Năm sinh và màu sắc hợp với người mệnh Hỏa

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về màu sắc hợp mệnh Mộc, Trong bài viết ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn màu sắc hợp mệnh Hỏa nhé!

>>>Tham khảo thêm:

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0971 897189 Giá : 10,000,000      < - > 0983 085577 Giá : 3,050,000
0971 918899 Giá : 10,000,000      < - > 0983 228080 Giá : 3,050,000
0971 939989 Giá : 10,000,000      < - > 0983 246262 Giá : 3,050,000
0971 978979 Giá : 10,000,000      < - > 0983 259797 Giá : 3,050,000
0971.85.8899 Giá : 10,000,000      < - > 0983 321357 Giá : 3,050,000
0971.96.8899 Giá : 10,000,000      < - > 0983 375111 Giá : 3,050,000
0972 201201 Giá : 10,000,000      < - > 0983 621357 Giá : 3,050,000
0972 863868 Giá : 10,000,000      < - > 0983 759696 Giá : 3,050,000
0972.84.0000 Giá : 10,000,000      < - > 0983 822727 Giá : 3,050,000
0973 567456 Giá : 10,000,000      < - > 0983 871357 Giá : 3,050,000
0973 567667 Giá : 10,000,000      < - > 0984 044144 Giá : 3,050,000
0973 567893 Giá : 10,000,000      < - > 0984 263838 Giá : 3,050,000
0973 567897 Giá : 10,000,000      < - > 0984 456622 Giá : 3,050,000
0973 579779 Giá : 10,000,000      < - > 0984 458585 Giá : 3,050,000
0973.82.8866 Giá : 10,000,000      < - > 0984 662111 Giá : 3,050,000
0974 720888 Giá : 10,000,000      < - > 0984 727788 Giá : 3,050,000
0975 567456 Giá : 10,000,000      < - > 0984 968111 Giá : 3,050,000
0975 567677 Giá : 10,000,000      < - > 0985 051357 Giá : 3,050,000
0975 567891 Giá : 10,000,000      < - > 0985 095656 Giá : 3,050,000
0975 567892 Giá : 10,000,000      < - > 0985 109111 Giá : 3,050,000
0975 567893 Giá : 10,000,000      < - > 0985 187111 Giá : 3,050,000
0975 567894 Giá : 10,000,000      < - > 0985 190091 Giá : 3,050,000
0975 567897 Giá : 10,000,000      < - > 0985 245566 Giá : 3,050,000
0975.60.8686 Giá : 10,000,000      < - > 0985 406262 Giá : 3,050,000
0976 606006 Giá : 10,000,000      < - > 0985 533737 Giá : 3,050,000
0977 028777 Giá : 10,000,000      < - > 0985 619797 Giá : 3,050,000
0977 776766 Giá : 10,000,000      < - > 0985 708383 Giá : 3,050,000
0978.20.30.40 Giá : 10,000,000      < - > 0985 713388 Giá : 3,050,000
0978.85.8787 Giá : 10,000,000      < - > 0985 721357 Giá : 3,050,000
0979 028899 Giá : 10,000,000      < - > 0985 781357 Giá : 3,050,000
0979 437666 Giá : 10,000,000      < - > 0985 837111 Giá : 3,050,000
0979 567891 Giá : 10,000,000      < - > 0985 851100 Giá : 3,050,000
0979 567892 Giá : 10,000,000      < - > 0985 852211 Giá : 3,050,000
0979 567893 Giá : 10,000,000      < - > 0985 973366 Giá : 3,050,000
0979 567894 Giá : 10,000,000      < - > 0985 987111 Giá : 3,050,000
0979 567895 Giá : 10,000,000      < - > 0986 006004 Giá : 3,050,000
0979 84 6886 Giá : 10,000,000      < - > 0986 025111 Giá : 3,050,000
0979 896866 Giá : 10,000,000      < - > 0986 108585 Giá : 3,050,000
098.11.222.99 Giá : 10,000,000      < - > 0986 169797 Giá : 3,050,000
098.24.98668 Giá : 10,000,000      < - > 0986 269797 Giá : 3,050,000
0981 111799 Giá : 10,000,000      < - > 0986 439696 Giá : 3,050,000
0981 111881 Giá : 10,000,000      < - > 0986 528585 Giá : 3,050,000
0981 186879 Giá : 10,000,000      < - > 0986 632111 Giá : 3,050,000
0981 237899 Giá : 10,000,000      < - > 0986 659797 Giá : 3,050,000
0981 367889 Giá : 10,000,000      < - > 0986 715599 Giá : 3,050,000
0981 666682 Giá : 10,000,000      < - > 0986 717375 Giá : 3,050,000
0981 881898 Giá : 10,000,000      < - > 0986 736262 Giá : 3,050,000
0981 968689 Giá : 10,000,000      < - > 0986 791212 Giá : 3,050,000
0981 985986 Giá : 10,000,000      < - > 0986 884479 Giá : 3,050,000
0981.03.8668 Giá : 10,000,000      < - > 0987 098239 Giá : 3,050,000
0981.05.39.79 Giá : 10,000,000      < - > 0987 178585 Giá : 3,050,000
0981.56.66.76 Giá : 10,000,000      < - > 0987 180505 Giá : 3,050,000
0981.82.83.85 Giá : 10,000,000      < - > 0987 259111 Giá : 3,050,000
0981.88.7878 Giá : 10,000,000      < - > 0987 261357 Giá : 3,050,000
0981.977.988 Giá : 10,000,000      < - > 0987 274111 Giá : 3,050,000
0982 228286 Giá : 10,000,000      < - > 0987 278181 Giá : 3,050,000
0982 633686 Giá : 10,000,000      < - > 0987 281357 Giá : 3,050,000
0982 689986 Giá : 10,000,000      < - > 0987 297111 Giá : 3,050,000
0982 786768 Giá : 10,000,000      < - > 0987 301199 Giá : 3,050,000
0982.71.78.78 Giá : 10,000,000      < - > 0987 361357 Giá : 3,050,000
0982.869.969 Giá : 10,000,000      < - > 0987 368181 Giá : 3,050,000
0982.919.939 Giá : 10,000,000      < - > 0987 597111 Giá : 3,050,000
0983 288328 Giá : 10,000,000      < - > 0987 599797 Giá : 3,050,000
0983 544445 Giá : 10,000,000      < - > 0987 691357 Giá : 3,050,000
0983 882000 Giá : 10,000,000      < - > 0987 728111 Giá : 3,050,000
0983 919988 Giá : 10,000,000      < - > 0987 765579 Giá : 3,050,000
0983 961996 Giá : 10,000,000      < - > 0987 9.8.2011 Giá : 3,050,000
0983.99.6879 Giá : 10,000,000      < - > 0988 067111 Giá : 3,050,000
09838.04.666 Giá : 10,000,000      < - > 0988 171212 Giá : 3,050,000
0984 199899 Giá : 10,000,000      < - > 0988 371122 Giá : 3,050,000
0985 860868 Giá : 10,000,000      < - > 0988 422626 Giá : 3,050,000
0985 866989 Giá : 10,000,000      < - > 0988 631357 Giá : 3,050,000
0985.04.8866 Giá : 10,000,000      < - > 0988 678181 Giá : 3,050,000
0985.07.8688 Giá : 10,000,000      < - > 0988 686600 Giá : 3,050,000
0985.29.8688 Giá : 10,000,000      < - > 0988 801010 Giá : 3,050,000
0986 156969 Giá : 10,000,000      < - > 0988 816622 Giá : 3,050,000
0986 579668 Giá : 10,000,000      < - > 0988 848080 Giá : 3,050,000
0986 748748 Giá : 10,000,000      < - > 0988 978181 Giá : 3,050,000
0986 770088 Giá : 10,000,000      < - > 0989 032111 Giá : 3,050,000
0986 791998 Giá : 10,000,000      < - > 0989 081357 Giá : 3,050,000
0986.99.2368 Giá : 10,000,000      < - > 0989 101100 Giá : 3,050,000
0987 278866 Giá : 10,000,000      < - > 0989.578.268 Giá : 3,050,000
0987 676686 Giá : 10,000,000      < - > 09.858.39.339 Giá : 3,050,000
0987 814814 Giá : 10,000,000      < - > 09.71.72.71.78 Giá : 3,050,000
0987 979389 Giá : 10,000,000      < - > 0868.05.6686 Giá : 3,050,000
0988 007222 Giá : 10,000,000      < - > 096 118 3399 Giá : 3,000,000
0988 007222 Giá : 10,000,000      < - > 096 125 2010 Giá : 3,000,000
0988 189333 Giá : 10,000,000      < - > 096 145 1102 Giá : 3,000,000
0988 222879 Giá : 10,000,000      < - > 096 17 55588 Giá : 3,000,000
0988 333879 Giá : 10,000,000      < - > 096 196 3399 Giá : 3,000,000
0988 373868 Giá : 10,000,000      < - > 096 740 1983 Giá : 3,000,000
0988 869939 Giá : 10,000,000      < - > 096 760 1983 Giá : 3,000,000
0988 882683 Giá : 10,000,000      < - > 096 9999 251 Giá : 3,000,000
0988 889018 Giá : 10,000,000      < - > 096 9999 351 Giá : 3,000,000
0988 889183 Giá : 10,000,000      < - > 096 9999 523 Giá : 3,000,000
0988 889860 Giá : 10,000,000      < - > 096 9999 631 Giá : 3,000,000
0988 889962 Giá : 10,000,000      < - > 096 9999 731 Giá : 3,000,000
0988 892016 Giá : 10,000,000      < - > 096 9999 732 Giá : 3,000,000
0988.05.8998 Giá : 10,000,000      < - > 096 9999 821 Giá : 3,000,000
0988.11.1981 Giá : 10,000,000      < - > 096 9999 831 Giá : 3,000,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim giá từ 3 đến 5 triệu:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim giá từ 3 đến 5 triệu

Sự đam mê, nguồn năng lượng tràn đầy chính là những gì nói về người mệnh Hỏa. Để mang lại sức khỏe, thành công và sự may mắn, bạn cần lựa chọn những màu sắc tốt hợp với người mình theo nguyên tắc ngũ hành tương sinh.

1. Người mệnh hỏa sinh vào những năm nào?
 • Năm Giáp Tuất: 1934, 1994
 • Năm Đinh Dậu: 1957, 2017
 • Năm Bính Dần: 1986, 1926
 • Năm Ất Hợi: 1935, 1995
 • Năm Giáp Thìn: 1964, 2024
 • Năm Đinh Mão: 1987, 1927
 • Năm Mậu Tý: 1948, 2008
 • Năm Ất Tỵ: 1965, 2025
 • Năm Kỷ Sửu: 1949, 2009
 • Năm Mậu Ngọ: 1978, 2038
 • Năm Bính Thân: 1956, 2016
 • Năm Kỷ Mùi: 1979, 2039
Môi trường xung quanh chúng ta gồm có 5 yếu tố như sau: Kim (kim loại), Mộc (cây cỏ), Thủy (nước), Hỏa (lửa) và Thổ (đất)

Mộc sinh ra Hỏa

Quan hệ tương sinh có nghĩa là hành này tương sinh hỗ trợ cho hành kia:
 • Mộc sinh ra Hỏa (cây cháy sinh ra lửa)
 • Hỏa sinh ra Thổ ( lửa đốt mọi vật thành tro, sinh ra đất):  màu đỏ
 • Thổ sinh ra Kim ( kim loại hình thành trong lòng đất): màu vàng
 • Kim sinh ra Thủy ( kim loại nung nóng chảy tạo thành dạng lỏng): màu trắng
 • Thủy sinh ra Mộc ( nước cung cấp chất nuôi cây):  màu xanh dương, màu xanh da trời.
Quan hệ tương khắc là hành này hạn chế và gây trở ngại cho hành kia:
 • Thủy khắc Hỏa (nước dập tắt ngọn lửa) bởi vậy cần tránh màu xanh dương hay xanh ra trời
 • Hỏa khắc Kim ( lửa gây ra sự nóng chảy kim loại) bởi vậy cần tránh màu đỏ
 • Kim khắc Mộc ( kim loại cắt được cây cối) bởi vậy cần tránh màu trắng
 • Mộc khắc Thổ ( cây hút chất dinh dưỡng của đất) bởi vậy cần tránh màu xanh lá cây.
 • Thổ khắc Thủy (đất ngăn cản nước) bởi vậy cần tránh màu vàng
Sự tương sinh tương khắc sẽ mang lại cân bằng trong phong thủy.

2. Những màu sắc hợp với mệnh Hỏa:
 • Màu xanh lá cây tương sinh với mệnh Hỏa.
 • Những màu đỏ, cam, hồng, tím hòa hợp với người mệnh Hỏa.
 • Màu trắng, vàng là những màu có thể chế khắc được.
Người mạng Hỏa nên dùng những màu sắc tương sinh, hành Mộc tức là màu xanh lá cây. Lý do là vì gỗ khi cháy sẽ sinh ra hỏa, rất tốt.
Bạn có thể sử dụng màu trắng hoặc vàng tượng trưng cho mệnh Kim vì chỉ có Hỏa mới náu chảy được Kim. Điều này có tác dụng chế khắc.
Bạn có thể sử dụng màu đỏ, cam hồng. Tuy nhiên nếu sử dụng nhiều màu gam nóng sẽ gây căng thẳng, tạo cho bạn tính khí nóng nảy.

Những màu sắc đại diện cho mệnh Hỏa:

Màu đỏ:
Màu đỏ tượng trưng cho sức mạnh mới, nguồn năng lượng dồi dào. Nó cũng tượng trưng cho sự mãnh liệt, ý chí phát triển vô cùng mạnh mẽ.

Màu da cam:
Theo các cung trên sơ đồ bát quái, màu da cam là màu rất tốt đối với các cung Danh Vọng và cung Tình Duyên.

Ngoài ra, những màu như Tím, Hồng và Vàng đậm cũng là những màu hợp với mệnh Hoả.

Những màu sắc kiêng kỵ đối với người mệnh Hỏa:

Vì thủy khắc hỏa nên màu sắc khắc với người mệnh Hỏa là: Màu đen, xám, màu xanh biển sẫm. Đây là những màu thuộc hành Thủy. Bạn không nên dùng màu đen, xanh nước biển hay màu tím-xanh (màu tím nghiêng về xanh hay màu tím lạnh, là những màu hành thủy). Khi bạn dùng sẽ gặp xui xẻo

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.phongthuysimsodep.com.vn/2017/08/nam-sinh-va-mau-sac-hop-menh-hoa.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét