Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp tuổi

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về sim phong thủy và lý luận ngũ hành . Trong bài viết ngày hôm này mình sẽ giới thiệu các bạn cách chọn sim phong thủy hợp tuổi!

>>>Tham khảo thêm:
Hướng dẫn cách chọn sim phong thủy Hợp tuổi

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0868 919399 Giá : 6,000,000      < - > 0971 939286 Giá : 3,500,000
0868 889997 Giá : 6,000,000      < - > 0971 953868 Giá : 3,500,000
0868 889386 Giá : 6,000,000      < - > 0971 968186 Giá : 3,500,000
0868 888484 Giá : 6,000,000      < - > 0971 972789 Giá : 3,500,000
0868 866881 Giá : 6,000,000      < - > 0971 976968 Giá : 3,500,000
0868 866226 Giá : 6,000,000      < - > 0971 987886 Giá : 3,500,000
0868 861881 Giá : 6,000,000      < - > 0971 988679 Giá : 3,500,000
0868 855955 Giá : 6,000,000      < - > 0971 989579 Giá : 3,500,000
0868 799990 Giá : 6,000,000      < - > 0971 989679 Giá : 3,500,000
0868 796866 Giá : 6,000,000      < - > 0971 989959 Giá : 3,500,000
0868 791818 Giá : 6,000,000      < - > 0971 993986 Giá : 3,500,000
0868 692333 Giá : 6,000,000      < - > 0971 998179 Giá : 3,500,000
0868 686604 Giá : 6,000,000      < - > 0971 998186 Giá : 3,500,000
0868 686259 Giá : 6,000,000      < - > 0971 999186 Giá : 3,500,000
0868 686166 Giá : 6,000,000      < - > 0971 999786 Giá : 3,500,000
0868 686045 Giá : 6,000,000      < - > 0971.15.8338 Giá : 3,500,000
0868 682017 Giá : 6,000,000      < - > 0971.17.6767 Giá : 3,500,000
0868 668966 Giá : 6,000,000      < - > 0971.22.7878 Giá : 3,500,000
0868 668681 Giá : 6,000,000      < - > 0971.2288.98 Giá : 3,500,000
0868 668080 Giá : 6,000,000      < - > 0971.29.9669 Giá : 3,500,000
0868 585789 Giá : 6,000,000      < - > 0971.33.1919 Giá : 3,500,000
0868 577778 Giá : 6,000,000      < - > 0971.33.7878 Giá : 3,500,000
0868 551668 Giá : 6,000,000      < - > 0971.39.86.39 Giá : 3,500,000
0868 480480 Giá : 6,000,000      < - > 0971.43.3979 Giá : 3,500,000
0868 444484 Giá : 6,000,000      < - > 0971.56.55.66 Giá : 3,500,000
0868 388968 Giá : 6,000,000      < - > 0971.56.5599 Giá : 3,500,000
0868 333586 Giá : 6,000,000      < - > 0971.6 668.57 Giá : 3,500,000
0868 333234 Giá : 6,000,000      < - > 0971.61.9686 Giá : 3,500,000
0868 330668 Giá : 6,000,000      < - > 0971.616.779 Giá : 3,500,000
0868 322668 Giá : 6,000,000      < - > 0971.652.789 Giá : 3,500,000
0868 299668 Giá : 6,000,000      < - > 0971.655.686 Giá : 3,500,000
0868 222568 Giá : 6,000,000      < - > 0971.679.579 Giá : 3,500,000
0868 179789 Giá : 6,000,000      < - > 0971.7 3.1979 Giá : 3,500,000
0868 151688 Giá : 6,000,000      < - > 0971.74.8889 Giá : 3,500,000
0868 123389 Giá : 6,000,000      < - > 0971.75.2010 Giá : 3,500,000
086 898 1988 Giá : 6,000,000      < - > 0971.75.2011 Giá : 3,500,000
08.8888.55.75 Giá : 6,000,000      < - > 0971.75.2013 Giá : 3,500,000
08.8888.3577 Giá : 6,000,000      < - > 0971.75.2014 Giá : 3,500,000
08.8888.2826 Giá : 6,000,000      < - > 0971.75.2015 Giá : 3,500,000
08.8888.2248 Giá : 6,000,000      < - > 0971.76.6969 Giá : 3,500,000
08.8888.2246 Giá : 6,000,000      < - > 0971.79.55.66 Giá : 3,500,000
08.6861.6186 Giá : 6,000,000      < - > 0971.82.6969 Giá : 3,500,000
08.6828.8268 Giá : 6,000,000      < - > 0971.833.899 Giá : 3,500,000
08.68.68.87.68 Giá : 6,000,000      < - > 0971.85.6969 Giá : 3,500,000
08.68.68.62.67 Giá : 6,000,000      < - > 0971.8555.66 Giá : 3,500,000
08.68.68.60.67 Giá : 6,000,000      < - > 0971.87.6969 Giá : 3,500,000
08.68.68.53.68 Giá : 6,000,000      < - > 0971.90.6969 Giá : 3,500,000
08 9889 0666 Giá : 6,000,000      < - > 0971.91.91.81 Giá : 3,500,000
0.938.978.998 Giá : 6,000,000      < - > 0971.92.6969 Giá : 3,500,000
0.918.958.988 Giá : 6,000,000      < - > 0971.93.6969 Giá : 3,500,000
0964.999.268 Giá : 6,050,000      < - > 0971.99.3223 Giá : 3,500,000
0969.0 00.866 Giá : 6,050,000      < - > 0971.99.3336 Giá : 3,500,000
0969.0 00.966 Giá : 6,050,000      < - > 0971.99.95.95 Giá : 3,500,000
0971.113.116 Giá : 6,050,000      < - > 0971.9922.79 Giá : 3,500,000
0971.345.868 Giá : 6,050,000      < - > 0971.9988.96 Giá : 3,500,000
0975.47.9898 Giá : 6,100,000      < - > 0972 022202 Giá : 3,500,000
0981.39.79.38 Giá : 6,100,000      < - > 0972 119678 Giá : 3,500,000
0869 123568 Giá : 6,100,000      < - > 0972 211984 Giá : 3,500,000
08.8883.9994 Giá : 6,100,000      < - > 0972 224953 Giá : 3,500,000
0971.880.868 Giá : 6,150,000      < - > 0972 234564 Giá : 3,500,000
0961 234000 Giá : 6,200,000      < - > 0972 241998 Giá : 3,500,000
0962.05.8868 Giá : 6,200,000      < - > 0972 498789 Giá : 3,500,000
0966 661468 Giá : 6,200,000      < - > 0972 560567 Giá : 3,500,000
0969 365968 Giá : 6,200,000      < - > 0972 587688 Giá : 3,500,000
0971 234000 Giá : 6,200,000      < - > 0972 600500 Giá : 3,500,000
0971 719222 Giá : 6,200,000      < - > 0972 862682 Giá : 3,500,000
0974 64 74 84 Giá : 6,200,000      < - > 0972 864078 Giá : 3,500,000
0975 999982 Giá : 6,200,000      < - > 0972 866456 Giá : 3,500,000
0988 861866 Giá : 6,200,000      < - > 0972 868959 Giá : 3,500,000
0869 86 86 82 Giá : 6,200,000      < - > 0972 885558 Giá : 3,500,000
086 8811 222 Giá : 6,200,000      < - > 0972 950789 Giá : 3,500,000
09617 33338 Giá : 6,250,000      < - > 0972 966989 Giá : 3,500,000
0967.61.6699 Giá : 6,250,000      < - > 0972.05.11.88 Giá : 3,500,000
096.28.99990 Giá : 6,300,000      < - > 0972.11.11.98 Giá : 3,500,000
0961 311868 Giá : 6,300,000      < - > 0972.26.08.86 Giá : 3,500,000
0962 692629 Giá : 6,300,000      < - > 0972.31.11.96 Giá : 3,500,000
0962 808898 Giá : 6,300,000      < - > 0972.41.1995 Giá : 3,500,000
0962 998222 Giá : 6,300,000      < - > 0972.43.1995 Giá : 3,500,000
0962 999286 Giá : 6,300,000      < - > 0972.4747.68 Giá : 3,500,000
0962.62.62.24 Giá : 6,300,000      < - > 0972.48.1997 Giá : 3,500,000
0962.62.62.87 Giá : 6,300,000      < - > 0972.55.9339 Giá : 3,500,000
0963 999286 Giá : 6,300,000      < - > 0972.69.29.69 Giá : 3,500,000
0965 808898 Giá : 6,300,000      < - > 0972.86.2005 Giá : 3,500,000
0966 323868 Giá : 6,300,000      < - > 0972.89.82.89 Giá : 3,500,000
0966 601988 Giá : 6,300,000      < - > 0972.95.9998 Giá : 3,500,000
0966.2.2.4.7.8.9 Giá : 6,300,000      < - > 0972.99.60.68 Giá : 3,500,000
0966.2.2.4.7.8.9 Giá : 6,300,000      < - > 0973 081997 Giá : 3,500,000
0967 761102 Giá : 6,300,000      < - > 0973 169189 Giá : 3,500,000
0968 331686 Giá : 6,300,000      < - > 0973 186861 Giá : 3,500,000
0969 585886 Giá : 6,300,000      < - > 0973 222899 Giá : 3,500,000
0969.5 79.568 Giá : 6,300,000      < - > 0973 301980 Giá : 3,500,000
0972 021368 Giá : 6,300,000      < - > 0973 41 1976 Giá : 3,500,000
0972.22.77.55 Giá : 6,300,000      < - > 0973 41 1979 Giá : 3,500,000
0981 113118 Giá : 6,300,000      < - > 0973 550005 Giá : 3,500,000
0981.53.3979 Giá : 6,300,000      < - > 0973 555563 Giá : 3,500,000
0981.91.2668 Giá : 6,300,000      < - > 0973 585589 Giá : 3,500,000
0982 386678 Giá : 6,300,000      < - > 0973 590789 Giá : 3,500,000
0869.800.868 Giá : 6,300,000      < - > 0973 652368 Giá : 3,500,000
0869 222882 Giá : 6,300,000      < - > 0973 657986 Giá : 3,500,000
0868.33.6669 Giá : 6,300,000      < - > 0973 75 1978 Giá : 3,500,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim giá từ 3 đến 5 triệu;
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim giá từ 3 đến 5 triệu

“Số thuật “(Numerology) là việc nghiên cứu ý nghĩa các con số và ảnh hưởng của nó tới cuộc sống của con người. Từ "Số thuật" bắt nguồn từ từ "numerus" trong tiếng La tinh nghĩa là con số, và từ "logos" trong tiếng Hy Lạp nghĩa là ngôn từ, tư tưởng và cảm xúc.

Trong Số thuật, hệ thống các con số phức tạp cho biết tính cách, vận mệnh của một con người. Từ tên và ngày sinh, các nhà số thuật có thể tính toán các con số được coi là tượng trưng cho những đặc điểm, sức mạnh và số phận mỗi cá nhân. Người theo thuyết số thuật tin rằng những con số đã thể hiện những điều đã được định hình ngay từ khi chúng ta sinh ra, những điều chúng ta cần phải học hỏi và những thử thách mà chúng ta có thể gặp phải. Có thể nói số thuật là một cái gương phản chiếu hành trình cuộc đời của một người dưới dạng các con số.

Ban đầu, số thuật và bói số đã từng được các nhà toán học cổ xưa sử dụng rất nhiều, như Pythagoras (Pitago). Theo thời gian, số thuật được tách ra khỏi toán học, và giờ các nhà khoa học hiện đại chỉ coi số thuật là một dạng giả toán học. Ngày nay, số thuật được coi là một hình thức chiêm nghiệm giống như tử vi hay bài tarot.

Sức lan tỏa của số thuật đang được khẳng định mạnh mẽ nhất trong thời đại của công nghệ số, bắt đầu từ lĩnh vực viễn thông- thế giới của sim số! bằng cách cho ra đời dịch vụ Sim phong thủy hợp tuổi

Nếu như ngày trước sim phong thủy đơn thuần chỉ là một dãy số được sắp xếp với nhau một cách logic và dễ nhớ thì được gọi là sim phong thủy hợp tuổi, nhưng cùng với sự phát triển của xã hội thì thuật ngữ sim phong thủy hợp tuổi bắt đầu xuất hiện và trở thành một nhu cầu có tính tâm linh không thể thiếu đối với nhiều người.

Nhiều người bỏ ra rất nhiều tiền để mua một sim phong thủy hợp tuổi để dùng nhưng họ lại cảm thấy số đó không mang lại may mắn cho họ cũng bởi vì họ không hiểu hết được ý nghĩa các con số trong một sim phong thủy hợp tuổi.

Quan trọng nhất, bạn phải lựa chọn những con số “có lợi” cho bản mệnh của mình, có nghĩa là nó phải có các yếu tố âm dương, ngũ hành tương sinh và phù hợp với bản mệnh.

Chẳng hạn, nếu bạn sinh năm 1979 thuộc mệnh Hoả, chắc chắn bạn không nên dùng số số 1 vì con số này thuộc hành Thuỷ vốn không tốt cho mệnh Hoả của bạn vì thủy khắc hỏa. Thay vì thế bạn nên dùng số 9 là tương đồng về ngũ hành hoặc nên dùng số 8 cho mình vì được tương sinh về ngũ hành.

*Cách chọn sim phong thủy hợp tuổi:

- Người mệnh Kim: Nên dùng số cuối là: 0,2,5,8 hoặc 6,7
- Người mệnh Mộc: Nên dùng số cuối là: 1 hoặc 3, 4 
- Người mệnh Thuỷ: Nên dùng số cuối là: 6,7 hoặc 1 
- Người mệnh Hoả: Nên dùng số cuối là: 3,4 hoặc 9 
- Người mệnh Thổ: Nên dùng số cuối là: 9 hoặc 0,2,5,8

Để phân tích một dãy số còn rất nhiều các tiêu chí mà chỉ có các chuyên gia về Phong Thuỷ mới có thể thẩm định tốt cho bạn. Một dãy số đẹp theo nghĩa Phong Thuỷ phải cân bằng về âm dương, có ngũ hành hợp bản mệnh, có năng lượng tốt lành và có những ý nghĩa tốt theo Dịch lý,...

Theo tử vi, vận hạn năm nay của bạn cần phải chú ý, và bạn muốn tìm một sim phong thủy hợp tuổi để cầu an lành may mắn cho công việc- cuộc sống? trong khi có quá nhiều trang web giới thiệu sim phong thủy hợp tuổi, nhưng có phải trang web nào cũng đáng tin cậy?!

Đến với chúng tôi bạn sẽ hoàn toàn yên tâm với sự lựa chọn của mình, với hàng triệu đầu số sim phong thủy hợp tuổi của các nhà mạng đang chờ bạn khám phá. Cùng dịch vụ giao sim miễn phí tận nhà, giá cả cạnh tranh, chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng!

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.phongthuysimsodep.com.vn/2017/08/sim-phong-thuy-hop-tuoi.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét