Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy giá rẻ

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về phong thủy theo bản mệnh. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chọn sim phong thủy giá rẻ nhé!

>>>Tham khảo thêm:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy giá rẻ

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0962 588568 Giá : 6,800,000      < - > 0985 331551 Giá : 3,500,000
0962 608688 Giá : 6,800,000      < - > 0985 335665 Giá : 3,500,000
0962 866779 Giá : 6,800,000      < - > 0985 359000 Giá : 3,500,000
0962.35.1368 Giá : 6,800,000      < - > 0985 368239 Giá : 3,500,000
0962.38.28.68 Giá : 6,800,000      < - > 0985 37 1976 Giá : 3,500,000
0962.53.6668 Giá : 6,800,000      < - > 0985 393898 Giá : 3,500,000
0962.86.8998 Giá : 6,800,000      < - > 0985 41 1984 Giá : 3,500,000
0962.88.1958 Giá : 6,800,000      < - > 0985 49 1975 Giá : 3,500,000
0962.90.6668 Giá : 6,800,000      < - > 0985 496222 Giá : 3,500,000
0962.95.8688 Giá : 6,800,000      < - > 0985 5 1 1973 Giá : 3,500,000
0963 113939 Giá : 6,800,000      < - > 0985 538553 Giá : 3,500,000
0963 239889 Giá : 6,800,000      < - > 0985 588387 Giá : 3,500,000
0963 339866 Giá : 6,800,000      < - > 0985 592002 Giá : 3,500,000
0963 391998 Giá : 6,800,000      < - > 0985 596556 Giá : 3,500,000
0963.29.1368 Giá : 6,800,000      < - > 0985 606636 Giá : 3,500,000
0963.29.8886 Giá : 6,800,000      < - > 0985 611886 Giá : 3,500,000
0963.66.1982 Giá : 6,800,000      < - > 0985 62 1978 Giá : 3,500,000
0963.81.1368 Giá : 6,800,000      < - > 0985 62 1984 Giá : 3,500,000
0963.959.868 Giá : 6,800,000      < - > 0985 672012 Giá : 3,500,000
0964 806668 Giá : 6,800,000      < - > 0985 686166 Giá : 3,500,000
0964.61.6668 Giá : 6,800,000      < - > 0985 686566 Giá : 3,500,000
0965 119229 Giá : 6,800,000      < - > 0985 686959 Giá : 3,500,000
0965 122868 Giá : 6,800,000      < - > 0985 71 1976 Giá : 3,500,000
0965 149153 Giá : 6,800,000      < - > 0985 71 1977 Giá : 3,500,000
0965 339222 Giá : 6,800,000      < - > 0985 76 1977 Giá : 3,500,000
0965 668558 Giá : 6,800,000      < - > 0985 835538 Giá : 3,500,000
0965 799179 Giá : 6,800,000      < - > 0985 855388 Giá : 3,500,000
0965 833368 Giá : 6,800,000      < - > 0985 858887 Giá : 3,500,000
0965 866898 Giá : 6,800,000      < - > 0985 880887 Giá : 3,500,000
0965.19.8868 Giá : 6,800,000      < - > 0985 888655 Giá : 3,500,000
0965.26.1368 Giá : 6,800,000      < - > 0985 951688 Giá : 3,500,000
0965.29.1368 Giá : 6,800,000      < - > 0985 951978 Giá : 3,500,000
0965.31.1368 Giá : 6,800,000      < - > 0985 992168 Giá : 3,500,000
0965.33.5858 Giá : 6,800,000      < - > 0985 992799 Giá : 3,500,000
0965.86.87.86 Giá : 6,800,000      < - > 0985 999683 Giá : 3,500,000
0966 56 1989 Giá : 6,800,000      < - > 0985 999692 Giá : 3,500,000
0966 660898 Giá : 6,800,000      < - > 0985.02.02.06 Giá : 3,500,000
0966.16.2868 Giá : 6,800,000      < - > 0985.09.9119 Giá : 3,500,000
0966.37.1368 Giá : 6,800,000      < - > 0985.13.1980 Giá : 3,500,000
0966.39.1985 Giá : 6,800,000      < - > 0985.41.1990 Giá : 3,500,000
0966.57.1368 Giá : 6,800,000      < - > 0985.42.1996 Giá : 3,500,000
0966.68.68.16 Giá : 6,800,000      < - > 0985.54.1984 Giá : 3,500,000
0966.79.1992 Giá : 6,800,000      < - > 0985.54.1998 Giá : 3,500,000
0967.22.11.88 Giá : 6,800,000      < - > 0985.66.1379 Giá : 3,500,000
0967.61.63.68 Giá : 6,800,000      < - > 0985.82.9669 Giá : 3,500,000
0967.86.33.86 Giá : 6,800,000      < - > 0985.86.60.86 Giá : 3,500,000
0967.86.79.86 Giá : 6,800,000      < - > 0985.92.2012 Giá : 3,500,000
0968 031368 Giá : 6,800,000      < - > 0986 072123 Giá : 3,500,000
0968 038886 Giá : 6,800,000      < - > 0986 151286 Giá : 3,500,000
0968 058886 Giá : 6,800,000      < - > 0986 171294 Giá : 3,500,000
0968 076555 Giá : 6,800,000      < - > 0986 179169 Giá : 3,500,000
0968 399995 Giá : 6,800,000      < - > 0986 188122 Giá : 3,500,000
0968 791981 Giá : 6,800,000      < - > 0986 27 1976 Giá : 3,500,000
0968 892893 Giá : 6,800,000      < - > 0986 298669 Giá : 3,500,000
0968.06.5668 Giá : 6,800,000      < - > 0986 339189 Giá : 3,500,000
0968.39.5668 Giá : 6,800,000      < - > 0986 34 1976 Giá : 3,500,000
0968.55.1980 Giá : 6,800,000      < - > 0986 41 1975 Giá : 3,500,000
0968.55.1982 Giá : 6,800,000      < - > 0986 561213 Giá : 3,500,000
0968.55.1983 Giá : 6,800,000      < - > 0986 666544 Giá : 3,500,000
0968.55.1987 Giá : 6,800,000      < - > 0986 666584 Giá : 3,500,000
0968.77.1990 Giá : 6,800,000      < - > 0986 688292 Giá : 3,500,000
0968.77.1992 Giá : 6,800,000      < - > 0986 709868 Giá : 3,500,000
0968.79.1997 Giá : 6,800,000      < - > 0986 779234 Giá : 3,500,000
0969 155188 Giá : 6,800,000      < - > 0986 779858 Giá : 3,500,000
0969 226979 Giá : 6,800,000      < - > 0986 785559 Giá : 3,500,000
0969 311868 Giá : 6,800,000      < - > 0986 786966 Giá : 3,500,000
0969 690686 Giá : 6,800,000      < - > 0986 817986 Giá : 3,500,000
0969 866566 Giá : 6,800,000      < - > 0986 823379 Giá : 3,500,000
0969.26.1868 Giá : 6,800,000      < - > 0986 828339 Giá : 3,500,000
0969.52.8886 Giá : 6,800,000      < - > 0986 829379 Giá : 3,500,000
0969.58.83.86 Giá : 6,800,000      < - > 0986 835538 Giá : 3,500,000
0969.86.26.86 Giá : 6,800,000      < - > 0986 842000 Giá : 3,500,000
097 102 8899 Giá : 6,800,000      < - > 0986 855456 Giá : 3,500,000
097 193 8899 Giá : 6,800,000      < - > 0986 856836 Giá : 3,500,000
0971 418899 Giá : 6,800,000      < - > 0986 858696 Giá : 3,500,000
0971 551991 Giá : 6,800,000      < - > 0986 868991 Giá : 3,500,000
0971 661990 Giá : 6,800,000      < - > 0986 879189 Giá : 3,500,000
0971 681983 Giá : 6,800,000      < - > 0986 895958 Giá : 3,500,000
0971 69 68 79 Giá : 6,800,000      < - > 0986 896379 Giá : 3,500,000
0971 691368 Giá : 6,800,000      < - > 0986 896810 Giá : 3,500,000
0971 779678 Giá : 6,800,000      < - > 0986 986112 Giá : 3,500,000
0971.71.93.93 Giá : 6,800,000      < - > 0986 998858 Giá : 3,500,000
0971.86.99.86 Giá : 6,800,000      < - > 0986.11.7939 Giá : 3,500,000
0971.93.96.98 Giá : 6,800,000      < - > 0986.24.1980 Giá : 3,500,000
0972 119669 Giá : 6,800,000      < - > 0986.40.4078 Giá : 3,500,000
0972 552233 Giá : 6,800,000      < - > 0986.43.1985 Giá : 3,500,000
0972 608868 Giá : 6,800,000      < - > 0986.51.29.29 Giá : 3,500,000
0972.03.8868 Giá : 6,800,000      < - > 0986.79.1970 Giá : 3,500,000
0973 996595 Giá : 6,800,000      < - > 0986.865.239 Giá : 3,500,000
0974 046686 Giá : 6,800,000      < - > 0986.89.21.89 Giá : 3,500,000
0976 111886 Giá : 6,800,000      < - > 0986.89.61.89 Giá : 3,500,000
0976 226969 Giá : 6,800,000      < - > 0986.93.93.95 Giá : 3,500,000
0976 331177 Giá : 6,800,000      < - > 09868.06.586 Giá : 3,500,000
0976 781997 Giá : 6,800,000      < - > 0987 010576 Giá : 3,500,000
0976.12.1368 Giá : 6,800,000      < - > 0987 030378 Giá : 3,500,000
0976.83.83.89 Giá : 6,800,000      < - > 0987 030391 Giá : 3,500,000
0977 323868 Giá : 6,800,000      < - > 0987 050295 Giá : 3,500,000
0977 660868 Giá : 6,800,000      < - > 0987 160894 Giá : 3,500,000
0977 680688 Giá : 6,800,000      < - > 0987 170595 Giá : 3,500,000
0977 883568 Giá : 6,800,000      < - > 0987 2 9 1975 Giá : 3,500,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim lộc phát giá rẻ:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim lộc phát giá rẻ

Chơi sim Phong Thủy

Đã từng có một thời dân tình đua nhau săn lùng xe có biển số đẹp, và những con số trên biển số xe đó: ngoài việc dễ nhớ như: “3333” thì tương ứng với đó cũng đã mang ý nghĩa về phong thủy.

Đến bây giờ- thời đại của công nghệ số, hai từ “phong thủy” lại được gắn thêm một cái mác mới: “Sim phong thủy” – Nơi mà các con số sẽ nói lên “thương hiệu, đẳng cấp” của chủ nhân thuê bao!
Nói đến phong thủy là ai cũng nghĩ đến tâm linh, nhưng cũng có những ý kiến trái chiều cho rằng: đó chỉ là mê tín, không có tính xác thực. Tuy nhiên, không ít người “tiết lộ”: sim phong thủy đã đem lại cho họ rất nhiều thuận lợi trong việc kinh doanh, giao dịch.

Nếu như trước đây, để khẳng định “độ chơi” của bản thân, người ta cần một chiếc xe đẹp- biển đẹp, nhưng nay họ khẳng định giá trị của bản thân hay công việc làm ăn qua những con số trên sim điện thoại của mình. Cũng vì lẽ đó, hễ thấy số điện thoại đẹp, thuộc hàng tứ quý, người ta lại hình dung ngay đến chủ nhân của nó là một …”đại gia”.

Chính vì những lí do rất đời thường đó, mà việc tìm một sim phong thủy số đẹp để kinh doanh, buôn bán đang không ngừng nở rộ cả trong giới thương nhân và cả những người chỉ là tò mò muốn biết thực hư của những sim phong thủy đó ra sao?!

Cũng từ đó, người ta bắt đầu làm quen, tìm hiểu với các thuật ngữ giải mã bí mật ý nghĩa các con số để lựa chọn được một sim phong thủy hài lòng nhất! Cụ thể được biết đến nhiều nhất là các bộ số như “lộc phát 68, phát lộc 86, thần tài 39; 79 hay như 1102 nghĩa là “độc nhất vô nhị”, 4078 nghĩa là bốn mùa không thất bát…

Tuy nhiên vì những sim phong thủy số đẹp cũng có số lượng hạn chế. Người ta dễ dàng bấm bất kỳ một sim phong thủy số đẹp bởi tính chất lặp lại, dễ nhớ, quen thuộc của nó. Nên có không ít trường hợp chủ nhân thuê bao Vip khi sở hữu một sim phong thủy số đẹp luôn phải đau đầu nhận những cuộc gọi “vô tội vạ” mà không biết phải làm gì!

Mỗi người khi mua cho mình một sim phong thủy số đẹp đều có mục đích nhất định. Các doanh nhân thì để tiện giao dịch làm ăn, nhiều người lại mong may mắn, giới trẻ thì muốn khẳng định bản thân, “lên đời” với bạn bè…Mặc dù phải bỏ ra một số tiền kha khá để có thể là chủ sở hữu một sim phong thủy đẹp nhưng không ai phàn nàn rằng họ sai lầm hay phí tiền khi mua.

Sức mua của thị trường sim phong thủy số đẹp ngày càng tăng. Đây chính là cơ hội để thị trường sim phong thủy phát triển và dĩ nhiên, không ít những ông bà chủ kinh doanh sim phong thủy hốt được bạc tỷ! một chủ cửa hàng sim số lâu năm chia sẻ rằng: có những khách hàng “ chịu chơi” khi đã thích con số nào đó thì vấn đề hầu bao có lên đến bao nhiêu cũng không còn quan trọng với họ nữa!

Có thể nói Sim phong thủy đang dần trở thành một món ăn tinh thần trong đời sống của con người. Mặc dù chưa có một lí giải thuyết phục nào về những may mắn trên mỗi sim phong thủy mang lại, nhưng nó xứng đáng được đánh giá là một “thú chơi rất đẹp”!

Sim phong thủy giá rẻ

Vì vậy, việc tìm ra một sim phong thủy giá rẻ là rất khó khăn, bởi một Sim phong thủy còn vượt lên trên giá trị của Sim số đẹp, đóng vai trò như một chiếc bùa linh nghiệm luôn bảo vệ, tạo sự yên tâm, cầu an lành cho người sử dụng.

Việc các nhà mạng hiểu đúng nhu cầu của thị trường và nhanh chóng tung ra những số sim phong thủy giá rẻ khiến thị trường sim số đã nóng lại càng nóng hơn bao giờ hết!

Tuy nhiên, không ít người có quan niệm rằng: sử dụng sim phong thủy giá rẻ là sim không linh nghiệm và không mang lại được may mắn trọn vẹn! phải chăng sim phong thủy giá rẻ thì sẽ không có chất lượng?! đây là một suy nghĩ hoàn toàn không chính xác, và cho thấy chúng ta chưa hiểu hết ý nghĩa sâu xa của thuật phong thủy của các con số.

Như vậy, các con số phong thủy trên mỗi sim luôn mang nhiều ý nghĩa khác nhau nhưng có tính thống nhất, chỉ có điều cách lựa chọn và không hiểu hết ý nghĩa các con số đã vô tình tạo nên một vài cách nghĩ không đúng về sim phong thủy giá rẻ!

Đối với các nhà mạng, gói dịch vụ Sim phong thủy giá rẻ chỉ đơn giản là một chiến lược có tính toàn diện nhằm giúp mọi đối tượng khách hàng từ trung bình đến cao cấp có thể dễ dàng sở hữu một sim phong thủy phù hợp với túi tiền. Còn về bản chất không có gì thay đổi. Sim phong thủy giá rẻ vẫn là một sim phong thủy đúng nghĩa của nó!

Bạn cũng đang phân vân khi quyết định tìm kiếm cho mình cũng như bạn bè, người thân những số đẹp phong thủy giá rẻ phù hợp với ngân khoản hiện có. Trong khi có quá nhiều trang website sim số, bạn loay hoay không biết đâu là website bán sim uy tín và có thể mang đến cho bạn nhiều lựa chọn với những sim phong thủy giá rẻ?!

Với dịch vụ trực tuyến đơn giản, nhanh chóng, giao sim miễn phí tận nhà trên toàn quốc, bạn dễ dàng trở thành chủ nhân của những số thuê bao sim phong thủy giá rẻ - chất lượng!

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.phongthuysimsodep.com.vn/2017/08/sim-phong-thuy-gia-re.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét