Các con số thời điểm sinh nói lên gì về vận mệnh ( Phần 1)

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về sim phong thủy và ý nghĩa các con số trong cuộc sống. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chọn sim số đẹp để thay đổi vận mệnh cuộc đời. Cùng tìm hiểu nhé!

>>>Tham khảo thêm:

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0973 571368 Giá : 6,500,000      < - > 0978.69.9191 Giá : 3,500,000
0973 579879 Giá : 6,500,000      < - > 0978.77.16.16 Giá : 3,500,000
0973 941 941 Giá : 6,500,000      < - > 0978.89.81.89 Giá : 3,500,000
0973 998968 Giá : 6,500,000      < - > 0978.89.89.59 Giá : 3,500,000
0973.11.55.11 Giá : 6,500,000      < - > 0978.90.2002 Giá : 3,500,000
0973.59.95.59 Giá : 6,500,000      < - > 09787.29.686 Giá : 3,500,000
0974 588858 Giá : 6,500,000      < - > 0979 020567 Giá : 3,500,000
0974.27.78.78 Giá : 6,500,000      < - > 0979 24 1978 Giá : 3,500,000
0975 357911 Giá : 6,500,000      < - > 0979 26 1977 Giá : 3,500,000
0975 671333 Giá : 6,500,000      < - > 0979 288880 Giá : 3,500,000
0976 389399 Giá : 6,500,000      < - > 0979 32 1977 Giá : 3,500,000
0976 882789 Giá : 6,500,000      < - > 0979 32 32 36 Giá : 3,500,000
0976 883686 Giá : 6,500,000      < - > 0979 335939 Giá : 3,500,000
0976 998979 Giá : 6,500,000      < - > 0979 356179 Giá : 3,500,000
0977 709688 Giá : 6,500,000      < - > 0979 37 1984 Giá : 3,500,000
0977 777596 Giá : 6,500,000      < - > 0979 38 1978 Giá : 3,500,000
0977 777659 Giá : 6,500,000      < - > 0979 43 1975 Giá : 3,500,000
0977 777856 Giá : 6,500,000      < - > 0979 47 1978 Giá : 3,500,000
0977 779786 Giá : 6,500,000      < - > 0979 539586 Giá : 3,500,000
0977 793222 Giá : 6,500,000      < - > 0979 611655 Giá : 3,500,000
0977 799768 Giá : 6,500,000      < - > 0979 65 1978 Giá : 3,500,000
0977 911968 Giá : 6,500,000      < - > 0979 658858 Giá : 3,500,000
0977 919579 Giá : 6,500,000      < - > 0979 661567 Giá : 3,500,000
0977.17.71.71 Giá : 6,500,000      < - > 0979 7 6 1966 Giá : 3,500,000
0977.68.3568 Giá : 6,500,000      < - > 0979 706707 Giá : 3,500,000
0977.88.8181 Giá : 6,500,000      < - > 0979 75 1984 Giá : 3,500,000
09777.21.000 Giá : 6,500,000      < - > 0979 9 6 1972 Giá : 3,500,000
0978 158868 Giá : 6,500,000      < - > 0979 941978 Giá : 3,500,000
0978 338979 Giá : 6,500,000      < - > 0979 959656 Giá : 3,500,000
0978 386779 Giá : 6,500,000      < - > 0979 969636 Giá : 3,500,000
0978 448688 Giá : 6,500,000      < - > 0979.17.05.79 Giá : 3,500,000
0978 638866 Giá : 6,500,000      < - > 0979.184.688  Giá : 3,500,000
0979 066006 Giá : 6,500,000      < - > 0979.22.1977 Giá : 3,500,000
0979 116166 Giá : 6,500,000      < - > 0979.27.2002 Giá : 3,500,000
0979 252255 Giá : 6,500,000      < - > 0979.38.2003 Giá : 3,500,000
0979 285333 Giá : 6,500,000      < - > 0979.39.01.39 Giá : 3,500,000
0979 565579 Giá : 6,500,000      < - > 0979.41.1990 Giá : 3,500,000
0979 656696 Giá : 6,500,000      < - > 0979.42.1990 Giá : 3,500,000
0979 836222 Giá : 6,500,000      < - > 0979.46.1995 Giá : 3,500,000
0979 869698 Giá : 6,500,000      < - > 0979.61.61.71 Giá : 3,500,000
0979.19.7878 Giá : 6,500,000      < - > 0979.88.99.73 Giá : 3,500,000
0979.35.55.75 Giá : 6,500,000      < - > 0979.89.8885 Giá : 3,500,000
0979.51.52.52 Giá : 6,500,000      < - > 0979.91.2001 Giá : 3,500,000
0979.77.4333 Giá : 6,500,000      < - > 0979.95.1981 Giá : 3,500,000
0979.88.22.33 Giá : 6,500,000      < - > 0979.98.87.98 Giá : 3,500,000
098 11 22 339 Giá : 6,500,000      < - > 097999.68.39 Giá : 3,500,000
098 1111 838 Giá : 6,500,000      < - > 098 11 22 238 Giá : 3,500,000
098 19 19 779 Giá : 6,500,000      < - > 098 11 22 579 Giá : 3,500,000
098 19 29 779 Giá : 6,500,000      < - > 098 11 22 586 Giá : 3,500,000
0981 111286 Giá : 6,500,000      < - > 098 11 22 986 Giá : 3,500,000
0981 123 179 Giá : 6,500,000      < - > 098 11 88 990 Giá : 3,500,000
0981 139886 Giá : 6,500,000      < - > 098 111 6778 Giá : 3,500,000
0981 161997 Giá : 6,500,000      < - > 098 111 6786 Giá : 3,500,000
0981 181994 Giá : 6,500,000      < - > 098 1111 332 Giá : 3,500,000
0981 231231 Giá : 6,500,000      < - > 098 1111 334 Giá : 3,500,000
0981 232012 Giá : 6,500,000      < - > 098 1111 365 Giá : 3,500,000
0981 232013 Giá : 6,500,000      < - > 098 1111 677 Giá : 3,500,000
0981 251998 Giá : 6,500,000      < - > 098 1123 166 Giá : 3,500,000
0981 261998 Giá : 6,500,000      < - > 098 114.59.59 Giá : 3,500,000
0981 277288 Giá : 6,500,000      < - > 098 15 5 1974 Giá : 3,500,000
0981 291998 Giá : 6,500,000      < - > 098 15 8 2001 Giá : 3,500,000
0981 351998 Giá : 6,500,000      < - > 098 16 1 1975 Giá : 3,500,000
0981 361998 Giá : 6,500,000      < - > 098 17 7 2016 Giá : 3,500,000
0981 531998 Giá : 6,500,000      < - > 098 17 9 2012 Giá : 3,500,000
0981 577579 Giá : 6,500,000      < - > 098 19 2 1962 Giá : 3,500,000
0981 591986 Giá : 6,500,000      < - > 098 19 2 1972 Giá : 3,500,000
0981 631998 Giá : 6,500,000      < - > 098 19 3 1969 Giá : 3,500,000
0981 69 1234 Giá : 6,500,000      < - > 098 19 3 1973 Giá : 3,500,000
0981 761998 Giá : 6,500,000      < - > 098 19 3 1975 Giá : 3,500,000
0981 771992 Giá : 6,500,000      < - > 098 19 9 2010 Giá : 3,500,000
0981 771997 Giá : 6,500,000      < - > 098 1935 668 Giá : 3,500,000
0981 771998 Giá : 6,500,000      < - > 098 1951 668 Giá : 3,500,000
0981 778998 Giá : 6,500,000      < - > 098 1951 686 Giá : 3,500,000
0981 812333 Giá : 6,500,000      < - > 098 1951 886 Giá : 3,500,000
0981 889168 Giá : 6,500,000      < - > 098 1952 968 Giá : 3,500,000
0981 889368 Giá : 6,500,000      < - > 098 1954 668 Giá : 3,500,000
0981 93 93 68 Giá : 6,500,000      < - > 098 1955 886 Giá : 3,500,000
0981 991102 Giá : 6,500,000      < - > 098 1961 886 Giá : 3,500,000
0981 999379 Giá : 6,500,000      < - > 098 1968 589 Giá : 3,500,000
0981 999559 Giá : 6,500,000      < - > 098 221 2003 Giá : 3,500,000
0981.22.1997 Giá : 6,500,000      < - > 098 241 1975 Giá : 3,500,000
0981.29.8886 Giá : 6,500,000      < - > 098 254 1976 Giá : 3,500,000
0981.30.8899 Giá : 6,500,000      < - > 098 275 1978 Giá : 3,500,000
0981.33.1994 Giá : 6,500,000      < - > 098 363 1972 Giá : 3,500,000
0981.33.1997 Giá : 6,500,000      < - > 098 373 1974 Giá : 3,500,000
0981.55.1994 Giá : 6,500,000      < - > 098 412 1977 Giá : 3,500,000
0981.55.1997 Giá : 6,500,000      < - > 098 543 1968 Giá : 3,500,000
0981.67.6668 Giá : 6,500,000      < - > 098 545 2006 Giá : 3,500,000
0981.77.6969 Giá : 6,500,000      < - > 098 575 2013 Giá : 3,500,000
0981.81.82.89 Giá : 6,500,000      < - > 098 579 1971 Giá : 3,500,000
0981.90.3666 Giá : 6,500,000      < - > 098 595 1974 Giá : 3,500,000
0981.909.868 Giá : 6,500,000      < - > 098 603 1975 Giá : 3,500,000
0982 189589 Giá : 6,500,000      < - > 098 607 1975 Giá : 3,500,000
0982 443979 Giá : 6,500,000      < - > 098 646 2001 Giá : 3,500,000
0982 444434 Giá : 6,500,000      < - > 098 703 1976 Giá : 3,500,000
0982 468246 Giá : 6,500,000      < - > 098 717 1974 Giá : 3,500,000
0982 611998 Giá : 6,500,000      < - > 098 919 8696 Giá : 3,500,000
0982 666883 Giá : 6,500,000      < - > 098.11.66.898 Giá : 3,500,000
0982 691998 Giá : 6,500,000      < - > 098.119.95.95 Giá : 3,500,000
0982 828778 Giá : 6,500,000      < - > 098.123.25.29 Giá : 3,500,000

Thuật số luận này là tên gọi của một phương pháp cổ xưa, nghiên cứu về các con số nhằm tìm hiểu cá tính và động cơ của mỗi người trong cuộc đời.

Hình thái số luận phổ biến nhất dựa trên cơ sở công trình của Pytagore, nhà toán học-triết học Hy Lạp nổi tiếng thế kỷ thứ 6 trước CN, do các hậu duệ của trường phái Pytagore phát triển, vun đắp và truyền bá cho đến tận ngày nay.

Chúng ta ai cũng chỉ 1 lần được sinh ra và không ai có thể biết trước được khi nào. Do đó, dữ liệu về thời điểm sinh của bạn là chiếc chìa khóa tìm ra con số có ý nghĩa nhất trong cuộc đời bạn. Con số này sẽ nằm trong phạm vi từ 1 tới 9.

Số luận thừa nhận có 9 loại cá tính do thời điểm sinh, và mỗi người ứng với một trong chín loại đó.
Với số luận, không quan niệm có tính cách tốt hoặc xấu, không có tính cách nào hơn tính cách nào. Điều quan trọng là: Chúng ta cần biết tất cả những đặc điểm thuộc cá tính của mình, và tìm cách điều chỉnh những cá tính đó, sao cho thích hợp hơn trong môi trường và hoàn cảnh sống cụ thể .

CÁCH TÍNH CON SỐ THỜI ĐIỂM SINH

1/.Viết đầy đủ ngày tháng năm sinh dưới dạng các con số:
Ví dụ: 24/11/1995.

2/.Cộng riêng các con số ở mỗi bộ phận trong thời điểm sinh:
Ví dụ: 2+4=6 1+1=2 1+9+9+5=24

3/.Cộng 3 tổng số trên với nhau :
Ví dụ: 6+2+24=32

4/.Cộng các chữ số trong con số cuối cùng này để được một con số trong dãy từ 1 đến 9:
Ví dụ: 3+2 =6

Số 6 chính là một con số thời điểm sinh.


>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim năm sinh giá rẻ:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim năm sinh giá rẻ

CÁC CON SỐ VỀ THỜI ĐIỂM SINH

SỐ 1:

1/.TÍNH CÁCH:

Tự ý thức, ý chí mạnh mẽ, quyết đoán, sáng tạo, độc lập, độc đáo, tự tin, có thể giữ vai trò kiểm soát và thích tự lực. Là kiểu người lãnh đạo mạnh mẽ và có hiệu lực vì họ quả quyết, tự tin và nhạy cảm. Người số 1 thường đạt đỉnh điểm trong sự nghiệp vì biết rõ động cơ của mình, và biết hướng tới thành công. Người có số sinh là 1 thích màu vàng là 1 màu đầy sức sống và biểu thị sự thành công.

***Lưu ý: Vì có tính tự tin và quyết tâm thành công nên dễ có khuynh hướng coi mình là trung tâm và cách nhìn lệch lạc. Có thể hơi tàn bạo trong nổ lực muốn cầm đầu, và là người độc đoán, hống hách, độc tài trước người khác. Những người có số sinh là 1 không biết cách làm tốt trong quan hệ, có thể thấy họ ngoan cố, bướng bỉnh và thiếu thiện chí hợp tác... Kẻ thù tệ hại nhất của người số sinh 1 là...chính mình khi họ tự đặt ra những mục tiêu không thể thực hiện được.....Việc này có thể dẫn tới suy sụp, nản chí và thất vọng .

2/.QUAN HỆ:

Người số sinh là 1 thường thấy họ đặt nhiều hy vọng vào những đối tác, và khi thấy những hy vọng đó chỉ là ảo tưởng thì họ thường buồn chán, mất niềm tin. Những người số sinh là 1 cần phải ý thức được rằng họ có thể đang đi tìm một đối tác hoàn chỉnh, và người hoàn chỉnh thì không hề tồn tại.
Họ cần phải chấp nhận những hạn chế của chính mình, cũng như của đối tác, để quan hệ được tốt đẹp. Để có được một quan hệ tình cảm tốt đẹp và lành mạnh, người có số sinh là 1 cần có một nổ lực phối hợp, dành ưu tiên cho các quan hệ đó, vá dành thời gian cho các đối tác.
Người số sinh 1 thích phía đối tác tin tưởng và ca ngợi mình, để thỏa mãn sự kiêu hãnh và lòng tự trọng của mình. Tuy nhiên, họ nên nhớ rằng phía đối tác cũng cần những thứ đó được đáp lại. Những quan hệ không góp phần cho thành công thì dễ bị loại bỏ. Họ có khuynh hướng trở thành người có sự nghiệp hoặc có được những thu thập về mặt vật chất, và điều này có thể làm mờ nhạt các quan hệ đó. Kết quả là người có số sinh 1 thường là những người thích sống lẻ loi, ít giao du.

3/.GIA ĐÌNH:

Người số sinh 1 là những bậc cha mẹ yêu thương con cái, rất quan tâm tới việc dạy dỗ chúng. Họ luôn luôn lo lắng cho cuộc đời chúng, và khuyến khích chúng thể hiện những tiềm năng chúng có. Không nên quá kỳ vọng vào con cái, bởi có thể họ sẽ chẳng giấu được nỗi thất vọng khi không được hài lòng. Họ thích được nghĩ ngơi tối đa khi ở nhà.
Họ thích viết lách, nghe âm nhạc, thưởng thức nghệ thuật...vv... Người có số sinh 1 rất thích vui chơi và có thể thường quá đà, gây bất lợi, nên cần cố đưa về thế cân bằng trong đời.

4/.NGHỀ NGHIỆP:

Rất thích hợp với những nghề cần nhiều đến những tài năng sáng tạo của họ, nhưng cũng phải để cho họ có cơ hội bộc lộ và thành công với những tài năng đó. Họ có tham vọng chi phối cả nhóm đồng nghiệp. Họ cần có thời gian và không gian cho riêng mình để có thể sáng tạo trong công việc.
Người có số sinh 1 thường bị nghệ thuật biểu diễn thu hút, bởi họ muốn được là trung tâm chú ý và họ thường thành công. Điều quan trọng là phải ý thức được rằng đây là một công việc có tính cạnh tranh cao, và không phải ai cũng có thể thành công tronh lĩnh vực này.
Các nghề khác có thể thích hợp là nghề thiết kế, nghề viết báo, nhà văn và kỹ sư.
Những người nổi tiếng có số sinh 1: Paul Gascoigne; Virginia Wolf; Mẹ Teresa; Sophia Lauren.

SỐ 2:

1/.TÍNH CÁCH:

Khéo léo trong giao tiếp, có ý thức cộng tác, có thể thương thuyết và thỏa hiệp, nhạy cảm và không ưa cạnh tranh, biết lắng nghe ý kiến của người khác. Họ có khuynh hướng dĩ hòa vi quý, và khuynh hướng vì người khác nhiều hơn mình. Họ cảm nhận rất rõ về sự đúng sai, họ thích màu xanh da trời, đó là 1 màu yên ả, dịu dàng phản ánh cá tính của họ.

***Lưu ý: Bản chất rụt rè, né tránh những đụng độ khiến có những vấn đề không giải quyết đươc thấu đáo. Thường không biểu hiện đầy đủ được tiềm năng của mình trong công việc, trong sự nghiệp. Người số sinh 2 dễ thiếu tự tin, hành động thường không quả quyết dù người khác trân trọng họ.

2/.QUAN HỆ:

Họ là những người quan tâm và thành thật đối với các đối tác, và hy vọng cũng được đáp lại như vậy. Họ dành nổ lực để các quan hệ đó được tốt đẹp, không để xảy ra tan vỡ. Vì vậy họ nên cảnh giác khi hứa hẹn với những người xấu, và nên nghiêm túc xem xét một quan hệ tình cảm trước khi nó diễn ra. Người số 2 thích chan hòa với mọi người và nói chung đều được mọi người ưa thích. Họ có khả năng hài hước, ăn nói dí dỏm. Họ muốn được nhiều người ngưỡng mộ.
Người số sinh 2 biết thích nghi và cởi mở trong quan hệ khi họ cảm thấy vui vẻ và an toàn, theo nguyên tắc biết tôn trọng lẫn nhau, đánh giá đúng nhau. Thiếu điều đó thì sự thiếu tin cậy lẫn nhau sẽ phủ bóng đen lên họ. Người số sinh 2 phản ứng mạnh mẽ tới tính cách tráo trở và phản bội lòng tin, và vì vậy họ có thể trở nên dễ thất vọng và thù ghét.

3/.GIA ĐÌNH:

Họ muốn che chở và khuyến khích con cái để chúng được tự do phát triển song luôn luôn phải trong khuôn khổ. Gia đình là bầu không khí ấm cúng đầu tiên trong họ. Bậc cha mẹ có số sinh 2 không nên giấu giếm con cái khi trong gia đình có những khó khăn, bởi con cái của họ có thể sẽ biết điều này, và cảm thấy mình là thừa và có thể vì thế mà không vui. Họ dành phần lớn thời gian cho nhà cửa được khang trang, tiện nghi và thích làm những việc trong gia đình như sửa sang vườn tược, lau chùi đồ đạc, khâu vá...vv.. Họ cảm nhận được sự thư thái sau những thời gian dành cho công việc mang lại nhiều kết quả.
Người số sinh 2 thích giao du và luôn thấy mình thăm viếng bà con, bạn bè chưa đủ, thích làm vui mọi người xung quanh.

4/.NGHỀ NGHIỆP:

Người số sinh 2 thích hợp với những nghề chăm sóc người khác, họ thường làm công tác xã hội, dịch vụ phục vụ, bác sĩ chữa bệnh, y tá...vv.. Họ cũng thích được hoạt động trong các tổ chức tình nguyện. Họ rất an tâm với những nghề, những công việc mà họ cảm thấy có ích cho người khác .
Người số sinh 2 không phát huy được nhiều trong môi trường công việc cạnh tranh, vì họ không thích hợp với những tranh giành, hơn thua. Trong những tình huống như vậy, họ thường thấy mình vỡ mộng và động cơ nơi họ tan biến tất cả .
Những người nổi tiếng có số sinh là 2: Công chúa Anne; Tony Blair; Henry Ford; Robert Louis Stevenson; Madonna; Jane Fonda.

SỐ 3:

1/.TÍNH CÁCH:

Tự tin, vui tính, có đầu óc sáng tạo, dễ chan hòa, vui vẻ, lạc quan và thích giao du. Đó là những người rất có duyên, có phẩm chất ngây thơ của trẻ nhỏ. Có đầu óc hài hước và thực sự quan tâm tới người khác, khiến họ trở thành rất được mọi người ưa chuộng. Họ có biệt tài và rất thích chuyện trò để làm cho mọi người phải cười vui vẻ. Họ có thể đương đầu với những cảnh thăng trầm trong đời, và không kéo dài u buồn chán nản trước bất kỳ hoàn cảnh bất lợi nào. Họ thích màu đỏ tía, phản ánh một cá tính có sức hấp dẫn tế nhị và sang trọng.

***Lưu ý: Họ thường là những người giao du ba vạ, dễ dàng đến với nhóm này rồi lại đến với nhóm khác mà không thực sự biết những người khác trong các nhóm đó. Sự ngây thơ là một đặc điểm có thể tác hại chính họ. Họ có thể bị những người bạn bên ngoài có vẻ như thành thật làm hại.

2/.QUAN HỆ:

Với người số sinh 3 đối tác lý tưởng của họ phải là những người đặc biệt hấp dẫn và nổi bật. Quan hệ tình cảm của người số sinh 3 rất lãng mạn, đầy chất thơ. Nếu quan hệ này có chuyện chẳng lành thì họ thường chán nản thất vọng, tới mức cãi lộn cả những chuyện nhỏ nhặt. Họ là những người thích tán tỉnh và muốn có được nhiều người ngưỡng mộ mình và nên chọn những người có cùng sở thích và cũng có tính cách chan hòa- lãng mạn nếu muốn quan hệ được lâu dài.

3/.GIA ĐÌNH:

Họ là những người làm cha mẹ thích vui đùa, và thích cùng chia xẻ những kinh nghiệm với con cái, đề cập đến những sự kiện nổi bật đang diễn biến. Họ khuyến khích con cái hòa mình với xã hội và giúp con cái có dịp tiếp xúc với bạn bè của họ.
Bậc cha mẹ có số sinh là 3 không nên để con cái coi nhẹ đời sống xã hội của chúng, điều này có thể là một nguy hiểm khi bậc cha mẹ bắt đầu mất dần đi tính nhạy bén.
Với người số sinh là 3 thì nhà cửa phải là nơi sẵn sàng mở rộng cửa đối với người khác, một nơi mà những giao tiếp xã hội có thể diễn ra. Họ trang trí bày biện nhà cửa tùy hứng, rất tự nhiên và thường có được kết quả tốt.

4/.NGHỀ NGHIỆP:

Họ thường làm các nghề có quan hệ rộng. Khiếu trò chuyện, thích tin tức, thường là nhân tố khiến họ tìm những công việc như đại diện thương mại, dạy học, những việc liên quan cộng đồng. Họ cũng có khiếu viết lách và thường là những nhà văn thành công.
Họ nên tránh những công việc mà không cần đến sự hợp tác xã hội hoặc công việc diễn ra đều đều. Họ có thể làm nhiều nghề khác nhau. Khó có thể làm mãi một nghề được trên vài ba năm. Vì hay thay đổi nghề nghiệp nên họ khó có thể đạt tới đỉnh điểm một nghề nào. Tuy nhiên, không vì vậy mà họ chán nản. Với họ, những kiến thức kinh nghiệm mới và tính đa dạng của công việc và quan trọng hơn nhiều so với thành công hoặc tiền bạc.
Người nổi tiếng có số sinh 3: Nữ hoàng Victoria; Audrey Hepburn; Casanova; Robert Burns; Honor Blackman; Rod Stewart.

SỐ 4

1/.TÍNH CÁCH

Cụ thể, chuộng truyền thống, bảo thủ, ngăn nắp, thích hiệu quả, có tài chịu khó làm việc, tận tụy, kiên trì, biết tập trung và quả quyết, trung thành và có hoài bão, có đầu óc thực tiễn trong cuộc sống. Rất thận trọng, không bao giờ quyết định điều gì mà không suy nghĩ chín chắn. Khi đã quyết định rồi thì hành động quả quyết. Có khả năng đương đầu với những thăng trầm trong cuộc đời. Tính cách người số sinh 4 ổn định.
Họ là những người bạn có thể tin cậy, và một khi đã thích ai thì không dễ dàng thay đổi ý nghĩ của mình. Thích màu đỏ, một màu mang lại lòng tin và phản ánh sự quả quyết, thành công.

***LƯU Ý: Rất trân trọng truyền thống, khó chấp nhận những cái mới. Họ bất bình với những kẻ hời hợt ngoài mặt, có những lối sống hay thay đổi, tráo trở. Họ chỉ tin cậy, thoải mái ở những gì mình biết. Điều này dẫn tới việc khó chấp nhận người khác khi người đó có một hướng đi khác, ý kiến khác. Người có số sinh 4 nên cố gắng để được cởi mở hơn, để thay đổi và chấp nhận những người khác, dù họ thế nào. Những tham vọng của người số sinh 4 là nguồn gốc những căng thẳng nếu những tham vọng đó không đạt được, họ có thể gây gỗ, nặng lời với bất kỳ ai đang có mặt, nên cần chế ngự sự căng thẳng đó bằng cách khác, để có thể tránh những đụng độ không cần thiết.

2/.QUAN HỆ:

Họ tiếp cận tình yêu và các quan hệ rất nghiêm túc, không hề biết né tránh. Họ ưu tiên hàng đầu cho những cam kết lâu dài. Nói chung, người có số sinh 4 là những đối tác biết yêu chiều, chăm lo, biết bảo vệ người họ quan hệ và rất chung thủy, rất đáng tin cậy. Người số sinh 4 khó biểu thị tình cảm công khai với những đối tác, và điều này thể hiện và giải thích được tại sao họ lại thiếu cảm xúc.
Đối tác của người số sinh 4 cần chấp nhận việc người bạn của họ không dễ dàng với những tình cảm lãn mạn, mà phải hiểu rằng họ có những cách khác để bộc lộ sự yêu mến của mình.

Người có số sinh 4 thường mang bực bội về nhà, và giận cá chém thớt để giải tỏa những khó khăn riêng tư. Họ và những đối tác của họ nên nhận ra rằng đây là 1 nết có thật và phải tìm cách mà hạn chế nó. Điều đặc biệt quan trọng là người có số sinh 4 là người thật thà và cởi mở khi bộc lộ tình cảm của mình.

3/.GIA ĐÌNH:

Họ coi truyền thống gia đình rất quan trọng, và muốn con cái phải biết như vậy trong các hoạt động của chúng. Khó khăn sẽ nảy sinh khi con cái họ ở tuổi thiếu niên lại muốn có những lựa chọn khác nhau trong đời. Người số sinh 4 muốn có những điều tốt đẹp nhất dành cho con cái họ và tin tưởng chúng biết phân biệt đúng sai, song điều quan trọng là với tư cách bậc cha mẹ, họ cần chấp nhận việc chúng có quyền đưa ra những quyết định độc lập, bất kể ra sao.

Rất coi trọng nhà cửa. Họ chỉ có thể nghỉ ngơi, thư giãn trong một khung cảnh ngăn nắp, và sẽ dành nhiều nổ lực làm cho ngôi nhà của họ được ấm cúng. Họ thích làm việc nhà, chăm sóc vườn tược và những việc khác trông ngay thấy là hữu ích. Bởi thời gian để tổ chức, sắp xếp, bày biện nhà cửa là liệu pháp tốt cho sức khoẻ của người có số sinh 4, và việc này có thể phát triển thành một hình thức trị bệnh stress.

Có thể họ không thích mở rộng quan hệ xã hội. Không thích những cuộc tụ tập ồn ào, những người hời hợt.
Người có số sinh 4 nên phát triển những hoạt động trong thời gian rảnh rỗi để giảm bớt căng thẳng, nhưng nên tránh những môn thi đấu vì có thể làm tăng căng thẳng.

4/.NGHỀ NGHIỆP:

Rất quan tâm và nhiều hoài bão về sự nghiệp. Do chịu khó làm việc và chân thật, trung thành, họ có quyền hy vọng được mọi người biết tới và đánh giá đúng về họ. Nếu họ cảm thấy những nỗ lực của mình không được biết tới, họ sẽ rất bực bội, chán nản.
Người số sinh 4 tập trung để đi tới thành công và sẽ không để bất kỳ điều gì cản bước tiến tới sự thành công đó.

Họ có thể chẳng quan tâm gì tới những cảm nhận của người khác về những gì họ làm. Nếu họ cảm nhận được cùng làm việc để đạt mục đích chung, thì họ có thể có quyết tâm mang lại lợi ích cho tập thể. Nếu họ là chủ, họ là những người chủ công bằng và biết điều. Họ có một khả năng khác thường là biết nhận ra khuyết điểm của mình, đó là thứ vô giá dành cho một người chủ.
Người có số sinh 4 thường thành công trong điều hành công việc. Tự mình làm chủ, họ hiểu rõ mục tiêu cần nỗ lực đạt tới và biết sẽ đạt được tới mức độ nào.
Những nhân vật nổi tiếng có số sinh 4: Nữ hoàng Elizabeth II; Richard Branson; Dolly Parton; Cilla Black; Linford Christie.....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét