Quan niệm về số đẹp, số xấu, ngày và giờ tốt trong cuộc sống

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về sim số đẹp và con số may mắn trong sim số đẹp. Trên thế giới này có lẽ nước nào cũng có quan niệm về "ngày tốt, ngày xấu" về "con số đẹp, con số kiêng kị". Thực chất quan niệm như trên đúng sai như thế nào ?Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé!

>>>Tham khảo thêm:

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0868 339789 Giá : 6,800,000      < - > 09.81.80.87.81 Giá : 3,500,000
0868 336889 Giá : 6,800,000      < - > 09.7891.4078 Giá : 3,500,000
0868 333898 Giá : 6,800,000      < - > 09.7777.55.38 Giá : 3,500,000
0868 299968 Giá : 6,800,000      < - > 09.717.555.66 Giá : 3,500,000
0868 255668 Giá : 6,800,000      < - > 09.71.77.95.95 Giá : 3,500,000
0868 222282 Giá : 6,800,000      < - > 09.71.77.85.85 Giá : 3,500,000
0868 188789 Giá : 6,800,000      < - > 09.71.75.85.85 Giá : 3,500,000
0868 162668 Giá : 6,800,000      < - > 09.6929.9629 Giá : 3,500,000
0868 161886 Giá : 6,800,000      < - > 09.688866.94 Giá : 3,500,000
0868 123569 Giá : 6,800,000      < - > 09.68.86.86.04 Giá : 3,500,000
086 999 4078 Giá : 6,800,000      < - > 09.6789.98.39 Giá : 3,500,000
08.888666.35 Giá : 6,800,000      < - > 09.678.78.234 Giá : 3,500,000
08.888666.29 Giá : 6,800,000      < - > 09.67.79.67.68 Giá : 3,500,000
08.888666.28 Giá : 6,800,000      < - > 09.67.68.6556 Giá : 3,500,000
08.888666.25 Giá : 6,800,000      < - > 09.668899.73 Giá : 3,500,000
08.888666.19 Giá : 6,800,000      < - > 09.666676.55 Giá : 3,500,000
08.69.69.1102 Giá : 6,800,000      < - > 09.66.33.66.39 Giá : 3,500,000
08.68.78.78.98 Giá : 6,800,000      < - > 09.654321.39 Giá : 3,500,000
0.88888.5557 Giá : 6,800,000      < - > 09.63.63.63.57 Giá : 3,500,000
09640.92.666 Giá : 6,875,000      < - > 09.6116.4848 Giá : 3,500,000
0965 955568 Giá : 6,888,000      < - > 09.61.68.62.69 Giá : 3,500,000
0988.03.2868 Giá : 6,888,000      < - > 09 8566 9566 Giá : 3,500,000
096 117 7986 Giá : 6,900,000      < - > 09 8119 8878 Giá : 3,500,000
0961 012123 Giá : 6,900,000      < - > 09 8119 8268 Giá : 3,500,000
0961 191993 Giá : 6,900,000      < - > 09 8119 8228 Giá : 3,500,000
0961 331996 Giá : 6,900,000      < - > 09 8119 8191 Giá : 3,500,000
0961 587587 Giá : 6,900,000      < - > 09 8119 8182 Giá : 3,500,000
0961 596061 Giá : 6,900,000      < - > 09 8119 8179 Giá : 3,500,000
0961 610808 Giá : 6,900,000      < - > 09 8118 8180 Giá : 3,500,000
0961 612525 Giá : 6,900,000      < - > 09 8118 8123 Giá : 3,500,000
0961 888 699 Giá : 6,900,000      < - > 09 8118 5586 Giá : 3,500,000
0961 986686 Giá : 6,900,000      < - > 09 8118 3978 Giá : 3,500,000
0961 991191 Giá : 6,900,000      < - > 09 7890.9992 Giá : 3,500,000
0961.0123.79 Giá : 6,900,000      < - > 09 7282.7383 Giá : 3,500,000
0961.29.1368 Giá : 6,900,000      < - > 09 68886 199 Giá : 3,500,000
0962 777677 Giá : 6,900,000      < - > 09 6886 6897 Giá : 3,500,000
0962 888 699 Giá : 6,900,000      < - > 09 6869 6399 Giá : 3,500,000
0962 888939 Giá : 6,900,000      < - > 09 6868 6769 Giá : 3,500,000
0962 939969 Giá : 6,900,000      < - > 09 6798 7689 Giá : 3,500,000
0962.62.62.11 Giá : 6,900,000      < - > 09 6789 5778 Giá : 3,500,000
0963 333622 Giá : 6,900,000      < - > 09 6666 3684 Giá : 3,500,000
0963 676763 Giá : 6,900,000      < - > 09 61 61 61 54 Giá : 3,500,000
0964 979789 Giá : 6,900,000      < - > 09 61 61 61 53 Giá : 3,500,000
0964.79.79.97 Giá : 6,900,000      < - > 09 61 61 61 24 Giá : 3,500,000
0965 561102 Giá : 6,900,000      < - > 08699 23789 Giá : 3,500,000
0965 595696 Giá : 6,900,000      < - > 08692 13789 Giá : 3,500,000
0965 798886 Giá : 6,900,000      < - > 0869.935.789 Giá : 3,500,000
0965.28.1368 Giá : 6,900,000      < - > 0869.88.1978 Giá : 3,500,000
0965.8888.07 Giá : 6,900,000      < - > 0869.833.789 Giá : 3,500,000
0966 086 889 Giá : 6,900,000      < - > 0869.64.8868 Giá : 3,500,000
0966 096990 Giá : 6,900,000      < - > 0869.64.1996 Giá : 3,500,000
0966 231998 Giá : 6,900,000      < - > 0869.64.1995 Giá : 3,500,000
0966 56 1995 Giá : 6,900,000      < - > 0869.64.1994 Giá : 3,500,000
0966 676661 Giá : 6,900,000      < - > 0869.64.1992 Giá : 3,500,000
0966 682229 Giá : 6,900,000      < - > 0869.64.1991 Giá : 3,500,000
0966 689992 Giá : 6,900,000      < - > 0869.64.1990 Giá : 3,500,000
0966 695995 Giá : 6,900,000      < - > 0869.64.1989 Giá : 3,500,000
0966 828858 Giá : 6,900,000      < - > 0869.64.1988 Giá : 3,500,000
0966 983989 Giá : 6,900,000      < - > 0869.63.98.99 Giá : 3,500,000
0966.8888.51 Giá : 6,900,000      < - > 0869.63.63.93 Giá : 3,500,000
0966.8888.67 Giá : 6,900,000      < - > 0869.63.63.83 Giá : 3,500,000
096669 5689 Giá : 6,900,000      < - > 0869.63.1994 Giá : 3,500,000
0967 05 8686 Giá : 6,900,000      < - > 0869.62.66.69 Giá : 3,500,000
0967.72.8686 Giá : 6,900,000      < - > 0869.62.62.92 Giá : 3,500,000
0968 12 6879 Giá : 6,900,000      < - > 0869.62.62.82 Giá : 3,500,000
0968 365999 Giá : 6,900,000      < - > 0869.62.1994 Giá : 3,500,000
0968 62 60 68 Giá : 6,900,000      < - > 0869.62.1993 Giá : 3,500,000
0968 796889 Giá : 6,900,000      < - > 0869.62.1992 Giá : 3,500,000
0968.55.1996 Giá : 6,900,000      < - > 0869.62.1990 Giá : 3,500,000
0969 221998 Giá : 6,900,000      < - > 0869.62.1986 Giá : 3,500,000
0969 600789 Giá : 6,900,000      < - > 0869.61.66.69 Giá : 3,500,000
0969 956695 Giá : 6,900,000      < - > 0869.61.61.16 Giá : 3,500,000
0969 961969 Giá : 6,900,000      < - > 0869.61.1998 Giá : 3,500,000
0969 991959 Giá : 6,900,000      < - > 0869.61.1997 Giá : 3,500,000
0969 999112 Giá : 6,900,000      < - > 0869.61.1996 Giá : 3,500,000
0969.52.1988 Giá : 6,900,000      < - > 0869.61.1995 Giá : 3,500,000
0969.62.1989 Giá : 6,900,000      < - > 0869.61.1994 Giá : 3,500,000
0969.66.90.96 Giá : 6,900,000      < - > 0869.61.1993 Giá : 3,500,000
0969.8888.03 Giá : 6,900,000      < - > 0869.61.1989 Giá : 3,500,000
0971 234688 Giá : 6,900,000      < - > 0869.61.1988 Giá : 3,500,000
0971 379988 Giá : 6,900,000      < - > 0869.61.1986 Giá : 3,500,000
0971 551995 Giá : 6,900,000      < - > 0869.60.96.98 Giá : 3,500,000
0971 661993 Giá : 6,900,000      < - > 0869.60.66.69 Giá : 3,500,000
0971 911993 Giá : 6,900,000      < - > 0869.60.60.68 Giá : 3,500,000
0971 959789 Giá : 6,900,000      < - > 0869.60.1997 Giá : 3,500,000
0971 984984 Giá : 6,900,000      < - > 0869.60.1994 Giá : 3,500,000
0972 222585 Giá : 6,900,000      < - > 0869.379.686 Giá : 3,500,000
0973 969799 Giá : 6,900,000      < - > 0869.363.789 Giá : 3,500,000
0975 627777 Giá : 6,900,000      < - > 0869.282.789 Giá : 3,500,000
0976 622789 Giá : 6,900,000      < - > 0869.262.789 Giá : 3,500,000
0976 888389 Giá : 6,900,000      < - > 0869.232.789 Giá : 3,500,000
0976 899799 Giá : 6,900,000      < - > 0869.23.1968 Giá : 3,500,000
0977 383688 Giá : 6,900,000      < - > 0869.22.1980 Giá : 3,500,000
0978 657865 Giá : 6,900,000      < - > 0869.212.789 Giá : 3,500,000
0978 888727 Giá : 6,900,000      < - > 0869.1368.79 Giá : 3,500,000
0978 888766 Giá : 6,900,000      < - > 0869.1.7.1988 Giá : 3,500,000
0979 990668 Giá : 6,900,000      < - > 0869.1.3.1988 Giá : 3,500,000
0979 999331 Giá : 6,900,000      < - > 0869.06.06.68 Giá : 3,500,000
0979.85.85.68 Giá : 6,900,000      < - > 0869.04.04.07 Giá : 3,500,000
0981 118879 Giá : 6,900,000      < - > 0869 999577 Giá : 3,500,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim tam hoa:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim tam hoa giá rẻ

Số đẹp, số xấu:

Về cơ bản thì việc thích số này, kiêng kị số kia đều có ý nghĩa bắt nguồn từ thực tế cuộc sống.

Rất nhiều nước người ta ưa thích số 3 (cũng như các số có bội số của 3). Cơ sở thực tiễn là: Cuộc sống có rất nhiều sự việc, sự vật mang con số 3 : 3 điểm thẳng hàng tạo thành mặt phẳng, 3 đường thẳng đồng quy không cùng mặt phẳng tạo thành không gian 3 chiều, 3 chân (kiểu chân kiềng) tạo ra thế rất vững chắc. Đạo Hin Đu (Ấn Độ) có 3 ngôi (Bra-ma, Vi-snu, Xi-va), Đạo Ki - tô giáo có 3 ngôi (cha, con và thánh thần) Việt Nam có 3 tòa thánh mẫu… Trong hệ đếm: 1 tá= 12. Đường hoàng đạo = 12 cung, 1 giáp= 12 năm, 1 năm = 12 tháng, 1 ngày 1 đêm = 12 giờ… chuỗi tràng hạt của đạo Hin Đu và đạo phật có 108 hạt. Tề Thiên Đại Thánh có 108 phép mầu… Việt Nam có câu ca dao: Vua Ngô 36 tàn vàng… Trên rừng 36 thứ chim... 36 chước, chước chuồn là hơn… Người Pháp khi bị hoa mắt thường kêu (hoa mắt đến mức) "trông thấy 36 ngọn nến"…

Người Ấn Độ rất ưa con số 7 (và bội số của nó). Thực tế rất nhiều sự việc, sự vật mang con số ấy: Trên đầu con người có 7 khiếu (lỗ): 2 lỗ mắt, 2 lỗ mũi, 2 lỗ tai, 1 lỗ mồm. Cầu vồng có 7 sắc. 1 tuần có 7 ngày. Người chủ trì trong các buổi tế lễ thường đội mũ "thất phật" (7 hình Phật trên mũ). Kinh A-di-đà nói: Nước An - Lạc có 7 lần bao lơn, có 7 lần rèm che, trong vườn có 7 hàng cây, có 7 ao cá… Trong nghi lễ đạo Phật có tục cúng người chết 49 ngày (cúng tứ cửu). Kinh nhà Phật có 84.000 phép tu hành…

Người Trung Hoa lại rất ưa con số 5. Trong xã hội Trung Hoa có rất nhiều sự việc, sự vật mang con số 5: Nước Trung Hoa có 5 ngũ tộc (quan niệm xưa kia) là: Hán, Mãn, Mông, Hồi, Tạng. Trung Hoa có 5 ngũ xã là: Sĩ, Nông, Công, Thương, Binh… Trung Hoa có ngũ đế là: Hoàng Đế, Đế Cao Dương, Đế Cốc, Đế Nghiêu, Đế Thuấn. Trung Hoa có ngũ kinh là: Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Dịch, Kinh Xuân Thu. Người Trung Hoa cho rằng vũ trụ cấu tạo bởi ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Trung Hoa có 5 hồ nổi tiếng: Ngũ hồ, có 5 núi nổi tiếng: Ngũ nhạc. Con người cần có 5 đạo đức: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Con người có 5 mong muốn lớn: Phú, Quý, Thọ, Khang, Ninh. Cơ thể con người có 5 nội tạng, có 5 giác quan, mỗi bàn tay 5 ngón, mỗi bàn chân 5 ngón. Về sắc mầu thì có ngũ sắc: Vàng, đỏ, xanh, trắng, đen… về kim loại thì có ngũ kim: Vàng, bạc, sắt, đồng, chì.

Người Tầu rất kiêng kị số 4 (vì nó đồng âm với từ chết).

Bên Tây lại kiêng kị số 13: Khách sạn không có phòng số 13, phố không có số nhà 13, hội họp vui chơi không vào ngày 13, đá bóng không có cầu thủ mang áo số 13… Gốc gác chuyện này là sự tích chúa Ki-tô và 12 tông đồ, cộng 13 người thì người thứ 13 là Ju-đa đã phản bội khiến chúa Jê-su bị đóng đinh trên cây thập tự… Tuy vậy ngày nay ở Thủ đô Pa-ri vẫn có quận 13, các phố có nhà số 13…

Lời bàn: Thực chất bản thân các con số thì chẳng có con số nào là đẹp, con số nào là xấu cả… Chỉ biết rằng trong các sự việc tốt lành (ví dụ tiền của chúng ta chẳng hạn) thì có con số càng to càng tốt và trong các sự việc không hay thì ta ứng với con số càng nhỏ càng tốt.

Ngày đẹp, ngày xấu:

Quan niệm về ngày đẹp, ngày xấu chủ yếu là của người phương đông.

Có lẽ ở nước ta có rất nhiều người tin rằng có ngày tốt, ngày xấu, giờ tốt, giờ xấu (theo ngày giờ âm lịch). Vì thế nhiều người làm việc gì (làm nhà, dựng vợ gả chồng, cải mả…) đều đi xem ngày, thậm chí bỏ cả bạc triệu ra để nhờ thầy bói quẻ xem ngày… Có người còn thái quá đến mức thực hiện những việc rất nhỏ hàng ngày như đi chơi, đi chợ… cũng kiêng kị ngày giờ tốt xấu!

Thực chất việc này (theo các ông thầy xem ngày chuyên nghiệp) thì muốn lập một quẻ xem ngày cần phải có bốn tham số (năm, tháng, ngày, giờ) thì mới tìm được ngày tốt, giờ tốt để tiến hành công việc.

Trong dân gian thường có câu: "Chớ đi ngày 7 chớ về ngày 3" hoặc "Mồng 5, 14, 23 - đi chơi cũng lỗ nữa là đi buôn", "Mồng 5, 14, 23 - Khởi đầu mọi sự chẳng ra việc gì"… Dân ta cũng thường kiêng ngày con nước (Đó là các ngày 3, 8 - 13,18- 23, 28) hoặc các ngày trước, sau ngày lập xuân, lập thu một ngày… Các cụ ta xưa còn kiêng vợ chồng không được "quan hệ" với nhau vào ngày rằm tháng 6. Vì sẽ rất xúi quẩy…

Lời bàn:

Thực ra không có ngày nào tốt, ngày nào xấu theo kiểu quan niệm xưa kia. Chỉ có ngày thời tiết xấu, thời tiết đẹp, hoặc ngày thuận lợi hay không thuận lợi cho công việc của chúng ta mà thôi. Đi đâu cái quan trọng nhất là phải an toàn giao thông, không được uống bia rượu khi tham gia giao thông. Thực chất theo khoa học cũng có ngày tốt, ngày xấu thật: Đó là ngày 1 và 15. Những ngày này nếu trong người mỏi mệt thì không nên đi đâu. Vì ngày 1 (đầu tuần trăng) và 15 (trăng tròn) là hai ngày lực hấp dẫn giữa mặt trăng và trái đất tăng lên tối đa, gây rối loạn từ trường, khiến thần kinh các loài (trong đó có con người) sống trên trái đất dễ bị trục trặc…

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.phongthuysimsodep.com.vn/2017/08/quan-niem-ve-so-dep-so-xau.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét