Giải đáp thắc mắc cách xem bói số điện thoại hợp với mình không?

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cách tính phong thủy 4 số cuối điện thoại. Bạn đang băn khoăn xem bói số điện thoại có hợp với mình không? Hãy cùng chúng tôi giải đáp băn khoăn xem bói số điện thoại có hợp với mình hay không ngay trong bài viết dưới đây nhé!

>>>Tham khảo thêm:
Xem bói số điện thoại có hợp với mình không?

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

097.111.95.95 Giá : 6,000,000      < - > 0967 883 998 Giá : 3,500,000
097.123.1980 Giá : 6,000,000      < - > 0967 890568 Giá : 3,500,000
097.123.1981 Giá : 6,000,000      < - > 0967 892379 Giá : 3,500,000
097.123.1982 Giá : 6,000,000      < - > 0967 893444 Giá : 3,500,000
097.123.1983 Giá : 6,000,000      < - > 0967 897568 Giá : 3,500,000
097.123.1984 Giá : 6,000,000      < - > 0967 899188 Giá : 3,500,000
097.123.1985 Giá : 6,000,000      < - > 0967 899288 Giá : 3,500,000
097.1234.891 Giá : 6,000,000      < - > 0967 899444 Giá : 3,500,000
097.19.1.1986 Giá : 6,000,000      < - > 0967 900989 Giá : 3,500,000
097.19.8.1995 Giá : 6,000,000      < - > 0967 911678 Giá : 3,500,000
097.19.8.1996 Giá : 6,000,000      < - > 0967 919866 Giá : 3,500,000
097.19.8.1997 Giá : 6,000,000      < - > 0967 928688 Giá : 3,500,000
097.29.1.1990 Giá : 6,000,000      < - > 0967 98 9996 Giá : 3,500,000
0971 099868 Giá : 6,000,000      < - > 0967.11.11.92 Giá : 3,500,000
0971 189168 Giá : 6,000,000      < - > 0967.16.9889 Giá : 3,500,000
0971 189988 Giá : 6,000,000      < - > 0967.18.1982 Giá : 3,500,000
0971 221992 Giá : 6,000,000      < - > 0967.18.1987 Giá : 3,500,000
0971 221995 Giá : 6,000,000      < - > 0967.18.1998 Giá : 3,500,000
0971 221996 Giá : 6,000,000      < - > 0967.22.1998 Giá : 3,500,000
0971 221998 Giá : 6,000,000      < - > 0967.27.1997 Giá : 3,500,000
0971 391988 Giá : 6,000,000      < - > 0967.33.9997 Giá : 3,500,000
0971 551990 Giá : 6,000,000      < - > 0967.41.1989 Giá : 3,500,000
0971 551992 Giá : 6,000,000      < - > 0967.41.1994 Giá : 3,500,000
0971 551996 Giá : 6,000,000      < - > 0967.43.1989 Giá : 3,500,000
0971 551998 Giá : 6,000,000      < - > 0967.43.3979 Giá : 3,500,000
0971 661994 Giá : 6,000,000      < - > 0967.44.1368 Giá : 3,500,000
0971 678111 Giá : 6,000,000      < - > 0967.44.1986 Giá : 3,500,000
0971 838898 Giá : 6,000,000      < - > 0967.44.1997 Giá : 3,500,000
0971 981993 Giá : 6,000,000      < - > 0967.48.1997 Giá : 3,500,000
0971 986988 Giá : 6,000,000      < - > 0967.50.8868 Giá : 3,500,000
0971.13.15.17 Giá : 6,000,000      < - > 0967.51.7879 Giá : 3,500,000
0971.17.1919 Giá : 6,000,000      < - > 0967.53.8868 Giá : 3,500,000
0971.19.29.29 Giá : 6,000,000      < - > 0967.58.7968 Giá : 3,500,000
0971.3333.58 Giá : 6,000,000      < - > 0967.62.1987 Giá : 3,500,000
0971.34.36.38 Giá : 6,000,000      < - > 0967.630.789 Giá : 3,500,000
0971.38.38.83 Giá : 6,000,000      < - > 0967.65.1996 Giá : 3,500,000
0971.39.89.39 Giá : 6,000,000      < - > 0967.65.8998 Giá : 3,500,000
0971.52.6686 Giá : 6,000,000      < - > 0967.701.789 Giá : 3,500,000
0971.65.8899 Giá : 6,000,000      < - > 0967.78.1996 Giá : 3,500,000
0971.75.3535 Giá : 6,000,000      < - > 0967.780.789 Giá : 3,500,000
0971.968.986 Giá : 6,000,000      < - > 0967.850.789 Giá : 3,500,000
0972 007686 Giá : 6,000,000      < - > 0967.931.789 Giá : 3,500,000
0972 031515 Giá : 6,000,000      < - > 0967.94.1988 Giá : 3,500,000
0972 16 61 61 Giá : 6,000,000      < - > 0967.94.1989 Giá : 3,500,000
0972 209988 Giá : 6,000,000      < - > 0967.95.1997 Giá : 3,500,000
0972 336879 Giá : 6,000,000      < - > 0967.98.58.68 Giá : 3,500,000
0972 453555 Giá : 6,000,000      < - > 09678.2.8889 Giá : 3,500,000
0972 692828 Giá : 6,000,000      < - > 096788.76.79 Giá : 3,500,000
0972 981998 Giá : 6,000,000      < - > 0968 03 9995 Giá : 3,500,000
0972.05.1989 Giá : 6,000,000      < - > 0968 039222 Giá : 3,500,000
0972.16.18.19 Giá : 6,000,000      < - > 0968 04 9995 Giá : 3,500,000
0972.3 969.68 Giá : 6,000,000      < - > 0968 055551 Giá : 3,500,000
0972.38.37.38 Giá : 6,000,000      < - > 0968 222369 Giá : 3,500,000
0972.38.37.38 Giá : 6,000,000      < - > 0968 226000 Giá : 3,500,000
0972.858.886 Giá : 6,000,000      < - > 0968 255179 Giá : 3,500,000
0972.89.1998 Giá : 6,000,000      < - > 0968 256986 Giá : 3,500,000
0973 255355 Giá : 6,000,000      < - > 0968 258 588 Giá : 3,500,000
0973 334440 Giá : 6,000,000      < - > 0968 266586 Giá : 3,500,000
0973 334441 Giá : 6,000,000      < - > 0968 286696 Giá : 3,500,000
0973 334442 Giá : 6,000,000      < - > 0968 324686 Giá : 3,500,000
0973 567838 Giá : 6,000,000      < - > 0968 34 1199 Giá : 3,500,000
0973 567858 Giá : 6,000,000      < - > 0968 364789 Giá : 3,500,000
0973 691993 Giá : 6,000,000      < - > 0968 389289 Giá : 3,500,000
0973 769333 Giá : 6,000,000      < - > 0968 393 678 Giá : 3,500,000
0973.25.1368 Giá : 6,000,000      < - > 0968 398936 Giá : 3,500,000
0973.58.58.86 Giá : 6,000,000      < - > 0968 499688 Giá : 3,500,000
0974 533444 Giá : 6,000,000      < - > 0968 553889 Giá : 3,500,000
0974 880808 Giá : 6,000,000      < - > 0968 567 379 Giá : 3,500,000
0974 966879 Giá : 6,000,000      < - > 0968 567668 Giá : 3,500,000
0974.61.8866 Giá : 6,000,000      < - > 0968 567699 Giá : 3,500,000
0974.863.866 Giá : 6,000,000      < - > 0968 586968 Giá : 3,500,000
0975 31 1998 Giá : 6,000,000      < - > 0968 59 2686 Giá : 3,500,000
0975 397379 Giá : 6,000,000      < - > 0968 607706 Giá : 3,500,000
0975 567838 Giá : 6,000,000      < - > 0968 608618 Giá : 3,500,000
0975 567858 Giá : 6,000,000      < - > 0968 658698 Giá : 3,500,000
0975 698886 Giá : 6,000,000      < - > 0968 699766 Giá : 3,500,000
0975 878379 Giá : 6,000,000      < - > 0968 699787 Giá : 3,500,000
0975.486.468 Giá : 6,000,000      < - > 0968 705789 Giá : 3,500,000
0975.86.17.86 Giá : 6,000,000      < - > 0968 716786 Giá : 3,500,000
0975.89.1998 Giá : 6,000,000      < - > 0968 737889 Giá : 3,500,000
09758.1111.9 Giá : 6,000,000      < - > 0968 738979 Giá : 3,500,000
0976 151333 Giá : 6,000,000      < - > 0968 767179 Giá : 3,500,000
0976 233338 Giá : 6,000,000      < - > 0968 786486 Giá : 3,500,000
0976 468968 Giá : 6,000,000      < - > 0968 788766 Giá : 3,500,000
0976 629789 Giá : 6,000,000      < - > 0968 796986 Giá : 3,500,000
0976 666929 Giá : 6,000,000      < - > 0968 81 68 61 Giá : 3,500,000
0976 955688 Giá : 6,000,000      < - > 0968 816661 Giá : 3,500,000
0976 969967 Giá : 6,000,000      < - > 0968 822699 Giá : 3,500,000
0976.00.06.06 Giá : 6,000,000      < - > 0968 837738 Giá : 3,500,000
0976.00.66.55 Giá : 6,000,000      < - > 0968 86 89 87 Giá : 3,500,000
0976.55.1998 Giá : 6,000,000      < - > 0968 861899 Giá : 3,500,000
0976.86.05.86 Giá : 6,000,000      < - > 0968 863444 Giá : 3,500,000
0977 000770 Giá : 6,000,000      < - > 0968 866569 Giá : 3,500,000
0977 22 1983 Giá : 6,000,000      < - > 0968 866766 Giá : 3,500,000
0977 371789 Giá : 6,000,000      < - > 0968 878188 Giá : 3,500,000
0977 566879 Giá : 6,000,000      < - > 0968 881114 Giá : 3,500,000
0977 669992 Giá : 6,000,000      < - > 0968 881115 Giá : 3,500,000
0977 681668 Giá : 6,000,000      < - > 0968 887890 Giá : 3,500,000
0977 790007 Giá : 6,000,000      < - > 0968 887895 Giá : 3,500,000
0977.29.06.88 Giá : 6,000,000      < - > 0968 896368 Giá : 3,500,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim giá từ 200 đến 500k:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim giá từ 200 đến 500k

Một trong những băn khoăn thường gặp mỗi khi mua sim của nhiều người là không biết làm cách nào xem bói số điện thoại có hợp với mình không. Hiểu được điều này, các chuyên viên sim phong thủy đã lý giải cho băn khoăn bói số điện thoại có hợp với mình không như sau:

Lý giải băn khoăn Xem bói số điện thoại có hợp với mình không?

Một dãy sim điện thoại được đánh giá là hợp với người dùng khi hội tụ đầy đủ năm yếu tố phong thủy sim trừu tượng, ngặt nghèo. Rất hiểm dãy sim điện thoại đạt được 10 điểm hoàn hảo nhưng có không ít dãy sim có thể đạt được từ 9, 9.25, 9.5 hoặc thậm chí 9.75. Với số điểm này cũng có thể coi dãy sim số đạt điểm tương đối tuyệt vời. Đồng nghĩa với số điểm cao, dãy sim này sẽ mang đến những điều an lành, may mắn và thành công cho thân chủ. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể sở hữu được số điện thoại đó, bạn nên xem bói số điện thoại có hợp với mình hay không ngay hôm nay để có cách lựa chọn và sử dụng hợp lý.

Xem bói số điện thoại có hợp với mình không

Có rất nhiều cách giúp bạn có lời giải đáp cho băn khoăn xem bói số điện thoại có hợp với mình không.

Bạn có thể lựa chọn:

- Gọi điện cho chuyên gia sim phong thủy: Các chuyên gia sim phong thủy hàng đầu tại các trung tâm sim phong thủy sẽ trực tiếp hỗ trợ bạn xem bói số điện thoại. Chấm điểm xem số điện thoại bạn đang sử dụng có phù hợp với vận mệnh của bạn hay không. Hơn nữa, bạn còn biết được dãy sim có khả năng mang những điều tốt đẹp đến với cuộc sống của thân chủ hay không.

- Sử dụng hỗ trợ công cụ chấm điểm sim của các địa chỉ bán Sim phong thủy: tại những địa chỉ bán sim điện thoại phong thủy uy tín sẽ luôn có công cụ xem bói số điện thoại có hợp với mình không vô cùng hiện đại, thông minh. Với công cụ này bạn sẽ không mất nhiều thời gian chấm điểm sim, chỉ cần nhập thông tin dãy sim và ngày tháng năm sinh là sẽ nhận được những phân tích phong thủy cần thiết. Công cụ này giúp bạn phân tích, xem bói sim nhanh chóng, dễ dàng. Tuy nhiên một lời khuyên từ chuyên gia là nếu dãy sim của bạn có điểm phong thủy quá thấp, dù dãy sim có hình thức đẹp, nhưng so sánh các yếu tố hành mệnh của bạn với dãy sim lại không tương hợp thì bạn cần tham vấn những ý kiến của chuyên gia sim phong thủy hoặc tham khảo những gợi ý dãy sim phong thủy tương hợp với điểm phong thủy cao trong kho sim.

Sở hữu hàng triệu dãy sim điện thoại phong thủy thuộc ngũ hành mệnh khác nhau, nếu dãy sim bạn đang sử dụng không đem lại cho bạn những điều tốt đẹp, may mắn thì bạn có thể hoàn toàn yên tâm vì kho sim của trung tâm sẽ giúp bạn tìm được dãy sim tài vận như bạn mong muốn. Nhập thông tin thời gian sinh và nhấp tìm sim, công cụ sẽ gợi ý danh sách hàng trăm dãy sim phong thủy đại cát cho bạn thoải mái lựa chọn.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.phongthuysimsodep.com.vn/2017/08/xem-boi-so-dien-thoai-hop-voi-minh.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét