Xem bói Sim phong thủy hợp tuổi như thế nào?

Bài viết trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về người mệnh Thổ phù hợp với nghề nghiệp nào. Ai cũng mong muốn sở hữu sim điện thoại hợp tuổi may mắn, thịnh vượng và tài lộc nhưng không phải ai cũng biết xem bói sim số điện thoại hợp tuổi. Tham khảo những bật mí xem bói số điện thoại theo tuổi và phong thủy sau đây.

>>>Tham khảo thêm:

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0961 361996 Giá : 6,000,000      < - > 0965.42.1992 Giá : 3,500,000
0961 386568 Giá : 6,000,000      < - > 0965.42.1994 Giá : 3,500,000
0961 398886 Giá : 6,000,000      < - > 0965.42.1996 Giá : 3,500,000
0961 524524 Giá : 6,000,000      < - > 0965.42.1998 Giá : 3,500,000
0961 595969 Giá : 6,000,000      < - > 0965.44.1992 Giá : 3,500,000
0961 666399 Giá : 6,000,000      < - > 0965.44.1994 Giá : 3,500,000
0961 677678 Giá : 6,000,000      < - > 0965.44.1995 Giá : 3,500,000
0961 773779 Giá : 6,000,000      < - > 0965.44.1996 Giá : 3,500,000
0961 781368 Giá : 6,000,000      < - > 0965.44.6669 Giá : 3,500,000
0961 791994 Giá : 6,000,000      < - > 0965.46.1982 Giá : 3,500,000
0961 792789 Giá : 6,000,000      < - > 0965.46.1992 Giá : 3,500,000
0961 881994 Giá : 6,000,000      < - > 0965.46.1993 Giá : 3,500,000
0961 881997 Giá : 6,000,000      < - > 0965.46.1995 Giá : 3,500,000
0961 899299 Giá : 6,000,000      < - > 0965.53.1996 Giá : 3,500,000
0961 911997 Giá : 6,000,000      < - > 0965.571.789 Giá : 3,500,000
0961 919988 Giá : 6,000,000      < - > 0965.581.789 Giá : 3,500,000
0961 921996 Giá : 6,000,000      < - > 0965.60.1102 Giá : 3,500,000
0961 931996 Giá : 6,000,000      < - > 0965.67.0965 Giá : 3,500,000
0961 971995 Giá : 6,000,000      < - > 0965.71.9998 Giá : 3,500,000
0961 971996 Giá : 6,000,000      < - > 0965.730.789 Giá : 3,500,000
0961 971998 Giá : 6,000,000      < - > 0965.74.1368 Giá : 3,500,000
0961 999389 Giá : 6,000,000      < - > 0965.75.7997 Giá : 3,500,000
0961.06.06.86 Giá : 6,000,000      < - > 0965.77.1985 Giá : 3,500,000
0961.07.8899 Giá : 6,000,000      < - > 0965.780.789 Giá : 3,500,000
0961.14.16.18 Giá : 6,000,000      < - > 0965.86.5968 Giá : 3,500,000
0961.19.29.29 Giá : 6,000,000      < - > 0965.87.5686 Giá : 3,500,000
0961.34.36.38 Giá : 6,000,000      < - > 0965.89.2000 Giá : 3,500,000
0961.63.7968 Giá : 6,000,000      < - > 0966 04 05 99 Giá : 3,500,000
0961.76.8899 Giá : 6,000,000      < - > 0966 052652 Giá : 3,500,000
0961.78.88.78 Giá : 6,000,000      < - > 0966 072078 Giá : 3,500,000
0961.89.9669 Giá : 6,000,000      < - > 0966 096 196 Giá : 3,500,000
0961.92.9988 Giá : 6,000,000      < - > 0966 1 3 1973 Giá : 3,500,000
0961.97.6668 Giá : 6,000,000      < - > 0966 101866 Giá : 3,500,000
0961.99.8282 Giá : 6,000,000      < - > 0966 133968 Giá : 3,500,000
0961.99.9393 Giá : 6,000,000      < - > 0966 136636 Giá : 3,500,000
0962 013689 Giá : 6,000,000      < - > 0966 139319 Giá : 3,500,000
0962 090190 Giá : 6,000,000      < - > 0966 168123 Giá : 3,500,000
0962 151686 Giá : 6,000,000      < - > 0966 196779 Giá : 3,500,000
0962 367799 Giá : 6,000,000      < - > 0966 198884 Giá : 3,500,000
0962 569699 Giá : 6,000,000      < - > 0966 198885 Giá : 3,500,000
0962 611686 Giá : 6,000,000      < - > 0966 201568 Giá : 3,500,000
0962 617666 Giá : 6,000,000      < - > 0966 211379 Giá : 3,500,000
0962 861980 Giá : 6,000,000      < - > 0966 22 3567 Giá : 3,500,000
0962 929866 Giá : 6,000,000      < - > 0966 222878 Giá : 3,500,000
0962.1 4.8868 Giá : 6,000,000      < - > 0966 228298 Giá : 3,500,000
0962.68.1992 Giá : 6,000,000      < - > 0966 228968 Giá : 3,500,000
0962.8888.56 Giá : 6,000,000      < - > 0966 235968 Giá : 3,500,000
0962.8888.56 Giá : 6,000,000      < - > 0966 255179 Giá : 3,500,000
0962.9 3.7968 Giá : 6,000,000      < - > 0966 26 8388 Giá : 3,500,000
0962.9 7.8868 Giá : 6,000,000      < - > 0966 263336 Giá : 3,500,000
0963 009339 Giá : 6,000,000      < - > 0966 266898 Giá : 3,500,000
0963 111997 Giá : 6,000,000      < - > 0966 272668 Giá : 3,500,000
0963 181688 Giá : 6,000,000      < - > 0966 289699 Giá : 3,500,000
0963 213737 Giá : 6,000,000      < - > 0966 29 8388 Giá : 3,500,000
0963 299779 Giá : 6,000,000      < - > 0966 293222 Giá : 3,500,000
0963 338880 Giá : 6,000,000      < - > 0966 333101 Giá : 3,500,000
0963 459998 Giá : 6,000,000      < - > 0966 358333 Giá : 3,500,000
0963 682001 Giá : 6,000,000      < - > 0966 375789 Giá : 3,500,000
0963 766799 Giá : 6,000,000      < - > 0966 386366 Giá : 3,500,000
0963 959559 Giá : 6,000,000      < - > 0966 388969 Giá : 3,500,000
0963.01.1997 Giá : 6,000,000      < - > 0966 44 2868 Giá : 3,500,000
0963.19.3579 Giá : 6,000,000      < - > 0966 50 1992 Giá : 3,500,000
0963.55.58.59 Giá : 6,000,000      < - > 0966 51 6368 Giá : 3,500,000
0963.58.78.78 Giá : 6,000,000      < - > 0966 512513 Giá : 3,500,000
0963.599.868 Giá : 6,000,000      < - > 0966 55 2279 Giá : 3,500,000
0963.85.1991 Giá : 6,000,000      < - > 0966 554078 Giá : 3,500,000
0963.9 2.7779 Giá : 6,000,000      < - > 0966 566 186 Giá : 3,500,000
0963.90.8688 Giá : 6,000,000      < - > 0966 575989 Giá : 3,500,000
0963.95.9669 Giá : 6,000,000      < - > 0966 588959 Giá : 3,500,000
0964 055550 Giá : 6,000,000      < - > 0966 606988 Giá : 3,500,000
0964 077770 Giá : 6,000,000      < - > 0966 618880 Giá : 3,500,000
0964 682688 Giá : 6,000,000      < - > 0966 621982 Giá : 3,500,000
0964 992993 Giá : 6,000,000      < - > 0966 623696 Giá : 3,500,000
0964.08.79.68 Giá : 6,000,000      < - > 0966 623988 Giá : 3,500,000
0964.22.1368 Giá : 6,000,000      < - > 0966 629559 Giá : 3,500,000
0964.63.68.79 Giá : 6,000,000      < - > 0966 633233 Giá : 3,500,000
09640.42.486 Giá : 6,000,000      < - > 0966 660760 Giá : 3,500,000
0965 199779 Giá : 6,000,000      < - > 0966 660839 Giá : 3,500,000
0965 212686 Giá : 6,000,000      < - > 0966 664179 Giá : 3,500,000
0965 338883 Giá : 6,000,000      < - > 0966 668767 Giá : 3,500,000
0965 368168 Giá : 6,000,000      < - > 0966 669028 Giá : 3,500,000
0965 659222 Giá : 6,000,000      < - > 0966 669545 Giá : 3,500,000
0965 699986 Giá : 6,000,000      < - > 0966 678 558 Giá : 3,500,000
0965 879779 Giá : 6,000,000      < - > 0966 679939 Giá : 3,500,000
0965 955789 Giá : 6,000,000      < - > 0966 685669 Giá : 3,500,000
0965.16.36.86 Giá : 6,000,000      < - > 0966 696676 Giá : 3,500,000
0965.18.1996 Giá : 6,000,000      < - > 0966 768998 Giá : 3,500,000
0965.37.1368 Giá : 6,000,000      < - > 0966 773222 Giá : 3,500,000
0965.38.98.68 Giá : 6,000,000      < - > 0966 776670 Giá : 3,500,000
0965.38.98.68 Giá : 6,000,000      < - > 0966 783788 Giá : 3,500,000
0965.39.8688 Giá : 6,000,000      < - > 0966 79 1168 Giá : 3,500,000
0965.58.18.68 Giá : 6,000,000      < - > 0966 829889 Giá : 3,500,000
0965.75.1368 Giá : 6,000,000      < - > 0966 839444 Giá : 3,500,000
0965.80.1368 Giá : 6,000,000      < - > 0966 860869 Giá : 3,500,000
0965.87.1368 Giá : 6,000,000      < - > 0966 876787 Giá : 3,500,000
0965.89.3868 Giá : 6,000,000      < - > 0966 878 379 Giá : 3,500,000
0965.90.90.91 Giá : 6,000,000      < - > 0966 88 3569 Giá : 3,500,000
0965.91.1990 Giá : 6,000,000      < - > 0966 880898 Giá : 3,500,000
0966 06 08 80 Giá : 6,000,000      < - > 0966 892899 Giá : 3,500,000
0966 111696 Giá : 6,000,000      < - > 0966 895898 Giá : 3,500,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn cách xem bói số điện thoại:
Hướng dẫn chi tiết cách xem bói số điện thoại

Phong thủy hình thành trong quan niệm của người phương Đông, theo đó nếu thuận theo phong thủy con người sẽ nhận được nhiều thuận lợi, may mắn và dễ dàng đạt được thành công hơn. Áp dụng điều này trong sim phong thủy thì nếu chọn được sim phong thủy tương hợp bạn sẽ nhận được nhiều vận may cũng như tài lộc trong cuộc sống.

Nhu cầu chọn sim điện thoại của con người hiện đại là gì? Đó là xem bói số điện thoại hợp tuổi làm ăn, xem bói số điện thoại hợp tuổi theo phong thủy tốt vận mệnh, an lành và hạnh phúc,... Để làm được điều này bạn cần biết xem bói số điện thoại hợp tuổi theo phong thủy như thế nào?

Xem bói Sim phong thủy hợp tuổi như thế nào?

Theo nguyên tắc phong thủy sim thì sim phong thủy hợp tuổi bao gồm những yếu tố như lục thập tức quái, ngũ hành tương sinh, âm dương tương phối, cửu tinh đồ pháp, tứ trụ bản mệnh,... tương hợp và hài hòa đối với từng người có ngày tháng năm sinh nhất định.

Khi xem bói sim số đẹp theo tuổi trong quan niệm người miền Bắc thì cần tổng số nút cao, số nút tuyệt đối 10 nút là tốt nhất, còn đối với miền Nam thì 9 nút là nút cao nhất. Cùng với đó, cần bói sim đố đẹp hợp tuổi theo xét nghĩa con số bộ hai số, bộ ba, hoặc bộ bốn số,... Với ý nghĩa bộ sim tốt đẹp thì có khả năng hỗ trợ, tác động qua lại giúp chủ nhân có được những điều tốt đẹp hơn. Ngoài ra bạn cần biết ý nghĩa của một số bộ đuôi sim ý nghĩa không lộc, không phát, không tài để đánh giá được điểm và tránh sử dụng những dãy sim đó.

Các chuyên gia sim phong thủy khuyên bạn nên nắm chắc những thông tin ngày tháng năm sinh đầu tiên. Bởi với những thông tin không chuẩn xác về thời gian sinh của bạn có thể dẫn tới những phân tích con số may mắn trong sim không chuẩn xác. Sau đó bạn mới tiến hành bói sim số đẹp hợp tuổi.

Hiện nay có rất nhiều công cụ giúp bạn có thể xem bói sim số đẹp hợp tuổi một cách dễ dàng. Đơn giản bạn chỉ cần truy cập website rồi chọn công cụ xem bói sim số điện thoại hợp tuổi rồi nhập những thông tin về ngày tháng năm sinh, giờ sinh cũng như giới tính chuẩn xác theo yêu cầu và nhập số điện thoại muốn xem bói. Công cụ sẽ dựa theo các nguyên tắc phong thủy sim, phân tích những yếu tố phong thủy trong dãy sim xem có tương sinh hay tương khắc với tuổi và mệnh của thân chủ.

Thông thường tính năng xem bói số điện thoại theo tuổi và phong thủy diễn ra nhanh chóng trong khoảng vài giây. Chỉ trong khoảng vài giây bạn sẽ nhận được những đánh giá, phân tích và kết luận dãy sim đang sử dụng. Nếu điểm phong thủy sau xem bói sim phong thủy hợp tuổi cao thì bạn có thể tiếp tục sử dụng, còn nếu xem bói sim điểm phong thủy thấp bạn nên cân nhắc lựa chọn lại dãy sim phong thủy khác.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.phongthuysimsodep.com.vn/2017/08/xem-boi-so-dien-thoai-hop-tuoi.html


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét