Cách tính sim phong thủy 4 số cuối như thế nào?

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về cách xem bói sim phong thủy hợp tuổi.  Cách tính sim phong thủy 4 số cuối như thế nào? Bạn đã biết làm sao tính được phong thủy sim 4 số cuối chưa? Nếu đáp án là chưa thì tham khảo ngay bật mí tính phong thủy 4 số cuối điện thoại dưới đây nhé!

>>>Tham khảo thêm:
Cách tính sim phong thủy 4 số cuối số điện thoại của bạn

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0966 119979 Giá : 6,000,000      < - > 0966 955898 Giá : 3,500,000
0966 223866 Giá : 6,000,000      < - > 0966 96 3568 Giá : 3,500,000
0966 279989 Giá : 6,000,000      < - > 0966 980789 Giá : 3,500,000
0966 333357 Giá : 6,000,000      < - > 0966 982986 Giá : 3,500,000
0966 378679 Giá : 6,000,000      < - > 0966 99 3586 Giá : 3,500,000
0966 660552 Giá : 6,000,000      < - > 0966 999 246 Giá : 3,500,000
0966 661206 Giá : 6,000,000      < - > 0966.00.55.05 Giá : 3,500,000
0966 661755 Giá : 6,000,000      < - > 0966.04.1998 Giá : 3,500,000
0966 663960 Giá : 6,000,000      < - > 0966.06.9979 Giá : 3,500,000
0966 665269 Giá : 6,000,000      < - > 0966.084.789 Giá : 3,500,000
0966 666497 Giá : 6,000,000      < - > 0966.11.2386 Giá : 3,500,000
0966 668151 Giá : 6,000,000      < - > 0966.12.8898 Giá : 3,500,000
0966 668860 Giá : 6,000,000      < - > 0966.13.1981 Giá : 3,500,000
0966 866881 Giá : 6,000,000      < - > 0966.13.1984 Giá : 3,500,000
0966 893993 Giá : 6,000,000      < - > 0966.14.1998 Giá : 3,500,000
0966 966559 Giá : 6,000,000      < - > 0966.14.5868 Giá : 3,500,000
0966 985688 Giá : 6,000,000      < - > 0966.14.7779 Giá : 3,500,000
0966 993898 Giá : 6,000,000      < - > 0966.18.1980 Giá : 3,500,000
0966.06.06.79 Giá : 6,000,000      < - > 0966.18.9968 Giá : 3,500,000
0966.25.1998 Giá : 6,000,000      < - > 0966.19.2568 Giá : 3,500,000
0966.3.5.1993 Giá : 6,000,000      < - > 0966.19.8338 Giá : 3,500,000
0966.35.1995 Giá : 6,000,000      < - > 0966.22.55.50 Giá : 3,500,000
0966.77.88.42 Giá : 6,000,000      < - > 0966.22.55.51 Giá : 3,500,000
0966.79.1981 Giá : 6,000,000      < - > 0966.22.55.53 Giá : 3,500,000
0966.79.1997 Giá : 6,000,000      < - > 0966.22.55.54 Giá : 3,500,000
0966.86.46.86 Giá : 6,000,000      < - > 0966.22.6664 Giá : 3,500,000
0966.93.1986 Giá : 6,000,000      < - > 0966.22.77.71 Giá : 3,500,000
0966.98.8386 Giá : 6,000,000      < - > 0966.22.77.73 Giá : 3,500,000
0967 100300 Giá : 6,000,000      < - > 0966.22.77.74 Giá : 3,500,000
0967 389989 Giá : 6,000,000      < - > 0966.22.77.75 Giá : 3,500,000
0967 565568 Giá : 6,000,000      < - > 0966.22.77.76 Giá : 3,500,000
0967 771567 Giá : 6,000,000      < - > 0966.22.77.86 Giá : 3,500,000
0967 779866 Giá : 6,000,000      < - > 0966.221.223 Giá : 3,500,000
0967 806668 Giá : 6,000,000      < - > 0966.31.1983 Giá : 3,500,000
0967 848866 Giá : 6,000,000      < - > 0966.33.7986 Giá : 3,500,000
0967 898878 Giá : 6,000,000      < - > 0966.35.1996 Giá : 3,500,000
0967 997179 Giá : 6,000,000      < - > 0966.37.1985 Giá : 3,500,000
0967 999279 Giá : 6,000,000      < - > 0966.38.1984 Giá : 3,500,000
0967.33.83.83 Giá : 6,000,000      < - > 0966.430.789 Giá : 3,500,000
0967.56.1988 Giá : 6,000,000      < - > 0966.569.689 Giá : 3,500,000
0967.66.1985 Giá : 6,000,000      < - > 0966.57.1993 Giá : 3,500,000
09676 7.9669 Giá : 6,000,000      < - > 0966.57.55.57 Giá : 3,500,000
0968 166368 Giá : 6,000,000      < - > 0966.63.65.69 Giá : 3,500,000
0968 2 93339 Giá : 6,000,000      < - > 0966.66.0967 Giá : 3,500,000
0968 220033 Giá : 6,000,000      < - > 0966.66.0976 Giá : 3,500,000
0968 250368 Giá : 6,000,000      < - > 0966.71.1987 Giá : 3,500,000
0968 339539 Giá : 6,000,000      < - > 0966.71.79.78 Giá : 3,500,000
0968 566968 Giá : 6,000,000      < - > 0966.72.1994 Giá : 3,500,000
0968 678345 Giá : 6,000,000      < - > 0966.84.1995 Giá : 3,500,000
0968 798338 Giá : 6,000,000      < - > 0966.86.30.86 Giá : 3,500,000
0968 859968 Giá : 6,000,000      < - > 0966.88.27.88 Giá : 3,500,000
0968 886113 Giá : 6,000,000      < - > 0966.92.3737 Giá : 3,500,000
0968 899339 Giá : 6,000,000      < - > 0966.93.1996 Giá : 3,500,000
0968 963866 Giá : 6,000,000      < - > 0966.96.2010 Giá : 3,500,000
0968 986286 Giá : 6,000,000      < - > 09666 83 685 Giá : 3,500,000
0968 986838 Giá : 6,000,000      < - > 09669 18 288 Giá : 3,500,000
0968 991886 Giá : 6,000,000      < - > 0967 026668 Giá : 3,500,000
0968.10.8886 Giá : 6,000,000      < - > 0967 115979 Giá : 3,500,000
0968.16.7879 Giá : 6,000,000      < - > 0967 118179 Giá : 3,500,000
0968.23.1995 Giá : 6,000,000      < - > 0967 131141 Giá : 3,500,000
0968.66.1969 Giá : 6,000,000      < - > 0967 134589 Giá : 3,500,000
0968.92.3688 Giá : 6,000,000      < - > 0967 179188 Giá : 3,500,000
0969 006909 Giá : 6,000,000      < - > 0967 189679 Giá : 3,500,000
0969 009060 Giá : 6,000,000      < - > 0967 199339 Giá : 3,500,000
0969 089688 Giá : 6,000,000      < - > 0967 199386 Giá : 3,500,000
0969 099968 Giá : 6,000,000      < - > 0967 2 8 1968 Giá : 3,500,000
0969 169379 Giá : 6,000,000      < - > 0967 209868 Giá : 3,500,000
0969 169979 Giá : 6,000,000      < - > 0967 213688 Giá : 3,500,000
0969 378679 Giá : 6,000,000      < - > 0967 232268 Giá : 3,500,000
0969 383986 Giá : 6,000,000      < - > 0967 24 1979 Giá : 3,500,000
0969 551668 Giá : 6,000,000      < - > 0967 282292 Giá : 3,500,000
0969 566956 Giá : 6,000,000      < - > 0967 289886 Giá : 3,500,000
0969 598988 Giá : 6,000,000      < - > 0967 292779 Giá : 3,500,000
0969 680886 Giá : 6,000,000      < - > 0967 331779 Giá : 3,500,000
0969 683268 Giá : 6,000,000      < - > 0967 331980 Giá : 3,500,000
0969 695558 Giá : 6,000,000      < - > 0967 332001 Giá : 3,500,000
0969 695899 Giá : 6,000,000      < - > 0967 35 9398 Giá : 3,500,000
0969 698885 Giá : 6,000,000      < - > 0967 35 9889 Giá : 3,500,000
0969 936399 Giá : 6,000,000      < - > 0967 353668 Giá : 3,500,000
0969 965696 Giá : 6,000,000      < - > 0967 373000 Giá : 3,500,000
0969 989929 Giá : 6,000,000      < - > 0967 378678 Giá : 3,500,000
0969.03.8886 Giá : 6,000,000      < - > 0967 384386 Giá : 3,500,000
0969.1.6.1992 Giá : 6,000,000      < - > 0967 398679 Giá : 3,500,000
0969.18.1995 Giá : 6,000,000      < - > 0967 500678 Giá : 3,500,000
0969.2 6.7779 Giá : 6,000,000      < - > 0967 518886 Giá : 3,500,000
0969.23.1994 Giá : 6,000,000      < - > 0967 585779 Giá : 3,500,000
0969.44.8886 Giá : 6,000,000      < - > 0967 593789 Giá : 3,500,000
0969.699.568 Giá : 6,000,000      < - > 0967 625688 Giá : 3,500,000
0969.78.78.89 Giá : 6,000,000      < - > 0967 644789 Giá : 3,500,000
0969.79.1968 Giá : 6,000,000      < - > 0967 66 2010 Giá : 3,500,000
0969.8 3.7968 Giá : 6,000,000      < - > 0967 678687 Giá : 3,500,000
0969.85.1993 Giá : 6,000,000      < - > 0967 685968 Giá : 3,500,000
0969.88.1978 Giá : 6,000,000      < - > 0967 726779 Giá : 3,500,000
0969.8888.06 Giá : 6,000,000      < - > 0967 747444 Giá : 3,500,000
0969.93.1990 Giá : 6,000,000      < - > 0967 777811 Giá : 3,500,000
0969.93.6866 Giá : 6,000,000      < - > 0967 78 6568 Giá : 3,500,000
0969.98.98.82 Giá : 6,000,000      < - > 0967 785779 Giá : 3,500,000
097 166 1988 Giá : 6,000,000      < - > 0967 867869 Giá : 3,500,000
097.111.29.29 Giá : 6,000,000      < - > 0967 876668 Giá : 3,500,000
097.111.85.85 Giá : 6,000,000      < - > 0967 88 1971 Giá : 3,500,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim giá dưới 200k:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim giá dưới 200k

Phong thủy sim 4 số cuối là gì?

Sim điện thoại luôn song hành với con người trong cuộc sống hiện đại. Sim điện thoại không chỉ giúp con người gắn kết liên lạc mà còn giúp người sử dụng khẳng định đẳng cấp, lại ẩn chứa những ý nghĩa tương trợ - tương khắc cho người dùng. Chính vì thế, xu hướng sử dụng sim điện thoại của người hiện đại là chọn dùng sim phong thủy tương hợp, đặc biệt là sim phong thủy 4 số cuối. Vậy phong thủy 4 số cuối điện thoại là gì?

Dãy sim ở bất kỳ nhà mạng nào cũng được tạo bởi đầu số kèm với đuôi số, trong đó 4 số cuối hết sức quan trọng. Khi phân tích, tính toán phong thủy sim 4 số cuối cũng có thể tác động không nhỏ tới vận mệnh, những thuận lợi và may mắn của chủ nhân dãy sim. Vậy bạn đã biết xem phong thủy sim 4 số cuối chưa?

Cách tính sim phong thủy 4 số cuối như thế nào?

Cách tính sim phong thủy 4 số cuối được sử dụng khá phổ biến hiện nay. Đây là cách xem phong thủy sim đơn giản, nhanh chóng và dễ thực hiện cho mọi đối tượng, ngay cả những người lần đầu chọn sim phong thủy đại cát.

Tham vấn chuyên gia trung tâm cung cấp cho quý khách cách tính phong thủy số điện thoại 4 số cuối theo công thức như sau: Bạn lấy 4 số cuối của sim điện thoại chia cho 80. Kết quả sẽ có dạng ab,yz, bạn tiến hành trừ đi con số trước dấu phẩy cho có dạng 0,yz rồi nhân với 80. Sau đó bạn chỉ cần soát kết quả trong bảng hung, cát, bình hòa sau:

Điềm hung - cát - bình

Điềm cát (rất tốt)
00, 01, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 38, 40, 42, 43, 46, 47, 51, 56, 62, 64, 66, 67, 72, 76, 78,...

Mức độ bình hòa
02, 14, 34, 37, 39, 48, 49, 50, 53, 57, 59, 65, 70, 73, 74, 77

Điềm hung (Xấu)
04, 09, 10, 12, 19, 20, 22, 26, 29, 33, 35, 41, 44, 45, 52, 54, 55, 58, 60, 61, 63, 68, 69, 71, 75, 79,...

Ví dụ: Bạn đang băn khoăn dãy sim 0937.676.686 ẩn chứa điềm hung hay điềm cát thì bạn thực hiện thao tác cách tính phong thủy 4 số cuối là lấy 6686 chia cho 80 bằng 83,575 bạn trừ đu 83, rồi lấy 0,575 nhân 80 ra kết quả 46. So với bảng hung - cát - bình hòa thì kết quả 46 tương ứng với điềm cát. Số 46 mang ý nghĩa quý nhân phù trợ và mọi sự thành công. Với ý nghĩa rất tốt này của dãy sim bạn sẽ có được nhiều may mắn và thuận lợi trong phát triển sự nghiệp của mình. Bạn có thể áp dụng cách tính này để xem phong thủy sim 4 số cuối dễ dàng với bất kỳ trường hợp dãy sim nào.

Cách tính sim phong thủy 4 số cuối như hướng dẫn vô cùng đơn giản phải không bạn. Nếu sau khi tính phong thủy sim 4 số cuối điện thoại bạn còn bất kỳ băn khoăn nào thì bạn có thể tham khảo thêm những tư vấn từ chuyên gia sim phong thủy. Hãy gọi cho chúng tôi theo số hotline, các chuyên viên tư vấn nhiều năm kinh nghiệm của trung tâm sẽ trực tiếp lắng nghe, phân tích và tư vấn cho bạn dãy sim phong thủy đại cát khiến bạn cảm thấy hài lòng nhất.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.phongthuysimsodep.com.vn/2017/08/tinh-sim-phong-thuy-4-so-cuoi.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét