Nguyên lý Âm dương Ngũ hành cơ bản trong sim số đẹp

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về ý nghĩa các con số theo phong thủy, Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn về nguyên lý ngũ hành trong sim số đẹp nhé!

>>>Tham khảo thêm;
 Nguyên lý Âm dương Ngũ hành cơ bản trong cấu sim số đẹp

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0869 266886 Giá : 8,900,000      < - > 0978 009089 Giá : 3,250,000
0869 226886 Giá : 8,900,000      < - > 0983.19.1980 Giá : 3,250,000
0869 222889 Giá : 8,900,000      < - > 0985 168079 Giá : 3,250,000
0869 196886 Giá : 8,900,000      < - > 0985 636364 Giá : 3,250,000
0869 116886 Giá : 8,900,000      < - > 0986 884000 Giá : 3,250,000
0868.99.1368 Giá : 8,900,000      < - > 0986 884679 Giá : 3,250,000
0868.35.3979 Giá : 8,900,000      < - > 0987 030403 Giá : 3,250,000
0868 939668 Giá : 8,900,000      < - > 0987 777162 Giá : 3,250,000
0868 666 586 Giá : 8,900,000      < - > 0988 088182 Giá : 3,250,000
086.999.1987 Giá : 8,900,000      < - > 0988 373378 Giá : 3,250,000
086.999.1979 Giá : 8,900,000      < - > 0988 373479 Giá : 3,250,000
086.999.1968 Giá : 8,900,000      < - > 0989 103386 Giá : 3,250,000
086.9779.979 Giá : 8,900,000      < - > 09.717777.62 Giá : 3,250,000
086 909 9979 Giá : 8,900,000      < - > 0869.38.1102 Giá : 3,250,000
0964 088868 Giá : 8,999,000      < - > 0868 686393 Giá : 3,250,000
0965 588589 Giá : 8,999,000      < - > 0868 686282 Giá : 3,250,000
0971.88.8181 Giá : 8,999,000      < - > 0868 397868 Giá : 3,250,000
0983 998969 Giá : 8,999,000      < - > 0.932.932.678 Giá : 3,200,002
096.45.88868 Giá : 9,000,000      < - > 096 11 99 186 Giá : 3,200,000
0961 200800 Giá : 9,000,000      < - > 096 737 2626 Giá : 3,200,000
0961 500900 Giá : 9,000,000      < - > 096 93 93 985 Giá : 3,200,000
0961 551368 Giá : 9,000,000      < - > 096.113.29.29 Giá : 3,200,000
0961 597 597 Giá : 9,000,000      < - > 096.22.4.1993 Giá : 3,200,000
0961 776779 Giá : 9,000,000      < - > 096.24.3.1974 Giá : 3,200,000
0961 811818 Giá : 9,000,000      < - > 096.25.8.2010 Giá : 3,200,000
0961 879777 Giá : 9,000,000      < - > 096.33339.82 Giá : 3,200,000
0961 888386 Giá : 9,000,000      < - > 096.4.03.1994 Giá : 3,200,000
0961 899668 Giá : 9,000,000      < - > 0961 051980 Giá : 3,200,000
0961 992993 Giá : 9,000,000      < - > 0961 101001 Giá : 3,200,000
0961 996997 Giá : 9,000,000      < - > 0961 112988 Giá : 3,200,000
0961.39.99.39 Giá : 9,000,000      < - > 0961 113663 Giá : 3,200,000
0961.39.99.79 Giá : 9,000,000      < - > 0961 123007 Giá : 3,200,000
0962 168333 Giá : 9,000,000      < - > 0961 17 17 18 Giá : 3,200,000
0962 689333 Giá : 9,000,000      < - > 0961 186 166 Giá : 3,200,000
0962 785666 Giá : 9,000,000      < - > 0961 231966 Giá : 3,200,000
0962 840888 Giá : 9,000,000      < - > 0961 243838 Giá : 3,200,000
0962 902902 Giá : 9,000,000      < - > 0961 281970 Giá : 3,200,000
0962 914888 Giá : 9,000,000      < - > 0961 281974 Giá : 3,200,000
0962 969996 Giá : 9,000,000      < - > 0961 398338 Giá : 3,200,000
0962 974888 Giá : 9,000,000      < - > 0961 446144 Giá : 3,200,000
0962.22.05.87 Giá : 9,000,000      < - > 0961 453838 Giá : 3,200,000
0962.55.99.66 Giá : 9,000,000      < - > 0961 612613 Giá : 3,200,000
0963.77.11.22 Giá : 9,000,000      < - > 0961 631963 Giá : 3,200,000
0964 025789 Giá : 9,000,000      < - > 0961 631973 Giá : 3,200,000
0964.39.01.39 Giá : 9,000,000      < - > 0961 631974 Giá : 3,200,000
0964.55.88.55 Giá : 9,000,000      < - > 0961 656696 Giá : 3,200,000
0964.626.686 Giá : 9,000,000      < - > 0961 858988 Giá : 3,200,000
0965 303132 Giá : 9,000,000      < - > 0961 862826 Giá : 3,200,000
0965 638886 Giá : 9,000,000      < - > 0961 882887 Giá : 3,200,000
0965 866366 Giá : 9,000,000      < - > 0961 888664 Giá : 3,200,000
0965 952555 Giá : 9,000,000      < - > 0961 888984 Giá : 3,200,000
0965.02.6886 Giá : 9,000,000      < - > 0961 888987 Giá : 3,200,000
0965.77.88.39 Giá : 9,000,000      < - > 0961 889000 Giá : 3,200,000
0966 373789 Giá : 9,000,000      < - > 0961 911970 Giá : 3,200,000
0966 666128 Giá : 9,000,000      < - > 0961 911973 Giá : 3,200,000
0966 844567 Giá : 9,000,000      < - > 0961 911974 Giá : 3,200,000
0966 955789 Giá : 9,000,000      < - > 0961 951970 Giá : 3,200,000
0966.889.869 Giá : 9,000,000      < - > 0961 962668 Giá : 3,200,000
0967 077088 Giá : 9,000,000      < - > 0961 988368 Giá : 3,200,000
0967 746746 Giá : 9,000,000      < - > 0961 998399 Giá : 3,200,000
0967 771995 Giá : 9,000,000      < - > 0961.089.989 Giá : 3,200,000
0967.29.2345 Giá : 9,000,000      < - > 0961.20.1990 Giá : 3,200,000
0967.688.883 Giá : 9,000,000      < - > 0961.20.29.29 Giá : 3,200,000
0967.77.4953 Giá : 9,000,000      < - > 0961.24.29.29 Giá : 3,200,000
096789.89.69 Giá : 9,000,000      < - > 0961.30.3535 Giá : 3,200,000
0968 236823 Giá : 9,000,000      < - > 0961.33.29.29 Giá : 3,200,000
0968 717555 Giá : 9,000,000      < - > 0961.77.29.29 Giá : 3,200,000
0968 991980 Giá : 9,000,000      < - > 0961.88.8.9.10 Giá : 3,200,000
0969 021991 Giá : 9,000,000      < - > 0961.8888.04 Giá : 3,200,000
0969 321555 Giá : 9,000,000      < - > 0961.8889.77 Giá : 3,200,000
0969 668996 Giá : 9,000,000      < - > 0961.9555.66 Giá : 3,200,000
0969 669896 Giá : 9,000,000      < - > 0962 222812 Giá : 3,200,000
0969.01.7799 Giá : 9,000,000      < - > 0962 471997 Giá : 3,200,000
0969.03.39.79 Giá : 9,000,000      < - > 0963 585968 Giá : 3,200,000
0969.90.1368 Giá : 9,000,000      < - > 0963 969 936 Giá : 3,200,000
097 1386 555 Giá : 9,000,000      < - > 0963.05.1102 Giá : 3,200,000
097 666 1984 Giá : 9,000,000      < - > 0963.27.1997 Giá : 3,200,000
0971 198199 Giá : 9,000,000      < - > 0963.34.1997 Giá : 3,200,000
0971 222879 Giá : 9,000,000      < - > 0963.35.1997 Giá : 3,200,000
0971 716699 Giá : 9,000,000      < - > 0963.55.8778 Giá : 3,200,000
0971 977988 Giá : 9,000,000      < - > 0963.74.1988 Giá : 3,200,000
0971 985985 Giá : 9,000,000      < - > 0963.75.1994 Giá : 3,200,000
0971 999179 Giá : 9,000,000      < - > 0963.75.1997 Giá : 3,200,000
0971.25.39.79 Giá : 9,000,000      < - > 0963.76.1997 Giá : 3,200,000
0971.60.4567 Giá : 9,000,000      < - > 0963.77.1984 Giá : 3,200,000
0971.82.84.86 Giá : 9,000,000      < - > 0963.81.1987 Giá : 3,200,000
0972 099789 Giá : 9,000,000      < - > 0963.84.1990 Giá : 3,200,000
0972 368239 Giá : 9,000,000      < - > 0963.84.1996 Giá : 3,200,000
0972 754754 Giá : 9,000,000      < - > 0964 111968 Giá : 3,200,000
0973 225222 Giá : 9,000,000      < - > 0964 50 6686 Giá : 3,200,000
0973 334443 Giá : 9,000,000      < - > 0964 555168 Giá : 3,200,000
0973 334448 Giá : 9,000,000      < - > 0964 567939 Giá : 3,200,000
0973 567891 Giá : 9,000,000      < - > 0964.120.777 Giá : 3,200,000
0973 567892 Giá : 9,000,000      < - > 0964.14.1993 Giá : 3,200,000
0973 567894 Giá : 9,000,000      < - > 0965 077773 Giá : 3,200,000
0973 567895 Giá : 9,000,000      < - > 0965 129 789 Giá : 3,200,000
0973 567896 Giá : 9,000,000      < - > 0965 568979 Giá : 3,200,000
0973 876543 Giá : 9,000,000      < - > 0965 866867 Giá : 3,200,000
0973.62.1234 Giá : 9,000,000      < - > 0965 901789 Giá : 3,200,000
0974.15.16.18 Giá : 9,000,000      < - > 0965 902789 Giá : 3,200,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim tam hoa:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim tam hoa giá rẻ

1-Tiền đề Âm dương Ngũ hành của hệ thập phân trong cấu trúc số

 • Thiên nhất sinh Thuỷ, Địa lục thành chi
 • Địa nhị sinh Hỏa, Thiên thất thành chi
 • Thiên tam sinh Mộc, Địa bát thành chi
 • Địa tứ sinh Kim, Thiên cửu thành chi
 • Thiên ngũ sinh Thổ, Địa thập thành chi
Trời lấy số 1 mà khởi sinh hành Thuỷ, Đất lấy số 6 mà tạo thành hành Thuỷ.

Đất lấy số 2 mà khởi sinh hành Hỏa, Trời lấy số 7 mà tạo thành hành Hỏa.

Trời lấy số 3 mà khởi sinh hành Mộc, Đất lấy số 8 mà tạo thành hành Mộc.

Đất lấy số 4 mà khởi sinh hành Kim, Trời lấy số 9 mà tạo thành hành Kim.

Trời lấy số 5 mà khởi sinh hành Thổ, Đất lấy số 10 mà tạo thành hành Thổ.

Các số lẻ 1,3,5,7,9 gọi là số của Trời, số Dương hay số Cơ, trong đó 1,3,5 là số Sinh của Trời, 7,9 gọi là số Thành của Trời.

Các số chẵn 2,4,6,8,10 gọi là số của Đất, số Âm hay số Ngẫu, trong đó 2,4 gọi là số Sinh của Đất, còn 6,8,10 gọi là số Thành của Đất.

2-Nguyên lý Âm dương Ngũ hành của hệ thập phân trong cấu trúc số

Số 1 có tính chất là Dương thủy, số 6 có tính chất là Âm thuỷ.

Số 2 có tính chất là Âm hỏa, số 7 có tính chất là Dương hỏa.

Số 3 có tính chất là Dương mộc, số 8 có tính chất là Âm mộc.

Số 4 có tính chất là Âm kim, số 9 có tính chất là Dương kim.

Số 5 có tính chất là Dương thổ, số 10 có tính chất là Âm thổ.

3-Hệ quả Âm dương Ngũ hành của hệ thập phân trong cấu trúc số

Luật Ngũ hành tương sinh là nguyên lý cung Hà đồ:
 • Kim sinh Thuỷ
 • Thuỷ sinh Mộc
 • Mộc sinh Hoả
 • Hoả sinh Thổ
 • Thổ sinh Kim
Luật Ngũ hành tương khắc là nguyên lý cung Lạc thư:
 • Kim khắc Mộc
 • Mộc khắc Thổ
 • Thổ khắc Thủy
 • Thủy khắc Hỏa
 • Hỏa khắc Kim

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét