Cung mệnh là gì? Cách tự tính cung mệnh theo các tuổi

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về  cách xem bói số điện thoại hợp với mình hay không? Bạn có biết cung mệnh là gì? Bản mệnh là gì? Cung mệnh của các tuổi ra sao? Cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé!

>>>Tham khảo thêm:
Cung mệnh là gì? Bản mệnh là gì?

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0977.52.1998 Giá : 6,000,000      < - > 0968 898369 Giá : 3,500,000
0977.86.72.86 Giá : 6,000,000      < - > 0968 899139 Giá : 3,500,000
0978 119989 Giá : 6,000,000      < - > 0968 93 1990 Giá : 3,500,000
0978 155558 Giá : 6,000,000      < - > 0968 96 1879 Giá : 3,500,000
0978 555055 Giá : 6,000,000      < - > 0968 986123 Giá : 3,500,000
0978 747555 Giá : 6,000,000      < - > 0968 986329 Giá : 3,500,000
0978 871980 Giá : 6,000,000      < - > 0968.04.6866 Giá : 3,500,000
0978 888385 Giá : 6,000,000      < - > 0968.11.11.80 Giá : 3,500,000
0978.00.66.55 Giá : 6,000,000      < - > 0968.11.38.39 Giá : 3,500,000
0978.05.1992 Giá : 6,000,000      < - > 0968.12.1994 Giá : 3,500,000
0978.05.1993 Giá : 6,000,000      < - > 0968.15.9339 Giá : 3,500,000
0978.55.1996 Giá : 6,000,000      < - > 0968.18.1981 Giá : 3,500,000
0978.55.57.59 Giá : 6,000,000      < - > 0968.26.2002 Giá : 3,500,000
0978.62.1994 Giá : 6,000,000      < - > 0968.28.2005 Giá : 3,500,000
0978.62.1996 Giá : 6,000,000      < - > 0968.28.5568 Giá : 3,500,000
0978.62.1998 Giá : 6,000,000      < - > 0968.30.9889 Giá : 3,500,000
0978.638.386 Giá : 6,000,000      < - > 0968.31.35.36 Giá : 3,500,000
0979 039979 Giá : 6,000,000      < - > 0968.32.33.36 Giá : 3,500,000
0979 567858 Giá : 6,000,000      < - > 0968.35.1982 Giá : 3,500,000
0979 685239 Giá : 6,000,000      < - > 0968.40.1995 Giá : 3,500,000
0979 699579 Giá : 6,000,000      < - > 0968.42.1998 Giá : 3,500,000
0979 972012 Giá : 6,000,000      < - > 0968.48.1996 Giá : 3,500,000
0979.01.1992 Giá : 6,000,000      < - > 0968.5005.86 Giá : 3,500,000
0979.02.1992 Giá : 6,000,000      < - > 0968.511.886 Giá : 3,500,000
0979.04.8688 Giá : 6,000,000      < - > 0968.52.6686 Giá : 3,500,000
0979.18.1997 Giá : 6,000,000      < - > 0968.531.789 Giá : 3,500,000
0979.39.1998 Giá : 6,000,000      < - > 0968.55.1389 Giá : 3,500,000
0979.43.8989 Giá : 6,000,000      < - > 0968.5678.10 Giá : 3,500,000
0979.88.00.33 Giá : 6,000,000      < - > 0968.58.98.58 Giá : 3,500,000
0979.98.98.96 Giá : 6,000,000      < - > 0968.62.65.69 Giá : 3,500,000
098 19 29 368 Giá : 6,000,000      < - > 0968.640.789 Giá : 3,500,000
098 868 2010 Giá : 6,000,000      < - > 0968.78.1997 Giá : 3,500,000
098.11.6.1998 Giá : 6,000,000      < - > 0968.86.68.29 Giá : 3,500,000
098.123.85.85 Giá : 6,000,000      < - > 0968.89.89.80 Giá : 3,500,000
098.123.95.95 Giá : 6,000,000      < - > 0968.9868.26 Giá : 3,500,000
098.13.7.1989 Giá : 6,000,000      < - > 0969 000092 Giá : 3,500,000
098.13.8.1995 Giá : 6,000,000      < - > 0969 01 6986 Giá : 3,500,000
098.13.8.1996 Giá : 6,000,000      < - > 0969 02 2004 Giá : 3,500,000
098.16.33979 Giá : 6,000,000      < - > 0969 022686 Giá : 3,500,000
098.19.5.1995 Giá : 6,000,000      < - > 0969 033866 Giá : 3,500,000
098.19.5.1996 Giá : 6,000,000      < - > 0969 046668 Giá : 3,500,000
098.19.5.1998 Giá : 6,000,000      < - > 0969 060706 Giá : 3,500,000
098.55.66.77.6 Giá : 6,000,000      < - > 0969 062668 Giá : 3,500,000
098.6 633444 Giá : 6,000,000      < - > 0969 070676 Giá : 3,500,000
098.9979.679 Giá : 6,000,000      < - > 0969 082688 Giá : 3,500,000
0981 119990 Giá : 6,000,000      < - > 0969 095668 Giá : 3,500,000
0981 123 779 Giá : 6,000,000      < - > 0969 096678 Giá : 3,500,000
0981 151997 Giá : 6,000,000      < - > 0969 117179 Giá : 3,500,000
0981 231969 Giá : 6,000,000      < - > 0969 123126 Giá : 3,500,000
0981 251997 Giá : 6,000,000      < - > 0969 136166 Giá : 3,500,000
0981 261997 Giá : 6,000,000      < - > 0969 141151 Giá : 3,500,000
0981 277278 Giá : 6,000,000      < - > 0969 169689 Giá : 3,500,000
0981 277279 Giá : 6,000,000      < - > 0969 178879 Giá : 3,500,000
0981 281997 Giá : 6,000,000      < - > 0969 189190 Giá : 3,500,000
0981 291997 Giá : 6,000,000      < - > 0969 199068 Giá : 3,500,000
0981 321991 Giá : 6,000,000      < - > 0969 2 1 1966 Giá : 3,500,000
0981 346668 Giá : 6,000,000      < - > 0969 229997 Giá : 3,500,000
0981 351997 Giá : 6,000,000      < - > 0969 232986 Giá : 3,500,000
0981 369399 Giá : 6,000,000      < - > 0969 233234 Giá : 3,500,000
0981 531993 Giá : 6,000,000      < - > 0969 245688 Giá : 3,500,000
0981 531997 Giá : 6,000,000      < - > 0969 277 266 Giá : 3,500,000
0981 579979 Giá : 6,000,000      < - > 0969 278678 Giá : 3,500,000
0981 631997 Giá : 6,000,000      < - > 0969 285288 Giá : 3,500,000
0981 661995 Giá : 6,000,000      < - > 0969 326379 Giá : 3,500,000
0981 691997 Giá : 6,000,000      < - > 0969 333328 Giá : 3,500,000
0981 761990 Giá : 6,000,000      < - > 0969 333357 Giá : 3,500,000
0981 761992 Giá : 6,000,000      < - > 0969 333616 Giá : 3,500,000
0981 761997 Giá : 6,000,000      < - > 0969 335179 Giá : 3,500,000
0981 771987 Giá : 6,000,000      < - > 0969 337668 Giá : 3,500,000
0981 779686 Giá : 6,000,000      < - > 0969 36 36 83 Giá : 3,500,000
0981 871997 Giá : 6,000,000      < - > 0969 366 286 Giá : 3,500,000
0981 888696 Giá : 6,000,000      < - > 0969 393383 Giá : 3,500,000
0981 911994 Giá : 6,000,000      < - > 0969 48 1968 Giá : 3,500,000
0981 911998 Giá : 6,000,000      < - > 0969 487222 Giá : 3,500,000
0981 921997 Giá : 6,000,000      < - > 0969 509589 Giá : 3,500,000
0981 929979 Giá : 6,000,000      < - > 0969 544566 Giá : 3,500,000
0981 941997 Giá : 6,000,000      < - > 0969 550686 Giá : 3,500,000
0981 951997 Giá : 6,000,000      < - > 0969 566799 Giá : 3,500,000
0981 961997 Giá : 6,000,000      < - > 0969 589179 Giá : 3,500,000
0981 977789 Giá : 6,000,000      < - > 0969 593599 Giá : 3,500,000
0981 979139 Giá : 6,000,000      < - > 0969 614688 Giá : 3,500,000
0981 979239 Giá : 6,000,000      < - > 0969 616889 Giá : 3,500,000
0981 981997 Giá : 6,000,000      < - > 0969 658698 Giá : 3,500,000
0981 988568 Giá : 6,000,000      < - > 0969 6686 85 Giá : 3,500,000
0981 988968 Giá : 6,000,000      < - > 0969 686959 Giá : 3,500,000
0981.08.1818 Giá : 6,000,000      < - > 0969 694404 Giá : 3,500,000
0981.12.12.94 Giá : 6,000,000      < - > 0969 697667 Giá : 3,500,000
0981.16.1919 Giá : 6,000,000      < - > 0969 7 7 1977 Giá : 3,500,000
0981.38.1818 Giá : 6,000,000      < - > 0969 757222 Giá : 3,500,000
0981.6666.93 Giá : 6,000,000      < - > 0969 785788 Giá : 3,500,000
0981.75.3535 Giá : 6,000,000      < - > 0969 85 1990 Giá : 3,500,000
0981.97.1368 Giá : 6,000,000      < - > 0969 852789 Giá : 3,500,000
0982 319868 Giá : 6,000,000      < - > 0969 855399 Giá : 3,500,000
0982 388887 Giá : 6,000,000      < - > 0969 86 95 86 Giá : 3,500,000
0982 611997 Giá : 6,000,000      < - > 0969 860898 Giá : 3,500,000
0982 631997 Giá : 6,000,000      < - > 0969 866166 Giá : 3,500,000
0982 651979 Giá : 6,000,000      < - > 0969 887669 Giá : 3,500,000
0982 871997 Giá : 6,000,000      < - > 0969 899958 Giá : 3,500,000
0982.31.9988 Giá : 6,000,000      < - > 0969 9 7 1978 Giá : 3,500,000
0982.33.22.00 Giá : 6,000,000      < - > 0969 936 636 Giá : 3,500,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim giá từ 500 đến 1 triệu:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim giá từ 500 đến 1 triệu

1, Cung mệnh là gì? Sơ lược về cung mệnh

Cung Mệnh là cung chính trong tử vi dùng để xem vể chính bản mệnh của người có số. Xem cung Mệnh chúng ta có thể biết được khái quát về tướng mạo, tính tình, công danh tài lộc, khả năng chuyên môn, sự thọ yểu, thăng trầm, những bệnh tật hay tai họa trong cuộc đời. Nếu muốn biết rõ hơn về từng khía cạnh trên thì phải xem phối hợp với cung liên quan - ví dụ nếu muốn biết chính xác về những bệnh tật hay tai họa trong cuộc đời thì phải xem phối hợp với cung Tật ách...

Cung Mệnh có ảnh hưởng mạnh và mang tính chủ đạo từ khi mới sinh đến ngoài 30 tuổi, thời gian này cung Thân cũng đã ảnh hưởng rồi nhưng thụ động. Sau 30 tuổi người ta bước vào giai đoạn thành thục,các sao tọa thủ cung Mệnh ảnh hưởng yếu đi trở thành thụ động, các sao tọa thủ cung Thân ảnh hưởng mạnh lên mang tính chủ đạo, chi phối mọi hành vi và phát triển của con người từ lúc đó đến lúc chết. Theo ý kiến các chuyên gia phong thủy: Từ lúc lọt lòng mẹ cho đến năm 30 tuổi, phải căn cứ vào cung Mệnh để xem xét một sự tốt xấu và luận đoán vận hạn, còn từ 30 tuổi trở đi, phải căn cứ vào cung Thân, nhưng dù sao cũng vẫn phải chú ý đến cung Mệnh.

Tuy nhiên sự ảnh hưởng này mang tính kế thừa của cả quá trình phát triển liên tục của con người, Các sao cung Thân ảnh hưởng dựa trên nền những gì đã được tạo ra bởi các sao cung Mệnh trong giai đoạn trước cũng như ảnh hưởng còn lại nhạt nhoa của Mệnh trong giai đoạn này. Vì thế cổ nhân vẫn thường dùng cung Thân để xem về hậu vận ngoài 30 tuổi trở đi của con người. Hai cung Mệnh và Thân liên quan mật thiết với nhau như một thể thống nhất trong một quá trình liên tục của một cá nhân nên phải xem phối hợp.

2, Bản mệnh là gì? Mối quan hệ giữa cung mệnh – bản mệnh

Các chuyên gia tại   Sim Hợp Tuổi và chuyên gia phong thủy tử vi tại Việt Nam cho rằng: Mỗi người có một Bản Mệnh. Bản Mệnh là đặc tính thể chất cơ bản của con người đó. Bản mệnh gồm 2 yếu tố dính liền nhau:

- Nguyên thể của hành của Bản Mệnh.

Về nguyên thể của hành Bản Mệnh, có thất cả 30 loại cho 5 hành, mỗi hành có 6 loại:

1) Hành Kim
-    Sa trung kim (vàng trong cát)
-    Hải trung kim (vàng dưới biển)
-    Bạch lạp kim (vàng trong nến trắng)

2) Hành Thủy
-    Đại khê thủy (nước dưới khe lớn)
-    Giản hạ thủy (nước dưới khe)
-    Trường lưu thủy (nước chảy thành giòng lớn)

3) Hành Mộc
-    Tang đố mộc (gỗ cây dâu)
-    Đại lâm mộc (cây trong rừng lớn)
-    Tùng bách mộc (gỗ cây tùng bách)

4) Hành Hỏa
-    Phú đăng hỏa (lửa ngọn đèn)
-    Lộ trung hỏa (lửa trong lò)
-    Tích lịch hỏa (lửa sấm sét)

5) Hành Thổ
-    Đại dịch thổ (đất thuộc 1 khu lớn)
-    Lộ bàng thổ (đất giữa đường)
-    Thành đầu thổ (đất trên mặt thành)

Sự phân loại chi tiết này khả dĩ giúp xác định nguyên thể, đặc tính thể chất của hành Bản Mệnh, từ đó có thể suy diễn được sự phong phú hay bất túc của Bản Mệnh, tác hóa giữa Bản Mệnh khác nhau, ảnh hưởng hỗ tương giữa Mệnh và Cục, tương quan giữa các cung an Mệnh và Bản Mệnh, giữa chính diệu thủ Mệnh và Bản Mệnh.

Tuy nhiên, dù tế phân, nhưng nguyên thể của Bản Mệnh không được sách vở mô tả rõ ràng các đặc tính nhất là tác hóa với nguyên thể khác. Sự sơ sót này khiến cho mỗi người hiểu đặc tính và tác dụng của mỗi nguyên thể một khác, tạo ra nhiều ngộ nhận và tranh luận nan giải. Đây là một lãnh vực các nhà khảo cứu Tử – Vi cần khai triển cho phong phú và cụ thể.

3, Cách tự tính cung mệnh theo các tuổi

Cách tính cung mệnh theo tuổi , theo năm sinh được chia ra của nữ giới riêng và của nam giới riêng

Ta lấy năm sinh âm lịch ( tính theo tiết lập xuân, nếu sinh trước tiết lập xuân thì tính năm trước, nếu sinh sau tiết lâp xuân thì tính là năm sau) công lại lấy tổng rồi chia cho 9 và lấy số dư ứng vào trong bảng dưới để biết mình là cung mệnh gì. Nếu chia hết cho 9 thì lấy luôn là số 9. trong trường hợp cộng năm sinh mà chưa đủ 9 thì lấy luôn số đó.

Ví dụ: sinh năm 1982. ta lấy 1+9+8+2 = 20: 9 = 2 dư 2. Nếu là con trai thì ta tra vào bảng số 2 sẽ được cung ly. Nếu là con gái thì ta tra vào bảng nữ, ta sẽ được cung càn.

Ví dụ: sinh năm 1989. Ta lấy 1+ 9+8+9 = 27 : 9 = 3. Vì chia hết nên ta lấy luôn số 9. Nếu là nam giới thì ta ứng vào bảng nam, được cung mệnh khôn. Nếu là nữ thì ta ứng vào bảng nữ, được cung tốn.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.phongthuysimsodep.com.vn/2017/08/tinh-cung-menh-theo-tuoi.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét