Tìm hiểu về sim phong thủy và lý luận ngũ hành tương sinh

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về sim phong thủy là gì? Và ý nghĩa các con số trong sim phong thủy. Sự kết hợp năng lượng của vũ trụ biến đổi khôn lường, mà mọi sự biến đổi luôn không giống nhau, cổ nhân khái quát nó bằng nguyên lý ngũ hành sinh khắc, coi đây là nguyên lý cơ bản của mọi sự biến đổi trong vũ trụ.

>>>Tham khảo thêm:
Sim Phong Thủy, Nguyên Lý Ngũ Hành

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

09.81.83.83.79 Giá : 6,000,000      < - > 097 323 1974 Giá : 3,500,000
09.788887.93 Giá : 6,000,000      < - > 097 343 1976 Giá : 3,500,000
09.771 1.7968 Giá : 6,000,000      < - > 097 353 1978 Giá : 3,500,000
09.71.81.6161 Giá : 6,000,000      < - > 097 407 1977 Giá : 3,500,000
09.68.80.1989 Giá : 6,000,000      < - > 097 501 1978 Giá : 3,500,000
09.67.67.67.36 Giá : 6,000,000      < - > 097 502 1977 Giá : 3,500,000
09 6116 6611 Giá : 6,000,000      < - > 097 503 1978 Giá : 3,500,000
0869.95.6668 Giá : 6,000,000      < - > 097 509 1977 Giá : 3,500,000
0869.93.6668 Giá : 6,000,000      < - > 097 604 1975 Giá : 3,500,000
0869.90.8668 Giá : 6,000,000      < - > 097 686 2005 Giá : 3,500,000
0869.839.939 Giá : 6,000,000      < - > 097 6998 669 Giá : 3,500,000
0869.689.688 Giá : 6,000,000      < - > 097 7 04 1968 Giá : 3,500,000
0869.689.668 Giá : 6,000,000      < - > 097 7 04 1976 Giá : 3,500,000
0869.38.6668 Giá : 6,000,000      < - > 097 767 1974 Giá : 3,500,000
0869.365.368 Giá : 6,000,000      < - > 097 790 1978 Giá : 3,500,000
0869.33.68.79 Giá : 6,000,000      < - > 097 802 1978 Giá : 3,500,000
0869.33.43.53 Giá : 6,000,000      < - > 097 8888 522 Giá : 3,500,000
0869.235.666 Giá : 6,000,000      < - > 097 904 1975 Giá : 3,500,000
0869.19.6668 Giá : 6,000,000      < - > 097.10.2.2004 Giá : 3,500,000
0869.09.09.90 Giá : 6,000,000      < - > 097.113.55.66 Giá : 3,500,000
0869 393993 Giá : 6,000,000      < - > 097.118.55.66 Giá : 3,500,000
0869 996009 Giá : 6,000,000      < - > 097.119.55.66 Giá : 3,500,000
0869 993868 Giá : 6,000,000      < - > 097.119.95.95 Giá : 3,500,000
0869 986896 Giá : 6,000,000      < - > 097.123.1962 Giá : 3,500,000
0869 929868 Giá : 6,000,000      < - > 097.123.1963 Giá : 3,500,000
0869 909868 Giá : 6,000,000      < - > 097.123.1964 Giá : 3,500,000
0869 899968 Giá : 6,000,000      < - > 097.123.1965 Giá : 3,500,000
0869 898896 Giá : 6,000,000      < - > 097.123.1966 Giá : 3,500,000
0869 896698 Giá : 6,000,000      < - > 097.123.1967 Giá : 3,500,000
0869 895668 Giá : 6,000,000      < - > 097.123.1970 Giá : 3,500,000
0869 888968 Giá : 6,000,000      < - > 097.123.2009 Giá : 3,500,000
0869 888568 Giá : 6,000,000      < - > 097.123.2013 Giá : 3,500,000
0869 888386 Giá : 6,000,000      < - > 097.123.2014 Giá : 3,500,000
0869 888338 Giá : 6,000,000      < - > 097.123.6767 Giá : 3,500,000
0869 888168 Giá : 6,000,000      < - > 097.13.3.2010 Giá : 3,500,000
0869 886696 Giá : 6,000,000      < - > 097.15.35689 Giá : 3,500,000
0869 885868 Giá : 6,000,000      < - > 097.16.16.444 Giá : 3,500,000
0869 883868 Giá : 6,000,000      < - > 097.18.15078 Giá : 3,500,000
0869 882868 Giá : 6,000,000      < - > 097.18.78910 Giá : 3,500,000
0869 881868 Giá : 6,000,000      < - > 097.247 1984 Giá : 3,500,000
0869 863868 Giá : 6,000,000      < - > 097.883.1338 Giá : 3,500,000
0869 856668 Giá : 6,000,000      < - > 0971 061984 Giá : 3,500,000
0869 836668 Giá : 6,000,000      < - > 0971 106969 Giá : 3,500,000
0869 822868 Giá : 6,000,000      < - > 0971 118218 Giá : 3,500,000
0869 696919 Giá : 6,000,000      < - > 0971 119117 Giá : 3,500,000
0869 689989 Giá : 6,000,000      < - > 0971 126112 Giá : 3,500,000
0869 689889 Giá : 6,000,000      < - > 0971 126969 Giá : 3,500,000
0869 681986 Giá : 6,000,000      < - > 0971 139199 Giá : 3,500,000
0869 606668 Giá : 6,000,000      < - > 0971 141986 Giá : 3,500,000
0869 579779 Giá : 6,000,000      < - > 0971 151984 Giá : 3,500,000
0869 399968 Giá : 6,000,000      < - > 0971 155799 Giá : 3,500,000
0869 399668 Giá : 6,000,000      < - > 0971 156969 Giá : 3,500,000
0869 389889 Giá : 6,000,000      < - > 0971 165599 Giá : 3,500,000
0869 389868 Giá : 6,000,000      < - > 0971 165668 Giá : 3,500,000
0869 389668 Giá : 6,000,000      < - > 0971 176177 Giá : 3,500,000
0869 365386 Giá : 6,000,000      < - > 0971 191189 Giá : 3,500,000
0869 338868 Giá : 6,000,000      < - > 0971 191696 Giá : 3,500,000
0869 313868 Giá : 6,000,000      < - > 0971 218181 Giá : 3,500,000
0869 266288 Giá : 6,000,000      < - > 0971 223229 Giá : 3,500,000
0869 236668 Giá : 6,000,000      < - > 0971 242868 Giá : 3,500,000
0869 186668 Giá : 6,000,000      < - > 0971 251968 Giá : 3,500,000
0869 136668 Giá : 6,000,000      < - > 0971 256969 Giá : 3,500,000
0869 103103 Giá : 6,000,000      < - > 0971 268000 Giá : 3,500,000
0869 096668 Giá : 6,000,000      < - > 0971 268986 Giá : 3,500,000
0869 088868 Giá : 6,000,000      < - > 0971 276969 Giá : 3,500,000
0869 086668 Giá : 6,000,000      < - > 0971 288188 Giá : 3,500,000
08686 77 886 Giá : 6,000,000      < - > 0971 327789 Giá : 3,500,000
0868.999.788 Giá : 6,000,000      < - > 0971 330336 Giá : 3,500,000
0868.99.78.99 Giá : 6,000,000      < - > 0971 333343 Giá : 3,500,000
0868.98.9996 Giá : 6,000,000      < - > 0971 333351 Giá : 3,500,000
0868.93.93.88 Giá : 6,000,000      < - > 0971 338558 Giá : 3,500,000
0868.879.889 Giá : 6,000,000      < - > 0971 339338 Giá : 3,500,000
0868.869.668 Giá : 6,000,000      < - > 0971 381969 Giá : 3,500,000
0868.868.696 Giá : 6,000,000      < - > 0971 385599 Giá : 3,500,000
0868.79.6669 Giá : 6,000,000      < - > 0971 389779 Giá : 3,500,000
0868.79.1987 Giá : 6,000,000      < - > 0971 493222 Giá : 3,500,000
0868.777.688 Giá : 6,000,000      < - > 0971 550660 Giá : 3,500,000
0868.69.8998 Giá : 6,000,000      < - > 0971 565595 Giá : 3,500,000
0868.688.669 Giá : 6,000,000      < - > 0971 57.59.59 Giá : 3,500,000
0868.686.567 Giá : 6,000,000      < - > 0971 578878 Giá : 3,500,000
0868.396.668 Giá : 6,000,000      < - > 0971 586.168 Giá : 3,500,000
0868.39.1983 Giá : 6,000,000      < - > 0971 586.268 Giá : 3,500,000
0868.35.8889 Giá : 6,000,000      < - > 0971 623789 Giá : 3,500,000
0868.35.8688 Giá : 6,000,000      < - > 0971 651994 Giá : 3,500,000
0868.33.55.79 Giá : 6,000,000      < - > 0971 753838 Giá : 3,500,000
0868.22.88.79 Giá : 6,000,000      < - > 0971 763678 Giá : 3,500,000
0868.11.6669 Giá : 6,000,000      < - > 0971 779868 Giá : 3,500,000
0868.09.9889 Giá : 6,000,000      < - > 0971 788678 Giá : 3,500,000
0868.086.186 Giá : 6,000,000      < - > 0971 798181 Giá : 3,500,000
0868 999589 Giá : 6,000,000      < - > 0971 815599 Giá : 3,500,000
0868 998969 Giá : 6,000,000      < - > 0971 828000 Giá : 3,500,000
0868 997968 Giá : 6,000,000      < - > 0971 858808 Giá : 3,500,000
0868 989 808 Giá : 6,000,000      < - > 0971 865989 Giá : 3,500,000
0868 969869 Giá : 6,000,000      < - > 0971 866998 Giá : 3,500,000
0868 965668 Giá : 6,000,000      < - > 0971 868656 Giá : 3,500,000
0868 963668 Giá : 6,000,000      < - > 0971 868828 Giá : 3,500,000
0868 956786 Giá : 6,000,000      < - > 0971 882010 Giá : 3,500,000
0868 923688 Giá : 6,000,000      < - > 0971 887989 Giá : 3,500,000
0868 923686 Giá : 6,000,000      < - > 0971 898292 Giá : 3,500,000
0868 923668 Giá : 6,000,000      < - > 0971 939179 Giá : 3,500,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim giá từ 1 đến 3 triệu:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim giá từ 1 đến 3 triệu

Ngũ hành tương sinh chia thành 5 loại:

· + Kim sinh thuỷ
· + Thuỷ sinh mộc
· + Mộc sinh hoả
· + Hoả sinh thổ
· + Thổ sinh kim

Ngũ hành thương khắc cũng chia thành 5 loại:

· + Kim khắc mộc
· + Mộc khắc thổ
· + Thổ khắc thuỷ
· + Thuỷ khắc hoả
· + Hoả khắc kim

Lý luận ngũ hành tương sinh: Trong nguyên lý khoa học ngũ hành sinh khắc, nói kim có thể sinh thuỷ vì kim loại sau khi nóng chảy biến thành thể lỏng. Trong ngũ hành thì thể lỏng thuộc nước cho nên nói được kim sinh thuỷ. Còn thuỷ có thể sinh mộc vì rằng cây cối phải dựa vào nước để duy trì sự sống. Mộc có thể sinh hoả, trước đây người ta làm bếp củi nấu ăn, lấy cành cây làm củi đốt lửa, cành cây là một phần của cây vì vậy nói được mộc sinh hoả. Hoả có thể sinh thổ vì rằng sau khi dùng lửa để thiêu đốt thì vật chất sẽ biến thành tro bụi, tro bụi rơi vào đất vô hình trung làm cho đất dày lên. Thổ có thể sinh kim càng dễ lý giải, kim loại được lấy từ trong đất để luyện nên.

Lý luận ngũ hành tương khắc: Kim có thể khắc mộc, lưỡi rìu có thể chặt được cây, điều này ai cũng biết không cần phải giải thích thêm, mộc có thể khắc thổ, rễ cây không ngừng vươn rộng trong lòng đất, điều này cho thấy mộc khắc thổ. Thổ có thể khắc thuỷ, dùng đất làm đê, đập, mương để ngăn chặn hoặc nén dòng chảy của nước, vì vậy nói thổ khắc thuỷ. Thuỷ có thể khắc hoả, vì nước dập tắt được lửa. Hoả có thể khắc kim vì lửa có thể làm nóng chảy kim loại.

+ Hành Kim 

Ứng dụng của hành Kim trong Phong thuỷ là rất mạnh mẽ. Nó đại diện cho sao Lục Bạc , Thất Xích được dùng để hoá giải các ngôi sao mang nhiều sát khí thuộc Thổ khí như : Ngũ Hoàng, Nghị Hắc.

Một số đặc điểm: 
 • Hướng: Tây và Tây Bắc
 • Địa Chi: Thân, Dậu
 • Màu sắc: Trắng, bạc, đồng, vàng ánh kim. 
 • Tính chất: Thành công, thông minh, sự công bằng
 • Ngành, nghề: Kỹ thuật, máy móc, máy tính, ngân hàng, vàng bạc, chăm sóc da, nha kho. 
 • Mùa: Mùa thu
 • Bát quái: Càn, Đoài
 • Thân thể: Phổi, hô hấp, ruột, da, răng
+ Hành Mộc 

Trong phong thuỷ nó đại diện cho sao Tam Bích, Tứ Lục dùng tăng cường cho sao Cửu Tử cũng như các cung thuộc hành mộc và hoá giải sát khí do Thuỷ khí gây ra.

Một số đặc điểm: 
 • Hướng: Đông và Đông Nam
 • Địa Chi: Dần, Mão
 • Màu sắc: Xanh lá cây, Lục
 • Tính chất: Sáng tạo, đổi mới và sự độ lượng
 • Nghành, nghề: Gỗ, nội thất, thợ mộc, thợ cắt tóc, ấn phẩm, thiết kế, sản phẩm giấy, trồng trọt, gia vị, dệt may, thời trang vv
 • Mùa: Mùa Xuân
 • Bát quái: Chấn, Tốn
 • Thân thể: Gan, mật, chân, tóc, lông mày
+ Hành Thuỷ 

Đại diện hành thuỷ là sao Nhất bạch, nó dùng tăng cường và kết hợp với Tứ Lục để tăng về học hành, tình duyên. Ngoài ra, hành thuỷ còn được ứng dụng hoá giải ác tính của Thất Xích.

Một số đặc điểm: 
 • Hướng: Bắc
 • Địa Chi: Tý, Hợi
 • Màu sắc: Màu xanh da trời, đen và xám
 • Tính chất: Khôn ngoan, tình báo, hài hước
 • Ngành, nghề: Vận chuyển, vận tải, du lịch, thủy sản, đồ chơi, thể thao, y tế, dọn dẹp, điều dưỡng, kỹ thuật âm thanh, thiết bị lướt sóng, ảo thuật, làm xiếc, điều tra viên, thiết bị chống cháy, báo cáo.
 • Mùa: Mùa đông
 • Bát quái: Khảm
 • Thân thể: Thận, bàng quang, bộ phận sinh dục, xương, tai.
+ Hành Hoả

Sao Cửu Tử đại diện cho hành Hoả. Hành Hoả được dùng ở những phương vị mà hành Mộc là tử khí, sát khí. Ngoài ra, người ta thường dùng Hoả khí để tăng cường cát khi của sao Bát Bạch trong phong thuỷ.

Một số đặc điểm: 
 • Hướng: Nam
 • Địa Chi: Tỵ, Ngọ
 • Màu sắc: Màu đỏ, hồng.
 • Tính chất: Năng lượng, sự nhiệt tình, sự can đảm, nhanh nhẹn và lịch sự.
 • Ngành, nghề: Điện tử, năng lượng, truyền thông, đèn, giải trí, rượu, thực phẩm, xuất bản, văn phòng phẩm, văn học, photocopy.
 • Mùa: Mùa hè.
 • Bát quái: Ly.
 • Thân thể: Mắt, tim, ruột non, máu, môi.
+ Hành Thổ

Ba sao Nhị Hắc, Ngũ Hoàng và Bát Bạch đại diện cho hành này. Hành thổ được dùng tăng cường cho sao Lục Bạch và Thất Xích khi đang vượng khí. Và dùng hoá giải sao Cửu Tử khi nó suy khí.

Một số đặc điểm:
 • Hướng: Tây Nam và Đông Bắc và Trung tâm
 • Địa Chi: Sửu, Thìn, Tuất, Mùi
 • Màu sắc: Màu vàng và màu nâu
 • Tính chất: Kiên nhẫn, trung thực, sự khôn ngoan, sự ổn định.
 • Nghành, nghề: Bất động sản, xây dựng, khai khoáng, hoá chất, bảo hiểm, âm nhạc, tư vấn.
 • Mùa: tất cả bốn mùa
 • Bát quái: Khôn, Cấn
 • Thân thể: Dạ dày, cơ quan tiêu hóa, cơ bắp, lá lách, xương hàm, mũi. 
>>>Xem thêm các bài viết khác:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét