Màu sắc nào phù hợp với từng mệnh

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về tử vi năm 2018 tuổi Dần. Để biết được các mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa hay Thổ hợp với màu sắc nào trước hết chúng ta cần nắm được quy tắc "Ngũ Hành tương sinh và tương khắc". Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

>>>Tham khảo thêm:


Kim, Mộc , Thủy, Hỏa, Thổ hợp mệnh nào? Xem mệnh bạn hợp màu nào?

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0868.18.5858 Giá : 9,000,000      < - > 0971 229998 Giá : 3,200,000
0868.11.77.88 Giá : 9,000,000      < - > 0971 251970 Giá : 3,200,000
0868 998968 Giá : 9,000,000      < - > 0971 251972 Giá : 3,200,000
0868 998680 Giá : 9,000,000      < - > 0971 251974 Giá : 3,200,000
0868 996989 Giá : 9,000,000      < - > 0971 265599 Giá : 3,200,000
0868 933368 Giá : 9,000,000      < - > 0971 381970 Giá : 3,200,000
0868 900800 Giá : 9,000,000      < - > 0971 381974 Giá : 3,200,000
0868 889368 Giá : 9,000,000      < - > 0971 453838 Giá : 3,200,000
0868 886860 Giá : 9,000,000      < - > 0971 511994 Giá : 3,200,000
0868 885679 Giá : 9,000,000      < - > 0971 512789 Giá : 3,200,000
0868 883568 Giá : 9,000,000      < - > 0971 539789 Giá : 3,200,000
0868 881568 Giá : 9,000,000      < - > 0971 559998 Giá : 3,200,000
0868 854854 Giá : 9,000,000      < - > 0971 584 222 Giá : 3,200,000
0868 839868 Giá : 9,000,000      < - > 0971 619998 Giá : 3,200,000
0868 808606 Giá : 9,000,000      < - > 0971 651386 Giá : 3,200,000
0868 789786 Giá : 9,000,000      < - > 0971 661567 Giá : 3,200,000
0868 730730 Giá : 9,000,000      < - > 0971 661981 Giá : 3,200,000
0868 699779 Giá : 9,000,000      < - > 0971 931222 Giá : 3,200,000
0868 666606 Giá : 9,000,000      < - > 0971 938789 Giá : 3,200,000
0868 638866 Giá : 9,000,000      < - > 0971 943838 Giá : 3,200,000
0868 622668 Giá : 9,000,000      < - > 0971.09.29.89 Giá : 3,200,000
0868 568 777 Giá : 9,000,000      < - > 0971.1987.68 Giá : 3,200,000
0868 471471 Giá : 9,000,000      < - > 0971.20.29.29 Giá : 3,200,000
0868 363368 Giá : 9,000,000      < - > 0971.30.3535 Giá : 3,200,000
0868 188998 Giá : 9,000,000      < - > 0971.33.29.29 Giá : 3,200,000
086.886688.3 Giá : 9,000,000      < - > 0971.75.1972 Giá : 3,200,000
086 89 89 986 Giá : 9,000,000      < - > 0971.75.1974 Giá : 3,200,000
08 686 77 686 Giá : 9,000,000      < - > 0971.95.9393 Giá : 3,200,000
0961 253939 Giá : 9,060,000      < - > 0972 082001 Giá : 3,200,000
0961 523939 Giá : 9,060,000      < - > 0972 690222 Giá : 3,200,000
0961 563939 Giá : 9,060,000      < - > 0972 837293 Giá : 3,200,000
0961 573939 Giá : 9,060,000      < - > 0972.7777.08 Giá : 3,200,000
0961 823939 Giá : 9,060,000      < - > 0973 330606 Giá : 3,200,000
0961 833939 Giá : 9,060,000      < - > 0973 666728 Giá : 3,200,000
0961 853939 Giá : 9,060,000      < - > 0973 848084 Giá : 3,200,000
0961 923939 Giá : 9,060,000      < - > 0973.54.1990 Giá : 3,200,000
0961 953939 Giá : 9,060,000      < - > 0973.64.1998 Giá : 3,200,000
0961 973939 Giá : 9,060,000      < - > 0973.89.1980 Giá : 3,200,000
0961.05.3939 Giá : 9,060,000      < - > 0973.96.96.76 Giá : 3,200,000
0961.77.3939 Giá : 9,060,000      < - > 0973.99.1389 Giá : 3,200,000
0971 253939 Giá : 9,060,000      < - > 0974 163168 Giá : 3,200,000
0971 803939 Giá : 9,060,000      < - > 0974 219259 Giá : 3,200,000
0971 923939 Giá : 9,060,000      < - > 0974 268862 Giá : 3,200,000
0971 953939 Giá : 9,060,000      < - > 0974 322866 Giá : 3,200,000
0971 963939 Giá : 9,060,000      < - > 0974 688639 Giá : 3,200,000
0971.05.3939 Giá : 9,060,000      < - > 0974 886586 Giá : 3,200,000
0971.07.3939 Giá : 9,060,000      < - > 0974.31.1987 Giá : 3,200,000
0981 503939 Giá : 9,060,000      < - > 0974.4.5.1985 Giá : 3,200,000
0981 533939 Giá : 9,060,000      < - > 0974.53.1990 Giá : 3,200,000
0981 753939 Giá : 9,060,000      < - > 0975 616618 Giá : 3,200,000
0981.03.3939 Giá : 9,060,000      < - > 0975 99 8118 Giá : 3,200,000
08.68.68.91.68 Giá : 9,100,000      < - > 0975.3 0.6879 Giá : 3,200,000
096.181.4888 Giá : 9,150,000      < - > 0975.43.1985 Giá : 3,200,000
097.161.4888 Giá : 9,150,000      < - > 0975.46.1998 Giá : 3,200,000
0961 416141 Giá : 9,200,000      < - > 0975.668.486 Giá : 3,200,000
0961 979989 Giá : 9,200,000      < - > 0975.93.1987 Giá : 3,200,000
0961 999678 Giá : 9,200,000      < - > 0976 103070 Giá : 3,200,000
0962 578910 Giá : 9,200,000      < - > 0976 591818 Giá : 3,200,000
0962 686986 Giá : 9,200,000      < - > 0976 6 1 1970 Giá : 3,200,000
0962.6666.58 Giá : 9,200,000      < - > 0976 709768 Giá : 3,200,000
0963 363963 Giá : 9,200,000      < - > 0977 487758 Giá : 3,200,000
0965 486668 Giá : 9,200,000      < - > 0977 631962 Giá : 3,200,000
0965 636686 Giá : 9,200,000      < - > 0977 727078 Giá : 3,200,000
0965 968886 Giá : 9,200,000      < - > 0977 727573 Giá : 3,200,000
0965.3.88868 Giá : 9,200,000      < - > 0977 737874 Giá : 3,200,000
0965.86.1993 Giá : 9,200,000      < - > 0977 823287 Giá : 3,200,000
0965.86.1994 Giá : 9,200,000      < - > 0977.06.16.36 Giá : 3,200,000
0965.86.1995 Giá : 9,200,000      < - > 0977.16.1981 Giá : 3,200,000
0965.88.1996 Giá : 9,200,000      < - > 0977.31.1995 Giá : 3,200,000
0965.91.6886 Giá : 9,200,000      < - > 0977.72.1974 Giá : 3,200,000
0965.93.6886 Giá : 9,200,000      < - > 0978 709749 Giá : 3,200,000
0966 667892 Giá : 9,200,000      < - > 0978 771186 Giá : 3,200,000
0966 909699 Giá : 9,200,000      < - > 0978 818579 Giá : 3,200,000
0966.44.54.64 Giá : 9,200,000      < - > 0978 870550 Giá : 3,200,000
0966.8888.63 Giá : 9,200,000      < - > 0978.35.1996 Giá : 3,200,000
0967 938668 Giá : 9,200,000      < - > 0978.73.9898 Giá : 3,200,000
0967.86.1994 Giá : 9,200,000      < - > 0978.74.3838 Giá : 3,200,000
0967.86.3979 Giá : 9,200,000      < - > 0979 161444 Giá : 3,200,000
0969 999585 Giá : 9,200,000      < - > 0979 234369 Giá : 3,200,000
0971 798868 Giá : 9,200,000      < - > 0979 311279 Giá : 3,200,000
0971 888979 Giá : 9,200,000      < - > 0979 422466 Giá : 3,200,000
0971.85.85.88 Giá : 9,200,000      < - > 0979 490959 Giá : 3,200,000
0972 222996 Giá : 9,200,000      < - > 0979 567844 Giá : 3,200,000
0976 861996 Giá : 9,200,000      < - > 0979 686336 Giá : 3,200,000
0977 728882 Giá : 9,200,000      < - > 0979 793655 Giá : 3,200,000
0977 888986 Giá : 9,200,000      < - > 0979 924949 Giá : 3,200,000
0978 366686 Giá : 9,200,000      < - > 0979 947996 Giá : 3,200,000
0978 386986 Giá : 9,200,000      < - > 0979 950101 Giá : 3,200,000
0978 888929 Giá : 9,200,000      < - > 0979.63.1984 Giá : 3,200,000
0979 709079 Giá : 9,200,000      < - > 0979.65.2011 Giá : 3,200,000
0979 991116 Giá : 9,200,000      < - > 098 10 1 1970 Giá : 3,200,000
098.60.67899 Giá : 9,200,000      < - > 098 10 7 1966 Giá : 3,200,000
0981 078910 Giá : 9,200,000      < - > 098 11 22 212 Giá : 3,200,000
0981 789678 Giá : 9,200,000      < - > 098 111 3966 Giá : 3,200,000
0981 888968 Giá : 9,200,000      < - > 098 15 2 1966 Giá : 3,200,000
0981.8888.29 Giá : 9,200,000      < - > 098 16 1 2015 Giá : 3,200,000
0982 222885 Giá : 9,200,000      < - > 098 16 18 681 Giá : 3,200,000
0983 333991 Giá : 9,200,000      < - > 098 1953 886 Giá : 3,200,000
0983 838778 Giá : 9,200,000      < - > 098 1957 668 Giá : 3,200,000
0985 863866 Giá : 9,200,000      < - > 098 1983 139 Giá : 3,200,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim ngũ quý:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim ngũ quý giá rẻ

Ngũ Hành là gì?

Ngũ hành và màu sắc trong phong thuỷ cổ điển dùng để đoán định cát hung, dựa vào HÌNH để đoán KHÍ, dựa vào MÀU SẮC để đoán KHÍ. Quy luật ngũ hành được sử dụng khá rộng rãi và phổ biến nhất là trong Đông Y, trong phong thuỷ áp dụng thuyết ngũ hành thiên về tính chất TÂM LÝ.

Nguyên tắc khi lựa chọn ngũ hành theo phòng thủy phải dựa trên thuyết Ngũ hành Tương Sinh, Tương Khắc. Sinh và khắc luôn tồn tại song song với nhau, trong sinh có khắc và trong khắc có sinh, mọi thứ đều ở mức cân bằng cái gì thái quá cũng không tốt khó mà tồn tại lâu dai, đó đã trở thành quy luật của tự nhiên. Ví dụ như bạn mệnh Hỏa, bạn cần chọn yếu tố Hỏa, nhưng nếu đã dư hỏa rồi mà lại chọn hỏa thì cũng không tốt.

Môi trường trong thuyết ngũ hành bao gồm 5 yếu tố sau:
  • Kim đại diện cho kim loại,
  • Thủy đại diện cho nước,
  • Mộc tượng trưng cho cây cỏ,
  • Hỏa chính là lửa,
  • Thổ là yếu tố đất  
Mỗi yếu tố đều có đặc trưng và màu sắc riêng, quan hệ trương trợ lẫn nhau.

Quy luật tương sinh, tương khắc:

- Quy luật tương sinh trong ngũ hành: Mộc sinh Hỏa, Hỏa lại sinh Thổ, Thổ sinh ra Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc.
- Quy luật tương khắc: Kim khắc với Mộc, Mộc khắc với Thổ, Thổ khắc với Thủy, Thủy lại khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim.

Xem màu sắc phù hợp cho các mệnh: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ:

1. Mệnh Kim hợp màu gì:

- Chọn màu tương sinh: Dựa theo tính tương sinh trong thuyết ngũ hành thì Thổ sinh Kim, có nghĩa là Đất sẽ bao bọc và sinh ra đồng thời nuôi dưỡng kim loại. Chính vì thế người thuộc mệnh Kim nên chọn vật dụng có màu của đất: nâu đất, màu vàng hoàng thổ.
- Màu tương hợp cũng rất tốt cho người mệnh Kim đó là các màu: Màu trắng, màu ghi.
- Những màu tương khắc không tốt: Nên tránh các màu tượng trung cho Hỏa như màu hồng, màu đỏ.
Những gam màu sáng và ánh kim là lựa chọn tốt nhất của những người mệnh Kim. Ngoài ra có thể kết hợp cùng với những tông màu nâu, vàng khi lựa chọn màu sơn nhà, sơn tường hoặc màu cho  phương tiện, sẽ đem lại may mắn cho bản thân.

2. Mệnh Mộc hợp màu gì:

Mệnh Mộc hợp với màu xanh dương.
Gam màu xanh là màu đặc trưng của những người mệnh Mộc, ngoài ra bạn cũng có thể lựa chọn những màu như  màu đen, xanh biển sẫm vì Thủy sinh Mộc. Màu xanh có nhiều sắc độ khác nhau từ màu cốm nhạt cho đến xanh lá đậm tạo cho chúng ta một cảm giác mát mẻ và gần gũi hơn với thiên nhiên, đồng thời nó còn gợi sự bình yên và êm ả trong tâm hồn.
- Màu tương sinh: Theo luật Ngũ hành Thủy sinh Mộc, có khá nhiều người thuộc mạng Mộc yêu thích màu xanh. Ngoài ra, người mạng Mộc cũng rất hợp với màu đen hoặc xanh đen – tượng trưng cho hành Thủy – vì Thủy sinh Mộc.
- Màu tương khắc: Không nên chọn màu trắng, vì màu trắng tượng trưng cho Kim mà Kim lại khắc Mộc không tốt.

3. Mệnh Thủy hợp màu gì:

Người mệnh Thủy hợp với màu đen, xanh dương với xanh lá cây đặc trưng cho Mộc thì bạn chỉ nên dùng để điểm xuyến vào lựa chọn của mình.
Màu hợp với mệnh Thủy đó là hai màu đen và trắng.
- Màu tương sinh: Đen biểu trưng cho hành Thủy vì thế người mạng Thủy rất hợp với màu này.
- Màu tương khắc: Thổ khắc với Thủy vì thế bạn không nên sử dụng trang phục hoặc phụ kiện màu vàng, hoặc vàng đất.

4. Mệnh Hỏa hợp màu gì:

Đỏ, hồng và tím là ba màu tượng trưng ngoài ra cũng có thể kết hợp với màu xanh của Mộc do Mộc sinh Hỏa. Hỏa thường mang sự sôi động, đầy hào hứng đến cho cuộc sống.
Màu hợp nhất với mệnh Hỏa là màu xanh lá và màu đỏ
- Màu tương sinh: Một chiếc váy có màu xanh nhẹ nhàng sẽ khiến ngày đầu xuân của bạn thêm tươi mới. Vì bản mệnh của bạn rất hợp với màu xanh (Mộc sinh Hỏa).
- Màu tương khắc: Người mệnh Hỏa cần tránh gam màu đen. Điều này nên được lưu ý thường xuyên vì mạng Hỏa cũng tương khắc với màu đen tượng trưng cho hành Thủy (Thủy khắc Hỏa).

5.  Mệnh Thổ hợp màu gì:

Màu hợp với mệnh Thổ nhất chính là màu đỏ, hồng và màu vàng, nâu
Các màu sắc như: Vàng, vàng đất, nâu thổ là màu đại diện cho hành Thổ. Sự mạnh mẽ , hài hoà của yếu tố Thổ trong nhà sẽ giúp tạo ra sự chắc chắn, giàu sinh lực và sự bảo vệ cho tất cả các mối quan hệ của bạn.
- Màu tương sinh: Rất hợp với màu đỏ, màu hồng (Hỏa sinh Thổ), còn màu vàng và vàng đất lại chính là màu bản mệnh của Thổ nên càng tốt hơn.
- Màu tương khắc: nên nhanh màu sắc tượng trưng cho hành thổ.

>>>Xem thêm các bài viết khác:

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.phongthuysimsodep.com.vn/2017/08/mau-sac-phu-hop-tung-menh.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét