Người mệnh Thổ phù hợp với nghề nghiệp gì?

Bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về sim số đẹp hợp tuổi. Nghề nghiệp phù hợp dựa vào đặc trưng tính cách, năng lực cá nhân, niềm say mê và quan trọng nghề đó phải thực sự hợp với mệnh của người đó. Tức là người mệnh Thổ nên chọn nghề hợp mệnh Thổ. Người mệnh Thổ hợp với nghề gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé!

>>>Tham khảo thêm:
Người mạng thổ nên kinh doanh gì, Mệnh thổ hợp nghề gì?

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0868 866389 Giá : 5,800,000      < - > 0964 536668 Giá : 3,500,000
0868 866078 Giá : 5,800,000      < - > 0964 62 7779 Giá : 3,500,000
0868 862828 Giá : 5,800,000      < - > 0964 666671 Giá : 3,500,000
0868 858968 Giá : 5,800,000      < - > 0964 669446 Giá : 3,500,000
0868 74 7986 Giá : 5,800,000      < - > 0964 88 00 11 Giá : 3,500,000
0868 388222 Giá : 5,800,000      < - > 0964 888 368 Giá : 3,500,000
0868 386286 Giá : 5,800,000      < - > 0964 933868 Giá : 3,500,000
0868 335868 Giá : 5,800,000      < - > 0964 968889 Giá : 3,500,000
0868 288286 Giá : 5,800,000      < - > 0964.01.5959 Giá : 3,500,000
0868 228568 Giá : 5,800,000      < - > 0964.11.11.80 Giá : 3,500,000
0868 189998 Giá : 5,800,000      < - > 0964.13.1994 Giá : 3,500,000
0868 088098 Giá : 5,800,000      < - > 0964.18.08.68 Giá : 3,500,000
0868 012668 Giá : 5,800,000      < - > 0964.36.1993 Giá : 3,500,000
08 9889 4666 Giá : 5,800,000      < - > 0964.38.1992 Giá : 3,500,000
0.88889.6667 Giá : 5,800,000      < - > 0964.39.1986 Giá : 3,500,000
0869 678555 Giá : 5,850,000      < - > 0964.4.8.1993 Giá : 3,500,000
0961.89.5868 Giá : 5,888,000      < - > 0964.41.41.79 Giá : 3,500,000
096 41 66686 Giá : 5,900,000      < - > 0964.43.1989 Giá : 3,500,000
096.29.77778 Giá : 5,900,000      < - > 0964.63.1992 Giá : 3,500,000
0961 610202 Giá : 5,900,000      < - > 0964.7.2.1995  Giá : 3,500,000
0961 610505 Giá : 5,900,000      < - > 0964.71.1986 Giá : 3,500,000
0961 617575 Giá : 5,900,000      < - > 0964.9.1.2001 Giá : 3,500,000
0961 619797 Giá : 5,900,000      < - > 0964.96.1993 Giá : 3,500,000
0961 71 76 79 Giá : 5,900,000      < - > 09644 81818 Giá : 3,500,000
09615.47.888 Giá : 5,900,000      < - > 0965 090779 Giá : 3,500,000
0962 70 7986 Giá : 5,900,000      < - > 0965 116186 Giá : 3,500,000
0962 708555 Giá : 5,900,000      < - > 0965 141868 Giá : 3,500,000
0962 738777 Giá : 5,900,000      < - > 0965 159979 Giá : 3,500,000
0962 741555 Giá : 5,900,000      < - > 0965 178278 Giá : 3,500,000
0962 993222 Giá : 5,900,000      < - > 0965 191779 Giá : 3,500,000
0963 313336 Giá : 5,900,000      < - > 0965 196966 Giá : 3,500,000
0966 39 1998 Giá : 5,900,000      < - > 0965 2 83338 Giá : 3,500,000
0966322939  Giá : 5,900,000      < - > 0965 21 9779 Giá : 3,500,000
0968 822000 Giá : 5,900,000      < - > 0965 229986 Giá : 3,500,000
0969 777883 Giá : 5,900,000      < - > 0965 23 6168 Giá : 3,500,000
0969 998993 Giá : 5,900,000      < - > 0965 286139 Giá : 3,500,000
0969.64.3979 Giá : 5,900,000      < - > 0965 288298 Giá : 3,500,000
0971 710808 Giá : 5,900,000      < - > 0965 333353 Giá : 3,500,000
0971 712525 Giá : 5,900,000      < - > 0965 349868 Giá : 3,500,000
0971 717070 Giá : 5,900,000      < - > 0965 384368 Giá : 3,500,000
0971 971986 Giá : 5,900,000      < - > 0965 411789 Giá : 3,500,000
0972 004411 Giá : 5,900,000      < - > 0965 431996 Giá : 3,500,000
0972 005511 Giá : 5,900,000      < - > 0965 522566 Giá : 3,500,000
0972 066699 Giá : 5,900,000      < - > 0965 528333 Giá : 3,500,000
0972 220011 Giá : 5,900,000      < - > 0965 534078 Giá : 3,500,000
0972 225511 Giá : 5,900,000      < - > 0965 552229 Giá : 3,500,000
0972 448811 Giá : 5,900,000      < - > 0965 582592 Giá : 3,500,000
0973 229933 Giá : 5,900,000      < - > 0965 586856 Giá : 3,500,000
0973 884433 Giá : 5,900,000      < - > 0965 633 663 Giá : 3,500,000
0974 996644 Giá : 5,900,000      < - > 0965 655989 Giá : 3,500,000
0975 440088 Giá : 5,900,000      < - > 0965 656226 Giá : 3,500,000
0975 553322 Giá : 5,900,000      < - > 0965 666613 Giá : 3,500,000
0975 775511 Giá : 5,900,000      < - > 0965 666915 Giá : 3,500,000
0976 553311 Giá : 5,900,000      < - > 0965 673883 Giá : 3,500,000
0978 338844 Giá : 5,900,000      < - > 0965 678768 Giá : 3,500,000
0978 445511 Giá : 5,900,000      < - > 0965 679669 Giá : 3,500,000
0979 581333 Giá : 5,900,000      < - > 0965 681886 Giá : 3,500,000
0979 990699 Giá : 5,900,000      < - > 0965 699678 Giá : 3,500,000
0981 232525 Giá : 5,900,000      < - > 0965 699994 Giá : 3,500,000
0981.39.86.79 Giá : 5,900,000      < - > 0965 739868 Giá : 3,500,000
0985 479279 Giá : 5,900,000      < - > 0965 766889 Giá : 3,500,000
0985 791997 Giá : 5,900,000      < - > 0965 791984 Giá : 3,500,000
0985.69.99.59 Giá : 5,900,000      < - > 0965 808880 Giá : 3,500,000
0986.22.6689 Giá : 5,900,000      < - > 0965 816368 Giá : 3,500,000
0988 651975 Giá : 5,900,000      < - > 0965 822286 Giá : 3,500,000
0989.80.83.89 Giá : 5,900,000      < - > 0965 855655 Giá : 3,500,000
0869.29.8686 Giá : 5,900,000      < - > 0965 855989 Giá : 3,500,000
0868 866116 Giá : 5,900,000      < - > 0965 867686 Giá : 3,500,000
0868 860688 Giá : 5,900,000      < - > 0965 868698 Giá : 3,500,000
0868 211222 Giá : 5,900,000      < - > 0965 87 7989 Giá : 3,500,000
08 9889 7666 Giá : 5,900,000      < - > 0965 882879 Giá : 3,500,000
0961 193838 Giá : 5,950,000      < - > 0965 883989 Giá : 3,500,000
0961 353838 Giá : 5,950,000      < - > 0965 909919 Giá : 3,500,000
0961 583838 Giá : 5,950,000      < - > 0965 93 3969 Giá : 3,500,000
0961 693838 Giá : 5,950,000      < - > 0965 933989 Giá : 3,500,000
0961 813838 Giá : 5,950,000      < - > 0965 961102 Giá : 3,500,000
0971 983838 Giá : 5,950,000      < - > 0965 965 669 Giá : 3,500,000
0977 775799 Giá : 5,950,000      < - > 0965 966598 Giá : 3,500,000
0981 593838 Giá : 5,950,000      < - > 0965 966768 Giá : 3,500,000
0961 886887 Giá : 5,999,000      < - > 0965 966889 Giá : 3,500,000
0965 656535 Giá : 5,999,000      < - > 0965 979929 Giá : 3,500,000
0985.03.9898 Giá : 5,999,000      < - > 0965 98 7579 Giá : 3,500,000
0868 878555 Giá : 5,999,000      < - > 0965 989189 Giá : 3,500,000
096.111.95.95 Giá : 6,000,000      < - > 0965 989289 Giá : 3,500,000
096.123.61.61 Giá : 6,000,000      < - > 0965 99 3839 Giá : 3,500,000
096.13.2.1989 Giá : 6,000,000      < - > 0965 999196 Giá : 3,500,000
096.13579.86 Giá : 6,000,000      < - > 0965 999855 Giá : 3,500,000
096.155.3979 Giá : 6,000,000      < - > 0965.02.03.79 Giá : 3,500,000
096.26.7.1989 Giá : 6,000,000      < - > 0965.02.2000 Giá : 3,500,000
096.515.8868 Giá : 6,000,000      < - > 0965.09.9559 Giá : 3,500,000
096.79.178.79 Giá : 6,000,000      < - > 0965.10.2828 Giá : 3,500,000
0961 016699 Giá : 6,000,000      < - > 0965.1010.85 Giá : 3,500,000
0961 136699 Giá : 6,000,000      < - > 0965.16.07.89 Giá : 3,500,000
0961 151996 Giá : 6,000,000      < - > 0965.29.1997 Giá : 3,500,000
0961 151998 Giá : 6,000,000      < - > 0965.29.39.89 Giá : 3,500,000
0961 222522 Giá : 6,000,000      < - > 0965.33.2000 Giá : 3,500,000
0961 226777 Giá : 6,000,000      < - > 0965.41.1992 Giá : 3,500,000
0961 319988 Giá : 6,000,000      < - > 0965.41.1994 Giá : 3,500,000
0961 339979 Giá : 6,000,000      < - > 0965.41.1995 Giá : 3,500,000
0961 351995 Giá : 6,000,000      < - > 0965.41.1996 Giá : 3,500,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim Vinaphone giá rẻ:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim Vinaphone giá rẻ

Tính cách chính là một phần quyết định tới nghề nghiệp phù hợp với người mệnh Thổ. Người mệnh Thổ có đặc trưng tính cách điềm đạm, sống ôn hòa và thận trọng. Là người trung thành, thủy trung, bền bỉ trong mọi mục tiêu công việc, người mệnh Thổ là luôn là sự lựa chọn rất tốt cho các vị trí lãnh đạo.

Bên cạnh nghề nghiệp theo sở thích người mệnh Thổ cần biết rằng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với bản mệnh hết sức quan trọng, có thể thúc đẩy người mệnh Thổ đến với thành công sự nghiệp nhanh chóng hơn. Chính vì thế ngay hôm nay bạn nên có những định hướng nghề nghiệp phù hợp với ngũ hành bản mệnh của mình.

Người mạng Thổ hợp với nghề gì?

Mạng Thổ hợp nghề gì, nếu yêu thích kinh doanh thì mạng Thổ kinh doanh gì tốt nhất, thu được nhiều lợi nhuận? Theo các chuyên gia phong thủy thì người mệnh Thổ hợp với các nghề liên quan đến đất đai, địa ốc như nghề bất động sản, xây dựng công trình, kiến trúc sư, phong thủy học, nghề sản xuất vật liệu xây dựng, chăn nuôi gia súc, gia cầm,... Càng liên quan đến đất đai thì người mệnh Thổ sẽ càng có sự nghiệp thuận lợi hơn. Những nghề hợp với mệnh Thổ này cũng thích hợp cho người mệnh Thổ kinh doanh như kinh doanh bất động sản, kinh doanh vật liệu xây dựng,... kinh doanh ngành hợp mệnh Thổ, người mệnh Thổ sẽ gặp nhiều may mắn, kinh doanh phát đạt.

Ngũ hành Hỏa sinh Thổ nên những ngành nghề liên quan đến hỏa cũng là những ngành nghề phù hợp với người mệnh Thổ. Cụ thể như ngành khai thai mỏ, khai thác khoáng sản, ngành khách sạn, nấu ăn, dịch vụ tang lễ, ngành chế tạo vật liệu thông quan lửa rèn, ngành tái chế,... Theo quy luật tương sinh, ngành thuộc mệnh Hỏa sẽ tương trợ cho bản mệnh người mệnh Thổ giúp công việc dễ dàng có được thành công hơn.

Ngành có thể kích hoạt được năng lượng bên trong mệnh Thổ chính là ngành chế tác các loại đá nghề thuật, đặc biệt là đá cẩm thạch, hoặc các loại đá quý. Bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong nghề nghiệp này bởi nguồn năng lượng mệnh Thổ được những loại đá hợp mệnh kích hoạt nên mọi thuận lợi trong công việc sẽ đến với bạn.

Mộc khắc Thổ nên những ngành nghề liên quan đến Mộc bạn không nên làm. Ví dụ như sản xuất giấy, nghề sản xuất vật liệu gỗ,... những ngành nghề thuộc hành mệnh tương khắc sẽ chứa những tác động tiêu cực khiến bạn gặp nhiều khó khăn, trở ngại trong công việc. Để theo đuổi ngành nghề tương khắc nếu bạn thực sự yêu thích thì bạn cần kiên trì và sử dụng những yếu tố phong thủy tương trợ mệnh trong công việc để hóa giải những tương khắc của ngành nghề đối với mệnh của mình.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.phongthuysimsodep.com.vn/2017/08/menh-tho-hop-nghe-nghiep-nao.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét