Phong thủy trong kinh doanh bạn nên biết

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về ngày lễ vu lan sắp tới. Bạn muốn công việc kinh doanh của mình phát đạt hơn? Bạn cũng muốn một môi trường làm việc thông thoáng và thoải mái hơn để tăng hiệu suất công việc? Vậy, hãy lưu tâm đến thuật phong thuỷ, một nghệ thuật sắp đặt của người Trung Hoa cổ.

>>>Tham khảo thêm:

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0962 840999 Giá : 10,300,000      < - > 0961 389289 Giá : 3,000,000
0962 847999 Giá : 10,300,000      < - > 0961 396397 Giá : 3,000,000
0962 974999 Giá : 10,300,000      < - > 0961 398983 Giá : 3,000,000
097.246.2468 Giá : 10,300,000      < - > 0961 406969 Giá : 3,000,000
096.168.68.98 Giá : 10,350,000      < - > 0961 416969 Giá : 3,000,000
096.77.20.999 Giá : 10,350,000      < - > 0961 423838 Giá : 3,000,000
0961 216121 Giá : 10,350,000      < - > 0961 426969 Giá : 3,000,000
0961 868869 Giá : 10,350,000      < - > 0961 438789 Giá : 3,000,000
0961 881118 Giá : 10,350,000      < - > 0961 446969 Giá : 3,000,000
0961.65.65.69 Giá : 10,350,000      < - > 0961 476969 Giá : 3,000,000
0961.96.96.99 Giá : 10,350,000      < - > 0961 479974 Giá : 3,000,000
0961.99.8688 Giá : 10,350,000      < - > 0961 491818 Giá : 3,000,000
0962 789989 Giá : 10,350,000      < - > 0961 506969 Giá : 3,000,000
0963 988789 Giá : 10,350,000      < - > 0961 537779 Giá : 3,000,000
0965 568886 Giá : 10,350,000      < - > 0961 539686 Giá : 3,000,000
0965 596569 Giá : 10,350,000      < - > 0961 543838 Giá : 3,000,000
0965 671990 Giá : 10,350,000      < - > 0961 546969 Giá : 3,000,000
0965 789989 Giá : 10,350,000      < - > 0961 557997 Giá : 3,000,000
0965 886986 Giá : 10,350,000      < - > 0961 559995 Giá : 3,000,000
0965.65.65.78 Giá : 10,350,000      < - > 0961 590568 Giá : 3,000,000
0966 666585 Giá : 10,350,000      < - > 0961 599569 Giá : 3,000,000
0966 668810 Giá : 10,350,000      < - > 0961 599589 Giá : 3,000,000
0966 881688 Giá : 10,350,000      < - > 0961 599689 Giá : 3,000,000
0966 966568 Giá : 10,350,000      < - > 0961 599869 Giá : 3,000,000
0966 999179 Giá : 10,350,000      < - > 0961 599879 Giá : 3,000,000
0967 555585 Giá : 10,350,000      < - > 0961 612008 Giá : 3,000,000
0967.68.1997 Giá : 10,350,000      < - > 0961 616828 Giá : 3,000,000
0968 558998 Giá : 10,350,000      < - > 0961 626966 Giá : 3,000,000
0969.86.1994 Giá : 10,350,000      < - > 0961 626977 Giá : 3,000,000
0969.91.91.99 Giá : 10,350,000      < - > 0961 636626 Giá : 3,000,000
0971 868898 Giá : 10,350,000      < - > 0961 636989 Giá : 3,000,000
0971 888588 Giá : 10,350,000      < - > 0961 655866 Giá : 3,000,000
0971 889989 Giá : 10,350,000      < - > 0961 669567 Giá : 3,000,000
0976 779339 Giá : 10,350,000      < - > 0961 678181 Giá : 3,000,000
0977 876668 Giá : 10,350,000      < - > 0961 679796 Giá : 3,000,000
0977 891983 Giá : 10,350,000      < - > 0961 682005 Giá : 3,000,000
0977.68.1991 Giá : 10,350,000      < - > 0961 682006 Giá : 3,000,000
0978 969996 Giá : 10,350,000      < - > 0961 686676 Giá : 3,000,000
0978.69.69.96 Giá : 10,350,000      < - > 0961 699000 Giá : 3,000,000
0981 231789 Giá : 10,350,000      < - > 0961 706607 Giá : 3,000,000
0981 788688 Giá : 10,350,000      < - > 0961 706969 Giá : 3,000,000
0981 789688 Giá : 10,350,000      < - > 0961 726969 Giá : 3,000,000
0981 898198 Giá : 10,350,000      < - > 0961 736969 Giá : 3,000,000
0981.6666.98 Giá : 10,350,000      < - > 0961 746969 Giá : 3,000,000
0981.76.6886 Giá : 10,350,000      < - > 0961 766969 Giá : 3,000,000
0981.85.85.89 Giá : 10,350,000      < - > 0961 788979 Giá : 3,000,000
0981.8888.96 Giá : 10,350,000      < - > 0961 801222 Giá : 3,000,000
0982 298289 Giá : 10,350,000      < - > 0961 803222 Giá : 3,000,000
0983 451994 Giá : 10,350,000      < - > 0961 809909 Giá : 3,000,000
0983 567688 Giá : 10,350,000      < - > 0961 815252 Giá : 3,000,000
0983 678998 Giá : 10,350,000      < - > 0961 815868 Giá : 3,000,000
0983.83.69.83 Giá : 10,350,000      < - > 0961 820222 Giá : 3,000,000
0983.88.85.86 Giá : 10,350,000      < - > 0961 821222 Giá : 3,000,000
0985 186986 Giá : 10,350,000      < - > 0961 822886 Giá : 3,000,000
0985 388789 Giá : 10,350,000      < - > 0961 825222 Giá : 3,000,000
0985 888599 Giá : 10,350,000      < - > 0961 830222 Giá : 3,000,000
0986 791992 Giá : 10,350,000      < - > 0961 835222 Giá : 3,000,000
0986 933868 Giá : 10,350,000      < - > 0961 836879 Giá : 3,000,000
0986 999339 Giá : 10,350,000      < - > 0961 846969 Giá : 3,000,000
0986.55.1992 Giá : 10,350,000      < - > 0961 848181 Giá : 3,000,000
0986.85.1997 Giá : 10,350,000      < - > 0961 849889 Giá : 3,000,000
0986.85.1998 Giá : 10,350,000      < - > 0961 850222 Giá : 3,000,000
0986.86.86.74 Giá : 10,350,000      < - > 0961 851222 Giá : 3,000,000
0987 678767 Giá : 10,350,000      < - > 0961 856586 Giá : 3,000,000
0987 771994 Giá : 10,350,000      < - > 0961 858969 Giá : 3,000,000
0988 818880 Giá : 10,350,000      < - > 0961 862006 Giá : 3,000,000
0988 891987 Giá : 10,350,000      < - > 0961 862123 Giá : 3,000,000
0988.82.1990 Giá : 10,350,000      < - > 0961 864222 Giá : 3,000,000
0989 959589 Giá : 10,350,000      < - > 0961 878939 Giá : 3,000,000
0989 992678 Giá : 10,350,000      < - > 0961 879668 Giá : 3,000,000
0989 998444 Giá : 10,350,000      < - > 0961 881899 Giá : 3,000,000
0868 986989 Giá : 10,350,000      < - > 0961 882822 Giá : 3,000,000
0868 939989 Giá : 10,350,000      < - > 0961 883983 Giá : 3,000,000
0868 881811 Giá : 10,350,000      < - > 0961 887877 Giá : 3,000,000
0868 808898 Giá : 10,350,000      < - > 0961 898699 Giá : 3,000,000
0868 796686 Giá : 10,350,000      < - > 0961 898878 Giá : 3,000,000
0868 779868 Giá : 10,350,000      < - > 0961 901668 Giá : 3,000,000
0868 779668 Giá : 10,350,000      < - > 0961 910222 Giá : 3,000,000
0868 779339 Giá : 10,350,000      < - > 0961 913222 Giá : 3,000,000
0868 186866 Giá : 10,350,000      < - > 0961 915222 Giá : 3,000,000
0868 118868 Giá : 10,350,000      < - > 0961 919190 Giá : 3,000,000
086.86.86.338 Giá : 10,350,000      < - > 0961 925222 Giá : 3,000,000
0962 214999 Giá : 10,400,000      < - > 0961 926222 Giá : 3,000,000
0981.100.800 Giá : 10,400,000      < - > 0961 930222 Giá : 3,000,000
09.65.65.7779 Giá : 10,450,000      < - > 0961 932688 Giá : 3,000,000
0869.808.868 Giá : 10,450,000      < - > 0961 935222 Giá : 3,000,000
0869.678.868 Giá : 10,450,000      < - > 0961 946969 Giá : 3,000,000
08.69.69.8868 Giá : 10,450,000      < - > 0961 950222 Giá : 3,000,000
0979 166333 Giá : 10,486,800      < - > 0961 956959 Giá : 3,000,000
096 9889 698 Giá : 10,500,000      < - > 0961 960222 Giá : 3,000,000
0961 88 81 81 Giá : 10,500,000      < - > 0961 969929 Giá : 3,000,000
0962 834888 Giá : 10,500,000      < - > 0961 986288 Giá : 3,000,000
0962 842888 Giá : 10,500,000      < - > 0961 997179 Giá : 3,000,000
0962 936668 Giá : 10,500,000      < - > 0961 999239 Giá : 3,000,000
0964.4.2.1999 Giá : 10,500,000      < - > 0961 999255 Giá : 3,000,000
0965 331234 Giá : 10,500,000      < - > 0961 999355 Giá : 3,000,000
0966 69 89 68 Giá : 10,500,000      < - > 0961.00.1919 Giá : 3,000,000
0966 898 896 Giá : 10,500,000      < - > 0961.01.1919 Giá : 3,000,000
0966 998 966 Giá : 10,500,000      < - > 0961.03.11.94 Giá : 3,000,000
0967 890022 Giá : 10,500,000      < - > 0961.10.1919 Giá : 3,000,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim giá từ 500 đến 1 triệu:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim giá từ 500 đến 1 triệu

Rất nhiều công ty Trung Quốc ngày nay đã áp dụng thuật phong thuỷ và tận hưởng nhiều lợi ích cũng như hiệu quả từ đây. Rõ ràng nhất đó là tạo ra được một môi trường làm việc yên bình, thành công và sinh lời.

Thật tuyệt vời khi bước vào cuộc hành trình tới thế giới diệu kỳ của “gió và nước”. Chúng ta sẽ có thể biết cách sử dụng dòng chảy năng lượng gọi là “chi” để cải thiện bản thân và hoạt động kinh doanh.

Phong thuỷ là một triết lý đã chứng minh ích lợi trong hơn ba nghìn năm qua. Hãy sắp xếp lại bàn làm việc và tâm trí của bạn. Hãy để chân lý mênh mông của Thuật phong thuỷ mang lại sự cân bằng tốt đẹp cho cuộc sống công việc.

Thuật phong thuỷ là gì?

Phong thuỷ là nghệ thuật sắp đặt vật thể của người Trung Hoa cổ nhằm đem lại những ảnh hưởng có lợi hay bất lợi. Sự sắp đặt này được dựa trên dòng chảy năng lượng “chi” theo cấu trúc âm và dương.
Về ngữ nghĩa, theo tiếng Trung Quốc, “phong” và “thuỷ” là “gió” và “nước”. Nhờ “gió” và “nước” mà các dòng năng lượng chảy qua tự nhiên và vạn vật. Dòng chảy năng lượng này không nên gặp trở ngại và cần có sự cân bằng để loại bỏ mọi sự bất thường, có hại.

Âm và Dương là biểu tượng và niềm tin vào tự nhiên, vào sự hiện hữu của một thế giới vạn vật hài hoà. Không có gì hoàn toàn là dương hay âm; trong một vật thể luôn có ít nhất một phần nào đó của âm hay dương.

Âm là mặt đen, biểu lộ sự yếu đuối, bị động, đen tối, lạnh lẽo, mùa đông và phụ nữ. Còn dương là mặt sáng, biểu lộ sự mạnh mẽ, chủ động, sáng sủa, ấm áp, mùa hè và nam giới. Thuật phong thuỷ được dựa trên học thuyết âm dương này.

Bát quái

Đây là một trong những công cụ hiệu quả nhất trong thuật phong thuỷ để tạo ra những thay đổi tích cực. Bát quái là một biểu đồ tám cạnh thể hiện 8 điểm của la bàn.
Mỗi hướng của la bàn tập trung vào một khía cạnh khác biệt của cuộc sống, chẳng hạn hướng Đông Nam ảnh hưởng tới sức khoẻ và giàu có. Sử dụng kiến thức này có thể giúp bạn đạt được các mục tiêu trong tất cả các khía cạnh cuộc sống.

Áp dụng thuật phong thuỷ trong kinh doanh

Thuật phong thủy đã và đang được áp dụng rộng rãi hơn trong thế giới kinh doanh. Cách đây không lâu, khách sạn MGM nổi tiếng tại Las Vegas, Mỹ theo thuật phong thuỷ đã cho xây dựng hai con sư tử bằng đá khổng lồ để tránh kinh doanh thua lỗ. Các công ty cũng đang ngày một quan tâm nhiều hơn tới thuật phong thuỷ và những ứng dụng của nó trong kinh doanh. Dưới đây là một vài hướng dẫn:

Bố trí, sắp đặt lại bàn làm việc và không gian làm việc

Theo thuật phong thuỷ, hiệu quả công việc và sự giàu có trong kinh doanh có thể được nâng cao bằng việc sắp xếp lại và thiết lập trật tự trên bàn làm việc của bạn. Những dòng năng lượng mạnh mẽ không thể tuôn chảy đều nếu có sự bừa bộn trên bàn làm việc cản trở hướng đi và làm tắc nghẽn chúng.

Hãy loại bỏ mọi thứ khỏi bàn làm việc của bạn và dọn sạch mọi sự bừa bộn xung quanh đó. Bạn chỉ để lại những vật dụng nào được sử dụng hàng ngày và giấy tờ trên bàn làm việc phải gọn gàng và được giới hạn trong những công việc cần thiết. Những vật dụng và giấy tờ khác nên được đặt ở đâu đó, trong ngăn bàn, ngăn kéo tủ, giá tài liệu,….
Sau đó, hãy đặt lên bàn thêm vật gì đó đáng yêu, tích cực và giúp thăng tiến sự nghiệp. Bạn nên sử dụng bát quái để hướng dẫn cách bày trí, chẳng hạn để gia tăng sự giàu có cho kinh doanh, hãy đặt tượng giả cổ màu đỏ hay màu tía vào góc đông nam của bàn.

Phía tây của bàn tượng trưng cho sức khoẻ, sự phát triển cá nhân và gia đình. Tại đó nên được đặt đồ gỗ có màu xanh lá cây. Một chiếc cây nhỏ cũng khá thích hợp cho khu vực này hay một bức hình gia đình trong khung bằng gỗ.

Định vị bàn làm việc của bạn trong phòng hoặc văn phòng

Trong thuật phong thuỷ, ví trí bàn làm việc có ảnh hưởng lớn tới hạnh phúc, thành công và sự thịnh vượng của bạn trong cuộc sống kinh doanh. Vị trí tốt nhất của bàn làm việc nên ở nơi có thể nhìn ra toàn bộ gian phòng và sau lưng là tường.
Bạn cũng nên có tầm nhìn ra cả cửa số và cửa ra vào, nhưng đừng bao giờ hướng thẳng tới cửa ra vào. Đường ra vào cửa hay cửa sổ không nên hướng trực tiếp tới lưng bạn bởi nếu thế sẽ đem lại nhiều điều xấu.

Hoa và cây cảnh

Hoa và cây cảnh sẽ mang lại nhiều nhân tố tích cực cho môi trường làm việc. Bên cạnh vẻ đẹp tự nhiên, nó còn cải thiện chất lượng không khí, hoà đồng chúng ta với thế giới tự nhiên bên ngoài và màu sắc xanh tươi sẽ khích lệ những phát triển kinh doanh và cá nhân.
Song bạn cần tránh cây xương rồng hay các loài cây có lá sắc cạnh bởi điều đó có thể dẫn tới các điều xấu. Để đem lại những điều tốt đẹp, hoa và cây cảnh cần tươi và sum suê. Nếu cây cảnh chết, hãy bỏ nó ngay và thay thế bằng một cây khác. Cũng rất tốt nếu dùng cây cảnh bằng nhựa hay bằng lụa nhưng bạn cần giữ chúng không bị bám bụi.

Nước

Nước là biểu tượng mạnh mẽ nhất trong thuật phong thuỷ. Dòng chảy năng lượng của nó rất có lợi cho sức khoẻ và sự thịnh vượng của bạn nhưng cần quan tâm kỹ lưỡng để giữ cho nước luôn mới và sạch.

Các đài phun nước hay tháp nước là rất tuyệt vời nhưng cần chắc chắn rằng dòng chảy của nước không bị cản trở, tù đọng hay bẩn quá nhanh. Những tháp nước nhỏ được thiết kế đặt trên bàn cũng là một lựa chọn tốt nếu không gian bị giới hạn.
Một lựa chọn khác đó là bể cá cảnh hay bể thuỷ sinh. Bạn nên nuôi cá vàng bởi vì nó là biểu tượng của tiền bạc và có tác dụng thu hút tiền bạc.
Một cách tuyệt vời nữa để đưa nước vào kinh doanh đó là sử dụng bất cứ vật dụng nào minh hoạ cho nước.

Văn phòng tại nhà

Thuật phong thuỷ cũng coi trọng sự thiết yếu phải giữ cho cuộc sống cá nhân và công việc tách biệt nhau khi bạn có văn phòng làm việc tại nhà. Một lối vào riêng biệt từ bên ngoài cho văn phòng tại nhà của bạn là một lựa chọn. Nếu không thể, bạn nên bố trí căn phòng ở gần cửa trước hay cửa sau của căn nhà. Khi phòng làm việc tại nhà là một phần của căn phòng lớn hơn, hãy chắc chắn bạn ngăn tách nó bằng một vách ngăn hay những cây cảnh lớn. Một khu vực được trải thảm cũng thích hợp để làm nột bật nơi làm việc.

Trần nhà trong nơi làm việc của bạn phẳng sẽ đảm bảo các dòng chảy năng lượng tốt nhất; còn bằng không bạn nên treo chiếc chuông gió để loại bỏ những điều xấu.
Bạn còn có thể đẩy mạnh dòng chảy năng lượng cá nhân và những điềm tốt trong tương lai bằng việc ăn mặc hợp lý và chăm sóc sức khoẻ, vệ sinh và hình thức của bạn. Đừng làm việc tại nhà khi còn đang mặc bộ đồ ngủ pyjamas.

Chắc phải mất hàng năm để hiểu đầy đủ và sâu rộng về thuật Phong thuỷ. Bạn nên tới các cửa hàng sách hay thư viện để tìm hiểu thêm về bí quyết thành công từ hàng nghìn năm trước đây này. Cho dù bạn là một nhân viên hay nhà quản lý, có rất nhiều yếu tố tuyệt vời bạn có thể ứng dụng từ Phong thuỷ vào môi trường làm việc, công việc và sự nghiệp của mình một cách có lợi nhất.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.phongthuysimsodep.com.vn/2017/08/phong-thuy-trong-kinh-doanh.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét