Tại sao nên chọn sim Viettel phong thủy?

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu cách chọn sim hợp tuổi 1990. Trong các nhà mạng Viettel được đánh giá là nhà mạng có chất lượng dịch vụ tốt hàng đầu. Do đó, sim Viettel phong thủy cũng được nhiều người sử dụng. Vậy bạn đã biết cách chọn sim Viettel phong thủy nhanh nhất chưa.

>>>Tham khảo thêm:>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0868 183186 Giá : 12,000,000      < - > 0966 688109 Giá : 3,000,000
0868 168886 Giá : 12,000,000      < - > 0966 688995 Giá : 3,000,000
0868 123779 Giá : 12,000,000      < - > 0966 72 1102 Giá : 3,000,000
086.8888.118 Giá : 12,000,000      < - > 0966 749889 Giá : 3,000,000
086.888.1998 Giá : 12,000,000      < - > 0966 768986 Giá : 3,000,000
086.888.1997 Giá : 12,000,000      < - > 0966 769768 Giá : 3,000,000
086.888.1996 Giá : 12,000,000      < - > 0966 770668 Giá : 3,000,000
086.888.1994 Giá : 12,000,000      < - > 0966 779234 Giá : 3,000,000
086.888.1993 Giá : 12,000,000      < - > 0966 800567 Giá : 3,000,000
086.888.1991 Giá : 12,000,000      < - > 0966 806966 Giá : 3,000,000
086.888.1990 Giá : 12,000,000      < - > 0966 819386 Giá : 3,000,000
086.888.1987 Giá : 12,000,000      < - > 0966 828628 Giá : 3,000,000
086.888.1984 Giá : 12,000,000      < - > 0966 833893 Giá : 3,000,000
086.888.1983 Giá : 12,000,000      < - > 0966 839179 Giá : 3,000,000
086.888.1982 Giá : 12,000,000      < - > 0966 839279 Giá : 3,000,000
086.888.1981 Giá : 12,000,000      < - > 0966 866810 Giá : 3,000,000
086.888.1980 Giá : 12,000,000      < - > 0966 868006 Giá : 3,000,000
086.888.1979 Giá : 12,000,000      < - > 0966 868069 Giá : 3,000,000
086.888.1973 Giá : 12,000,000      < - > 0966 875876 Giá : 3,000,000
086.888.1972 Giá : 12,000,000      < - > 0966 880186 Giá : 3,000,000
086.888.1971 Giá : 12,000,000      < - > 0966 880286 Giá : 3,000,000
086.888.1970 Giá : 12,000,000      < - > 0966 880679 Giá : 3,000,000
086.888.1966 Giá : 12,000,000      < - > 0966 880689 Giá : 3,000,000
086.88.789.88 Giá : 12,000,000      < - > 0966 880979 Giá : 3,000,000
086.868.1997 Giá : 12,000,000      < - > 0966 882969 Giá : 3,000,000
086.868.1996 Giá : 12,000,000      < - > 0966 888722 Giá : 3,000,000
086.868.1995 Giá : 12,000,000      < - > 0966 888933 Giá : 3,000,000
086.868.1993 Giá : 12,000,000      < - > 0966 889286 Giá : 3,000,000
086.868.1991 Giá : 12,000,000      < - > 0966 898897 Giá : 3,000,000
086.868.1985 Giá : 12,000,000      < - > 0966 899855 Giá : 3,000,000
086.868.1984 Giá : 12,000,000      < - > 0966 908689 Giá : 3,000,000
086.868.1983 Giá : 12,000,000      < - > 0966 921789 Giá : 3,000,000
086.868.1982 Giá : 12,000,000      < - > 0966 936698 Giá : 3,000,000
086.868.1979 Giá : 12,000,000      < - > 0966 981789 Giá : 3,000,000
086.868.1966 Giá : 12,000,000      < - > 0966 982839 Giá : 3,000,000
086.866.1993 Giá : 12,000,000      < - > 0966 983559 Giá : 3,000,000
086.866.1984 Giá : 12,000,000      < - > 0966 983866 Giá : 3,000,000
086.866.1981 Giá : 12,000,000      < - > 0966 999095 Giá : 3,000,000
086.866.1980 Giá : 12,000,000      < - > 0966.02.02.96 Giá : 3,000,000
086.866.1968 Giá : 12,000,000      < - > 0966.08.3379 Giá : 3,000,000
08.6899.1979 Giá : 12,000,000      < - > 0966.08.6679 Giá : 3,000,000
08.6886.1997 Giá : 12,000,000      < - > 0966.10.01.68 Giá : 3,000,000
08.6886.1995 Giá : 12,000,000      < - > 0966.10.6869 Giá : 3,000,000
08.6886.1994 Giá : 12,000,000      < - > 0966.11.1975 Giá : 3,000,000
08.6886.1993 Giá : 12,000,000      < - > 0966.11.7899 Giá : 3,000,000
08.6886.1991 Giá : 12,000,000      < - > 0966.12.12.91 Giá : 3,000,000
08.6886.1990 Giá : 12,000,000      < - > 0966.12.9399 Giá : 3,000,000
08.6886.1987 Giá : 12,000,000      < - > 0966.13.1996 Giá : 3,000,000
08.6886.1984 Giá : 12,000,000      < - > 0966.14.11.91 Giá : 3,000,000
08.6886.1983 Giá : 12,000,000      < - > 0966.14.78.78 Giá : 3,000,000
08.6886.1982 Giá : 12,000,000      < - > 0966.18.3386 Giá : 3,000,000
08.6886.1981 Giá : 12,000,000      < - > 0966.19.2012 Giá : 3,000,000
08.6886.1980 Giá : 12,000,000      < - > 0966.19.3586 Giá : 3,000,000
08.6886.1979 Giá : 12,000,000      < - > 0966.19.88.79 Giá : 3,000,000
08.6886.1978 Giá : 12,000,000      < - > 0966.22.44.38 Giá : 3,000,000
08.6886.1977 Giá : 12,000,000      < - > 0966.22.44.40 Giá : 3,000,000
08.6886.1976 Giá : 12,000,000      < - > 0966.22.44.41 Giá : 3,000,000
08.6886.1968 Giá : 12,000,000      < - > 0966.22.44.43 Giá : 3,000,000
08.6886.1966 Giá : 12,000,000      < - > 0966.22.44.78 Giá : 3,000,000
08.6868.1987 Giá : 12,000,000      < - > 0966.22.50.60 Giá : 3,000,000
08.6868.1980 Giá : 12,000,000      < - > 0966.22.50.70 Giá : 3,000,000
08.6866.1997 Giá : 12,000,000      < - > 0966.22.55.01 Giá : 3,000,000
08.6866.1985 Giá : 12,000,000      < - > 0966.22.55.02 Giá : 3,000,000
08.6866.1982 Giá : 12,000,000      < - > 0966.22.55.03 Giá : 3,000,000
08.686.00.686 Giá : 12,000,000      < - > 0966.22.55.04 Giá : 3,000,000
08.68.68.68.47 Giá : 12,000,000      < - > 0966.22.55.06 Giá : 3,000,000
0.888888.294 Giá : 12,000,000      < - > 0966.22.55.07 Giá : 3,000,000
0968 315666 Giá : 12,288,000      < - > 0966.22.55.09 Giá : 3,000,000
0869 654321 Giá : 12,300,000      < - > 0966.22.55.10 Giá : 3,000,000
0869 333789 Giá : 12,300,000      < - > 0966.22.55.12 Giá : 3,000,000
0962 27 27 77 Giá : 12,400,000      < - > 0966.22.55.14 Giá : 3,000,000
0989 596777 Giá : 12,486,800      < - > 0966.22.55.16 Giá : 3,000,000
096.777.999.3 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.55.17 Giá : 3,000,000
0961 391368 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.55.18 Giá : 3,000,000
0961.18.88.18 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.55.19 Giá : 3,000,000
0961.22.6969 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.55.20 Giá : 3,000,000
0962 391368 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.55.21 Giá : 3,000,000
0962 593979 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.55.26 Giá : 3,000,000
0963 950950 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.55.27 Giá : 3,000,000
0965 552868 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.55.29 Giá : 3,000,000
0965.376.376 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.55.30 Giá : 3,000,000
0965.79.6668 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.55.31 Giá : 3,000,000
0965.95.1368 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.55.32 Giá : 3,000,000
0965.99.1990 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.55.34 Giá : 3,000,000
0966 363886 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.55.35 Giá : 3,000,000
0966 524888 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.55.37 Giá : 3,000,000
0966 781998 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.55.38 Giá : 3,000,000
0967 543543 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.55.40 Giá : 3,000,000
0968 698 896 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.55.41 Giá : 3,000,000
0968.29.1368 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.55.45 Giá : 3,000,000
0969 279679 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.55.46 Giá : 3,000,000
0969 896 899 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.55.47 Giá : 3,000,000
0969.7777.57 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.55.48 Giá : 3,000,000
097 237 0000 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.55.49 Giá : 3,000,000
0971.99.1368 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.55.60 Giá : 3,000,000
0973.52.68.86 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.55.61 Giá : 3,000,000
0975 014014 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.55.63 Giá : 3,000,000
0976 891891 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.55.70 Giá : 3,000,000
0977 401888 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.55.71 Giá : 3,000,000
0977 768866 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.55.73 Giá : 3,000,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim hợp tuổi, hợp mệnh:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim hợp tuổi, hợp mệnh 

Tại sao nên chọn sim Viettel phong thủy?

Kho sim số đẹp khổng lồ. Là nhà mạng có lịch sử phát triển từ rất lâu đời nên việc sử dụng sim số đẹp Viettel, sim Viettel phong thủy đã không còn xa lạ với nhiều người. Bạn có thể tha hồ chọn cho mình sim số ưng ý vì nhà mạng này có khả năng đáp ứng tối đa nhu cầu của mọi khách hàng.

Sim Viettel phong thủy số đẹp, chất lượng, giá tốt. Bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn khi chọn sim Viettel phong thủy. Mua sim Viettel phong thủy bạn sẽ được cam kết về chất lượng sim, chất lượng dịch vụ. Ngoài ra bạn sẽ có nhiều cơ hội nhận những ưu đãi hấp dẫn từ nhà mạng. Viettel thường xuyên cho ra các gói cước ưu đãi cực khủng dành cho mọi khách hàng

Giá trị phong thủy của sim Viettel phong thủy rất cao. Các sim Viettel phong thủy đa số đều đảm bảo được tính cân bằng âm dương, thuận theo ngũ hành do đó bạn hoàn toàn yên tâm khi mình sở hữu sim Viettel phong thủy này nhé.

Các loại sim Viettel phong thủy

Có rất nhiều sim phong thủy Viettel. Để dễ dàng trong việc chọn sim Viettel phong thủy bạn có thể dựa trên các tiêu chí phân loại sim sau:

Sim Viettel phong thủy 10 số và 11 số. Bạn chọn sim Viettel phong thủy 10 số với các đầu số 096, 097, 098. Chọn sim Viettel phong thủy 11 số với các đầu số 0161, 0162, 0163….0166, 0167, 0168, 0169.

Chọn sim Viettel phong thủy dựa trên các loại sim. Có thể kể đến như sim Viettel phong thủy tam hoa, năm sinh, tứ quý, taxi, số tiến, gánh đảo, số lặp, lộc phát phát lộc…. Đây là các loại sim Viettel phong thủy dễ nhớ, dễ gây ấn tượng và được rất nhiều người lựa chọn

Chọn sim Viettel phong thủy dựa theo giá sim. Không có sim Viettel phong thủy giá rẻ. Mức giá cho các loại sim Viettel phong thủy còn tùy thuộc vào số sim mà bạn chọn. Vì thế hãy cân nhắc kỹ trước khi chọn sim Viettel phong thủy nhé.

Đây là các tiêu chí để bạn chọn sim Viettel phong thủy một cách nhanh và tiết kiệm thời gian nhất. Vậy còn lý do gì mà bạn không chọn ngay sim Viettel phong thủy theo các cách này đúng không.

Chúc các bạn chọn được sim ứng ý và luôn đồng hành cùng chúng tôi!

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.phongthuysimsodep.com.vn/2017/08/sim-viettel-phong-thuy.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét