Những yếu tố tương trợ mệnh cho người sinh năm 2007

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về sim năm sinh hợp mệnh 2006. Sinh năm 2007 mệnh gì là băn khoăn thường thấy của những người sinh năm 2007. Bởi việc biết được mệnh sẽ dễ dàng chọn lựa được những vật phẩm, màu sắc hoặc dãy sim tương trợ cho cuộc sống của người sinh năm này. Vậy bạn đã biết sinh năm 2007 mệnh gì chưa? Nếu đáp án là chưa thì hãy cùng chúng tôi khám phá những băn khoăn này trong bài viết dưới đây nhé!

>>>Tham khảo thêm:
Sinh năm 2007 mệnh gì? Sim năm sinh 2007

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

096 445 0000 Giá : 8,000,000      < - > 0961 579168 Giá : 3,300,000
096 555 2009 Giá : 8,000,000      < - > 0961 579268 Giá : 3,300,000
096 888 1970 Giá : 8,000,000      < - > 0961 668279 Giá : 3,300,000
0961 102668 Giá : 8,000,000      < - > 0961 668379 Giá : 3,300,000
0961 166169 Giá : 8,000,000      < - > 0961 689993 Giá : 3,300,000
0961 186699 Giá : 8,000,000      < - > 0961 698181 Giá : 3,300,000
0961 195777 Giá : 8,000,000      < - > 0961 737739 Giá : 3,300,000
0961 196619 Giá : 8,000,000      < - > 0961 858188 Giá : 3,300,000
0961 196699 Giá : 8,000,000      < - > 0961 900090 Giá : 3,300,000
0961 474 666 Giá : 8,000,000      < - > 0961.224.668 Giá : 3,300,000
0961 509 509 Giá : 8,000,000      < - > 0961.39.55.66 Giá : 3,300,000
0961 616911 Giá : 8,000,000      < - > 0961.66.9393 Giá : 3,300,000
0961 662688 Giá : 8,000,000      < - > 0961.75.85.85 Giá : 3,300,000
0961 799988 Giá : 8,000,000      < - > 0961.83.82.88 Giá : 3,300,000
0961 862668 Giá : 8,000,000      < - > 0961.8888.74 Giá : 3,300,000
0961 888799 Giá : 8,000,000      < - > 0961.8889.33 Giá : 3,300,000
0961 899199 Giá : 8,000,000      < - > 0961.8889.58 Giá : 3,300,000
0961 899399 Giá : 8,000,000      < - > 0961.89.89.80 Giá : 3,300,000
0961 899799 Giá : 8,000,000      < - > 0962 720222 Giá : 3,300,000
0961 966169 Giá : 8,000,000      < - > 0962 809111 Giá : 3,300,000
0961 969169 Giá : 8,000,000      < - > 0962 838000 Giá : 3,300,000
0961 981868 Giá : 8,000,000      < - > 0962 890111 Giá : 3,300,000
0961 991916 Giá : 8,000,000      < - > 0962 894078 Giá : 3,300,000
0961.09.8899 Giá : 8,000,000      < - > 0962 939199 Giá : 3,300,000
0961.32.3579 Giá : 8,000,000      < - > 0962 967111 Giá : 3,300,000
0961.33.6686 Giá : 8,000,000      < - > 0962 969000 Giá : 3,300,000
0961.5555.95 Giá : 8,000,000      < - > 0962 971222 Giá : 3,300,000
0961.79.09.79 Giá : 8,000,000      < - > 0962 993996 Giá : 3,300,000
0961.79.75.79 Giá : 8,000,000      < - > 0962 999366 Giá : 3,300,000
0961.79.76.79 Giá : 8,000,000      < - > 0962.08.02.86 Giá : 3,300,000
0961.868.879 Giá : 8,000,000      < - > 0962.16.10.88 Giá : 3,300,000
0962 186786 Giá : 8,000,000      < - > 0962.86.60.86 Giá : 3,300,000
0962 661333 Giá : 8,000,000      < - > 0962.90.6866 Giá : 3,300,000
0962 880868 Giá : 8,000,000      < - > 0963 067668 Giá : 3,300,000
0962.21.8866 Giá : 8,000,000      < - > 0963 083683 Giá : 3,300,000
0962.86.56.86 Giá : 8,000,000      < - > 0963 168198 Giá : 3,300,000
0963 111981 Giá : 8,000,000      < - > 0963 452017 Giá : 3,300,000
0963 212686 Giá : 8,000,000      < - > 0963 660990 Giá : 3,300,000
0963 333030 Giá : 8,000,000      < - > 0963 707286 Giá : 3,300,000
0963 499699 Giá : 8,000,000      < - > 0963 779179 Giá : 3,300,000
0963 608868 Giá : 8,000,000      < - > 0963 779669 Giá : 3,300,000
0963 663969 Giá : 8,000,000      < - > 0963 787286 Giá : 3,300,000
0963 683568 Giá : 8,000,000      < - > 0963 797286 Giá : 3,300,000
0963 699779 Giá : 8,000,000      < - > 0963 999178 Giá : 3,300,000
0963 789678 Giá : 8,000,000      < - > 0963.31.06.98 Giá : 3,300,000
0963 826879 Giá : 8,000,000      < - > 0963.71.3868 Giá : 3,300,000
0963 886678 Giá : 8,000,000      < - > 0963.72.3868 Giá : 3,300,000
0963 891991 Giá : 8,000,000      < - > 0963.8.1.1969 Giá : 3,300,000
0963 899779 Giá : 8,000,000      < - > 0963.94.6866 Giá : 3,300,000
0963 926879 Giá : 8,000,000      < - > 0964 867886 Giá : 3,300,000
0963.83.83.66 Giá : 8,000,000      < - > 0964.01.01.68 Giá : 3,300,000
0964 55 44 88 Giá : 8,000,000      < - > 0964.26.68.79 Giá : 3,300,000
0964 689986 Giá : 8,000,000      < - > 0964.29.1993 Giá : 3,300,000
0964 77 11 66 Giá : 8,000,000      < - > 0965 077000 Giá : 3,300,000
0964 968368 Giá : 8,000,000      < - > 0965 123993 Giá : 3,300,000
0964.55.88.77 Giá : 8,000,000      < - > 0965 216286 Giá : 3,300,000
0965 177799 Giá : 8,000,000      < - > 0965 237868 Giá : 3,300,000
0965 379779 Giá : 8,000,000      < - > 0965 269 789 Giá : 3,300,000
0965 565995 Giá : 8,000,000      < - > 0965 277668 Giá : 3,300,000
0965 565995 Giá : 8,000,000      < - > 0965 333969 Giá : 3,300,000
0965 689686 Giá : 8,000,000      < - > 0965 414.789 Giá : 3,300,000
0965 778889 Giá : 8,000,000      < - > 0965 479779 Giá : 3,300,000
0965 811868 Giá : 8,000,000      < - > 0965 515579 Giá : 3,300,000
0965 833339 Giá : 8,000,000      < - > 0965 638286 Giá : 3,300,000
0965 965 886 Giá : 8,000,000      < - > 0965 678887 Giá : 3,300,000
0965 989779 Giá : 8,000,000      < - > 0965 707668 Giá : 3,300,000
0965 996696 Giá : 8,000,000      < - > 0965 717668 Giá : 3,300,000
0965.03.05.07 Giá : 8,000,000      < - > 0965 727668 Giá : 3,300,000
0965.09.8866 Giá : 8,000,000      < - > 0965 775668 Giá : 3,300,000
0965.21.4567 Giá : 8,000,000      < - > 0965 969879 Giá : 3,300,000
0965.22.3868 Giá : 8,000,000      < - > 0965 998887 Giá : 3,300,000
0965.22.86.88 Giá : 8,000,000      < - > 0965.02.03.78 Giá : 3,300,000
0965.33.6686 Giá : 8,000,000      < - > 0965.02.03.96 Giá : 3,300,000
0965.86.85.88 Giá : 8,000,000      < - > 0965.02.03.97 Giá : 3,300,000
0966 079879 Giá : 8,000,000      < - > 0965.02.03.98 Giá : 3,300,000
0966 200020 Giá : 8,000,000      < - > 0965.28.6669 Giá : 3,300,000
0966 222979 Giá : 8,000,000      < - > 0965.44.1986 Giá : 3,300,000
0966 299929 Giá : 8,000,000      < - > 0965.64.1986 Giá : 3,300,000
0966 299979 Giá : 8,000,000      < - > 0965.7.7.1968 Giá : 3,300,000
0966 342666 Giá : 8,000,000      < - > 0965.79.07.79 Giá : 3,300,000
0966 598777 Giá : 8,000,000      < - > 0965.79.17.79 Giá : 3,300,000
0966 680866 Giá : 8,000,000      < - > 0965.79.27.79 Giá : 3,300,000
0966 789786 Giá : 8,000,000      < - > 0965.79.37.79 Giá : 3,300,000
0966 877889 Giá : 8,000,000      < - > 0965.79.47.79 Giá : 3,300,000
0966 911789 Giá : 8,000,000      < - > 0965.79.57.79 Giá : 3,300,000
0966 996379 Giá : 8,000,000      < - > 0965.79.67.79 Giá : 3,300,000
0966.00.0660 Giá : 8,000,000      < - > 0965.79.87.79 Giá : 3,300,000
0966.15.1988 Giá : 8,000,000      < - > 0965.98.1978 Giá : 3,300,000
0966.20.21.22 Giá : 8,000,000      < - > 0966 098000 Giá : 3,300,000
0966.29.6686 Giá : 8,000,000      < - > 0966 116123 Giá : 3,300,000
0966.36.36.96 Giá : 8,000,000      < - > 0966 118778 Giá : 3,300,000
0966.389.989 Giá : 8,000,000      < - > 0966 33 2008 Giá : 3,300,000
0966.52.8989 Giá : 8,000,000      < - > 0966 337866 Giá : 3,300,000
0966.77.99.87 Giá : 8,000,000      < - > 0966 365979 Giá : 3,300,000
0966.86.86.58 Giá : 8,000,000      < - > 0966 377788 Giá : 3,300,000
0966.998.969 Giá : 8,000,000      < - > 0966 523689 Giá : 3,300,000
0966136568  Giá : 8,000,000      < - > 0966 593339 Giá : 3,300,000
0967 079879 Giá : 8,000,000      < - > 0966 989186 Giá : 3,300,000
0967 220222 Giá : 8,000,000      < - > 0966.02.9979 Giá : 3,300,000
0967 3 9 1988 Giá : 8,000,000      < - > 0966.13.3993 Giá : 3,300,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim hợp tuổi, hợp mệnh:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim hợp tuổi, hợp mệnh

Sinh năm 2007 mệnh gì?Khi băn khoăn sinh năm 2007 mệnh gì thì có rất nhiều cách tìm biết được đáp án. Một trong những cách tính mệnh dễ nhất là lấy giá trị can cộng với giá trị chi của tuổi đó. Tương tự như mệnh của người sinh năm 2007 mệnh gì tuổi Đinh Hợi bằng tổng tổng can Đinh với chi Hợi là: 2 + 2 = 4. Giá trị 4 tương ứng với mệnh Thổ.

Theo nguyên tắc tên năm can chi thì những người sinh năm 2007 mệnh Thổ (Ốc Thượng Thổ tức là đất nóc nhà). Do mạng Thổ nên những người mạng nam có cuộc sống khá sung túc khi con nhỏ. Từ tuổi 20 trở đi cuộc sống mới gặp nhiều u buồn. Khoảng 26 tuổi công danh phát triển nhanh. Sau 30 tuổi thì những người tuổi này danh vọng có nhiều tốt đẹp, cuộc sống gặp nhiều chuyện vui vẻ. Còn nữ mạng Thổ vận tướng tốt, cuộc đời không phải gặp khổ cực càng về trung vận thì cuộc đời càng tốt đẹp.

Những yếu tố tương trợ mệnh cho người sinh năm 2007 hay phong thủy cho người mệnh thổ

Về màu sắc thì người mạng Thổ sinh năm 2007 hợp màu vàng, màu vàng đất. Bên cạnh đó màu đỏ, màu hồng thuộc mệnh Hỏa (Hỏa sinh Thổ) cũng rất tốt với người mạng Thổ tuổi này. Màu sắc tương hợp này sử dụng nhiều trong cuộc sống người sở hữu mệnh Thổ sẽ cảm thấy thoải mái hơn, đồ dụng, xe cộ màu hợp mệnh khó hư hỏng và gặp rủi ro. Những tài vận trong công việc của bạn dễ dàng hơn, ít gặp phiền phức không mong muốn.

Màu sắc tương khắc với người mạng Thổ là màu xanh lục, màu xanh lá (màu xanh thuộc mệnh Mộc, Mộc khắc Thổ). Sử dụng màu khắc mệnh sẽ tổn hại đến sức khỏe của người sử dụng, thậm chí nhiều khi còn bực bội, làm việc kém hiệu quả. Mua xe màu khắc mệnh dễ hao tiền tốn của, gặp phải những tai nạn, hư hỏng.

Về hướng nhà hợp mệnh Thổ sẽ là hướng đón nhận ánh nắng mặt trời vào mùa đông, còn tránh được ánh nắng mặt trời trực tiếp với mùa hè làm cho không gian trong nhà luôn thông thoáng và mát mẻ. Nếu bạn sinh năm này thì hướng nhà nên chọn là:
  • Hướng Tây Bắc giúp mối quan hệ gia đình
  • Hướng Đông Bắc để thu hút tài lộc, danh tiếng và thành công sự nghiệp
  • Hướng Tây Nam củng cố sức mạnh tinh thần, bản thân luôn tiến bộ, con đường học hành rộng mở.
  • Hướng Tây mang ý nghĩa sức khỏe tốt đẹp.
Những hướng xấu cần tránh là hướng Bắc hạn chế may mắn, hướng Đông dễ thất bại, hướng Đông Nam mất việc làm, dễ cãi lộn, hao hụt tiền bạc hay hướng Nam quan hệ tình cảm xáo trộn, kiện tụng, bệnh tật hoặc thù hận.

Tử vi trọn đời của người sinh năm 2007

Mỗi khoảng tuổi những người sinh năm 2007 lại có số vận khác nhau. Dưới đây, chúng tôi tổng hợp tử vi trọn đời cho người sinh năm 2007 theo tuổi như sau:

Dưới 25 tuổi

Tuổi gặp nhiều buồn rầu và không may mắn trong năm 20 tuổi. Từ sau tháng 8 (Âm lịch) của năm 20 tuổi con đường công danh bắt đầu có hy vọng. Đạt nhiều thành công về tình duyên và công danh sự nghiệp vào năm 21 tuổi, tạo cảm giác vui vẻ, thoải mái và sung túc hơn.

Năm 22 tuổi cẩn thận xuất hành nếu phải đi xa vào tháng 6 hoặc tháng 8 Âm lịch, còn những tháng còn lại bình thường. Tuổi 23 nên đề phòng tai nạn, đặc biệt tháng Giêng và tháng 10. Đến năm 24 tuổi sự nghiệp và tình duyên có điều kiện thuận lợi phát triển. 25 tuổi gia đạo, tình duyên yên ấm, tháng 5 (Âm lịch) có nhiều tài lộc.

26 - 30 tuổi

Tuổi Đinh Hợi gặp nhiều điều tốt đẹp trong công danh, sự nghiệp cũng như cuộc sống trong năm 26 tuổi. Tháng Giêng và tháng 3 nên tận dụng cơ hội phát triển công danh. Từ năm 28 tuổi trở đi thì công việc, cuộc sống ổn định, không có nhiều biến động. Đến năm 30 tuổi có bước tiến triển lớn trong sự nghiệp.

31 - 35 tuổi

Năm 31 tuổi là năm không đẹp nên cần cẩn thận tránh mang tai tiếng trong năm này. Cuộc sống sẽ có những thay đổi và lo lắng. Năm 32 tuổi thì không nên giao tiền bạc cho bất kỳ ai để hợp tác làm ăn vì dễ thua thiệt. Nam 23 tuổi vấn đề tiền bạc trở nên khó khăn hơn, nhiều sự lo âu, u buồn liên tiếp xảy ra. Mãi đến năm 34 tuổi mới phát triển mạnh mọi lĩnh vực, nổi bật tháng 3 rất tốt. Không nên tính chuyện làm ăn, đi xa vào tháng 12 của năm tuổi này. Công danh dễ sụp đổi vào năm 35 tuổi đặc biệt là tháng 5 hoặc tháng 7.

36 - 40 tuổi

Năm 36 tuổi, bạn có nhiều cơ hội xây dựng những thành công cho công việc. Hai năm 37, 38 tuổi cuộc sống tốt đẹp, cuộc sống giàu sang, phú quý. Năm 39 tuổi bạn sẽ có cả danh vọng và tiền tài. Cuộc sống hoàn toàn no đủ, yên ấm, gia đạo vui vẻ, hạnh phúc khi bước sang tuổi 40.

41 - 45 tuổi

Khi sang tuổi 41 người tuổi này bị đau bệnh vào tháng 4 hoặc tháng 7. Nên cẩn thận trong 2 tháng này, những tháng còn lại thì bình thường. Cuộc sống dư dả tiền bạc, hạnh phúc vào năm 42 tuổi trở đi. Khoảng 44, 45 tuổi làm phúc thì có con tăng thêm tiền của và hạnh phúc.

46 - 50 tuổi

Cuộc sống có nhiều triển vọng tốt đẹp trong tuổi 46. Năm 47, 48 được an nhà, công danh sự nghiệp không cần lo nghĩ. Năm 49 tuổi tiền bạc bị hao hút, gia đạo không hoàn toàn êm đẹp, công việc có đổi thay.

51 - 55 tuổi

Không nên giao dịch hay làm ăn xa trong năm 51 tuổi vì không tốt. Đường tài lộc và tình cảm chỉ phát triển trong 2 tháng là tháng 8 và tháng 10 năm 51 nên cần biết cách tận dụng. Năm 52 tuổi gặp nạn, nếu sống phúc đức thì mới thoát khỏi nạn tai. Năm 53 cẩn thận về con cái, đề phòng đại nạn khoảng tháng 6, tháng 7 , không nên đi xa. Từ 54 tuổi cuộc sống, sự nghiệp ở mức độ trung bình.

56 - 60 tuổi

Năm 56 tuổi có nhiều phước lộc về cả gia đình và sự nghiệp. Năm 57 tuổi cuộc sống trung bình, ổn định. Năm 58 tuổi công danh, tài lộc và con đường tình cảm khá tốt. Từ năm 59 tuổi thì sự nghiệp, cuộc sống diễn biến từ từ, không thay đổi quá nhiều.

Sim năm sinh và sim năm sinh 2007

Thế nào là sim năm sinh? Sim năm sinh là dãy sim dễ thuộc, dễ nhớ không khác nhiều so với sim tam hoa, sim số lặp hay sim tứ quý. Đuôi của dãy sim luôn có sự gắn liền với thời gian sinh của người sở hữu. Giống như việc sim năm sinh 2007 sẽ có số đuôi trùng với năm sinh 2007, hoặc có thêm sự kết hợp của các con số ngày tháng sinh ở đuôi dãy sim.

Có rất nhiều cách để sở hữu sim năm sinh cho người sinh năm 2007. Bạn chỉ cần chọn dãy sim nào có những số cuối gắn với thời gian sinh của mình. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét