Phong thủy cho từng bản mệnh chi tiết nhất

Ở bài viết trước chúng tôi đã giải đáp thắc mắc cho các bạn có nên thay đổi sim phong thủy hợp mệnh hay không? Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu các bạn phong thủy cho từng bản mệnh như thế nào nhé!

>>>Tham khảo thêm:

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0971 183838 Giá : 6,600,000      < - > 0982 77 22 00 Giá : 3,500,000
0974 678078 Giá : 6,600,000      < - > 0982 822292 Giá : 3,500,000
0978.62.68.66 Giá : 6,600,000      < - > 0982 856865 Giá : 3,500,000
0979 914366 Giá : 6,600,000      < - > 0982 886959 Giá : 3,500,000
098 14 88899 Giá : 6,600,000      < - > 0982 921912 Giá : 3,500,000
098 166 1992 Giá : 6,600,000      < - > 0982 923932 Giá : 3,500,000
0981 116222 Giá : 6,600,000      < - > 0982 955368 Giá : 3,500,000
0981 193838 Giá : 6,600,000      < - > 0982 999519 Giá : 3,500,000
0983.12.3336 Giá : 6,600,000      < - > 0982.12.12.81 Giá : 3,500,000
0985 799992 Giá : 6,600,000      < - > 0982.35.7887 Giá : 3,500,000
0988 559994 Giá : 6,600,000      < - > 0982.70.77.78 Giá : 3,500,000
0988 889486 Giá : 6,600,000      < - > 0982.75.83.83 Giá : 3,500,000
0869 612368 Giá : 6,600,000      < - > 0982.85.2002 Giá : 3,500,000
0868.73.6886 Giá : 6,600,000      < - > 0982.85.89.85 Giá : 3,500,000
0868.72.6886 Giá : 6,600,000      < - > 0983 050080 Giá : 3,500,000
0868 189868 Giá : 6,600,000      < - > 0983 083830 Giá : 3,500,000
0963 18 9333 Giá : 6,650,000      < - > 0983 102279 Giá : 3,500,000
0965 29 3789 Giá : 6,650,000      < - > 0983 179889 Giá : 3,500,000
0965 311789 Giá : 6,699,000      < - > 0983 189113 Giá : 3,500,000
0965 313789 Giá : 6,699,000      < - > 0983 31 1970 Giá : 3,500,000
0966 102168 Giá : 6,700,000      < - > 0983 333101 Giá : 3,500,000
0966 666438 Giá : 6,700,000      < - > 0983 333275 Giá : 3,500,000
0972 293399 Giá : 6,700,000      < - > 0983 42 1977 Giá : 3,500,000
0974 09 09 69 Giá : 6,700,000      < - > 0983 53 1996 Giá : 3,500,000
0978.32.38.39 Giá : 6,700,000      < - > 0983 532000 Giá : 3,500,000
0979681166  Giá : 6,700,000      < - > 0983 539589 Giá : 3,500,000
096.553.77.99 Giá : 6,750,000      < - > 0983 551115 Giá : 3,500,000
0961.81.83.85 Giá : 6,750,000      < - > 0983 555531 Giá : 3,500,000
0961.83.85.87 Giá : 6,750,000      < - > 0983 559000 Giá : 3,500,000
0961.91.93.95 Giá : 6,750,000      < - > 0983 639963 Giá : 3,500,000
0961.92.94.96 Giá : 6,750,000      < - > 0983 64 1976 Giá : 3,500,000
0971.81.83.85 Giá : 6,750,000      < - > 0983 666675 Giá : 3,500,000
0971.83.85.87 Giá : 6,750,000      < - > 0983 689188 Giá : 3,500,000
0971.91.93.95 Giá : 6,750,000      < - > 0983 690096 Giá : 3,500,000
0971.93.95.97 Giá : 6,750,000      < - > 0983 697575 Giá : 3,500,000
0981.25.27.29 Giá : 6,750,000      < - > 0983 71 1978 Giá : 3,500,000
0981.55.57.59 Giá : 6,750,000      < - > 0983 789978 Giá : 3,500,000
0981.61.63.65 Giá : 6,750,000      < - > 0983 793798 Giá : 3,500,000
09.8888.77.82 Giá : 6,750,000      < - > 0983 800838 Giá : 3,500,000
08.988889.33 Giá : 6,750,000      < - > 0983 836863 Giá : 3,500,000
0967 654789 Giá : 6,789,000      < - > 0983 892379 Giá : 3,500,000
096 138 1988 Giá : 6,800,000      < - > 0983 899286 Giá : 3,500,000
096 168 2288 Giá : 6,800,000      < - > 0983 915222 Giá : 3,500,000
096 192 8899 Giá : 6,800,000      < - > 0983 938698 Giá : 3,500,000
096 555 1998 Giá : 6,800,000      < - > 0983 956839 Giá : 3,500,000
096 6 05 1991 Giá : 6,800,000      < - > 0983 96 1971 Giá : 3,500,000
096 616 1990 Giá : 6,800,000      < - > 0983 969626 Giá : 3,500,000
096.14.88899 Giá : 6,800,000      < - > 0983.01.03.09 Giá : 3,500,000
096.22.55.686 Giá : 6,800,000      < - > 0983.04.04.54 Giá : 3,500,000
0961 191995 Giá : 6,800,000      < - > 0983.20.5959 Giá : 3,500,000
0961 191998 Giá : 6,800,000      < - > 0983.22.26.28 Giá : 3,500,000
0961 202868 Giá : 6,800,000      < - > 0983.24.1997 Giá : 3,500,000
0961 231868 Giá : 6,800,000      < - > 0983.27.5979 Giá : 3,500,000
0961 515868 Giá : 6,800,000      < - > 0983.28.1984 Giá : 3,500,000
0961 567891 Giá : 6,800,000      < - > 0983.40.1998 Giá : 3,500,000
0961 581995 Giá : 6,800,000      < - > 0983.64.1998 Giá : 3,500,000
0961 616866 Giá : 6,800,000      < - > 0983.7 177.68 Giá : 3,500,000
0961 62 1979 Giá : 6,800,000      < - > 0983.708.222 Giá : 3,500,000
0961 631986 Giá : 6,800,000      < - > 0983.76.1968 Giá : 3,500,000
0961 66 1968 Giá : 6,800,000      < - > 0983.78.1997 Giá : 3,500,000
0961 666589 Giá : 6,800,000      < - > 0983.79.1974 Giá : 3,500,000
0961 666778 Giá : 6,800,000      < - > 0983.81.9696 Giá : 3,500,000
0961 666788 Giá : 6,800,000      < - > 0983.88.86.87 Giá : 3,500,000
0961 666878 Giá : 6,800,000      < - > 0983.95.2001 Giá : 3,500,000
0961 666939 Giá : 6,800,000      < - > 0983.95.92.98 Giá : 3,500,000
0961 668969 Giá : 6,800,000      < - > 0984 076668 Giá : 3,500,000
0961 668996 Giá : 6,800,000      < - > 0984 161978 Giá : 3,500,000
0961 688179 Giá : 6,800,000      < - > 0984 179368 Giá : 3,500,000
0961 688282 Giá : 6,800,000      < - > 0984 333378 Giá : 3,500,000
0961 689866 Giá : 6,800,000      < - > 0984 356879 Giá : 3,500,000
0961 689869 Giá : 6,800,000      < - > 0984 38 1977 Giá : 3,500,000
0961 689979 Giá : 6,800,000      < - > 0984 39 1977 Giá : 3,500,000
0961 69 1979 Giá : 6,800,000      < - > 0984 39 6866 Giá : 3,500,000
0961 698699 Giá : 6,800,000      < - > 0984 561119 Giá : 3,500,000
0961 779333 Giá : 6,800,000      < - > 0984 63 1977 Giá : 3,500,000
0961 791992 Giá : 6,800,000      < - > 0984 7 4 1968 Giá : 3,500,000
0961 791996 Giá : 6,800,000      < - > 0984 7 5 1966 Giá : 3,500,000
0961 791998 Giá : 6,800,000      < - > 0984.00.3338 Giá : 3,500,000
0961 833899 Giá : 6,800,000      < - > 0984.08.1997 Giá : 3,500,000
0961 86 86 99 Giá : 6,800,000      < - > 0984.21.1998 Giá : 3,500,000
0961 886898 Giá : 6,800,000      < - > 0984.39.83.39 Giá : 3,500,000
0961 911998 Giá : 6,800,000      < - > 0984.5555.37 Giá : 3,500,000
0961 951990 Giá : 6,800,000      < - > 0984.61.1986 Giá : 3,500,000
0961.33.3993 Giá : 6,800,000      < - > 0984.73.7799 Giá : 3,500,000
0961.33.9393 Giá : 6,800,000      < - > 0984.79.51.79 Giá : 3,500,000
0961.51.1368 Giá : 6,800,000      < - > 0984.88.2004 Giá : 3,500,000
0961.66.1919 Giá : 6,800,000      < - > 0984.93.1998 Giá : 3,500,000
0961.66.8558 Giá : 6,800,000      < - > 09848 09868 Giá : 3,500,000
0961.66.9559 Giá : 6,800,000      < - > 0985 000041 Giá : 3,500,000
0961.66.9979 Giá : 6,800,000      < - > 0985 010030 Giá : 3,500,000
0961.6666.15 Giá : 6,800,000      < - > 0985 032002 Giá : 3,500,000
0961.6666.25 Giá : 6,800,000      < - > 0985 130694 Giá : 3,500,000
0961.6666.35 Giá : 6,800,000      < - > 0985 152979 Giá : 3,500,000
0961.6666.75 Giá : 6,800,000      < - > 0985 158858 Giá : 3,500,000
0961.6688.39 Giá : 6,800,000      < - > 0985 17 1975 Giá : 3,500,000
0961.76.76.79 Giá : 6,800,000      < - > 0985 177717 Giá : 3,500,000
0961.88.6226 Giá : 6,800,000      < - > 0985 234563 Giá : 3,500,000
0961.88.8228 Giá : 6,800,000      < - > 0985 26 1977 Giá : 3,500,000
0961.91.9998 Giá : 6,800,000      < - > 0985 309886 Giá : 3,500,000
0962 355868 Giá : 6,800,000      < - > 0985 323866 Giá : 3,500,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim gánh đảo:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim gánh đảo giá rẻ

Xu thế chú trọng ứng dụng Phong Thuỷ vào cuộc sống đang được mọi người quan tâm nhiều hơn. Văn hoá á đông đang trên con đường khẳng định được những tinh hoa của mình trên khắp thế giới. Hiện nay, các nước châu âu, châu Mỹ cũng đang nghiên cứu và phát triển rất nhiều các học thuyết tinh túy của văn hoá á đông, đặc biệt là lĩnh vực Phong Thuỷ.

Người phương Tây vốn thực dụng, họ nghiên cứu Phong Thuỷ bằng những khái niệm và phương cách ứng dụng rất đơn giản, sao cho thiết thực nhất cho cuộc sống hàng ngày của họ. Khái niệm “body fengshui” được quan tâm khá nhiều. Đó chính là việc ứng dụng phong thuỷ vào lĩnh vực thời trang, ăn mặc và những sản phẩm vật dụng cá nhân. Quần áo, giày dép, kính mắt là những thứ bạn cần lưu ý về yếu tố phong thuỷ khi lựa chọn cho mình.

Với kinh nghiệm của một nhà chưyên môn, tôi sẽ giúp các bạn khám phá những điểm rất quan trọngkhi bạn muốn tìm cho mình một thời trang phong thuỷ đúng đắn nhất. Hãy thử ứng dụng phong thuỷ, có thể bạn sẽ thu được những thành công ngoài dự kiến…

Những trang phục, đồ dùng cá nhân như quần áo, giày dép, trang sức, kính mắt,…có ảnh hưởng rất nhiều đến sự thành công của bạn. Theo phong thuỷ thì mỗi vật đều có những năng lượng nội tại, gọi là “khí”, những luồng khí này có tác động nhất định đến khí của bản thân bạn, theo một xu hướng tích cực hoặc tiêu cực. Dựa theo năm sinh âm lịch, bạn có thể xác định cho mình một ngũ hành của bản mệnh. Những trang phục, đồ dùng cá nhân cũng mang một ngũ hành tương ứng và có tác động đến bản mệnh theo xu hướng tương sinh hay khắc chế. Phong Thuỷ cho rằng, tương sinh thì đem lại kết quả tốt và tương khắc là xấu.

Người mệnh Mộc : Mộc cần được Thuỷ sinh trợ bởi cây cỏ được mưa thuận gió hoà thì phát triển tươi tốt. Bạn nên sử dụng trang phục trang sức nhiều màu đen, tím sẫm. Những hoạ tiết thì mềm mại, có nhiều đường cong. Tóc cũng nên để dài với một cặp kính đen và cặp mắt kính tròn sẽ rất phù hợp. Đôi giày của bạn nên chọn loại có mũi tròn.

Người mệnh Hoả : Hoả cần được Mộc sinh trợ bởi lửa thì cần có củi tiếp thêm năng lượng. Bạn sử dụng trang phục tươi trẻ, nhiều gam màu xanh với những hoạ tiết kẻ sọc, dài thẳng. Một cặp kính có gọng hay mắt kính màu xanh là sự lựa chọn của bạn. Mũi giày của bạn nên chọn loại mũi hơi dài.

Người mệnh Thổ : Thổ cần được Hoả sinh, khi lửa đốt cháy thì mọi vật đều trở về đất. Trang phục nên chọn với những gam màu nóng ấm như đỏ, hồng, da cam. Hoạ tiết nên chọn nhiều hoa văn zigzag, hình nhọn. Cặp kính nên chọn màu hồng, đỏ, với hình mắt kính tam giác hoặc tương tự. Đầu tóc nên để ngắn, mái tóc hơi cứng theo phong cách trẻ trung. Bạn dùng giày có mũi giày nhọn hơi hướng lên.

Người mệnh Kim : Kim cần được Thổ sinh vì đất đai thì kết tinh các chất khoáng sản. Trang phục chọn gam màu nâu, vàng, ghi. Hoạ tiết chọn nhiều kẻ vuông, ô vuông. Cặp kính chọn mắt vuông màu trắng hoặc nâu. Giày dép của bạn nên chọn loại mũi giày vuông.

Người mệnh Thuỷ : Thuỷ cần được Kim sinh vì các chất quặng nóng chảy thành nước. Trang phục chọn gam màu trắng, sáng. Hoạ tiết nhiều chấm tròn, hoa văn tròn, nhỏ. Cặp kính nên chọn mắt tròn hoặc bầu dục với gọng màu trắng, vàng. Giày dép nên chọn loại mũi giày bầu dục.

Trong những dịp đi công tác xa, hoặc có những công việc quan trọng cần giải quyết, bạn hãy thử tìm cho mình một trang sức hợp Phong Thuỷ. Với sự tự tin do thời trang mang lại và những yếu tố tác động vô hình của “khí”, bạn sẽ có thể thu được những thành công to lớn.

>>>Xem thêm các bài viết khác:

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.phongthuysimsodep.com.vn/2017/08/phong-thuy-cho-tung-ban-menh.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét