Chọn Sim phong thủy MobiFone theo mệnh chủ nhân

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về cách xem bói số điện thoại theo phong thủy. Nếu bạn đang tìm kiếm một sim số mang lại nhiều may mắn và tài lộc thì hãy tham khảo các cách chọn Sim phong thủy MobiFone dưới đây nhé.

>>>Tham khảo thêm:

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0961 58.59.59 Giá : 12,000,000      < - > 0963.19.7788 Giá : 3,000,000
0961 642345 Giá : 12,000,000      < - > 0963.20.1987 Giá : 3,000,000
0961 666968 Giá : 12,000,000      < - > 0963.29.8228 Giá : 3,000,000
0961 666979 Giá : 12,000,000      < - > 0963.29.9339 Giá : 3,000,000
0961 666986 Giá : 12,000,000      < - > 0963.31.1985 Giá : 3,000,000
0961 668679 Giá : 12,000,000      < - > 0963.38.1970 Giá : 3,000,000
0961 672345 Giá : 12,000,000      < - > 0963.49.49.69 Giá : 3,000,000
0961 672672 Giá : 12,000,000      < - > 0963.51.52.59 Giá : 3,000,000
0961 685599 Giá : 12,000,000      < - > 0963.51.9339 Giá : 3,000,000
0961 689986 Giá : 12,000,000      < - > 0963.52.3339 Giá : 3,000,000
0961 709888 Giá : 12,000,000      < - > 0963.55.8186 Giá : 3,000,000
0961 730000 Giá : 12,000,000      < - > 0963.626.366 Giá : 3,000,000
0961 738686 Giá : 12,000,000      < - > 0963.66.1974 Giá : 3,000,000
0961 750000 Giá : 12,000,000      < - > 0963.6666.80 Giá : 3,000,000
0961 752345 Giá : 12,000,000      < - > 0963.72.1102 Giá : 3,000,000
0961 802345 Giá : 12,000,000      < - > 0963.73.0222 Giá : 3,000,000
0961 852345 Giá : 12,000,000      < - > 0963.747.797 Giá : 3,000,000
0961 95.59.59 Giá : 12,000,000      < - > 0963.75.1102 Giá : 3,000,000
0961.04.05.06 Giá : 12,000,000      < - > 0963.76.2003 Giá : 3,000,000
0961.10.11.12 Giá : 12,000,000      < - > 0963.78.1987 Giá : 3,000,000
0961.22.23.24 Giá : 12,000,000      < - > 0963.800.866 Giá : 3,000,000
0961.41.42.43 Giá : 12,000,000      < - > 0963.8866.08 Giá : 3,000,000
0961.52.53.54 Giá : 12,000,000      < - > 0963.91.9339 Giá : 3,000,000
0961.55.56.57 Giá : 12,000,000      < - > 0963.91.9997 Giá : 3,000,000
0961.60.3456 Giá : 12,000,000      < - > 0963.95.96.98 Giá : 3,000,000
0961.66.6879 Giá : 12,000,000      < - > 0963.98.2012 Giá : 3,000,000
0961.66.9779 Giá : 12,000,000      < - > 0963.98.9339 Giá : 3,000,000
0961.6666.19 Giá : 12,000,000      < - > 0963.99.1966 Giá : 3,000,000
0961.6666.28 Giá : 12,000,000      < - > 0964 031998 Giá : 3,000,000
0961.6666.29 Giá : 12,000,000      < - > 0964 060868 Giá : 3,000,000
0961.6666.58 Giá : 12,000,000      < - > 0964 088089 Giá : 3,000,000
0961.6666.59 Giá : 12,000,000      < - > 0964 119669 Giá : 3,000,000
0961.72.4444 Giá : 12,000,000      < - > 0964 134689 Giá : 3,000,000
0961.78.8668 Giá : 12,000,000      < - > 0964 181866 Giá : 3,000,000
0961.86.86.89 Giá : 12,000,000      < - > 0964 207878 Giá : 3,000,000
0961.89.86.88 Giá : 12,000,000      < - > 0964 222366 Giá : 3,000,000
0961.93.8899 Giá : 12,000,000      < - > 0964 222522 Giá : 3,000,000
09616 02468 Giá : 12,000,000      < - > 0964 23 1102 Giá : 3,000,000
0962 245 245 Giá : 12,000,000      < - > 0964 251261 Giá : 3,000,000
0962 327999 Giá : 12,000,000      < - > 0964 286279 Giá : 3,000,000
0962 33 8989 Giá : 12,000,000      < - > 0964 297298 Giá : 3,000,000
0962 699789 Giá : 12,000,000      < - > 0964 331222 Giá : 3,000,000
0962 848777 Giá : 12,000,000      < - > 0964 369678 Giá : 3,000,000
0962 868878 Giá : 12,000,000      < - > 0964 441971 Giá : 3,000,000
0962.668.968 Giá : 12,000,000      < - > 0964 483789 Giá : 3,000,000
0963.76.4444 Giá : 12,000,000      < - > 0964 519889 Giá : 3,000,000
0963.82.6886 Giá : 12,000,000      < - > 0964 648789 Giá : 3,000,000
0964 530530 Giá : 12,000,000      < - > 0964 649889 Giá : 3,000,000
0964 563979 Giá : 12,000,000      < - > 0964 759889 Giá : 3,000,000
0964 962962 Giá : 12,000,000      < - > 0964 799599 Giá : 3,000,000
0964.15.6688 Giá : 12,000,000      < - > 0964 863768 Giá : 3,000,000
0964.93.79.79 Giá : 12,000,000      < - > 0964 886979 Giá : 3,000,000
0965 005006 Giá : 12,000,000      < - > 0964 886988 Giá : 3,000,000
0965 179779 Giá : 12,000,000      < - > 0964 888814 Giá : 3,000,000
0965 399789 Giá : 12,000,000      < - > 0964 900688 Giá : 3,000,000
0965 559789 Giá : 12,000,000      < - > 0964.04.1995 Giá : 3,000,000
0965 589789 Giá : 12,000,000      < - > 0964.20.1991 Giá : 3,000,000
0965 655668 Giá : 12,000,000      < - > 0964.20.1993 Giá : 3,000,000
0965 671993 Giá : 12,000,000      < - > 0964.35.6686 Giá : 3,000,000
0965 730000 Giá : 12,000,000      < - > 0964.49.1990 Giá : 3,000,000
0965 779339 Giá : 12,000,000      < - > 0964.51.1987 Giá : 3,000,000
0965.68.1993 Giá : 12,000,000      < - > 0964.51.1998 Giá : 3,000,000
0965.82.6886 Giá : 12,000,000      < - > 0964.58.1987 Giá : 3,000,000
0965.86.79.86 Giá : 12,000,000      < - > 0964.61.1998 Giá : 3,000,000
0965.88.79.68 Giá : 12,000,000      < - > 0964.67.1986 Giá : 3,000,000
0965.89.77.89 Giá : 12,000,000      < - > 0964.7.9.1969 Giá : 3,000,000
0966 357579 Giá : 12,000,000      < - > 0964.71.1995 Giá : 3,000,000
0966 661611 Giá : 12,000,000      < - > 0964.72.1996 Giá : 3,000,000
0966 671671 Giá : 12,000,000      < - > 0964.72.8886 Giá : 3,000,000
0966 678866 Giá : 12,000,000      < - > 0964.8.6.1978 Giá : 3,000,000
0966 989222 Giá : 12,000,000      < - > 0964.93.2668 Giá : 3,000,000
0966.14.0000 Giá : 12,000,000      < - > 0964.94.1982 Giá : 3,000,000
0966.27.3456 Giá : 12,000,000      < - > 0964.98.1987 Giá : 3,000,000
0966.520.666 Giá : 12,000,000      < - > 0964.99.0123 Giá : 3,000,000
0966.80.81.82 Giá : 12,000,000      < - > 0965 000969 Giá : 3,000,000
0966.82.87.89 Giá : 12,000,000      < - > 0965 019686 Giá : 3,000,000
0966.930.930 Giá : 12,000,000      < - > 0965 028078 Giá : 3,000,000
09666 5 8998 Giá : 12,000,000      < - > 0965 066779 Giá : 3,000,000
09666.888.97 Giá : 12,000,000      < - > 0965 097868 Giá : 3,000,000
09666.999.81 Giá : 12,000,000      < - > 0965 115155 Giá : 3,000,000
09666.999.82 Giá : 12,000,000      < - > 0965 119678 Giá : 3,000,000
0967 088868 Giá : 12,000,000      < - > 0965 123078 Giá : 3,000,000
0967 200002 Giá : 12,000,000      < - > 0965 132886 Giá : 3,000,000
0967 214888 Giá : 12,000,000      < - > 0965 141686 Giá : 3,000,000
0967 552666 Giá : 12,000,000      < - > 0965 164222 Giá : 3,000,000
0967 616686 Giá : 12,000,000      < - > 0965 167868 Giá : 3,000,000
0967 83.86.89 Giá : 12,000,000      < - > 0965 189819 Giá : 3,000,000
0967 897775 Giá : 12,000,000      < - > 0965 220444 Giá : 3,000,000
0967 899090 Giá : 12,000,000      < - > 0965 227668 Giá : 3,000,000
0967 899797 Giá : 12,000,000      < - > 0965 259779 Giá : 3,000,000
0968 279779 Giá : 12,000,000      < - > 0965 299389 Giá : 3,000,000
0968 577789 Giá : 12,000,000      < - > 0965 302789 Giá : 3,000,000
0968 599789 Giá : 12,000,000      < - > 0965 333003 Giá : 3,000,000
0968 661686 Giá : 12,000,000      < - > 0965 361369 Giá : 3,000,000
0968 699896 Giá : 12,000,000      < - > 0965 363989 Giá : 3,000,000
0968 699896 Giá : 12,000,000      < - > 0965 486286 Giá : 3,000,000
0968 881983 Giá : 12,000,000      < - > 0965 552010 Giá : 3,000,000
0968 899779 Giá : 12,000,000      < - > 0965 552599 Giá : 3,000,000
0968 908688 Giá : 12,000,000      < - > 0965 553386 Giá : 3,000,000
0968 977789 Giá : 12,000,000      < - > 0965 555244 Giá : 3,000,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim giá rẻ:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim giá rẻ

MobiFone không chỉ nổi tiếng là nhà mạng gạo cội, có chất lượng dịch vụ tốt, chăm sóc Khách hàng chu đáo v.v mà còn nức danh với kho sim có tính phong thủy đẹp hàng đầu. Hàng năm, nhà mạng này đã không ngừng nghiên cứu và cung cấp ra thị trường số lượng sim có phong thủy đẹp phục vụ cho nhu cầu sử dụng sim số đẹp của người dùng.

1.     Chọn Sim phong thủy MobiFone theo mệnh chủ nhân:

Mỗi người đều mang một mệnh nhất định. Mệnh này sẽ quy định các yếu tố đi theo trong cuộc sống của bạn như: màu sắc, hướng tốt xấu, con số đến cả tình duyên, sự nghiệp. Chọn Sim phong thủy MobiFone nghĩa là:

- Sim số ấy mang ngũ hành hợp mệnh:

Ngũ hành hợp mệnh của Sim phong thủy MobiFone là gì? Đó là: Hoặc nó mang ngũ hành của mệnh (chủ nhân mệnh gì thì ngũ hành sim mệnh ấy) hoặc nó mang ngũ hành sinh ra mệnh (ngũ hành sim sinh ra ngũ hành của mệnh). Cách luận giải này dựa trên quy tắc tương sinh và tương khắc. Cụ thể:

Mệnh Kim: Nên chọn Sim phong thủy MobiFone mang ngũ hành Kim hoặc Thổ (Thổ sinh Kim). Không nên chọn sim mang ngũ hành Hỏa vì Hỏa khắc Kim.

Mệnh Mộc: nên chọn sim mang ngũ hành Mộc hoặc Thủy vì Thủy sinh Mộc. Đồng thời tránh chọn sim mang ngũ hành Kim vì Kim khắc Mộc.

Mệnh Thủy: Nên chọn sim có ngũ hành Thủy hoặc ngũ hành Kim vì Kim sinh Thủy. Sim ngũ hành Hỏa sẽ khắc Thủy nên bạn không nên chọn.

Mệnh Hỏa: Nên chọn Sim MobiFone mang ngũ hành Hỏa hoặc Mộc vì Mộc sinh Hỏa. Đồng thời nên tránh chọn sim mang ngũ hành Thủy vì Thủy khắc Hỏa.

Mệnh Thổ: Sim phong thủy MobiFone mang ngũ hành Thổ hoặc Hỏa vì Hỏa sinh Thổ sẽ tốt cho bạn. Ngoài ra, nên tránh chọn sim có ngũ hành Mộc vì Mộc khắc Thổ.

-Sim số ấy chứa các con số hợp mệnh:

Mỗi mệnh lại cũng có những con số tương hợp khác nhau. Cụ thể các mệnh là: Mộc: 1, 3, 4 - Thổ: 2, 5, 8, 9 - Kim: 6, 7, 8 - Thủy: 1, 6 - Hỏa: 0, 9.

2.     Chọn Sim MobiFone theo thể loại :

Đối với Sim phong thủy MobiFone nói riêng và sim số nói chung có nhiều thể loại để bạn có thể tham khảo và lựa chọn như: sim tam hoa, sim tứ quý, sim lục quý, sim ngũ quý, sim thần tài, sim phát lộc, sim ông địa, sim năm sinh, sim gánh đảo v.v Mỗi loại sim số này có mức giá và mức độ đẹp, phù hợp khác nhau. Hãy dựa vào sở thích, công việc cũng như mức độ tài chính v.v của bản thân để chọn thể loại Sim phong thủy MobiFone phù hợp với bạn nhé.

3.     Theo số nút của dãy số:

Cũng không thể bỏ qua số nút khi cần tìm mua Sim phong thủy MobiFone. Đây cũng là thế mạnh của sim MobiFone khi hầu như các sim số đều tiến tới những số nút cao nhất so với sim số các nhà mạng còn lại. Người miền Bắc cho rằng, số nút cao nhất là 9, và người miền Nam cho rằng số nút cao nhất là 10.

Trước khi chọn mua Sim phong thủy MobiFone, muốn biết số nút cao hay không hãy cộng tổng các con số trong dãy số điện thoại với nhau và lấy số lẻ cuối cùng trong tổng số ấy. Con số lẻ này chính là số nút của số điện thoại. Càng tiến gần đến số 9 – 10 thì phong thủy càng đẹp.

Trên đây là các cách cơ bản và đơn giản nhất để nhận biết Sim phong thủy MobiFone đẹp và hợp với bạn như thế nào. Để tìm hiểu sâu xa và kỹ càng hơn, hãy liên lạc với chúng tôi để được các chuyên gia phong thủy sim giải đáp thắc mắc cho bạn nhé!

>>>Xem thêm các bài viết khác:

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.phongthuysimsodep.com.vn/2017/08/sim-phong-thuy-mobifone.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét