Người mệnh Mộc phù hợp với năm sinh và màu sắc nào?

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về mệnh thủy hợp với năm sinh và màu sắc nào? Người mệnh Mộc sinh năm nào. Mệnh mộc hợp với mà sắc nào nhất. Bài này sẽ tổng hợp tất cả về năm sinh màu sắc hợp với người mệnh Mộc. Cùng tìm hiểu ngay bây giờ nhé!

>>>Tham khảo thêm;

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0868 611868 Giá : 9,500,000      < - > 0869.28.1998 Giá : 3,200,000
0868 399688 Giá : 9,500,000      < - > 0869.28.1997 Giá : 3,200,000
0868 366889 Giá : 9,500,000      < - > 0869.28.1996 Giá : 3,200,000
0868 339688 Giá : 9,500,000      < - > 0869.28.1993 Giá : 3,200,000
0868 338883 Giá : 9,500,000      < - > 0869.28.1992 Giá : 3,200,000
0868 19.8868 Giá : 9,500,000      < - > 0869.28.1991 Giá : 3,200,000
0868 183189 Giá : 9,500,000      < - > 0869.28.1990 Giá : 3,200,000
086 89 89 968 Giá : 9,500,000      < - > 0869.26.1998 Giá : 3,200,000
0969 994078 Giá : 9,568,000      < - > 0869.26.1997 Giá : 3,200,000
0961 196969 Giá : 9,600,000      < - > 0869.26.1996 Giá : 3,200,000
0962 968777 Giá : 9,600,000      < - > 0869.26.1995 Giá : 3,200,000
0963.56.56.86 Giá : 9,600,000      < - > 0869.26.1992 Giá : 3,200,000
0969 225668 Giá : 9,600,000      < - > 0869.26.1991 Giá : 3,200,000
0981 891990 Giá : 9,600,000      < - > 0869.25.1998 Giá : 3,200,000
0986.70.6886 Giá : 9,600,000      < - > 0869.25.1997 Giá : 3,200,000
0961 003939 Giá : 9,620,000      < - > 0869.25.1996 Giá : 3,200,000
0961 283939 Giá : 9,620,000      < - > 0869.25.1995 Giá : 3,200,000
0961 633939 Giá : 9,620,000      < - > 0869.25.1994 Giá : 3,200,000
0961 653939 Giá : 9,620,000      < - > 0869.25.1993 Giá : 3,200,000
0961 783939 Giá : 9,620,000      < - > 0869.25.1991 Giá : 3,200,000
0971 753939 Giá : 9,620,000      < - > 0869.25.1990 Giá : 3,200,000
0981 203939 Giá : 9,620,000      < - > 0869.23.1998 Giá : 3,200,000
0981 563939 Giá : 9,620,000      < - > 0869.23.1997 Giá : 3,200,000
0981 583939 Giá : 9,620,000      < - > 0869.23.1996 Giá : 3,200,000
0981 633939 Giá : 9,620,000      < - > 0869.23.1995 Giá : 3,200,000
0971 457979 Giá : 9,700,000      < - > 0869.23.1994 Giá : 3,200,000
096.44.50.888 Giá : 9,750,000      < - > 0869.23.1993 Giá : 3,200,000
096.50.88868 Giá : 9,770,000      < - > 0869.23.1991 Giá : 3,200,000
096.57.88868 Giá : 9,770,000      < - > 0869.23.1990 Giá : 3,200,000
096.71.88868 Giá : 9,770,000      < - > 0869.21.1998 Giá : 3,200,000
096.72.88868 Giá : 9,770,000      < - > 0869.21.1996 Giá : 3,200,000
096.73.88868 Giá : 9,770,000      < - > 0869.21.1995 Giá : 3,200,000
0965.28.6668 Giá : 9,770,000      < - > 0869.21.1994 Giá : 3,200,000
0965.7.86668 Giá : 9,770,000      < - > 0869.21.1992 Giá : 3,200,000
0967 768688 Giá : 9,770,000      < - > 0869.21.1990 Giá : 3,200,000
0967 768886 Giá : 9,770,000      < - > 0869.18.1998 Giá : 3,200,000
0967.79.79.86 Giá : 9,770,000      < - > 0869.18.1997 Giá : 3,200,000
0963 987654 Giá : 9,800,000      < - > 0869.18.1996 Giá : 3,200,000
0963.55.11.79 Giá : 9,800,000      < - > 0869.18.1995 Giá : 3,200,000
0964.12.6886 Giá : 9,800,000      < - > 0869.18.1994 Giá : 3,200,000
0965 232555 Giá : 9,800,000      < - > 0869.18.1993 Giá : 3,200,000
0965 393868 Giá : 9,800,000      < - > 0869.18.1992 Giá : 3,200,000
0965.80.86.88 Giá : 9,800,000      < - > 0869.16.1998 Giá : 3,200,000
0966 152555 Giá : 9,800,000      < - > 0869.16.1997 Giá : 3,200,000
0966.87.86.88 Giá : 9,800,000      < - > 0869.16.1996 Giá : 3,200,000
0967 460888 Giá : 9,800,000      < - > 0869.16.1995 Giá : 3,200,000
0967 968886 Giá : 9,800,000      < - > 0869.16.1994 Giá : 3,200,000
0967.86.1368 Giá : 9,800,000      < - > 0869.16.1993 Giá : 3,200,000
0969.87.8886 Giá : 9,800,000      < - > 0869.16.1991 Giá : 3,200,000
0971.06.16.26 Giá : 9,800,000      < - > 0869.15.1998 Giá : 3,200,000
0971.56.66.76 Giá : 9,800,000      < - > 0869.15.1997 Giá : 3,200,000
0973 408 408 Giá : 9,800,000      < - > 0869.15.1996 Giá : 3,200,000
0973 987654 Giá : 9,800,000      < - > 0869.15.1995 Giá : 3,200,000
0974.3333.43 Giá : 9,800,000      < - > 0869.15.1994 Giá : 3,200,000
0975 963939 Giá : 9,800,000      < - > 0869.15.1992 Giá : 3,200,000
0976 666099 Giá : 9,800,000      < - > 0869.15.1991 Giá : 3,200,000
098.56789.44 Giá : 9,800,000      < - > 0869.15.1990 Giá : 3,200,000
0981 287666 Giá : 9,800,000      < - > 0869.13.1998 Giá : 3,200,000
0981 683686 Giá : 9,800,000      < - > 0869.13.1997 Giá : 3,200,000
0981.28.88.28 Giá : 9,800,000      < - > 0869.13.1996 Giá : 3,200,000
0987.1111.51 Giá : 9,800,000      < - > 0869.13.1995 Giá : 3,200,000
0989 568368 Giá : 9,800,000      < - > 0869.13.1994 Giá : 3,200,000
09.69.69.69.15 Giá : 9,800,000      < - > 0869.13.1993 Giá : 3,200,000
0869.79.7968 Giá : 9,800,000      < - > 0869.13.1992 Giá : 3,200,000
0869.788.799 Giá : 9,800,000      < - > 0869.13.1991 Giá : 3,200,000
0869.68.33.68 Giá : 9,800,000      < - > 0869.13.1990 Giá : 3,200,000
0869 988868 Giá : 9,800,000      < - > 0869.12.1998 Giá : 3,200,000
0869 878886 Giá : 9,800,000      < - > 0869.12.1996 Giá : 3,200,000
0869 863368 Giá : 9,800,000      < - > 0869.12.1995 Giá : 3,200,000
0869 838886 Giá : 9,800,000      < - > 0869.12.1993 Giá : 3,200,000
0869 828886 Giá : 9,800,000      < - > 0869 981996 Giá : 3,200,000
0869 818886 Giá : 9,800,000      < - > 0869 893 868 Giá : 3,200,000
0869 286668 Giá : 9,800,000      < - > 0869 82 6996 Giá : 3,200,000
0868 909919 Giá : 9,800,000      < - > 0869 62 8889 Giá : 3,200,000
0868 888683 Giá : 9,800,000      < - > 0869 272268 Giá : 3,200,000
0868 886113 Giá : 9,800,000      < - > 0869 230868 Giá : 3,200,000
0868 689686 Giá : 9,800,000      < - > 0869 205668 Giá : 3,200,000
0868 589868 Giá : 9,800,000      < - > 0869 000886 Giá : 3,200,000
0868 383389 Giá : 9,800,000      < - > 08688 99959 Giá : 3,200,000
0868 286386 Giá : 9,800,000      < - > 08688 99919 Giá : 3,200,000
086.999.8868 Giá : 9,800,000      < - > 08688 55 268 Giá : 3,200,000
0962 767668 Giá : 9,868,000      < - > 08686.93.222 Giá : 3,200,000
0967 890005 Giá : 9,868,000      < - > 08686.37.678 Giá : 3,200,000
0967 898191 Giá : 9,868,000      < - > 08683 99919 Giá : 3,200,000
0961 181988 Giá : 9,900,000      < - > 0868.9999.03 Giá : 3,200,000
0961 365789 Giá : 9,900,000      < - > 0868.9999.02 Giá : 3,200,000
0961 63 62 68 Giá : 9,900,000      < - > 0868.977.222 Giá : 3,200,000
0961.16.1919 Giá : 9,900,000      < - > 0868.60.80.88 Giá : 3,200,000
0961.61.1919 Giá : 9,900,000      < - > 0868.50.1986 Giá : 3,200,000
0963.98.1368 Giá : 9,900,000      < - > 0868.49.49.78 Giá : 3,200,000
0964 779889 Giá : 9,900,000      < - > 0868.4.4.1969 Giá : 3,200,000
0965 007000 Giá : 9,900,000      < - > 0868.36.2992 Giá : 3,200,000
0965 31 7979 Giá : 9,900,000      < - > 0868.35.6336 Giá : 3,200,000
0965 69 68 69 Giá : 9,900,000      < - > 0868.32.9229 Giá : 3,200,000
0965 97 39 79 Giá : 9,900,000      < - > 0868.31.8338 Giá : 3,200,000
0965.19.1991 Giá : 9,900,000      < - > 0868.285.222 Giá : 3,200,000
0965.36.1368 Giá : 9,900,000      < - > 0868.26.9559 Giá : 3,200,000
0965.39.1368 Giá : 9,900,000      < - > 0868.26.3993 Giá : 3,200,000
0965.66.1990 Giá : 9,900,000      < - > 0868.25.6336 Giá : 3,200,000
0965.77.1368 Giá : 9,900,000      < - > 0868.19.3883 Giá : 3,200,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim giá từ 200 đến 500k:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim giá từ 200 đến 500k

Gam màu xanh là màu đặc trưng của những người mệnh Mộc 

1. Năm sinh của người mệnh Mộc
 • Tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 1942, 2002
 • Tuổi Kỷ Hợi – 1959, 2019
 • Tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988, 1928
 • Tuổi Quý Mùi sinh năm 1943, 2003
 • Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, 2032
 • Tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, 1929
 • Tuổi Canh Dần sinh năm 1950, 2010
 • Tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, 2033
 • Tuổi Tân Mão sinh năm 1951, 2011
 • Tuổi Canh Thân sinh năm 1980, 2040
 • Tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, 2018
 • Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, 2041
Trong thuyết ngũ hành thì bao gồm 5 yếu tố Kim tượng trưng cho, Mộc đại điên cho cây cỏ, Thủy là yếu tố nước, Hỏa  đại diện lửa, Thổ là đất.

Quan hệ tương sinh trong ngũ hành mang ý nghĩa là hành này sẽ làm cơ sở cho hành kia có thể hình thành và phát triển như :
 • Mộc sinh Hỏa nghĩa là cây cháy sinh ra lửa
 • Hỏa sinh Thổ mang ý nghĩa lửa đốt mọi vật thành tro hình thành đất
 • Thổ sinh Kim có ý nghĩa kim loại sẽ được hình thành trong đất
 • Kim sinh Thủy khi kim loại được nung nóng sẽ chảy thành dạng lỏng
 • Thủy sinh Mộc có nghĩa là nước nuôi cây
Quan hệ tương khắc lại mang ý ngĩa là hành này sẽ kìm hãm hoặc gây trở ngại cho hành kia.
 • Đó là Thủy khắc Hỏa nước sẽ khiến cho lửa tắt
 • Hỏa khắc Kim lửa cháy sẽ làm chảy kim loại
 • Kim khắc Mộc kim loại có thể cắt được cây nên người mệnh Mộc cần tránh màu trắng
 • Mộc khắc Thổ cây sẽ hút chất của đất.
 • Thổ khắc Thủy đất ngăn chặn nước.
Có sinh ắt có khắc, tương sinh tương khắc song hành sẽ mang lại sự cân bằng.

2. Màu sắc hợp nhất với người mệnh Mộc

Gam màu xanh là màu đặc trưng của những người mệnh Mộc, ngoài ra bạn cũng có thể lựa chọn những màu như  màu đen, xanh biển sẫm vì Thủy sinh Mộc. Màu xanh có nhiều sắc độ khác nhau từ màu cốm nhạt cho đến xanh lá đậm tạo cho chúng ta một cảm giác mát mẻ và gần gũi hơn với thiên nhiên, đồng thời nó còn gợi sự bình yên và êm ả trong tâm hồn.
- Màu tương sinh: Theo luật Ngũ hành Thủy sinh Mộc, có khá nhiều người thuộc mạng Mộc yêu thích màu xanh. Ngoài ra, người mạng Mộc cũng rất hợp với màu đen hoặc xanh đen – tượng trưng cho hành Thủy – vì Thủy sinh Mộc.
- Màu tương khắc: Không nên chọn màu trắng, vì màu trắng tượng trưng cho Kim mà Kim lại khắc Mộc không tốt.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét