Sinh 2008 mệnh gì? Tử vi trọn đời của người sinh năm 2008

Ở bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về sim năm sinh 2007 hợp mệnh. Bạn sinh năm 2008? Bạn muốn biết tử vi trọn đời của mình? Vậy bạn đã biết sinh năm 2008 mệnh gì hay chưa? Hãy cùng chúng tôi phân tích và tìm ra tử vi của người sinh năm 2008 ngay trong những thông tin hữu ích dưới đây nhé!

>>>Tham khảo thêm;
Sinh năm 2008 mệnh gì? Sim năm sinh 2008

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0967 688586 Giá : 8,000,000      < - > 0966.31.1982 Giá : 3,300,000
0967.39.39.93 Giá : 8,000,000      < - > 0966.89.80.88 Giá : 3,300,000
0968 098889 Giá : 8,000,000      < - > 0967 133222 Giá : 3,300,000
0968 182188 Giá : 8,000,000      < - > 0967 178579 Giá : 3,300,000
0968 211368 Giá : 8,000,000      < - > 0967 609686 Giá : 3,300,000
0968 255868 Giá : 8,000,000      < - > 0967 626779 Giá : 3,300,000
0968 668139 Giá : 8,000,000      < - > 0967 677898 Giá : 3,300,000
0968 686656 Giá : 8,000,000      < - > 0967 678339 Giá : 3,300,000
0968 689933 Giá : 8,000,000      < - > 0967 741994 Giá : 3,300,000
0968 782789 Giá : 8,000,000      < - > 0967 788279 Giá : 3,300,000
0968 822286 Giá : 8,000,000      < - > 0967.15.8998 Giá : 3,300,000
0968.05.1986 Giá : 8,000,000      < - > 0967.35.1998 Giá : 3,300,000
0968.1 379.68 Giá : 8,000,000      < - > 0967.39.1987 Giá : 3,300,000
0968.23.1988 Giá : 8,000,000      < - > 0967.43.1993 Giá : 3,300,000
0968.4 7.8686 Giá : 8,000,000      < - > 0967.46.1994 Giá : 3,300,000
0968.59.95.95 Giá : 8,000,000      < - > 0967.51.51.79 Giá : 3,300,000
0968.61.39.79 Giá : 8,000,000      < - > 0967.88.1984 Giá : 3,300,000
0968.93.6777 Giá : 8,000,000      < - > 0967.92.1996 Giá : 3,300,000
0969 060868 Giá : 8,000,000      < - > 0967.99.1568 Giá : 3,300,000
0969 296686 Giá : 8,000,000      < - > 0967.9999.05 Giá : 3,300,000
0969 582777 Giá : 8,000,000      < - > 09678.599.79 Giá : 3,300,000
0969 585558 Giá : 8,000,000      < - > 0968 109868 Giá : 3,300,000
0969 886568 Giá : 8,000,000      < - > 0968 189969 Giá : 3,300,000
0969 969188 Giá : 8,000,000      < - > 0968 23 1994 Giá : 3,300,000
0969 979368 Giá : 8,000,000      < - > 0968 290668 Giá : 3,300,000
0969 986896 Giá : 8,000,000      < - > 0968 365279 Giá : 3,300,000
0969 989958 Giá : 8,000,000      < - > 0968 502868 Giá : 3,300,000
0969 998168 Giá : 8,000,000      < - > 0968 755222 Giá : 3,300,000
0969.16.19.16 Giá : 8,000,000      < - > 0968 777838 Giá : 3,300,000
0969.16.5868 Giá : 8,000,000      < - > 0968 780788 Giá : 3,300,000
0969.16.9889 Giá : 8,000,000      < - > 0968 881444 Giá : 3,300,000
0969.57.3939 Giá : 8,000,000      < - > 0968 882225 Giá : 3,300,000
0969.68.68.85 Giá : 8,000,000      < - > 0968 882227 Giá : 3,300,000
0969.69.69.13 Giá : 8,000,000      < - > 0968 936986 Giá : 3,300,000
0969.77.9898 Giá : 8,000,000      < - > 0968 988878 Giá : 3,300,000
0969.77.9898 Giá : 8,000,000      < - > 0968 996179 Giá : 3,300,000
0969.88.2008 Giá : 8,000,000      < - > 0968.45.1987 Giá : 3,300,000
097 116 8899 Giá : 8,000,000      < - > 0968.47.1998 Giá : 3,300,000
097 161 8899 Giá : 8,000,000      < - > 0968.47.8886 Giá : 3,300,000
097 444 1998 Giá : 8,000,000      < - > 0968.98.55.98 Giá : 3,300,000
097 68 68 68 1 Giá : 8,000,000      < - > 09688.57.868 Giá : 3,300,000
097 888 1974 Giá : 8,000,000      < - > 0969 017868 Giá : 3,300,000
097.1.365.668 Giá : 8,000,000      < - > 0969 166189 Giá : 3,300,000
097.111.5858 Giá : 8,000,000      < - > 0969 191799 Giá : 3,300,000
0971 177188 Giá : 8,000,000      < - > 0969 345339 Giá : 3,300,000
0971 179879 Giá : 8,000,000      < - > 0969 508886 Giá : 3,300,000
0971 228229 Giá : 8,000,000      < - > 0969 523886 Giá : 3,300,000
0971 371777 Giá : 8,000,000      < - > 0969 719886 Giá : 3,300,000
0971 379389 Giá : 8,000,000      < - > 0969 774339 Giá : 3,300,000
0971 561368 Giá : 8,000,000      < - > 0969 778336 Giá : 3,300,000
0971 561368 Giá : 8,000,000      < - > 0969 888933 Giá : 3,300,000
0971 799988 Giá : 8,000,000      < - > 0969 897679 Giá : 3,300,000
0971 966968 Giá : 8,000,000      < - > 0969 998116 Giá : 3,300,000
0971.04.68.79 Giá : 8,000,000      < - > 0969 999281 Giá : 3,300,000
0971.14.16.18 Giá : 8,000,000      < - > 0969.101.886  Giá : 3,300,000
0971.28.3979 Giá : 8,000,000      < - > 0969.25.25.29 Giá : 3,300,000
0971.66.1818 Giá : 8,000,000      < - > 0969.39.35.39 Giá : 3,300,000
0971.71.1919 Giá : 8,000,000      < - > 0969.40.8886 Giá : 3,300,000
0971.74.78.79 Giá : 8,000,000      < - > 0969.54.1992 Giá : 3,300,000
0971.82.8886 Giá : 8,000,000      < - > 0969.54.1993 Giá : 3,300,000
0971.85.8886 Giá : 8,000,000      < - > 0969.57.1975 Giá : 3,300,000
0971.888.968 Giá : 8,000,000      < - > 0969.57.1976 Giá : 3,300,000
0971.91.1919 Giá : 8,000,000      < - > 0969.61.71.61 Giá : 3,300,000
0972 077207 Giá : 8,000,000      < - > 0969.62.1975 Giá : 3,300,000
0972 263268 Giá : 8,000,000      < - > 0969.62.1976 Giá : 3,300,000
0972 687939 Giá : 8,000,000      < - > 0969.62.1977 Giá : 3,300,000
0972 977555 Giá : 8,000,000      < - > 0969.62.1978 Giá : 3,300,000
0972.82.82.87 Giá : 8,000,000      < - > 0969.63.13.63 Giá : 3,300,000
0973 057305 Giá : 8,000,000      < - > 0969.63.1977 Giá : 3,300,000
0973 331330 Giá : 8,000,000      < - > 0969.63.1978 Giá : 3,300,000
0973 543210 Giá : 8,000,000      < - > 0969.63.1998 Giá : 3,300,000
0973 567345 Giá : 8,000,000      < - > 0969.67.2686 Giá : 3,300,000
0973 567839 Giá : 8,000,000      < - > 0969.7.2.1968 Giá : 3,300,000
0973 681991 Giá : 8,000,000      < - > 0969.79.4686 Giá : 3,300,000
0973 779688 Giá : 8,000,000      < - > 0969.8.4.1985 Giá : 3,300,000
0973.1368.98 Giá : 8,000,000      < - > 0969.82.1102 Giá : 3,300,000
0974 33 22 55 Giá : 8,000,000      < - > 0969.84.1992 Giá : 3,300,000
0975 339868 Giá : 8,000,000      < - > 0969.84.1995 Giá : 3,300,000
0975 567839 Giá : 8,000,000      < - > 0969.87.1993 Giá : 3,300,000
0975 984 984 Giá : 8,000,000      < - > 0969.8888.41 Giá : 3,300,000
0975.942.942 Giá : 8,000,000      < - > 097 16 22288 Giá : 3,300,000
0976 314314 Giá : 8,000,000      < - > 097 19 22288 Giá : 3,300,000
0976 586866 Giá : 8,000,000      < - > 097.104.1102 Giá : 3,300,000
0976 886979 Giá : 8,000,000      < - > 097.138.1102 Giá : 3,300,000
0976 886979 Giá : 8,000,000      < - > 097.559.1996 Giá : 3,300,000
0977 383393 Giá : 8,000,000      < - > 097.881.881.3 Giá : 3,300,000
0977 536668 Giá : 8,000,000      < - > 0971 025789 Giá : 3,300,000
0977 728868 Giá : 8,000,000      < - > 0971 115579 Giá : 3,300,000
0977 990011 Giá : 8,000,000      < - > 0971 139966 Giá : 3,300,000
0978.34.0000 Giá : 8,000,000      < - > 0971 192668 Giá : 3,300,000
0979 118168 Giá : 8,000,000      < - > 0971 675567 Giá : 3,300,000
0979 721234 Giá : 8,000,000      < - > 0971 74 1979 Giá : 3,300,000
0979 898698 Giá : 8,000,000      < - > 0971 909966 Giá : 3,300,000
0979.14.6668 Giá : 8,000,000      < - > 0971 998181 Giá : 3,300,000
09799.01.333 Giá : 8,000,000      < - > 0971.44.8868 Giá : 3,300,000
098.101.3939 Giá : 8,000,000      < - > 0971.6555.66 Giá : 3,300,000
098.11.777.88 Giá : 8,000,000      < - > 0971.688.669 Giá : 3,300,000
0981 109777 Giá : 8,000,000      < - > 0971.79.8186 Giá : 3,300,000
0981 111939 Giá : 8,000,000      < - > 0971.93.5599 Giá : 3,300,000
0981 198189 Giá : 8,000,000      < - > 0971.95.1994 Giá : 3,300,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim năm sinh giá rẻ:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim năm sinh giá rẻ

Sinh năm 2008 mệnh gì?

Những người sinh năm 2008 mệnh gì? Nếu bạn đang có băn khoăn này thì có thể thực hiện các tính mệnh = giá trị can + giá trị chi của người sinh năm 2008. Trong bảng can chi ngũ hành thì những người sinh năm 2008 tuổi Mậu Tý theo Âm lịch có giá trị can Mậu = 3, chi Tý = 0. Tổng giá trị can chi = 3 + 0 = 3. Tương ứng với mệnh Hỏa. Do đó có thể kết luận người sinh năm 2008 mệnh Hỏa (Tích Lịch Hỏa có nghĩa là lửa sấm sét).

Sở hữu mệnh Hỏa nên người sinh năm 2008 có khả năng sống trường tồn. Họ không gặp được nhiều may mắn như các tuổi khác nhưng cuộc sống tương đối ổn định, ở mức độ trung bình. Đối với mạng nữ tuổi này thì cuộc đời gặp nhiều cay đắng nhưng có người giúp đỡ. Về phần con cái nhiều tốt đẹp.
Những yếu tố tương trợ mệnh cho năm sinh 2008 hay mệnh hỏa hợp màu gì?

Về màu sắc tương sinh với người mệnh Hỏa là màu xanh giống như màu lá non đầu xuân. Mộc sinh Hỏa nên bản mệnh này rất hợp màu xanh. Màu bản mệnh của người sinh năm 2008 vô cùng nổi bật là màu đỏ, màu hồng tươi tắn đầy sức sống. Màu sắc tương sinh, tương mệnh này khi kết hợp trong bộ trang phục hàng ngày, phụ kiện, màu vật dụng,... sẽ tạo ra những thuận lợi trong công việc và may mắn trong cuộc sống cho người tuổi Mậu Tý. Trái ngược với màu đỏ, màu xanh là màu đen. Màu đen thuộc mệnh Thủy, Thủy khắc Hỏa. Sự xuất hiện của màu đen trên các trang phục, hay vật dụng phong thủy hàng ngày có thể khiến cho bạn bị áp lực, công việc gặp nhiều khó khăn.

Về hướng nhà thì người cùng mệnh Hỏa, cùng sinh năm 2008 cũng có sự khác biệt khá rõ rệt giữa nam và nữ:
  • Mạng nam mệnh Hỏa sinh năm 2008 quẻ mệnh Khảm Thủy, nhà hướng Bắc thuộc Đông Tứ Trạch. Những hướng tốt cho căn nhà của người tuổi này là hướng Bắc, hướng Đông, hướng Đông Nam và hướng Nam. Còn hướng xấu nên tránh là hướng Tây Bắc, hướng Đông Bắc, hướng Tây Nam và hướng Tây. Nếu hướng nhà sai có thể mang đến không ít điều phiền phức cho ngôi nhà như gia đình làm ăn thua lỗ, hay cãi vã, nhiều cảnh buồn phiền,...
  • Mạng nữ mệnh Hỏa sinh năm 2008 mệnh gì? Người nữ sinh năm này cung mệnh Cấn Thổ. Những hướng tốt nhất cho căn nhà của tuổi này là hướng Tây Bắc, hướng Đông Bắc, hướng Tây Nam và hướng Tây. Những hướng xấu cần tránh là hướng Bắc Ngũ Quỷ, hướng Đông Lục Sát, hướng Đông Nam Tuyệt Mệnh và hướng Nam Họa Hại.
Tử vi trọn đời của người sinh năm 2008

Dưới 21 tuổi

Khoảng dưới 21 tuổi Mậu Tý gặp nhiều sóng gió, khó có cuộc sống bình yên. Cuộc sống có nhiều đau thương, không có một lối sống rõ ràng. Năm 20 cẩn thận hai tháng 7 và tháng 8 có thể gặp phải tai nạn. Đến năm 21 tuổi thì gặp nhiều may mắn hơn so với năm tuổi trước đó. Chỉ trong vòng 2 năm thôi nhưng người tuổi này có cuộc sống hoàn toàn khác biệt. Dù có sự nghiệp nhưng chưa thể vững chắc được.

22 - 25 tuổi

Khoảng thời gian này có chút thành công trong công danh. Những người biết tận dụng cơ hội còn có thể nổi danh trong khoảng tuổi này. Tuy nhiên những thành công ở khoảng tuổi 22 - 25 dễ đổ vỡ. Không phải vì vậy mà không cố gắng, nếu có cơ hội bạn sẽ thành công dự tính mỹ mãn mà khó có thể đạt được ở tuổi khác.

Năm 24 tuổi có sự thay đổi về tình duyên hoặc công việc. Cần phải cẩn trọng trong giao dịch, hợp tác cùng các mối quan hệ xã giao trong năm này vì quá thân mật có thể khiến cho sự nghiệp bị tiêu tan mau chóng.

26 - 30 tuổi

Năm 26 tuổi không có quá nhiều biến động. Tiền bạc tuổi này về nhiều và tiêu hao cũng nhanh. Tình trạng này đến khoảng 29 tuổi mới khắc phục được. Năm 29 tuổi tiền bạc, công danh phát triển mạnh. Năm 30 tuổi có biến động nhỏ nhưng nên tận dụng cơ hội phát triển kế hoạch sự nghiệp kéo dài có thể lên tới 5 năm mà không lo lắng thất bại.

31 - 37 tuổi

Khoảng 33, 34 tuổi cuộc sống tương đối ổn định. Năm 33 tuổi nếu có bước thay đổi mạnh, vượt mọi khó khăn thử thách thì công danh sự nghiệp sẽ có bước tiến khá mạnh. Sau khi hoàn thành sự nghiệp thì cuộc sống của tuổi Mậu Tý an nhàn, yên ấm

38 - 45 tuổi

Cuộc sống có chút khác biệt khi người sinh năm 2008 bước sang tuổi 38. Khoảng những năm này họ thường bôn ba và đạt thành công mĩ mãn. Năm 40 tuổi sẽ bị ốm nặng hoặc bị tai nạn khó chữa trị nếu thoát được kiếp nạn này sẽ được hướng hạnh phục cho đến hết năm 45 tuổi.

46 - 50 tuổi

Công việc làm ăn phát đạt, thịnh vượng. Khía cạnh tình cảm, tài lộc, con cái, tiền bạc dồi dào, gia đình yên ấm.

50 - 55 tuổi

Những năm này cần phải đề phòng đau bệnh hay những tai nạn có thể xảy ra cho cuộc đời bạn bất thình lình. Trong thời gian này cần giữ phúc đức nhiều hơn là lo tiền bạc.

Chọn sim năm sinh 2008 -sim phong thủy hợp mệnh hỏa

Sim năm sinh 2008 là một trong những yếu tố phong thủy tương trợ mệnh không thể thiếu của người sinh năm 2008. Chính vì vậy, phần lớn những khách hàng sinh năm 2008 đều không thể bỏ qua dãy sim này.

Bạn có thể chọn bất kỳ dãy sim nào có xuất hiện 4 số đuôi là số năm sinh 2008 hoặc chọn sim năm sinh 2008 trong những dãy sim hợp mệnh Hỏa.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.phongthuysimsodep.com.vn/2017/08/sim-nam-sinh-2008.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét