bí xuất phát từ học thuyết Ngũ Hành.

Mọi sự việc đều bắt đầu từ 5 yếu tố:

- Trời Đất có Ngũ Hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
- Người quân tử có Ngũ Đức: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.
- Cuộc sống có Ngũ Phúc: Phú, Quý, Thọ, Khang, Ninh.

Mùa xuân mới về, ai cũng xin mình được Phúc, Lộc, Thọ, Khang, Ninh:

- Phúc: là đức độ, hạnh phúc.
- Lộc: là có nhiều điều may mắn về kinh tế, của cải vật chất.
- Thọ: là sống lâu, sống khỏe, minh mẫn.
- Khang: là sức khoẻ dồi dào.
- Ninh: là bình yên, êm ấm.
Đó là Ngũ Phúc.

Lý thuyết Âm – Dương, Ngũ Hành phát sinh, thể hiện mối tương giao giữa Con người với Trời Đất gặp Hung hoá Cát, gặp Dữ hoá Lành.
Số 5 thể hiện sự bình yên, hạnh phúc. .
Số 5 còn là số Vua, thuộc hành Thổ, màu Vàng. Là số trung tâm trong hệ số đếm. Nó là số của những người quyền quý, của sự thăng tiến và sinh sôi.
Nếu như ba số 5 đứng cùng nhau ” 555 ” thể hiện được ước vọng về sự hoà hợp, bình an, sinh sôi, làm việc gì cũng thuận lợi và tiến đến vị trí cao nhất.
Là con số của đời người

Số 6 : Lục khí

Con người mới sinh ra, ai cũng ngây thơ như một đứa trẻ: “Nhân chi sơ, tính bản thiện”, câu này ai cũng biết. Nhưng ít ai để ý thấy rằng, cái bản thiện đó được giữ bao lâu?
Trong thuyết Âm - Dương Ngũ Hành có dạy ta 6 cách để giữ khí trong cớ thể, từ đó mới có thể kìm nén bản thân, giữ gìn đạo đức, phước lộc cho mình và người thân. 6 khí trong cơ thể là :
- Nội khí,
- Tinh khí,
- Tạng khí,
- Huyết khí,
– Vị khí,
- Âm khí.

Muốn thành công, phải nếm mùi thất bại, ấy là quy luật muôn đời.
Muốn có tâm trí thảnh thơi, sung mãn thì phải rèn luyện khí.
Người ta định ra 6 quẻ để xem xét khí của con người nhằm hạn chế tối đa sự thoát khí, mang lại bình yên cho muôn nhà, tránh xảy ra can qua.
Số 6 tượng trưng cho sự bình yên, tài lộc cho con người.

Số 7 : Thất sát ( Thất tinh sát chiếu)

Trong mỗi nhóm của Tứ tượng bao gồm 7 ngôi sao chứa sát tinh tượng trưng cho 28 ngôi sao ( Nhị thập bát tú) trên trời và 28 giống vật cầm tinh chia nhau canh giữ mỗi ngày:
- Thứ hai : Hồ, Yến, Ô, Lộc.
- Thứ 3 : Hổ, Trư, Hầu, Xà.
- Thứ 4: Báo, Dữ, Viên, Dãn .
- Thứ 5: Giao, Hải, Lang, Ngạn.
- Thứ 6: Long, Ngưu, Cẩu, Dương .
- Thứ 7: Lạc, Thử, Kê, Mã .
- Chủ nhật: Thổ, Bức, Trĩ, Ngân.
Tương ứng với NGUYỆT, HOẢ, THUỶ, MỘC, KIM , THỔ , NHẬT.
SỐ 7 tượng trưng cho vũ khí Âm sát, tạo ra những sát kiếp không thể ngăn cản được.
SỐ 7 còn gọi là số Phá Hoàng.

Số 8: Bát quái

Sinh ra từ số 4, nhưng lại vận hành ngược với số 4.
Tượng trưng cho 8 hiện tượng lớn trong Vũ trụ, cũng tạo thành 8 quẻ được sinh ra là :
- Càn ( Trời )
- Khôn ( Đất )
– Chấn ( Sấm Sét )
- Tốn ( Gió )
- Khảm ( Nước )
- Ly ( Lửa )
- Cấn ( Núi )
- Đoài ( Đồng cỏ )
Từ những quẻ này mà người ta có thể dựa vào đó mà bắt thiên nhiên phục vụ cho mình tạo nên nền kinh tế thịnh vượng.
Số 8: thể hiện sự phát triển Thịnh vượng, Bề thế, Sung túc, No ấm.

Số 9 : Cửu diệu

Bao gồm các ngôi sao vận hạn của con người.
Những ngôi sao này tượng trưng cho những tai ách của con người phải trải qua .
Và khi có sao chiếu, tức là vận hạn đang đến, thì giải sao là điều mong mỏi của con người từ xưa tới nay.
Đó là các sao : La hầu, Thổ tú, Thuỷ diệu, Thái bạch, Thái dưong, Vân hán, Kế đô, Thái âm, Mộc đức.
Tại sao gọi là Cửu diệu?
Mỗi khi vận hạn đến, những ngôi sao nhấp nháy như báo trước điều chẳng lành, để chúng ta tránh.
Phải chăng, đó là điều kì diệu của cuộc sống ?
Số 9 tượng trưng cho sự yên ổn, thái bình đến muôn đời.

Tóm lại, mỗi con số đều mang trong mình những ý nghĩa nhất định.
Chẳng thế mà trong kinh doanh hay trong cuộc sống thường ngày, số 5 – số của đại Cát đại Lợi, số của Trời Đất dung hòa lại được ưa chuộng đến vậy.

Một số ví dụ:

- ” 333 ” : Tam Tài
- ” 168 ” : nhất lộc phát
- ” 86 ” : Phát lộc
- ” 986 ” : cửu phát lộc = mãi phát lộc
- ” 863 ” : phát lộc tài
- ” 983 ” : cửu phát tài = mãi phát tài
- ” 974 ” : cửu thất tử = mãi không chết
- ” 19 ” : sinh mãi, một bước tới trời
- ” 168 ” : Nhất Lộc phát
- ” 26 ” : Hái lộc
- ” 27 ” : Dễ phất
- ” 28 ” : Dễ phát
- ” 34 ” : Tài tử
- ” 36 ” : Tài lộc
- ” 37 ” : Ông Trời
- ” 369 ” : Lộ̣c mãi mãi
- ” 63 ” : Lộc tài
- ” 68 ” : Lộc phát
- ” 69 ” : Lộc mãi mãi
– “689 ” : Lộc phát mãi mãi
– ” 75 ” : Dê già, dê cụ
- ” 78 ” : Ông địa lớn
- ” 79 ” : Thần tài lớn
- ” 83 ” : Phát tài
- ” 839 ” : Phát tài mãi mãi
- ” 86 ” : Phát lộc
- ” 869 ” : Phát lộ̣c mãi mãi
- ” 968 ” : Mãi mãi phát lộc
- ” 983 ” : Mãi mãi phát tài
- ” 986 ” : Mãi phát lộc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét