Trong ngày lễ Vu Lan bạn nên làm gì?

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về màu sắc hợp mệnh Hỏa. Sắp đến ngày lễ Vu Lan rồi, bạn có biết mình nên làm điều gì trong ngày lễ này không?Trong bài viết ngày hôm nay chúng mình hãy cùng tìm hiểu nhé!

>>>Tham khảo thêm:
Bạn nên làm gì trong ngày lễ Vu Lan

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0988.95.6866 Giá : 10,000,000      < - > 096.11.77.678 Giá : 3,000,000
0989 340666 Giá : 10,000,000      < - > 096.11.77.688 Giá : 3,000,000
0989 363969 Giá : 10,000,000      < - > 096.112.29.29 Giá : 3,000,000
0989 777793 Giá : 10,000,000      < - > 096.115.29.29 Giá : 3,000,000
0989 888683 Giá : 10,000,000      < - > 096.117.55.66 Giá : 3,000,000
0989 999458 Giá : 10,000,000      < - > 096.123.1970 Giá : 3,000,000
0989.266.286 Giá : 10,000,000      < - > 096.132.68.69 Giá : 3,000,000
0989.44.88.44 Giá : 10,000,000      < - > 096.136.12.13 Giá : 3,000,000
0989.61.4567 Giá : 10,000,000      < - > 096.14.2.1979 Giá : 3,000,000
09.81.84.8889 Giá : 10,000,000      < - > 096.19.13688 Giá : 3,000,000
09.81.83.86.83 Giá : 10,000,000      < - > 096.19.4.1987 Giá : 3,000,000
09.789.139.79 Giá : 10,000,000      < - > 096.2.09.1974 Giá : 3,000,000
09.71.71.95.95 Giá : 10,000,000      < - > 096.22.55.989 Giá : 3,000,000
09.71.71.85.85 Giá : 10,000,000      < - > 096.22.66.468 Giá : 3,000,000
09.69.59.49.49 Giá : 10,000,000      < - > 096.25.01689 Giá : 3,000,000
09.666667.94 Giá : 10,000,000      < - > 096.25.2.1981 Giá : 3,000,000
09.66.56.46.36 Giá : 10,000,000      < - > 096.25.23589 Giá : 3,000,000
09.636.777.99 Giá : 10,000,000      < - > 096.28.77774 Giá : 3,000,000
09.62.68.38.79 Giá : 10,000,000      < - > 096.29.77770 Giá : 3,000,000
09.62.68.38.79 Giá : 10,000,000      < - > 096.29.77771 Giá : 3,000,000
09.61.61.29.29 Giá : 10,000,000      < - > 096.29.77773 Giá : 3,000,000
09 8118 9118 Giá : 10,000,000      < - > 096.29.77774 Giá : 3,000,000
09 6116 8181 Giá : 10,000,000      < - > 096.29.77775 Giá : 3,000,000
0869.686.696 Giá : 10,000,000      < - > 096.29.77776 Giá : 3,000,000
0869.239.279 Giá : 10,000,000      < - > 096.32.01689 Giá : 3,000,000
0869.22.3979 Giá : 10,000,000      < - > 096.323.1868 Giá : 3,000,000
0869 991982 Giá : 10,000,000      < - > 096.33.777.13 Giá : 3,000,000
0869 898969 Giá : 10,000,000      < - > 096.33.88.656 Giá : 3,000,000
0869 838338 Giá : 10,000,000      < - > 096.36.38.986 Giá : 3,000,000
0869 692010 Giá : 10,000,000      < - > 096.38.79.688 Giá : 3,000,000
0869 692000 Giá : 10,000,000      < - > 096.448.1996 Giá : 3,000,000
086888.90.90 Giá : 10,000,000      < - > 096.45678.29 Giá : 3,000,000
0868.96.96.98 Giá : 10,000,000      < - > 096.45678.59 Giá : 3,000,000
0868.96.6869 Giá : 10,000,000      < - > 096.5.09.1974 Giá : 3,000,000
0868.688.789 Giá : 10,000,000      < - > 096.52.12368 Giá : 3,000,000
0868.6666.98 Giá : 10,000,000      < - > 096.55.22.113 Giá : 3,000,000
0868.55.8889 Giá : 10,000,000      < - > 096.57.69996 Giá : 3,000,000
0868.55.8886 Giá : 10,000,000      < - > 096.579.1981 Giá : 3,000,000
0868.39.39.93 Giá : 10,000,000      < - > 096.6789.231 Giá : 3,000,000
0868.25.6886 Giá : 10,000,000      < - > 096.68.68.178 Giá : 3,000,000
0868.12.52.92 Giá : 10,000,000      < - > 096.72.12389 Giá : 3,000,000
0868 555 889 Giá : 10,000,000      < - > 096.75.76.222 Giá : 3,000,000
0868 966689 Giá : 10,000,000      < - > 096.77.01222 Giá : 3,000,000
0868 963963 Giá : 10,000,000      < - > 096.77.78.179 Giá : 3,000,000
0868 889994 Giá : 10,000,000      < - > 096.777.82.82 Giá : 3,000,000
0868 886665 Giá : 10,000,000      < - > 096.866.1.3.89 Giá : 3,000,000
0868 886586 Giá : 10,000,000      < - > 096.88.01379 Giá : 3,000,000
0868 868986 Giá : 10,000,000      < - > 096.92.00078 Giá : 3,000,000
0868 866885 Giá : 10,000,000      < - > 096.94.94.394 Giá : 3,000,000
0868 860 800 Giá : 10,000,000      < - > 096.98.24678 Giá : 3,000,000
0868 686247 Giá : 10,000,000      < - > 096.99.01589 Giá : 3,000,000
0868 660 860 Giá : 10,000,000      < - > 096.99.22.866 Giá : 3,000,000
0868 633668 Giá : 10,000,000      < - > 096.99.44.222 Giá : 3,000,000
0868 608 660 Giá : 10,000,000      < - > 096.99.87778 Giá : 3,000,000
0868 608 606 Giá : 10,000,000      < - > 096.998899.3 Giá : 3,000,000
0868 608 600 Giá : 10,000,000      < - > 096.998899.5 Giá : 3,000,000
0868 608 066 Giá : 10,000,000      < - > 0961 005668 Giá : 3,000,000
0868 608 060 Giá : 10,000,000      < - > 0961 007171 Giá : 3,000,000
0868 608 006 Giá : 10,000,000      < - > 0961 008088 Giá : 3,000,000
0868 606 880 Giá : 10,000,000      < - > 0961 011386 Giá : 3,000,000
0868 606 800 Giá : 10,000,000      < - > 0961 012688 Giá : 3,000,000
0868 606 680 Giá : 10,000,000      < - > 0961 012979 Giá : 3,000,000
0868 606 608 Giá : 10,000,000      < - > 0961 018181 Giá : 3,000,000
0868 606 008 Giá : 10,000,000      < - > 0961 021969 Giá : 3,000,000
0868 572572 Giá : 10,000,000      < - > 0961 022444 Giá : 3,000,000
0868 368388 Giá : 10,000,000      < - > 0961 046969 Giá : 3,000,000
0868 338339 Giá : 10,000,000      < - > 0961 047 686 Giá : 3,000,000
0868 167167 Giá : 10,000,000      < - > 0961 068181 Giá : 3,000,000
0868 088 680 Giá : 10,000,000      < - > 0961 076969 Giá : 3,000,000
0868 086 066 Giá : 10,000,000      < - > 0961 091190 Giá : 3,000,000
0868 086 006 Giá : 10,000,000      < - > 0961 118869 Giá : 3,000,000
0868 080 086 Giá : 10,000,000      < - > 0961 127769 Giá : 3,000,000
0868 068 008 Giá : 10,000,000      < - > 0961 139998 Giá : 3,000,000
0868 006 808 Giá : 10,000,000      < - > 0961 146969 Giá : 3,000,000
0868 006 806 Giá : 10,000,000      < - > 0961 161160 Giá : 3,000,000
0868 000 680 Giá : 10,000,000      < - > 0961 163 169 Giá : 3,000,000
08.99.95.95.99 Giá : 10,000,000      < - > 0961 163363 Giá : 3,000,000
08.86.86.1979 Giá : 10,000,000      < - > 0961 165775 Giá : 3,000,000
08.6996.1368 Giá : 10,000,000      < - > 0961 169689 Giá : 3,000,000
08.6969.1368 Giá : 10,000,000      < - > 0961 181968 Giá : 3,000,000
08.686.07.686 Giá : 10,000,000      < - > 0961 185195 Giá : 3,000,000
08.68.0123.68 Giá : 10,000,000      < - > 0961 195196 Giá : 3,000,000
0967.27.39.39 Giá : 10,000,093      < - > 0961 212282 Giá : 3,000,000
0971 079979 Giá : 10,000,093      < - > 0961 222628 Giá : 3,000,000
0971 666778 Giá : 10,000,093      < - > 0961 227171 Giá : 3,000,000
0981 325489 Giá : 10,001,000      < - > 0961 234535 Giá : 3,000,000
0963.10.88.99 Giá : 10,050,000      < - > 0961 234646 Giá : 3,000,000
0971.988.868 Giá : 10,050,000      < - > 0961 235236 Giá : 3,000,000
0961 303939 Giá : 10,170,000      < - > 0961 279586 Giá : 3,000,000
0961 513939 Giá : 10,170,000      < - > 0961 331881 Giá : 3,000,000
0961 593939 Giá : 10,170,000      < - > 0961 333558 Giá : 3,000,000
0961 713939 Giá : 10,170,000      < - > 0961 339449 Giá : 3,000,000
0971 013939 Giá : 10,170,000      < - > 0961 345000 Giá : 3,000,000
0971 213939 Giá : 10,170,000      < - > 0961 345468 Giá : 3,000,000
0971 283939 Giá : 10,170,000      < - > 0961 350123 Giá : 3,000,000
0981 103939 Giá : 10,170,000      < - > 0961 363989 Giá : 3,000,000
0961 534888 Giá : 10,300,000      < - > 0961 372018 Giá : 3,000,000
0962 704999 Giá : 10,300,000      < - > 0961 372019 Giá : 3,000,000
0962 706999 Giá : 10,300,000      < - > 0961 386566 Giá : 3,000,000
0962 764999 Giá : 10,300,000      < - > 0961 386588 Giá : 3,000,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn cách xem bói sim:
Hướng dẫn chi tiết cách xem bói số điện thoại

Cứ mỗi đợt Thu về, những người con lại có dịp thể hiện tình yêu thương của mình với đấng sinh thành trong ngày lễ Vu Lan. Bởi lễ Vu Lan (rằm tháng 7 âm lịch) là dịp để báo hiếu cha mẹ, để tìm về nguồn cội yêu thương, như truyền thống lâu đời của người Việt vốn trọng những tấm lòng thảo thơm như thế.

Bạn nên làm điều gì trong ngày lễ Vu Lan?

Ngày lễ Vu Lan báo hiếu là dịp của tất cả những người con được báo hiếu cha mẹ. Nhưng sẽ có rất nhiều bạn trẻ không biết thể hiện tình cảm của mình như thế nào. Vậy báo hiếu bằng cách nào? Trong dịp Vu Lan bạn nên làm gì? Sau đây là những điều bạn nên làm trong lễ Vu Lan.

1. Chuẩn bị mâm cơm cúng cho ngày lễ Vu Lan

Lễ Vu Lan được tổ chức vào 14 và 15 tháng 7 (âm lịch), là tên gọi khác của ngày Rằm tháng Bảy. Vào ngày này, bạn nên làm một lễ cúng tạ ơn các thần linh và làm mâm cơm tưởng nhớ tới ông bà tổ tiên để cầu nguyện cho các vong hồn siêu thoát và cầu bình an cho gia đình.

Việc cúng Rằm tháng Bảy có thể đến chùa, hoặc có thể cúng tại nhà. Gồm các lễ: cúng Phật, cúng thần linh, cúng gia tiên, cúng thí thực cô hồn và cúng phóng sinh.

2. Ăn chay để tích đức

Ăn chay là một tập tục tín ngưỡng của Việt Nam, đưa con người về với chốn thanh tịnh, với bản ngã của mình. Ăn chay để thể hiện sự thành tâm và cũng là để bớt sát sinh đi nữa.

Bạn hãy dành một ngày để ăn chay cầu xin cho cha mẹ được an lành. Ăn chay không những tốt cho sức khỏe mà bảo vệ cho môi trường sống của con người và của chính chúng ta.

3. Cầu mong cho cha mẹ nơi cửa Phật

Trong ngày này, bạn có thể đi chùa để thắp hương và cầu xin cho cha mẹ của mình. Nếu như với những ai không may mắn khi cha mẹ đã qua đời như lời Kinh Phật dạy hãy cầu xin đức Phật giúp tìm đường chỉ lối cho cha mẹ được an nghỉ nơi suối vàng.

Tuy nhiên, trong ngày này chùa thường rất đông đúc bởi những người con đến chùa giống như bạn, điều quan trọng vẫn là việc bạn thành tâm, thành ý cầu chúc cho cha mẹ được bình an vô sự, luôn sống vui tươi cùng gia đình và con cái.

4. Bạn có thể tặng quà cho cha mẹ

Một món quà đơn giản nhưng ý nghĩa nhân ngày lễ Vu Lan là điều bạn nên làm với các đấng sinh thành. Dù đó là món quà rẻ tiền hay đắt tiền đi chăng nữa thì trong ngày này cha mẹ được nhận món quà từ đứa con thì cha mẹ cũng cảm thấy ấm lòng rồi. Nếu như bạn không còn cha mẹ thì món quà ý nghĩa đó chính là việc bạn sống tốt trong ngày hôm nay.

Những lời nói xuất phát từ trái tim trong ngày này sẽ quan trọng hơn cả những lời nói thường ngày. Hãy đừng quên dành cho cha mẹ những lời yêu thương sâu sắc.

5. Dành tặng cha mẹ những lời chúc

Ngày này, các bạn trẻ rất ít có dịp nói ra những lời ngọt ngào, tha thiết như: “con yêu mẹ”, “con yêu bố”… Nhưng ngày lễ Vu Lan chính là dịp các bạn nên nói những lời nói đó với cha mẹ của mình dù biết rằng cha mẹ có thể hiểu được tình cảm của bạn dành cho họ. Đừng quên những lời từ trái tim bạn dành cho người đã nuôi dưỡng và sinh thành ra bạn ngày hôm nay.

Những lời nói xuất phát từ trái tim trong ngày này sẽ quan trọng hơn cả những lời nói thường ngày. Hãy đừng quên dành cho cha mẹ những lời yêu thương sâu sắc.

6. Bạn có thể tặng quà cho cha mẹ

Một món quà đơn giản nhưng ý nghĩa nhân ngày lễ Vu Lan là điều bạn nên làm với các đấng sinh thành. Dù đó là món quà rẻ tiền hay đắt tiền đi chăng nữa thì trong ngày này cha mẹ được nhận món quà từ đứa con thì cha mẹ cũng cảm thấy ấm lòng rồi. Nếu như bạn không còn cha mẹ thì món quà ý nghĩa đó chính là việc bạn sống tốt trong ngày hôm nay.

Dù bạn đi đâu, là ai hay làm gì thì việc sống tốt sẽ làm cha mẹ ngậm cười dù nơi chín suối hay ngay bên cạnh bạn đi chăng nữa. Nuôi con bao vất vả thăng trầm nhưng cha mẹ vẫn mong cho con được hạnh phúc và an lành. Chính vì thế trong ngày này bạn hãy nên làm điều tốt lành.

Chúc bạn có ngày lễ vu Lan nhiều niềm vui và hạnh phúc!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét