Cách chọn sim hợp mệnh Thổ chính xác nhất

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về tầm quan trọng của sim phong thủy. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu đến các bạn các cách để chọn được sim phong thủy hợp mệnh Thổ nhanh chóng và chính xác nhất. Mời các bạn cùng theo dõi nhé.

>>>Tham khảo thêm:

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0965 188789 Giá : 8,500,000      < - > 0983 845111 Giá : 3,300,000
0965 858568 Giá : 8,500,000      < - > 0983 862014 Giá : 3,300,000
0966 326632 Giá : 8,500,000      < - > 0983 878966 Giá : 3,300,000
0966 369379 Giá : 8,500,000      < - > 0983 888223 Giá : 3,300,000
0966 888660 Giá : 8,500,000      < - > 0983 888769 Giá : 3,300,000
0966 909996 Giá : 8,500,000      < - > 0983 888978 Giá : 3,300,000
0966.11.1985 Giá : 8,500,000      < - > 0983 913968 Giá : 3,300,000
0967 1616 86 Giá : 8,500,000      < - > 0983 931166 Giá : 3,300,000
0967 987898 Giá : 8,500,000      < - > 0983 957 222 Giá : 3,300,000
0968 216555 Giá : 8,500,000      < - > 0983 959379 Giá : 3,300,000
0968 266968 Giá : 8,500,000      < - > 0983.04.2007 Giá : 3,300,000
0968 550777 Giá : 8,500,000      < - > 0983.49.00.49 Giá : 3,300,000
0968.31.1234 Giá : 8,500,000      < - > 0983.67.3579 Giá : 3,300,000
0968.56789.4 Giá : 8,500,000      < - > 0983.70.5586 Giá : 3,300,000
0968.56789.7 Giá : 8,500,000      < - > 0983.71.1998 Giá : 3,300,000
09686.999.59 Giá : 8,500,000      < - > 0983.87.2828 Giá : 3,300,000
0969 047666 Giá : 8,500,000      < - > 0984 044222 Giá : 3,300,000
0969 079579 Giá : 8,500,000      < - > 0984 229992 Giá : 3,300,000
0969 161262 Giá : 8,500,000      < - > 0984 296779 Giá : 3,300,000
0969 515688 Giá : 8,500,000      < - > 0984 324668 Giá : 3,300,000
0969 898389 Giá : 8,500,000      < - > 0984 351984 Giá : 3,300,000
0969.47.8989 Giá : 8,500,000      < - > 0984 444694 Giá : 3,300,000
0969.86.38.86 Giá : 8,500,000      < - > 0984 444770 Giá : 3,300,000
0971 018899 Giá : 8,500,000      < - > 0984 444776 Giá : 3,300,000
0971 39.59.59 Giá : 8,500,000      < - > 0984 483111 Giá : 3,300,000
0971 69.59.59 Giá : 8,500,000      < - > 0984 488979 Giá : 3,300,000
0971 79.59.59 Giá : 8,500,000      < - > 0984 571982 Giá : 3,300,000
0971 86.59.59 Giá : 8,500,000      < - > 0984 798689 Giá : 3,300,000
0971 88.59.59 Giá : 8,500,000      < - > 0984 871984 Giá : 3,300,000
0971 89.59.59 Giá : 8,500,000      < - > 0984.26.06.88 Giá : 3,300,000
0971.09.19.39 Giá : 8,500,000      < - > 0984.31.2002 Giá : 3,300,000
0971.32.8899 Giá : 8,500,000      < - > 0984.43.2001 Giá : 3,300,000
0971.63.8899 Giá : 8,500,000      < - > 0984.607.555 Giá : 3,300,000
0971.92.8899 Giá : 8,500,000      < - > 0984.95.2288 Giá : 3,300,000
0972 151222 Giá : 8,500,000      < - > 0984.98.2288 Giá : 3,300,000
0974 132 777 Giá : 8,500,000      < - > 0985 009986 Giá : 3,300,000
0975 553579 Giá : 8,500,000      < - > 0985 080579 Giá : 3,300,000
0976 918866 Giá : 8,500,000      < - > 0985 081987 Giá : 3,300,000
0976.11.7879 Giá : 8,500,000      < - > 0985 102016 Giá : 3,300,000
0976.93.2777 Giá : 8,500,000      < - > 0985 120222 Giá : 3,300,000
0978 685252 Giá : 8,500,000      < - > 0985 169678 Giá : 3,300,000
0979.69.8879 Giá : 8,500,000      < - > 0985 239998 Giá : 3,300,000
098 112 6879 Giá : 8,500,000      < - > 0985 242444 Giá : 3,300,000
098 1123 168 Giá : 8,500,000      < - > 0985 260979 Giá : 3,300,000
0981 038777 Giá : 8,500,000      < - > 0985 463668 Giá : 3,300,000
0981 337338 Giá : 8,500,000      < - > 0985 511556 Giá : 3,300,000
0981 468899 Giá : 8,500,000      < - > 0985 662879 Giá : 3,300,000
0981 478666 Giá : 8,500,000      < - > 0985 666598 Giá : 3,300,000
0981 69 8181 Giá : 8,500,000      < - > 0985 678809 Giá : 3,300,000
0981 695599 Giá : 8,500,000      < - > 0985 688878 Giá : 3,300,000
0981 758777 Giá : 8,500,000      < - > 0985 693386 Giá : 3,300,000
0981 863668 Giá : 8,500,000      < - > 0985 735586 Giá : 3,300,000
0981 866168 Giá : 8,500,000      < - > 0985 772268 Giá : 3,300,000
0981.337.339. Giá : 8,500,000      < - > 0985 868894 Giá : 3,300,000
0981.63.6969 Giá : 8,500,000      < - > 0985 886836 Giá : 3,300,000
0981.89.89.68 Giá : 8,500,000      < - > 0985 888505 Giá : 3,300,000
0982 691333 Giá : 8,500,000      < - > 0985 889186 Giá : 3,300,000
0982 761555 Giá : 8,500,000      < - > 0985 919279 Giá : 3,300,000
0983 383568 Giá : 8,500,000      < - > 0985 933268 Giá : 3,300,000
0983 398669 Giá : 8,500,000      < - > 0985 946222 Giá : 3,300,000
0983 578758 Giá : 8,500,000      < - > 0985.17.9966 Giá : 3,300,000
0983 769555 Giá : 8,500,000      < - > 0985.71.9339 Giá : 3,300,000
0983 822229 Giá : 8,500,000      < - > 0986 004979 Giá : 3,300,000
0983.88.89.90 Giá : 8,500,000      < - > 0986 188444 Giá : 3,300,000
0985 079555 Giá : 8,500,000      < - > 0986 191799 Giá : 3,300,000
0985 157333 Giá : 8,500,000      < - > 0986 228000 Giá : 3,300,000
0985.91.3939 Giá : 8,500,000      < - > 0986 272168 Giá : 3,300,000
0986 178333 Giá : 8,500,000      < - > 0986 275686 Giá : 3,300,000
0986.43.39.39 Giá : 8,500,000      < - > 0986 286000 Giá : 3,300,000
0988.990.771 Giá : 8,500,000      < - > 0986 316889 Giá : 3,300,000
09.81.81.81.92 Giá : 8,500,000      < - > 0986 319168 Giá : 3,300,000
09 69 69 69 07 Giá : 8,500,000      < - > 0986 345179 Giá : 3,300,000
09 69 69 69 04 Giá : 8,500,000      < - > 0986 397679 Giá : 3,300,000
0869.88.3979 Giá : 8,500,000      < - > 0986 467668 Giá : 3,300,000
0869.786.986 Giá : 8,500,000      < - > 0986 488968 Giá : 3,300,000
0869.66.3979 Giá : 8,500,000      < - > 0986 542727 Giá : 3,300,000
0869.5555.79 Giá : 8,500,000      < - > 0986 551386 Giá : 3,300,000
0869.333.979 Giá : 8,500,000      < - > 0986 579588 Giá : 3,300,000
0869.20.1111 Giá : 8,500,000      < - > 0986 585665 Giá : 3,300,000
0869 683666 Giá : 8,500,000      < - > 0986 620662 Giá : 3,300,000
0869 60 8668 Giá : 8,500,000      < - > 0986 639366 Giá : 3,300,000
0869 262668 Giá : 8,500,000      < - > 0986 642664 Giá : 3,300,000
0869 128128 Giá : 8,500,000      < - > 0986 645664 Giá : 3,300,000
0869 126126 Giá : 8,500,000      < - > 0986 647664 Giá : 3,300,000
0868.888.696 Giá : 8,500,000      < - > 0986 671668 Giá : 3,300,000
0868.8833.68 Giá : 8,500,000      < - > 0986 679366 Giá : 3,300,000
0868.7777.97 Giá : 8,500,000      < - > 0986 813679 Giá : 3,300,000
0868.29.8889 Giá : 8,500,000      < - > 0986 839799 Giá : 3,300,000
0868 999379 Giá : 8,500,000      < - > 0986 862293 Giá : 3,300,000
0868 883686 Giá : 8,500,000      < - > 0986 865578 Giá : 3,300,000
0868 883168 Giá : 8,500,000      < - > 0986 891939 Giá : 3,300,000
0868 699 689 Giá : 8,500,000      < - > 0986 959229 Giá : 3,300,000
0868 689229 Giá : 8,500,000      < - > 0986 999323 Giá : 3,300,000
0868 686129 Giá : 8,500,000      < - > 0986.1969.68 Giá : 3,300,000
0868 682003 Giá : 8,500,000      < - > 0986.29.8558 Giá : 3,300,000
0868 678878 Giá : 8,500,000      < - > 0986.3456.19 Giá : 3,300,000
0868 606686 Giá : 8,500,000      < - > 0986.5678.16 Giá : 3,300,000
0868 289989 Giá : 8,500,000      < - > 0986.71.1977 Giá : 3,300,000
0868 198188 Giá : 8,500,000      < - > 0987 021668 Giá : 3,300,000
0961 473939 Giá : 8,510,000      < - > 0987 111239 Giá : 3,300,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim lộc phát:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim lộc phát giá rẻ

Mệnh Thổ là một trong 5 mệnh ngũ hành, nguồn gốc tái tạo nên mọi sự vật, hiện tượng trong cuộc sống, trong đó có con người. Lựa chọn các yếu tố hợp mệnh như Cách chọn sim hợp mệnh Thổ trở thành nhu cầu cần thiết và quan trọng hiện nay. 

1. Cách chọn sim hợp mệnh Thổ theo sim cát:

Sim cát là sim may mắn, mang lại niềm hi vọng vào sự thành công và hạnh phúc cho chủ nhân. Cách chọn sim hợp mệnh Thổ theo sim cát chủ yếu dựa trên yếu tố bản mệnh. Có thể khái quát như sau:
-Chọn sim mang ngũ hành của mệnh:

Sim phong thủy hợp mệnh Thổ khi nó mang đúng ngũ hành Thổ của mệnh ấy. Điều này thì khỏi phải bàn cãi vì cái gì thuộc đúng mệnh ấy cũng sẽ phù hợp.
- Chọn sim mang ngũ hành tương sinh:

Đây là Cách chọn sim hợp mệnh Thổ tốt nhất đối với người mệnh Thổ đang tìm sim phong thủy cho riêng mình. Theo quy luật, Hỏa sinh Thổ. Do đó, sim phong thủy hợp mệnh Thổ là sim mang ngũ hành Hỏa. Sự tương sinh này giúp chủ nhân luôn trên đà tiến lên, sinh ra mãi chứ không có sự lụi tài hay bão hòa.
- Chọn sim có số nút cao:

Cách chọn sim hợp mệnh Thổ này được cho là khá phổ biến và có thể áp dụng với các mệnh khác được. Số nút là số lẻ cuối cùng trong kết quả của tổng các con số. Số nút càng cao thì tính phong thủy càng tốt đẹp và phù hợp với chủ nhân. Số nút cao nhất hiện nay là 9 (với người miền Bắc) và 10 (với người miền Nam).

2. Cách chọn sim hợp mệnh Thổ tránh sim hung:

Sim hung – nghe tên thôi bạn cũng đoán ra được là thể loại sim không lành, mang lại rủi ro cho chủ nhân rồi đúng không nào.? Với người mệnh Thổ, Cách chọn sim hợp mệnh Thổ tốt nhất để tránh sim hung là không chọn sim mang ngũ hành Mộc vì Mộc khắc Thổ, lấy hết sinh khí của Thổ, làm Thổ suy yếu và kiệt quệ.

3. Cách chọn sim hợp mệnh Thổ theo con số hợp mệnh:

Chọn sim phong thủy hợp mệnh Thổ còn có thể dựa trên các con số phù hợp với mệnh đó. Đối với mệnh Thổ, con số 2, 5, 8, 9 là những con số phù hợp, mang lại nhiều may mắn nhất. Khi chọn mua sim phong thủy hợp mệnh Thổ hãy chú ý sự xuất hiện của 4 con số này càng nhiều càng tốt nhé.

4. Cách chọn sim hợp mệnh Thổ bằng công cụ hiện hành:

Ngoài các Cách chọn sim hợp mệnh Thổ đã kể trên, một công cụ rất thịnh hành hiện nay đang đươc nhiều người trong giới chơi sim yêu thích và sử dụng. Tại đây có các mục sim dành cho từng mệnh khác nhau. Bạn chọn Sim hợp mệnh. Sau đó, nhập các thông tin vào ô biểu mẫu và chờ đợi kết quả sim phong thủy hợp mệnh Thổ là xong.

Một cách rất nhanh chóng và gọn nhẹ. Hệ thống phân tích này được xây dựng bởi các chuyên gia phong thủy sim số hàng đầu và dựa trên chính các thông tin cá nhân của bạn nên đảm bảo độ chính xác rất cao. Nhanh tay truy cập ngay để thử nghiệm Cách chọn sim hợp mệnh Thổ mới nhất và tìm kiếm kết quả nhanh nhất thôi!

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.phongthuysimsodep.com.vn/2017/08/sim-hop-menh-tho.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét