Những điều cần biết khi chọn nhà theo phong thủy

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cách chọn hướng nhà hợp tuổi. Ai cũng muốn lựa chọn được cho mình một ngôi nhà ưng ý. Một ngôi nhà vừa ưng ý vừa hợp phong thủy sẽ mang lại nhiều tài lộc. Muốn được như vậy bạn cần lưu ý đến 11 điều cấm kỵ sau đây:

>>>Tham khảo thêm:
Những điều cấm kỵ khi chọn nhà theo phong thủy

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575


0966.93.1368 Giá : 11,000,000      < - > 0962 255986 Giá : 3,000,000
0967 891155 Giá : 11,000,000      < - > 0962 291899 Giá : 3,000,000
0967 892018 Giá : 11,000,000      < - > 0962 292179 Giá : 3,000,000
0967 893030 Giá : 11,000,000      < - > 0962 297298 Giá : 3,000,000
0967 899494 Giá : 11,000,000      < - > 0962 313363 Giá : 3,000,000
0967.83.83.86 Giá : 11,000,000      < - > 0962 313567 Giá : 3,000,000
0968 288777 Giá : 11,000,000      < - > 0962 333198 Giá : 3,000,000
0968 446677 Giá : 11,000,000      < - > 0962 356689 Giá : 3,000,000
0968 682018 Giá : 11,000,000      < - > 0962 361366 Giá : 3,000,000
0968 682019 Giá : 11,000,000      < - > 0962 363468 Giá : 3,000,000
0968.85.1368 Giá : 11,000,000      < - > 0962 380789 Giá : 3,000,000
0968.93.1368 Giá : 11,000,000      < - > 0962 388969 Giá : 3,000,000
0969.63.1368 Giá : 11,000,000      < - > 0962 424979 Giá : 3,000,000
0969.8888.91 Giá : 11,000,000      < - > 0962 434979 Giá : 3,000,000
0969.899.686 Giá : 11,000,000      < - > 0962 501688 Giá : 3,000,000
0969.95.1368 Giá : 11,000,000      < - > 0962 509886 Giá : 3,000,000
097 113 8989 Giá : 11,000,000      < - > 0962 521678 Giá : 3,000,000
0971 131368 Giá : 11,000,000      < - > 0962 528179 Giá : 3,000,000
0971 151368 Giá : 11,000,000      < - > 0962 532668 Giá : 3,000,000
0971 161368 Giá : 11,000,000      < - > 0962 539222 Giá : 3,000,000
0971 808868 Giá : 11,000,000      < - > 0962 551879 Giá : 3,000,000
0971.64.0000 Giá : 11,000,000      < - > 0962 557775 Giá : 3,000,000
0972.55.65.75 Giá : 11,000,000      < - > 0962 575866 Giá : 3,000,000
0975 12 10 93 Giá : 11,000,000      < - > 0962 580678 Giá : 3,000,000
0975 567895 Giá : 11,000,000      < - > 0962 601222 Giá : 3,000,000
0975 567896 Giá : 11,000,000      < - > 0962 64 1994 Giá : 3,000,000
0976.95.95.96 Giá : 11,000,000      < - > 0962 652678 Giá : 3,000,000
0977 731731 Giá : 11,000,000      < - > 0962 669188 Giá : 3,000,000
0978 927892 Giá : 11,000,000      < - > 0962 679989 Giá : 3,000,000
0979 567896 Giá : 11,000,000      < - > 0962 681179 Giá : 3,000,000
0979 567897 Giá : 11,000,000      < - > 0962 686698 Giá : 3,000,000
0979 797790 Giá : 11,000,000      < - > 0962 699279 Giá : 3,000,000
0979 982345 Giá : 11,000,000      < - > 0962 709868 Giá : 3,000,000
098.168.68.98 Giá : 11,000,000      < - > 0962 717727 Giá : 3,000,000
098.33.78910 Giá : 11,000,000      < - > 0962 720678 Giá : 3,000,000
0981 338789 Giá : 11,000,000      < - > 0962 729379 Giá : 3,000,000
0981 591368 Giá : 11,000,000      < - > 0962 737989 Giá : 3,000,000
0981 666899 Giá : 11,000,000      < - > 0962 75 1102 Giá : 3,000,000
0981 686696 Giá : 11,000,000      < - > 0962 755899 Giá : 3,000,000
0981 77 8668 Giá : 11,000,000      < - > 0962 767886 Giá : 3,000,000
0981 986989 Giá : 11,000,000      < - > 0962 779168 Giá : 3,000,000
0981.85.1368 Giá : 11,000,000      < - > 0962 799179 Giá : 3,000,000
0981.86.86.96 Giá : 11,000,000      < - > 0962 808444 Giá : 3,000,000
0981.96.1368 Giá : 11,000,000      < - > 0962 808818 Giá : 3,000,000
0983 977899 Giá : 11,000,000      < - > 0962 822223 Giá : 3,000,000
0984.48.78.78 Giá : 11,000,000      < - > 0962 828848 Giá : 3,000,000
0985 183555 Giá : 11,000,000      < - > 0962 829339 Giá : 3,000,000
0985 364364 Giá : 11,000,000      < - > 0962 833989 Giá : 3,000,000
0986 368579 Giá : 11,000,000      < - > 0962 855339 Giá : 3,000,000
0986.33.44.77 Giá : 11,000,000      < - > 0962 859985 Giá : 3,000,000
0987 883868 Giá : 11,000,000      < - > 0962 866559 Giá : 3,000,000
0987.81.6886 Giá : 11,000,000      < - > 0962 872868 Giá : 3,000,000
0988 009886 Giá : 11,000,000      < - > 0962 884789 Giá : 3,000,000
0988 655955 Giá : 11,000,000      < - > 0962 915979 Giá : 3,000,000
0988 889181 Giá : 11,000,000      < - > 0962 922000 Giá : 3,000,000
09.71.71.29.29 Giá : 11,000,000      < - > 0962 925688 Giá : 3,000,000
09.69.09.9696 Giá : 11,000,000      < - > 0962 928779 Giá : 3,000,000
09.61.61.95.95 Giá : 11,000,000      < - > 0962 96 1886 Giá : 3,000,000
0869 633688 Giá : 11,000,000      < - > 0962 961199 Giá : 3,000,000
0869 622688 Giá : 11,000,000      < - > 0962 969656 Giá : 3,000,000
0869 611688 Giá : 11,000,000      < - > 0962 970111 Giá : 3,000,000
0869 283868 Giá : 11,000,000      < - > 0962 979959 Giá : 3,000,000
0869 072222 Giá : 11,000,000      < - > 0962 981189 Giá : 3,000,000
0868.93.6886 Giá : 11,000,000      < - > 0962 992289 Giá : 3,000,000
0868.54.1111 Giá : 11,000,000      < - > 0962.01.8379 Giá : 3,000,000
0868.40.1111 Giá : 11,000,000      < - > 0962.10.15.18 Giá : 3,000,000
0868 978979 Giá : 11,000,000      < - > 0962.13.2001 Giá : 3,000,000
0868 969689 Giá : 11,000,000      < - > 0962.20.30.60 Giá : 3,000,000
096 994 1212 Giá : 11,050,000      < - > 0962.21.21.88 Giá : 3,000,000
0967 48 1212 Giá : 11,050,000      < - > 0962.21.21.99 Giá : 3,000,000
0968 31 2020 Giá : 11,050,000      < - > 0962.22.12.85 Giá : 3,000,000
097 190 4078 Giá : 11,050,000      < - > 0962.29.06.86 Giá : 3,000,000
0985 14 01 96 Giá : 11,050,000      < - > 0962.31.6996 Giá : 3,000,000
0869.878.868 Giá : 11,050,000      < - > 0962.33.1971 Giá : 3,000,000
0869.828.868 Giá : 11,050,000      < - > 0962.36.26.86 Giá : 3,000,000
096 5522 777 Giá : 11,100,000      < - > 0962.38.1389 Giá : 3,000,000
0964 15 3999 Giá : 11,100,000      < - > 0962.51.52.59 Giá : 3,000,000
0868.57.8668 Giá : 11,111,000      < - > 0962.52.50.51 Giá : 3,000,000
0967 890202 Giá : 11,160,000      < - > 0962.55.7968 Giá : 3,000,000
0961 388868 Giá : 11,200,000      < - > 0962.56.3879 Giá : 3,000,000
0965.2 6.6879 Giá : 11,200,000      < - > 0962.58.1969 Giá : 3,000,000
0971 388868 Giá : 11,200,000      < - > 0962.67.67.99 Giá : 3,000,000
0976 966777 Giá : 11,200,000      < - > 0962.69.69.19 Giá : 3,000,000
0868 861102 Giá : 11,200,000      < - > 0962.71.1998 Giá : 3,000,000
096.27.46688 Giá : 11,250,000      < - > 0962.72.1368 Giá : 3,000,000
096.777.888.1 Giá : 11,250,000      < - > 0962.72.2002 Giá : 3,000,000
0965.24.1999 Giá : 11,250,000      < - > 0962.76.8386 Giá : 3,000,000
098.10.9.8.7.6.5 Giá : 11,250,000      < - > 0962.81.6116 Giá : 3,000,000
0976 789579 Giá : 11,300,000      < - > 0962.83.2005 Giá : 3,000,000
0983 321555 Giá : 11,300,000      < - > 0962.83.6678 Giá : 3,000,000
0983.9999.07 Giá : 11,300,000      < - > 0962.83.9889 Giá : 3,000,000
0985 118333 Giá : 11,300,000      < - > 0962.86.4404 Giá : 3,000,000
0986 888778 Giá : 11,300,000      < - > 0962.86.88.90 Giá : 3,000,000
0988 799696 Giá : 11,300,000      < - > 0962.89.3339 Giá : 3,000,000
0989 898228 Giá : 11,300,000      < - > 0962.89.67.68 Giá : 3,000,000
0961 066660 Giá : 11,500,000      < - > 0962.89.83.89 Giá : 3,000,000
0961 143456 Giá : 11,500,000      < - > 0962.89.85.88 Giá : 3,000,000
0961 196119 Giá : 11,500,000      < - > 0962.92.3968 Giá : 3,000,000
0961 636969 Giá : 11,500,000      < - > 0962.94.6866 Giá : 3,000,000
0961 656969 Giá : 11,500,000      < - > 0962.97.9977 Giá : 3,000,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim Mobifone giá rẻ:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim Mobifone giá rẻ

Một ngôi nhà vừa ưng ý vừa hợp phong thủy sẽ mang lại nhiều tài lộc

Không nên chọn nhà ở những địa điểm có quá nhiều tạp âm : Những nhà ở những vị trí bên cạnh ga tàu điện, sân bay hoặc ga tàu hỏa đều có hại cho sức khỏe vì phải nghe những âm thanh quá lớn so với sức chịu đựng của tai. Điều này dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng đến tai, mức độ nhẹ thì gây chấn động về tâm sinh lý do tiếp xúc quá nhiều tiếng ồn và mức độ nặng có thể dẫn đến điếc.

Không nên chọn nhà được xây dựng theo lối kiến trúc có nhiều góc cạnh: Ngôi nhà xây dựng nhiều góc cạnh chỉ phù hợp để làm nơi sử dụng công cộng. Điều này giúp phong tỏa luồng khí vượng cho người sử dụng cho môi trường xung quanh.

Không nên chọn nhà có cây hoặc cột đèn trước cửa vì điều này sẽ ngăn cản không cho dương khí luồn vào nhà. Đèn đường có từ trường mạnh sẽ tạo một từ trường lớn xung quanh nhà gây ảnh hưởng không tốt đối với sức khỏe con người.

Không nên mua nhà ở những nơi có khí thải độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe, gây tỷ lệ nhiễm bệnh rất cao đặc biệt là bệnh ung thư do ảnh hưởng của không khí và nguồn nước bị ô nhiễm. Ngoài ra, cửa nhà mà thiết kế đối diện với đồn cảnh sát, bệnh viện hoặc nhà tang lễ đều rất ảnh hưởng đến việc tập trung các nguồn vượng khí và mang khí xấu vào nhà.

Tránh mua nhà gần các cầu vượt có vị trí đan xen nhau. Điều này tạo nên xu thế kìm kẹp, không có vượng khí.

Nếu đường phía trước nhà có hình vòng cung nhưng lại hướng ra ngoài thì không nên mua căn nhà đó vì điều này nguy hiểm cho người ở.

Những ngôi nhà có xu thế 2 đầu thì cao ở giữa thì thấp cũng không nên chọn. Vì điều này tạo xu hướng bị trũng xuống ở giữa không tốt cho sức khỏe và hạn chế sự hấp thu vận khí.

Những ngôi nhà ở trạm dừng xe bus không nên mua vì nơi này vượng khí không tốt.

Không nên mua nhà ở vị trí 4 mặt xung quanh đều là nhà cao tầng. Những ngôi nhà này tạo cảm giác bức bách khó chịu, vận khí tốt bị những ngôi nhà cao tầng che mất không đi vào nhà bạn được.

Không nên mua nhà được lắp nhiều kính vì lượng ánh sáng tại các căn phòng này cao làm gia tăng nhiệt độ trong các phòng và khi đó yếu tố dương nhiều hơn yếu tố âm gây mất cân bằng.

Không nên mua nhà có phòng được thiết kế theo hình tròn vì hình tròn mang tính động mà nơi ở bao giờ cũng cần sự ổn định. Phòng hình tròn chỉ thích hợp cho những nơi làm ăn buôn bán mà thôi.

>>>Xem thêm các bài viết khác:

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.phongthuysimsodep.com.vn/2017/08/chon-nha-theo-phong-thuy_30.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét