Các con số thời điểm sinh nói lên điều gì về vận mệnh (Phần 2)

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về vận mệnh đời người qua các con số tại thời điểm sinh. Nếu các con số tại thời điểm sinh rơi vào số từ 1 đến 4 . Và hôm nay mình sẽ giới thiệu tiếp phần 2 các con số từ 5 đến 9 nhé! Để hiểu được cách tính con số tại thời điểm sinh như thế nào bạn hãy xem lại bài viết trước nhé!

>>>Tham khảo thêm:


>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0982 878998 Giá : 6,500,000      < - > 098.13579.93 Giá : 3,500,000
0982 986869 Giá : 6,500,000      < - > 098.19.13678 Giá : 3,500,000
0982.65.1102 Giá : 6,500,000      < - > 098.19.888.19 Giá : 3,500,000
0983 204789 Giá : 6,500,000      < - > 098.9999.813 Giá : 3,500,000
0983 366883 Giá : 6,500,000      < - > 0981 020678 Giá : 3,500,000
0983 561994 Giá : 6,500,000      < - > 0981 083088 Giá : 3,500,000
0983 572666 Giá : 6,500,000      < - > 0981 111363 Giá : 3,500,000
0983 662016 Giá : 6,500,000      < - > 0981 111556 Giá : 3,500,000
0983 663989 Giá : 6,500,000      < - > 0981 115551 Giá : 3,500,000
0983 681179 Giá : 6,500,000      < - > 0981 119139 Giá : 3,500,000
0983 880866 Giá : 6,500,000      < - > 0981 119819 Giá : 3,500,000
0983 997989 Giá : 6,500,000      < - > 0981 119866 Giá : 3,500,000
0983.23.23.83 Giá : 6,500,000      < - > 0981 121 568 Giá : 3,500,000
0983.89.2002 Giá : 6,500,000      < - > 0981 121444 Giá : 3,500,000
0984 881333 Giá : 6,500,000      < - > 0981 121929 Giá : 3,500,000
0984 929222 Giá : 6,500,000      < - > 0981 139368 Giá : 3,500,000
0984.0000.78 Giá : 6,500,000      < - > 0981 18 08 28 Giá : 3,500,000
0985 511686 Giá : 6,500,000      < - > 0981 183189 Giá : 3,500,000
0985 588696 Giá : 6,500,000      < - > 0981 186579 Giá : 3,500,000
0985 778886 Giá : 6,500,000      < - > 0981 188 122 Giá : 3,500,000
0985 786866 Giá : 6,500,000      < - > 0981 188 133 Giá : 3,500,000
0985 881186 Giá : 6,500,000      < - > 0981 188 177 Giá : 3,500,000
0985.12.1993 Giá : 6,500,000      < - > 0981 191668 Giá : 3,500,000
0985.53.53.54 Giá : 6,500,000      < - > 0981 191898 Giá : 3,500,000
0985.77.1997 Giá : 6,500,000      < - > 0981 199788 Giá : 3,500,000
0986 000779 Giá : 6,500,000      < - > 0981 211868 Giá : 3,500,000
0986 129222 Giá : 6,500,000      < - > 0981 221229 Giá : 3,500,000
0986 339866 Giá : 6,500,000      < - > 0981 221822 Giá : 3,500,000
0986 365579 Giá : 6,500,000      < - > 0981 221889 Giá : 3,500,000
0986 389979 Giá : 6,500,000      < - > 0981 223229 Giá : 3,500,000
0986 456468 Giá : 6,500,000      < - > 0981 243838 Giá : 3,500,000
0986 479979 Giá : 6,500,000      < - > 0981 251102 Giá : 3,500,000
0986 543979 Giá : 6,500,000      < - > 0981 261868 Giá : 3,500,000
0986 626996 Giá : 6,500,000      < - > 0981 263868 Giá : 3,500,000
0986 636996 Giá : 6,500,000      < - > 0981 276969 Giá : 3,500,000
0986 669179 Giá : 6,500,000      < - > 0981 288181 Giá : 3,500,000
0986 682008 Giá : 6,500,000      < - > 0981 288198 Giá : 3,500,000
0986 799689 Giá : 6,500,000      < - > 0981 316669 Giá : 3,500,000
0986 809886 Giá : 6,500,000      < - > 0981 323828 Giá : 3,500,000
0986 868806 Giá : 6,500,000      < - > 0981 331337 Giá : 3,500,000
0986 998799 Giá : 6,500,000      < - > 0981 331833 Giá : 3,500,000
0986.68.29.68 Giá : 6,500,000      < - > 0981 351987 Giá : 3,500,000
0987 222979 Giá : 6,500,000      < - > 0981 355 699 Giá : 3,500,000
0987 323222 Giá : 6,500,000      < - > 0981 359368 Giá : 3,500,000
0987 368889 Giá : 6,500,000      < - > 0981 368681 Giá : 3,500,000
0987 65 1998 Giá : 6,500,000      < - > 0981 368682 Giá : 3,500,000
0987 818111 Giá : 6,500,000      < - > 0981 368683 Giá : 3,500,000
0987 878338 Giá : 6,500,000      < - > 0981 368684 Giá : 3,500,000
0987 898778 Giá : 6,500,000      < - > 0981 368685 Giá : 3,500,000
0988 063636 Giá : 6,500,000      < - > 0981 368687 Giá : 3,500,000
0988 149153 Giá : 6,500,000      < - > 0981 373989 Giá : 3,500,000
0988 293789 Giá : 6,500,000      < - > 0981 382389 Giá : 3,500,000
0988 386839 Giá : 6,500,000      < - > 0981 449494 Giá : 3,500,000
0988 393386 Giá : 6,500,000      < - > 0981 458886 Giá : 3,500,000
0988 489988 Giá : 6,500,000      < - > 0981 475789 Giá : 3,500,000
0988 572789 Giá : 6,500,000      < - > 0981 50.59.59 Giá : 3,500,000
0988 631777 Giá : 6,500,000      < - > 0981 506969 Giá : 3,500,000
0988 779993 Giá : 6,500,000      < - > 0981 513993 Giá : 3,500,000
0988 82 1981 Giá : 6,500,000      < - > 0981 52.59.59 Giá : 3,500,000
0988 82 1998 Giá : 6,500,000      < - > 0981 525979 Giá : 3,500,000
0988 868695 Giá : 6,500,000      < - > 0981 54.59.59 Giá : 3,500,000
0988 888449 Giá : 6,500,000      < - > 0981 55 89 55 Giá : 3,500,000
0988 888519 Giá : 6,500,000      < - > 0981 552556 Giá : 3,500,000
0988 889795 Giá : 6,500,000      < - > 0981 552559 Giá : 3,500,000
0988.30.7788 Giá : 6,500,000      < - > 0981 555879 Giá : 3,500,000
0989 128912 Giá : 6,500,000      < - > 0981 556979 Giá : 3,500,000
0989 281996 Giá : 6,500,000      < - > 0981 558000 Giá : 3,500,000
0989 338955 Giá : 6,500,000      < - > 0981 558567 Giá : 3,500,000
0989 351994 Giá : 6,500,000      < - > 0981 568181 Giá : 3,500,000
0989 438777 Giá : 6,500,000      < - > 0981 569989 Giá : 3,500,000
0989 551982 Giá : 6,500,000      < - > 0981 585158 Giá : 3,500,000
0989 633363 Giá : 6,500,000      < - > 0981 585185 Giá : 3,500,000
0989 873777 Giá : 6,500,000      < - > 0981 586168 Giá : 3,500,000
0989 992499 Giá : 6,500,000      < - > 0981 588181 Giá : 3,500,000
0989 998179 Giá : 6,500,000      < - > 0981 592688 Giá : 3,500,000
0989.09.8383 Giá : 6,500,000      < - > 0981 593779 Giá : 3,500,000
0989.29.59.89 Giá : 6,500,000      < - > 0981 595113 Giá : 3,500,000
0989.57.7879 Giá : 6,500,000      < - > 0981 596386 Giá : 3,500,000
09.888.111.87 Giá : 6,500,000      < - > 0981 600699 Giá : 3,500,000
09.83.83.83.02 Giá : 6,500,000      < - > 0981 685866 Giá : 3,500,000
09.81.82.89.88 Giá : 6,500,000      < - > 0981 699959 Giá : 3,500,000
09.64.62.62.68 Giá : 6,500,000      < - > 0981 762789 Giá : 3,500,000
09 8585 1978 Giá : 6,500,000      < - > 0981 768222 Giá : 3,500,000
09 6565 5252 Giá : 6,500,000      < - > 0981 786969 Giá : 3,500,000
0869.98.3979 Giá : 6,500,000      < - > 0981 788979 Giá : 3,500,000
0869.898.789 Giá : 6,500,000      < - > 0981 789910 Giá : 3,500,000
0869.859.868 Giá : 6,500,000      < - > 0981 793397 Giá : 3,500,000
0869.69.88.69 Giá : 6,500,000      < - > 0981 808806 Giá : 3,500,000
0869.59.8989 Giá : 6,500,000      < - > 0981 808919 Giá : 3,500,000
0869.55.3979 Giá : 6,500,000      < - > 0981 808929 Giá : 3,500,000
0869.38.38.83 Giá : 6,500,000      < - > 0981 808949 Giá : 3,500,000
0869.37.3979 Giá : 6,500,000      < - > 0981 808959 Giá : 3,500,000
0869.33.1991 Giá : 6,500,000      < - > 0981 808969 Giá : 3,500,000
0869.29.7879 Giá : 6,500,000      < - > 0981 829668 Giá : 3,500,000
0869.22.1991 Giá : 6,500,000      < - > 0981 886288 Giá : 3,500,000
0869.12.6886 Giá : 6,500,000      < - > 0981 888178 Giá : 3,500,000
0869.09.3979 Giá : 6,500,000      < - > 0981 888757 Giá : 3,500,000
0869 992015 Giá : 6,500,000      < - > 0981 895598 Giá : 3,500,000
0869 992014 Giá : 6,500,000      < - > 0981 9 6 1973 Giá : 3,500,000
0869 992013 Giá : 6,500,000      < - > 0981 9 7 1977 Giá : 3,500,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim thần tài giá rẻ:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim thần tài giá rẻ

SỐ 5:

1/.TÍNH CÁCH:

Thích độc lập, tư tưởng tự do, tháo vát, biết thích nghi, cởi mở, khéo léo trong ăn nói, sẵn sàng tiếp nhận những cái mới lạ và những thay đổi, thích đi đây đó. Người có số sinh 5 sống vô tư, thế nào cũng xong. Họ thân thiện, dể gần, có tài tìm thấy tiếng nói chung với hầu hết những người họ gặp. Màu vàng cam là thích hợp nhất với họ, nó phản ánh bản chất vui vẻ tích cực của họ.

***LƯU Ý: Hay mong chờ dịp may, hay quyết định vội vã khiến có thể gặp những tình huống khó khăn. Bản chất háu táu và đầu óc thực tế dễ sinh ra những rủi ro không cần thiết.
Người có số sinh 5 thường không nhận ra động cơ của người khác,v à không hiểu rằng trên đời này, không phải ai cũng muốn cho họ được tốt đẹp.
Người có số sinh 5 có khuynh hướng biết nhiều thứ, nhưng chẳng chuyên tâm về việc gì cả. Vì họ luôn luôn nhìn về tương lai, về những gì họ có thể thâu lượm được tiếp, nên họ không dành thời gian để nghiên cứu chu đáo một vấn đề trước mắt, mà chỉ cần hiểu tàm tạm là coi như đã đủ rồi.

2/.QUAN HỆ:

Họ có thể có nhiều mối quan hệ. Họ mạo hiểm trong lĩnh vực yêu đương, lãn mạn và muốn có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Bản chất dễ dãi và quan tâm tới người khác của họ khiến họ không thiếu người gần gũi. Với họ mọi người đều hấp dẫn và đều đáng quan tâm. Người số sinh 5 thận trọng trong hứa hẹn và có trách nhiệm, họ không tạo cho đối tác những hy vọng hão huyền, không hứa hẹn rồi để đấy. Nên hiểu rằng việc trao đổi với nhau và nhận ra được những khó khăn sẽ củng cố lại quan hệ tình cảm, và tránh được những khó khăn tiếp về sau.
Người có số sinh 5 là những người biết yêu thương, chăm sóc, và đối tác của họ có thể yên tâm là sống với họ không bao giờ buồn tẻ cả mà nói chung là hài hòa.

3/.GIA ĐÌNH:

Họ ý thức được tầm quan trọng của việc dành cho con cái khoảng cách, và tôn trọng những định hướng mà chính chúng đã chọn. Nói chung, người có số sinh 5 và con cái có quan hệ tốt trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.
Người có số sinh 5 có nhiều mối quan tâm, và thường dùng thời gian rảnh rỗi để mở rộng tầm hiểu biết và kinh nghiệm. Họ khéo léo tìm hiểu các lối sống khác nhau, quan tâm tới chính trị nhưng cũng không muốn có những dính líu. Họ dành nhiều thời gian vùi đầu vào sách vở, xem phim, đọc tài liệu...vv... và trao đổi với bạn bè.

Họ thích chuyện trò thân mật nhẹ nhàng, không thích tới những nơi ồn ào. Đi đây đi đó là sở thích chung của người có số sinh 5, vì muốn mở rộng tầm hiểu biết các nền văn hóa khác. Với người có số sinh 5 thì nhà cửa ở đâu cũng được, miễn là họ cảm thấy ổn định, tiện nghi, bởi họ có thể dễ dàng thu dọn và dời đến một nơi khác nhanh chóng.

4/.NGHỀ NGHIỆP:

Người số sinh 5 không coi trọng sự nghiệp. Công việc chỉ là một phương tiện để có tiền sống theo cách riêng của mình, và để có thể đi đây đi đó. Họ càng được tự do trong cuộc sống và thấy việc làm đều đều hàng ngày là một gò bó. Họ không thích phải giải quyết bất kỳ khó khăn nào tại nơi làm việc. Nếu họ thấy chán thì sẽ đơn giản chuyển đến nơi khác.
Họ sẽ làm việc được rất tốt với những nghề nào kết hợp được sở thích và tài năng của họ. Những nghề trong kinh doanh du lịch rất hấp dẫn họ, làm đại lý du lịch hoặc hướng dẫn du lịch chẳng hạn. Những nghề sử dụng nhiều đến khả năng truyền đạt cũng thích hợp với họ, họ có thể làm tốt việc giảng dạy.

Người có số sinh 5 có thể thay đổi làm nhiều nghề tại nhiều thời điểm, nhất là ở tuổi 20 đến 30. Về sau, khi đã lớn tuổi, họ muốn được ổn định với một nghề sau khi đã thỏa mãn nhiều quan tâm của mình.

Những người nổi tiếng có số sinh 5: Nữ hoàng Mary của Scotlands; Charlotte Bronte; Dudley Moore; Doris Day; Vincent Van Gogh; James Joyce....

SỐ 6:

1/.TÍNH CÁCH:

Nhạy cảm, biết giữ thế cân bằng, biết chịu trách nhiệm, chăm lo xây dựng tổ ấm gia đình, ưa sự hài hòa, quan tâm tới người khác, có tính cách âu yếm, thích giúp đỡ người khác. Là người rất may mắn. Họ là những người thích hợp trong sinh hoạt, và có sức thu hút sự chú ý của người khác. Người khác thấy ở những người có số sinh 6 không phải là những người hay lên mặt phán xét, và có thể chấp nhận được những khác biệt nơi người khác, nên họ thường tâm sự những khó khăn của mình với những người có số sinh 6. Họ là những người đáng tin cậy, song không phải vì thế mà họ lợi dụng sự tin cậy của người khác.
Màu xanh lá cây là màu họ ưa thích nhất vì đó là màu rất cân bằng, phản ánh sự hài hòa và mãn nguyện.

***LƯU Ý: Người có số sinh 6 có tài giải quyết những khó khăn của người khác, nhưng lại không thể giải quyết những khó khăn của chính mình. Họ luôn giữ được bộ mặt bình thản và che giấu được những rối loạn về mặt tình cảm. Hậu quả là những lo lắng không được giải quyết và cam chịu trong lòng. Tính cách này không những chỉ làm họ căng thẳng trong cuộc sống, mà còn làm cho họ có vẻ kỳ cục dưới mắt những người quen biết họ. Người ta có thể bực mình khi thấy người có số sinh 6 dường như không bao giờ thấy có điều gì là sai trái cả, và họ bị coi là những người tự mãn.
Họ nên thật thà hơn với chính mình và với người khác về những cảm nhận nảy sinh nơi họ, và tìm cách đương đầu với những khó khăn. Cam chịu những căng thẳng trong lòng sẽ bất lợi về sau, tốt hơn là cứ có chuyện gì nên giải quyết ngay.

2/.QUAN HỆ:

Họ là người hấp dẫn về mặt tình dục. Mặc dù nhiều người có thể thích ve vãn, tán tỉnh, tấn công người có số sinh 6 và khi được họ chú ý thì lấy làm thỏa mãn, song không nên coi người có số sinh 6 là tuýp người họ mong muốn có được quan hệ ổn định. Người số sinh 6 có thể được coi là những người quá hấp dẫn tới mức khó có thể tin tưởng được.
Người số sinh 6 có thể gặp khó khăn khi tìm một đối tác thích hợp. Họ thường hình tượng hóa, đề cao đối tác song điều này có thể dẫn họ tới thất vọng nếu như họ cứ đắm đuối với hình ảnh đó hơn là với con người thực. Sẽ là khôn ngoan nếu người có số sinh 6 biết tìm một đối tác phù hợp với nhu cầu tình cảm của mình, nhạy cảm và hiểu biết

Trong các quan hệ tình cảm, người có số sinh 6 cần được nhiều âu yếm và yên tâm tin tưởng, và đối tác của họ cần hiểu rằng họ có thể che giấu những tình cảm tiêu cực.
Người có số sinh 6 thể hiện tình cảm của mình qua việc quan tâm quá mức tới những ngày kỷ niệm của đối tác, như sinh nhật, kỷ niệm ngày quen nhau, lễ Tình Yêu... chẳng hạn. Họ không bộc lộ điều đó hàng ngày bởi trong thâm tâm cứ sợ bị từ chối. Trong quan hệ, họ không thích tranh luận mà chỉ muốn trao đổi nhẹ nhàng. Người có số sinh 6 nên thẳng thắn nói ra chứ không nên để cho các đối tác được như vậy, bởi có nói ra, có trao đổi thì mới giảm thiểu được những bất đồng về sau.

3/.GIA ĐÌNH:

Gia đình có tầm quan trọng nhất đối với nhũng người có số sinh 6, họ tự hào về những thành tích của con cái. Họ nên thận trọng khi ép buộc con cái phải thành công. Bậc cha mẹ
có số sinh 6 cần chuẩn bị tư tưởng, để có thể chấp nhận việc con cái họ không nhất thiết cứ phải đi theo con đường thông thường trong cuộc sống, và không nên ngăn cản những lựa chọn riêng của chúng.

Họ thường sắm sửa cho ngôi nhà của mình những tiện nghi chất lượng cao. Họ không quan tâm tới những thứ hào nhoáng hoặc đắt tiền, mà rất biết cách chi dùng đồng tiền một cách khéo léo. Nhà cửa của họ được trang trí gây ấn tượng, tiện nghi và an toàn. Người có số sinh 6 tuy không có tài sáng tác, nhưng biết đánh giá đúng các tác phẩm nghệ thuật và những vật dụng mang tính thẩm mỹ mà họ sẽ mua về nhà.
Họ thích nghe âm nhạc cổ điển, thích đọc tiểu thuyết nổi tiếng và coi đó là một hình thức thư giãn tuyệt vời. Người có số sinh 6 quan tâm các sự kiện xã hội ở mức có chừng mực, chẳng hạn chỉ thích tụ tập, chuyện trò với vài ba người bạn thân, nhâm nhi chút đỉnh.

4/.NGHỀ NGHIỆP:

Họ không coi sự nghiệp là ưu tiên trong đời. Họ không có đầu óc cạnh tranh và không thích sự tranh giành trong công việc. Sự nghiệp mà người có số sinh 6 có thể thành đạt phải là, có sự kết hợp giửa tài năng và sở thích của họ. Họ rất thích hợp với những nghề liên quan tới nghệ thuật, đến khả năng ứng xử, quảng cáo...vv.... Khả năng giao thiệp một nhà ngoại giao hoặc một quan chức, nhà nhân sự. Phong cách, tính độc đáo hấp dẫn và con mắt nghệ thuật của họ có thể phát triển thành một nghề như nghệ sỹ hóa trang, cố vấn thời trang hoặc nhà phẩu thuật thẩm mỹ.

Người nổi tiếng có số sinh 6: Hoàng tử Edward; Tony Benn; John McEnroe; B.H Lawrence; Oswald Mosely; Thomas Edison; Michael Jackson; Greta Garbo; Agatha Christie....

SỐ 7:

1/. TÍNH CÁCH:

Thích sống đơn chiếc, thích suy tư, ưa độc lập, thích ẩn dật, huyền bí, có tính sáng tạo, có thể thản nhiên quan sát, tự chủ, hài lòng. Nhạy cảm và dễ thông cảm. Có khả năng và sáng suốt đánh giá các việc. Người có số sinh 7 có thể dành cho những người mình quen biết tình cảm ấm áp, sự hiểu biết và đồng cảm. Họ dành thời gian xem xét những khó khăn, cân nhắc những mặt lợi hại của bất kỳ tình huống nào, trước khi đi đến kết luận. Họ là những người có thể thích nghi và đễ dàng chấp nhận những thay đổi cho phù hợp. Họ ưa màu xám, một màu phản ánh ý muốn mọi thứ được hài hoà.

***LƯU Ý: Thiếu tin tưởng vào những khả năng của chính mình. Họ thường không thích thu hút sự chú ý của người khác, tài năng của họ thường chỉ âm thầm bộc lộ. Do vậy, đối với người khác thường bị cho là một người mơ hồ. Có khuynh hướng họ để quá nhiều thời gian đắm chìm trong những ý tưởng, vì vậy mà lúc nào cũng cứ như người mơ màng. Họ nên thận trọng kẻo xa lánh mọi người, và nên dành nổ lực chan hoà với bè bạn.

2/. QUAN HỆ:

Cực kỳ lãng mạn, dễ dàng yêu say đắm, vội vã. Người có số sinh 7 nên cố kiểm soát tình cảm nhiều hơn, và để cho quan hệ tình cảm tiến triển theo nhịp độ tuần tự của nó. Có như vậy mới có thể nhận ra những gì đang diễn biến là một Tình yêu hay chỉ là một say đắm chốc lát.

Những người có tình cảm sâu sắc với người số sinh 7 là những người kém bộc lộ tính cảm của mình, và được đền bù bằng những khả năng dồi dào hơn cùa những người có số sinh 7. Trong trường hợp này, người có số sinh 7 nên chân thành về những cảm nhận của mình, và tỏ ý để đối tác biết rằng mình cần được đánh giá đúng, đó là một cân bằng tốt.

3/. GIA ĐÌNH:

Họ rất nghiêm túc và biết lo toan cho con cái, và điều này có thể làm cho họ có cái nhìn cuộc đời thực tế hơn. Họ có thể làm bất kỳ điều gì cho con cái họ cần, nhưng không quá nuông chìu và làm hư chúng.

Họ thích những thú vui ngoài trời, thích được ngắm những phong cảnh gây ấn tượng mạnh, và tranh thủ quên đi những thực tiễn khắc nghiệt trong dời sống hàng ngày. Họ thích các hình thức giải trí mang tính trí tuệ, tìm đọc những chuyện có thật, lịch sử. Nhà cửa phản ánh ý muốn của họ về sự hài hoà và thanh bình. Đồ đạc và cách trang trí trong nhà trông thanh tú, nhẹ nhàng, không hào nhoáng hoặc ngông cuồng.
Họ dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, thư giãn tại nhà, với họ đó là một nơi dễ chịu nhất. Không thường xuyên dành thời gian rảnh rỗi cho tiếp xúc xã hội, bởi họ thấy căng thẳng, nhất là ở nơi đông người.

4/. NGHỀ NGHIỆP:

Họ không có tham vọng làm giàu. Họ làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm, song việC họ làm phải có lợi cho nhiều người, chứ không phải chỉ cho riêng họ. Vì vậy, làm việc ở các tổ chức tự nguyện và theo đuổi những nghề có mục đích chăm sóc người khác là công việc thích hợp. Chân thực và độc lập là những phẩm chất của họ. Điều này có thể dẫn tới chỗ có những xung đột giửa họ với đồng nghiệp. Người có số sinh 7 nên hiểu rằng có những nghề linh động và họ không thích hợp với những nghề như vậy.

Những người nổi tiếng có số sinh 7: Saddem Hussein; Winston Churchill; Mel Gibson; Marilyn Monroe; Diana- công chúa xứ Wales....

SỐ 8:

1/. TÍNH CÁCH:

Có tài, tự tin, có hoài bão, dễ thành công, có năng lực, quả quyết, giàu có, có ý chí mạnh mẽ, ngăn nắp, có đầu óc tổ chức, biết chịu trách nhiệm, đáng tin cậy. Đó là những người tự thấy hài lòng. Họ hiểu rõ về khả năng của bản thân, biết mình cần gì trong cuộc đời và biết cách đạt được những mục tiêu. Họ là những người thực tế, không bao giờ viễn vông, chỉ đặt ra hoài bão có khả năng và cơ hội đạt được.
Họ là những người có thể tin cậy được, là người quyết đoán và có ý chí mạnh mẽ, không bao giờ bỏ rơi ai cả và luôn luôn tin cậy ở người khác. Họ thích các màu có gam dịu đỏ, xanh lá cây và màu tía, đó là các màu dễ chịu và tự tin, sang trọng.

*** LƯU Ý: Đôi khi sự quyết tâm có thể trở thành ngoan cố, bảo thủ khi theo đuổi những mục tiêu của mình, nên họ thấy chẳng cần để ý đến ý kiến của người khác. Người có số sinh 8 nên biết rằng ai cũng có thể mắc sai lầm, chính mình cũng không phải là một ngoại lệ. Như vậy có thể cải thiện tình hình và hoàn tất công việc, đạt được mục tiêu.

2/. QUAN HỆ:

Họ ngại bộc lộ tình cảm của mình vì sợ bị từ chối và tổn thương. Người nào có quan hệ tình cảm với người có số sinh 8 nên chủ động gợi ý về tình cảm trước, bởi họ khó bộc lộ tình cảm của mình nếu không biết chắc rằng mình sẽ được tiếp nhận .
Người có số sinh 8 không quan tâm chuyện tình cảm lãng mạn mà chỉ bộc lộ những hoài bão của mình. Họ chú trọng tình cảm, quan tâm chu đáo tới đối tác của mình một khi những hoài bão đã được thực hiện.

3/. GIA ĐÌNH:

Họ dành nhiều thời gian cho con cái và muốn chúng được lớn lên trong một môi trường an toàn, bảo đảm và tiện nghi, phí tổn không thành vấn đề. Họ có đủ điều kiện tài chính để làm việc đó.
Họ thích loại hình giải trí mang yếu tố thách thức, thích cảm giác mạnh khi vượt qua được. Họ rất vui khi thấy bất kỳ hoạt động nào có được kết quả rõ ràng. Niềm vui đó có thể chỉ đơn giản là việc thực hiện được một trò chơi xếp hình có khó một chút. Họ thích trổ tài khéo léo trong công việc gia đình, và thích tự tay mình làm các thứ. Họ ham mê tận dụng những dụng cụ lặt vặt giúp cho đỡ tốn sức trong các công việc ở nhà.

4/. NGHỀ NGHIỆP:

Họ có những tham vọng thành công mãnh liệt. Họ cần cù làm việc, chịu khó hết mình vào sự nghiệp để có thể thành công. Công việc luôn là thứ họ háo hức, chiếm hết thời gian của họ. Người có số sinh 8 nên có được cân bằng hơn giửa công việc và giải trí.
Họ là những người làm việc chủ động, có hiệu lực, hiệu quả và trong vai trò người làm công, họ mang lại nhiều lợi ích cho chủ, được chủ rất tôn trọng và đánh giá cao, và thường được hưởng những khích lệ kịp thời.

Với tính cách người điều hành, họ là người biết công bằng . Người có số sinh 8 không ngại đưa ra những quyết định, và họ rất vui lòng chịu trách nhiệm về những hậu quả của những quyết định quan trọng. Họ ý thức được tầm quan trọng của làm việc tập thể để đạt được những mục tiêu chung. Họ động viên người khác phát huy hết khả năng cá nhân.

Điều quan trọng là người có số sinh 8 phải biết chia xẻ năng lực và trách nhiệm tại nơi làm việc, chứ không nên chỉ một mình đứng mũi chịu sào.
Người có số sinh 8 rất thích hợp với những nghề liên quan tới tài chính và tiếp thị, nhưng cũng rất thành công khi tự xây dựng doanh nghiệp của riêng mình.

Những người có số sinh 8 nổi tiếng: John F. Kennedy; Giáo Hoàng John Paul II ; Elizaberth Taylor; Joan Collins; George Orwell; Rex Harrison; Oscar Wilde.....

SỐ 9:

1/. TÍNH CÁCH:

Khoan dung, có lòng thương cảm, cởi mở, không phán xét, tình cảm, nhạy cảm, quan tâm tới người khác, thái độ âu yếm, lãng mạn, nặng về tinh thần và là người nhân đạo.
Có tinh thần độc lập, can đảm, kiên cường. Là người có bản chất lạc quan, ngưới có số sinh 9 chỉ nhìn thấy đời toàn màu hồng, dễ dàng chấp nhận những thăng trầm trong cuộc sống. Họ rất tự tin và tự hài lòng.

Khi hành động, họ thường quả quyết, không bao giờ bỏ cuộc hoặc nản chí. Nhiệt tình và sức sống mãnh liệt của họ ảnh hưởng tốt tới người khác. Trong thâm tâm họ rất thông cảm và hiểu người khác. Họ không muốn phán xét ai và vui vẻ chấp nhận mọi người. Họ thích màu nâu, đó là một màu phong phú phản ánh sự tự tin và an toàn, và cũng là một màu êm dịu làm giảm căng thẳng trong cuộc sống.

*** LƯU Ý: Cách giải quyết các vấn đề trong cuộc sống một cách kiên quyết và mạnh mẽ có thể mang lại cho người số sinh 9 những gì họ mong muốn, nhưng cũng có thể gây cho người khác những đau buồn, tổn thương lâu dài. Điều quan trọng là họ nên hiểu rằng không phải ai cũng như họ dễ dàng bỏ qua những bất đồng. Dễ cáu và bực tức là điều thường thấy ở họ. Người có số sinh 9 có tật coi mình là trung tâm, không chịu lắng nghe người khác, quá tự tin khiến người khác vì thế mà khó chịu.

2/. QUAN HỆ:

Họ là người có nhiều nét hấp dẫn, duyên dáng, gợi tình. Thích một cuộc sống cuồng nhiệt, không bao giờ thiếu người ngưỡng mộ. Người có số sinh 9 yêu say đắm, thích những hành vi lãng mạn, đầy chất thơ. Khi họ đã yêu thì yêu hết mình gần như tôn thờ, và điều này không nhất thiết phải cần có sự đáp lại của đối tượng. Nếu họ cảm thấy có một đáp ứng có tính toán thận trọng, thiếu nhiệt tình thì sẽ thôi ngay. Họ không thích những tình cảm mà thiếu say đắm và cảm xúc mạnh.

Với họ, quan hệ tình cảm là chuyện quan trọng, họ rất yêu thương, chiều chuộng đối tác. Tuy nhiên, họ rất hay ghen, hờn dỗi khi cảm thấy có điều gì nghi ngờ hoặc khi thấy đối tác có hành vi xem họ không quan trọng.

3/. GIA ĐÌNH:

Nói chung họ có quan hệ tốt với con cái, thỉnh thoảng bất đồng, nhưng không ở mức nghiêm trọng. Họ hay ghen với con cái khi chúng được đối tác của mình quan tâm nhiều. Trong trường hợp này, họ nên thổ lộ thành thật với đối tác, và trao đổi riêng với đối tác để gia đình được yên ấm.

Người có số sinh 9 rất bận rộn với các cuộc giao lưu xã hội, luôn được mời mọc dự các buổi họp mặt. Họ coi các cuộc họp mặt ít người giửa bạn bè thân là lý tưởng hơn cả. Thích có một cuộc sống hào nhoáng, xa hoa. Ở nhà thì bữa ăn nào cũng phải có sẵn đồ ăn thức uống loại đắt tiền. Họ đánh giá cao những thứ có giá trị thẩm mỹ, thích trang hoàng căn nhà lộng lẫy sang trọng.

4/. NGHỀ NGHIỆP:

Họ thích những công việc khó, cần giải pháp nhanh và đáp ứng đúng thời điểm, cần nổ lực mới thực hiện được. Họ biết nhìn xa trông rộng và có những bước đi mạnh dạn mà ít người dám quyết định.

Họ thích nhiều nghề khác nhau và thay đổi việc làm, vì thích tìm tòi cái mới và muốn được thử thách nhiều hơn. Họ cần những việc thường xuyên có những thách thức mới. Khi đã có một sự nghiệp thích hợp với những cá tính của họ, thì người có số sinh 9 có khả năng đạt tới đỉnh điểm.
Họ thích hợp với nghề nhà báo, quân sự, cảnh sát, y tế, tài chính và thị trường chứng khoán

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.phongthuysimsodep.com.vn/2017/08/con-so-noi-len-van-menh_27.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét