Sim phong thủy giúp thăng tiến công danh sự nghiệp.

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về các con số thời điểm sinh nói lên gì về vận mệnh. Có rất nhiều người đã hỏi rằng, liệu có nên thay đổi sim phong thủy hợp mệnh với mình để đem lại nhiều may mắn không, dưới đây chúng tôi sẽ giải thích kĩ hơn để các bạn hiểu một cách tường tận.

>>>Tham khảo thêm:

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0869 992012 Giá : 6,500,000      < - > 0981 900989 Giá : 3,500,000
0869 992011 Giá : 6,500,000      < - > 0981 909386 Giá : 3,500,000
0869 992008 Giá : 6,500,000      < - > 0981 91 90 91 Giá : 3,500,000
0869 992006 Giá : 6,500,000      < - > 0981 913969 Giá : 3,500,000
0869 992000 Giá : 6,500,000      < - > 0981 921984 Giá : 3,500,000
0869 86 86 69 Giá : 6,500,000      < - > 0981 922015 Giá : 3,500,000
0869 808886 Giá : 6,500,000      < - > 0981 922186 Giá : 3,500,000
0869 668555 Giá : 6,500,000      < - > 0981 923239 Giá : 3,500,000
0869 622668 Giá : 6,500,000      < - > 0981 923779 Giá : 3,500,000
0869 586686 Giá : 6,500,000      < - > 0981 928 938 Giá : 3,500,000
0869 397988 Giá : 6,500,000      < - > 0981 928929 Giá : 3,500,000
0869 396686 Giá : 6,500,000      < - > 0981 929366 Giá : 3,500,000
0869 366866 Giá : 6,500,000      < - > 0981 933186 Giá : 3,500,000
0869 365686 Giá : 6,500,000      < - > 0981 939568 Giá : 3,500,000
0869 363686 Giá : 6,500,000      < - > 0981 955186 Giá : 3,500,000
0869 339686 Giá : 6,500,000      < - > 0981 958669 Giá : 3,500,000
0869 333567 Giá : 6,500,000      < - > 0981 959 909 Giá : 3,500,000
0869 333386 Giá : 6,500,000      < - > 0981 959383 Giá : 3,500,000
0869 266686 Giá : 6,500,000      < - > 0981 965956 Giá : 3,500,000
0869 262686 Giá : 6,500,000      < - > 0981 966959 Giá : 3,500,000
0869 18 5868 Giá : 6,500,000      < - > 0981 968266 Giá : 3,500,000
0869 166686 Giá : 6,500,000      < - > 0981 968569 Giá : 3,500,000
0869 166 199 Giá : 6,500,000      < - > 0981 968778 Giá : 3,500,000
0869 155 166 Giá : 6,500,000      < - > 0981 969363 Giá : 3,500,000
0869 116686 Giá : 6,500,000      < - > 0981 974479 Giá : 3,500,000
0869 111889 Giá : 6,500,000      < - > 0981 978879 Giá : 3,500,000
0869 11 8386 Giá : 6,500,000      < - > 0981 979234 Giá : 3,500,000
0869 086686 Giá : 6,500,000      < - > 0981 980286 Giá : 3,500,000
0869 04 1111 Giá : 6,500,000      < - > 0981 980889 Giá : 3,500,000
0869 000368 Giá : 6,500,000      < - > 0981 981179 Giá : 3,500,000
086879.79.88 Giá : 6,500,000      < - > 0981 986366 Giá : 3,500,000
08686 32 686 Giá : 6,500,000      < - > 0981 986486 Giá : 3,500,000
08686 31 886 Giá : 6,500,000      < - > 0981 988139 Giá : 3,500,000
08686 31 686 Giá : 6,500,000      < - > 0981 989282 Giá : 3,500,000
08686 29 686 Giá : 6,500,000      < - > 0981 989768 Giá : 3,500,000
0868.99.55.68 Giá : 6,500,000      < - > 0981 995579 Giá : 3,500,000
0868.888.638 Giá : 6,500,000      < - > 0981 995589 Giá : 3,500,000
0868.86.16.68 Giá : 6,500,000      < - > 0981 996898 Giá : 3,500,000
0868.686.388 Giá : 6,500,000      < - > 0981 998189 Giá : 3,500,000
0868.66.8998 Giá : 6,500,000      < - > 0981 999389 Giá : 3,500,000
0868.393.969 Giá : 6,500,000      < - > 0981 999941 Giá : 3,500,000
0868.39.7988 Giá : 6,500,000      < - > 0981.04.3686 Giá : 3,500,000
0868.37.7879 Giá : 6,500,000      < - > 0981.10.09.96 Giá : 3,500,000
0868.36.7879 Giá : 6,500,000      < - > 0981.10.1919 Giá : 3,500,000
0868.33.99.55 Giá : 6,500,000      < - > 0981.13.1919 Giá : 3,500,000
0868 995559 Giá : 6,500,000      < - > 0981.20.1990 Giá : 3,500,000
0868 989868 Giá : 6,500,000      < - > 0981.20.20.22 Giá : 3,500,000
0868 983686 Giá : 6,500,000      < - > 0981.22.2003 Giá : 3,500,000
0868 959989 Giá : 6,500,000      < - > 0981.22.7878 Giá : 3,500,000
0868 888486 Giá : 6,500,000      < - > 0981.2222.97 Giá : 3,500,000
0868 82 8186 Giá : 6,500,000      < - > 0981.28.38.78 Giá : 3,500,000
0868 791386 Giá : 6,500,000      < - > 0981.30.03.92 Giá : 3,500,000
0868 728866 Giá : 6,500,000      < - > 0981.30.77.99 Giá : 3,500,000
0868 698969 Giá : 6,500,000      < - > 0981.38.6767 Giá : 3,500,000
0868 6969 98 Giá : 6,500,000      < - > 0981.39.6767 Giá : 3,500,000
0868 686636 Giá : 6,500,000      < - > 0981.39.98.39 Giá : 3,500,000
0868 38 38 99 Giá : 6,500,000      < - > 0981.49.1988 Giá : 3,500,000
0868 379389 Giá : 6,500,000      < - > 0981.55.7878 Giá : 3,500,000
0868 246886 Giá : 6,500,000      < - > 0981.58.3986 Giá : 3,500,000
0868 181668 Giá : 6,500,000      < - > 0981.58.6669 Giá : 3,500,000
0868 15 8989 Giá : 6,500,000      < - > 0981.60.60.69 Giá : 3,500,000
0868 138886 Giá : 6,500,000      < - > 0981.60.9779 Giá : 3,500,000
0868 111181 Giá : 6,500,000      < - > 0981.63.5599 Giá : 3,500,000
0868 053999 Giá : 6,500,000      < - > 0981.65.67.69 Giá : 3,500,000
0868 053 049 Giá : 6,500,000      < - > 0981.72.1102 Giá : 3,500,000
0868 023689 Giá : 6,500,000      < - > 0981.72.7878 Giá : 3,500,000
0868 023688 Giá : 6,500,000      < - > 0981.75.5599 Giá : 3,500,000
086.989.3979 Giá : 6,500,000      < - > 0981.79.3737 Giá : 3,500,000
086 919 8386 Giá : 6,500,000      < - > 0981.79.6767 Giá : 3,500,000
08.999.777.04 Giá : 6,500,000      < - > 0981.79.69.39 Giá : 3,500,000
08.8886.9995 Giá : 6,500,000      < - > 0981.800.200 Giá : 3,500,000
08.8886.9992 Giá : 6,500,000      < - > 0981.84.1668 Giá : 3,500,000
08.8886.9991 Giá : 6,500,000      < - > 0981.88.9929 Giá : 3,500,000
08.8886.9990 Giá : 6,500,000      < - > 0981.8833.96 Giá : 3,500,000
08.8885.0009 Giá : 6,500,000      < - > 0981.8866.93 Giá : 3,500,000
08.8885.0008 Giá : 6,500,000      < - > 0981.889.186 Giá : 3,500,000
08.8885.0007 Giá : 6,500,000      < - > 0981.90.6869 Giá : 3,500,000
08.6886.6568 Giá : 6,500,000      < - > 0981.90.7779 Giá : 3,500,000
08.6862.6286 Giá : 6,500,000      < - > 0981.909.688 Giá : 3,500,000
08 686 92 686 Giá : 6,500,000      < - > 0981.92.92.68 Giá : 3,500,000
08 686 51 686 Giá : 6,500,000      < - > 0981.92.9559 Giá : 3,500,000
08 686 50 686 Giá : 6,500,000      < - > 0981.93.1678 Giá : 3,500,000
08 686 444 86 Giá : 6,500,000      < - > 0981.93.1987 Giá : 3,500,000
0964 006886 Giá : 6,550,000      < - > 0981.93.9559 Giá : 3,500,000
0967.339.579 Giá : 6,550,000      < - > 0981.9339.68 Giá : 3,500,000
096 138 1989 Giá : 6,600,000      < - > 0981.95.6556 Giá : 3,500,000
0961 153838 Giá : 6,600,000      < - > 0981.95.95.86 Giá : 3,500,000
0961 313838 Giá : 6,600,000      < - > 09819.14.688 Giá : 3,500,000
0961 69 1989 Giá : 6,600,000      < - > 09819.15.468 Giá : 3,500,000
0962 733777 Giá : 6,600,000      < - > 0982 066086 Giá : 3,500,000
0963 379368 Giá : 6,600,000      < - > 0982 188880 Giá : 3,500,000
0965 223686 Giá : 6,600,000      < - > 0982 223599 Giá : 3,500,000
0965.16.9889 Giá : 6,600,000      < - > 0982 259689 Giá : 3,500,000
0966.79.1996 Giá : 6,600,000      < - > 0982 286579 Giá : 3,500,000
0966.79.1998 Giá : 6,600,000      < - > 0982 550368 Giá : 3,500,000
0966.86.86.08 Giá : 6,600,000      < - > 0982 568399 Giá : 3,500,000
0969 991118 Giá : 6,600,000      < - > 0982 633889 Giá : 3,500,000
097 121 8899 Giá : 6,600,000      < - > 0982 65 2007 Giá : 3,500,000
097 131 8899 Giá : 6,600,000      < - > 0982 666673 Giá : 3,500,000
0971 133838 Giá : 6,600,000      < - > 0982 669944 Giá : 3,500,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim dễ nhớ giá rẻ:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim dễ nhớ giá rẻ

Bản biết rằng sim luôn là vật dụng gắn bó bên bạn , là vật thể hữu hình kết nối bạn với mọi người trong cuộc sống hàng ngày. Và nhiều người quan niệm rằng sim vừa có "thể" và có " khí". Chúng tôi xin được lí giải nhiều hơn về " khí" : nói đến “khí” thì phong thủy là môn khoa học nghiên cứu rất sâu về sự vận hành của “khí” và đang được áp dụng nhiều mọi trường hợp trong cuộc sống như phong thủy nhà cửa, văn phòng làm việc,…thậm chí là những vật thể như nhẫn phong thủy, đá phong thủy cũng đang trở nên phố biến.

Nhiều người cho rằng sim phong thủy thực sự ảnh hưởng đến tài lộc may mắn trong tất cả các mối quan hệ và sự phát triển nghề nghiệp của bạn.  

Vậy có nên thay sim phong thủy hợp mệnh ?

Nếu bạn chọn được số sim phù hợp với mệnh của bạn thì điều đó sẽ đem lại nhiều may mắn cho bạn

Một sim số phong thủy không nhất thiết là sim số đẹp mà hội đủ các yếu tố hòa hợp âm dương, ngũ hành, chứa vượng khí, may mắn, tốt lành…sẽ mang đến cuộc sống tốt đẹp cho người dùng nó nhiều may mắn.

Chẳng hạn số đuôi 1368 là dãy số đặc biệt, dân sim số thường quan niệm con số 1 là Sinh (sinh sôi nảy nở), 3 là tài, 68 là lộc phát. Số 1368 là sinh tài phát lộc rất đẹp với người kinh doanh buôn bán.

Ngoài ra, một điểm đặc biệt đó là 123+456+789=1368, đây là 3 cặp số nối tiếp nhau trong dãy số tự nhiên từ 0-9 cộng lại thành ra 1368 - số đại diện cho sự tổng hòa các con số vừa đẹp vừa xấu và mang tính chọn lọc cao nhất của dãy số tự nhiên. Hơn nữa, 1368 không chứa các số bị coi là xấu như 4 và 7 trong đó, âm dương hài hòa có 1,3 số âm – 6,8 là số dương và đây là số tiến không bị ngắt đoạn lên xuống chập chùng chỉ sự thăng tiến cho người sử dụng nó.

Sim phong thủy cải biến tài vận.

Nếu như bạn chưa sinh ra được trong giờ tốt, nhưng không có nghĩa sẽ không tốt hay không may mắn cả đời .Việc sử dụng Sim phong thủy là một trong những cách giúp cải biến vận số con người hiệu quả theo chiều hướng tích cực và tốt đẹp hơn.

Nếu bạn đang cảm thấy mọi việc mình làm đều không suông sẻ thì chính là lúc bạn nên thử thay đổi số sim của mình cho hợp với tuổi và mệnh của bạn.

Thực tế, Sim phát lộc là sim có đuôi số là 68 và 86 rất được người ưa chuộng vì có ý nghĩa là đem tới thuận lợi về tiền bạc và vận may cho người dùng nó. Theo quan niệm về con số thì 6 – 8 là con số thuận lợi và vận may. Số 8 còn tượng trưng cho 8 hướng: bát quái, bát âm, bát tiên, bát bửu. Với người Trung Hoa số 6 và 8 sẽ đem tới thuận lợi về tiền bac và vận may cho người dùng nó vì theo tục đoán mệnh con người số 8 là số phát – mệnh lớn, số 6 là số lộc nên giống như cuộc đời con người càng làm càng phát đạt, nhận lộc vào nhà.

Sim phong thủy giúp thăng tiến công danh sự nghiệp.

Khi là chủ nhân của sim thần tài bạn sẽ nhận được nhiều tài lộc, may mắn và thành công trong cuộc sống và công việc.  Vì vậy Sim thần tài có đuôi 39 hoặc 79 là một trong những dòng sim số đẹp được giới kinh doanh lựa chọn hàng đầu. Ý nghĩa của con số 3 là tài, số 7 tượng trưng cho thành tựu sinh hóa vũ trụ không gian (là đông, tây, nam, bắc); là thời gian (quá khứ, hiện tại, tương lai), mang đến sức sống chô vạn vật. Số 9 là số đẹp tận cùng của dãy số.

Thêm đó, từ xa xưa số 9 được cho là biểu tượng của sức mạnh và quyền uy. Ngai vua thường đặt trên 9 bậc, vua chúa thường cho đúc cửu đinh (9 cái đinh) để tượng trưng cho quyền lực của mình. Trong dân gian số 9 được gắn cho sự hoàn thiện đến khó đạt được như voi 9 ngà, gà 9 cửa, ngựa 9 hồng mao. Số 9 còn được tượng trưng cho trời (ngày sinh của trời là 9 tháng giêng)…

Sở hữu sim thần tài sẽ mang đến nhiều tài lộc và phát triển công danh cho mỗi người

Bên cạnh dùng sim số đẹp dễ nhớ dễ dọc thì việc sở hữu một sim số điện thoại hợp với thời vận, cung mệnh vừa cát tường vừa mang dấu ân riêng cho bạn vừa mang đến sự an lành tốt đẹp.

Nếu Bạn thật sự muốn thay đổi tài vận của mình và đón nhận nhiều may mắn hơn thì hãy chọn lựa cho mình số sim phong thủy vừa đẹp vừa hợp với tuổi, mệnh của bạn.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.phongthuysimsodep.com.vn/2017/08/chon-sim-phong-thuy.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét