Hướng dẫn cách xem và chọn nhà hợp tuổi chi tiết nhất

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cách chọn nhà theo phong thủy. Trong bài viết ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xem và chọn hướng nhà hợp tuổi!

>>>Tham khảo thêm:

Cách xem và chọn hướng nhà hợp tuổi

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0968 456783 Giá : 10,500,000      < - > 0961.109.209 Giá : 3,000,000
0969 818866 Giá : 10,500,000      < - > 0961.15.15.99 Giá : 3,000,000
097.789.1997 Giá : 10,500,000      < - > 0961.152.179 Giá : 3,000,000
0971 13 16 18 Giá : 10,500,000      < - > 0961.16.69.16 Giá : 3,000,000
0971.36.4567 Giá : 10,500,000      < - > 0961.18.11.84 Giá : 3,000,000
0971.56.4567 Giá : 10,500,000      < - > 0961.19.39.89 Giá : 3,000,000
0971.58.4567 Giá : 10,500,000      < - > 0961.2555.66 Giá : 3,000,000
0971.59.4567 Giá : 10,500,000      < - > 0961.27.9889 Giá : 3,000,000
0975 0 68886 Giá : 10,500,000      < - > 0961.28.8118 Giá : 3,000,000
0979 131234 Giá : 10,500,000      < - > 0961.3555.66 Giá : 3,000,000
0979 992015 Giá : 10,500,000      < - > 0961.37.6767 Giá : 3,000,000
098 1939 779 Giá : 10,500,000      < - > 0961.38.6767 Giá : 3,000,000
098 1979 179 Giá : 10,500,000      < - > 0961.39.29.29 Giá : 3,000,000
098 1979 379 Giá : 10,500,000      < - > 0961.39.31.39 Giá : 3,000,000
0981 789989 Giá : 10,500,000      < - > 0961.39.6669 Giá : 3,000,000
0983 331998 Giá : 10,500,000      < - > 0961.39.78.39 Giá : 3,000,000
0983 832299 Giá : 10,500,000      < - > 0961.44.4486 Giá : 3,000,000
0986.88.88.44 Giá : 10,500,000      < - > 0961.4567.61 Giá : 3,000,000
09 8118 8119 Giá : 10,500,000      < - > 0961.47.99.47 Giá : 3,000,000
09 69 69 8996 Giá : 10,500,000      < - > 0961.48.1368 Giá : 3,000,000
0869 969 886 Giá : 10,500,000      < - > 0961.51.3968 Giá : 3,000,000
0869 32 8668 Giá : 10,500,000      < - > 0961.5555.94 Giá : 3,000,000
0868 999113 Giá : 10,500,000      < - > 0961.63.55.66 Giá : 3,000,000
0868 996 998 Giá : 10,500,000      < - > 0961.63.95.95 Giá : 3,000,000
0868 986866 Giá : 10,500,000      < - > 0961.65.7878 Giá : 3,000,000
0868 389989 Giá : 10,500,000      < - > 0961.66.8884 Giá : 3,000,000
0868 229868 Giá : 10,500,000      < - > 0961.6666.14 Giá : 3,000,000
0868 000168 Giá : 10,500,000      < - > 0961.6666.24 Giá : 3,000,000
086 999 6968 Giá : 10,500,000      < - > 0961.6666.34 Giá : 3,000,000
086 9899 689 Giá : 10,500,000      < - > 0961.6666.40 Giá : 3,000,000
086 889 8896 Giá : 10,500,000      < - > 0961.6666.41 Giá : 3,000,000
08.988889.80 Giá : 10,500,000      < - > 0961.6666.43 Giá : 3,000,000
096.293.4888 Giá : 10,600,000      < - > 0961.6666.45 Giá : 3,000,000
09814.63.888 Giá : 10,600,000      < - > 0961.6666.48 Giá : 3,000,000
0962 784888 Giá : 10,700,000      < - > 0961.6666.54 Giá : 3,000,000
0961 123939 Giá : 10,720,000      < - > 0961.69.29.29 Giá : 3,000,000
0961 153939 Giá : 10,720,000      < - > 0961.69.95.95 Giá : 3,000,000
0961 693939 Giá : 10,720,000      < - > 0961.71.1919 Giá : 3,000,000
0971 123939 Giá : 10,720,000      < - > 0961.72.72.27 Giá : 3,000,000
0971 163939 Giá : 10,720,000      < - > 0961.72.72.74 Giá : 3,000,000
0981 153939 Giá : 10,720,000      < - > 0961.72.72.75 Giá : 3,000,000
0981 163939 Giá : 10,720,000      < - > 0961.72.72.76 Giá : 3,000,000
0981 213939 Giá : 10,720,000      < - > 0961.72.72.77 Giá : 3,000,000
0981 283939 Giá : 10,720,000      < - > 0961.72.72.78 Giá : 3,000,000
0981 303939 Giá : 10,720,000      < - > 0961.72.73.75 Giá : 3,000,000
0981 513939 Giá : 10,720,000      < - > 0961.72.73.76 Giá : 3,000,000
0969 168688 Giá : 10,768,000      < - > 0961.72.73.78 Giá : 3,000,000
0965 922229 Giá : 10,800,000      < - > 0961.75.6699 Giá : 3,000,000
0868.63.68.99 Giá : 10,800,000      < - > 0961.7555.66 Giá : 3,000,000
0868.3.5.7.9.11 Giá : 10,800,000      < - > 0961.77.1919 Giá : 3,000,000
0868 669699 Giá : 10,800,000      < - > 0961.78.6767 Giá : 3,000,000
0961 233338 Giá : 10,886,000      < - > 0961.79.3878 Giá : 3,000,000
0962 730999 Giá : 10,900,000      < - > 0961.79.55.66 Giá : 3,000,000
0962 842999 Giá : 10,900,000      < - > 0961.80.68.79 Giá : 3,000,000
0962 568555 Giá : 10,986,800      < - > 0961.82.89.88 Giá : 3,000,000
0964 864864 Giá : 10,986,800      < - > 0961.82.9669 Giá : 3,000,000
0965 697666 Giá : 10,986,800      < - > 0961.83.89.83 Giá : 3,000,000
0966 767333 Giá : 10,986,800      < - > 0961.85.9559 Giá : 3,000,000
0966 968333 Giá : 10,986,800      < - > 0961.866.698 Giá : 3,000,000
0968 779333 Giá : 10,986,800      < - > 0961.8886.29 Giá : 3,000,000
0969 951234 Giá : 10,986,800      < - > 0961.8888.46 Giá : 3,000,000
0971 983983 Giá : 10,986,800      < - > 0961.8889.56 Giá : 3,000,000
0981 099555 Giá : 10,986,800      < - > 0961.889.996 Giá : 3,000,000
0981 339777 Giá : 10,986,800      < - > 0961.89.3339 Giá : 3,000,000
0981 959777 Giá : 10,986,800      < - > 0961.89.85.88 Giá : 3,000,000
0988 732777 Giá : 10,986,800      < - > 0961.89.89.19 Giá : 3,000,000
0988 739555 Giá : 10,986,800      < - > 0961.89.89.81 Giá : 3,000,000
0988 751777 Giá : 10,986,800      < - > 0961.99.35.99 Giá : 3,000,000
0989 279222 Giá : 10,986,800      < - > 09613.98.986 Giá : 3,000,000
0989 356333 Giá : 10,986,800      < - > 0962 000770 Giá : 3,000,000
0989 738777 Giá : 10,986,800      < - > 0962 003883 Giá : 3,000,000
0989 751777 Giá : 10,986,800      < - > 0962 005225 Giá : 3,000,000
0869 778777 Giá : 10,986,800      < - > 0962 024078 Giá : 3,000,000
0868 866777 Giá : 10,986,800      < - > 0962 051222 Giá : 3,000,000
0868 795999 Giá : 10,986,800      < - > 0962 066986 Giá : 3,000,000
096 8888 977 Giá : 11,000,000      < - > 0962 069444 Giá : 3,000,000
096.79.4.7979 Giá : 11,000,000      < - > 0962 075789 Giá : 3,000,000
0961 153979 Giá : 11,000,000      < - > 0962 112699 Giá : 3,000,000
0961 333369 Giá : 11,000,000      < - > 0962 114686 Giá : 3,000,000
0961 368379 Giá : 11,000,000      < - > 0962 114688 Giá : 3,000,000
0961 656686 Giá : 11,000,000      < - > 0962 115989 Giá : 3,000,000
0961 883668 Giá : 11,000,000      < - > 0962 116511 Giá : 3,000,000
0961 907907 Giá : 11,000,000      < - > 0962 121131 Giá : 3,000,000
0961 968986 Giá : 11,000,000      < - > 0962 122188 Giá : 3,000,000
0961.98.6886 Giá : 11,000,000      < - > 0962 129866 Giá : 3,000,000
0962 689986 Giá : 11,000,000      < - > 0962 162179 Giá : 3,000,000
0962.55.8886 Giá : 11,000,000      < - > 0962 166169 Giá : 3,000,000
0963 861998 Giá : 11,000,000      < - > 0962 186879 Giá : 3,000,000
0963.78.7799 Giá : 11,000,000      < - > 0962 200211 Giá : 3,000,000
0964 388868 Giá : 11,000,000      < - > 0962 206026 Giá : 3,000,000
0965 599779 Giá : 11,000,000      < - > 0962 208678 Giá : 3,000,000
0965 888779 Giá : 11,000,000      < - > 0962 215668 Giá : 3,000,000
0965 899779 Giá : 11,000,000      < - > 0962 218558 Giá : 3,000,000
0966 376886 Giá : 11,000,000      < - > 0962 220866 Giá : 3,000,000
0966 382345 Giá : 11,000,000      < - > 0962 221973 Giá : 3,000,000
0966 494494 Giá : 11,000,000      < - > 0962 222300 Giá : 3,000,000
0966 581234 Giá : 11,000,000      < - > 0962 223468 Giá : 3,000,000
0966 987654 Giá : 11,000,000      < - > 0962 235586 Giá : 3,000,000
0966.67.1368 Giá : 11,000,000      < - > 0962 238579 Giá : 3,000,000
0966.85.1368 Giá : 11,000,000      < - > 0962 252959 Giá : 3,000,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim Vinaphone giá rẻ:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim Vinaphone giá rẻ

Trong Phong Thủy, người ta sử dụng phương pháp Đông – Tây để chọn hướng nhà như sau:

- Những người có năm sinh thuộc các quẻ như sau:  CHẤN, TỐN, KHẢM và LY là thuộc ĐÔNG TỨ MỆNH, bạn nên chọn hướng nhà theo hướng ĐÔNG, ĐÔNG NAM, BẮC và hướng NAM. Nhà thuộc ĐÔNG TÝ TRẠCH thì mọi việc mới tốt đẹp.

- Những người có năm sinh thuộc các quẻ như sau: CÀN, KHÔN, CẤN và ĐOÀI là thuộc TÂY TỨ MỆNH nên các hướng nhà bạn nên chọn là  TÂY BẮC, TÂY NAM, ĐÔNG BẮC và hướng TÂY. Nhà thuộc TÂY TỨ TRẠCH thì mọi việc mới tốt đẹp.

Nếu người mệnh ĐÔNG mà lại chọn nhà ở TÂY trạch, hay người mệnh TÂY lại chọn nhà ở ĐÔNG trạch thì công việc làm ăn hay thất bại, sức khỏe giảm sút. 

Xem tuổi của bạn mệnh gì

Tuy nhiên việc dùng tuổi cũng chưa phải chuẩn xác nhất trong việc chọn hướng nhà. Xét theo phong thủy, có 2 phương pháp chọn hướng nhà là xác định vận khí của ngôi nhà theo Phi tinh và dựa vào sự cân bằng ngũ hành của ngày giờ sinh tức là chọn hướng nhà theo phương vị thần trong Tứ trụ. Chúng ta cùng tìm hiểu 2 phương pháp trên như sau:

 1/ Xác định vận khí của ngôi nhà theo Phi tinh:

Điều này tức là bạn phải xem nhà có nhận được vượng khí hay không trước khi chọn để ở. Vấn đề này rất dài dòng, vì đòi hỏi phải học và nắm vững những lý thuyết về Huyền không mới có thể làm được.

Một điều quan trọng nếu có cửa hoặc ao, hồ thì vận khí của căn nhà sẽ thay đổi và trở nên tốt đẹp hơn. Do đó, ngoài việc lập Phi tinh của trạch vận của ngôi nhà thì bạn còn phải biết kết hợp nó với thiết kế và địa hình của ngôi nhà mới xác định được vận khí. 

Trong Phong Thủy, người ta sử dụng phương pháp Đông – Tây để chọn hướng nhà

 2/ Dựa vào sự cân bằng của ngũ hành trong Tứ trụ:

Bạn cần phải xem xét toàn bộ ngày, giờ tháng sinh của mình để tìm ra dụng thần và kỵ thần trong Tứ trụ của bạn. Từ đó bạn sẽ chọn được hướng phù hợp với gia chủ và các thành viên trong gia đình.

Ví dụ như ngày sinh CANH (Kim) là mệnh, tuy được THÂN (cũng thuộc hành Kim) trợ giúp song nếu sinh vào tháng SỬU là mệnh CANH sẽ bị gặp Mộ địa, lại còn bị BÍNH - ĐINH ở 2 bên đều thuộc dạng Hỏa khắc mệnh vì vậy mệnh này yếu. Do vậy bạn cần lấy KỶ (Thổ) để dung hòa với Hỏa để sinh ra dụng thần, QÚY (Thủy) trong SỬU để tiết chế bớt Hỏa làm hỷ thần, còn BÍNH - ĐINH Hỏa đều thuộc dạng kỵ thần.

Vào thời gian từ 53 tuổi đến năm 62 tuổi, người này nhập đại vận là QUÝ MÙI, Thiên khắc và Địa xung với cả năm và tháng sinh của người này làm cho dụng thần và hỷ thần KỶ - QUÝ đều bị xung khắc, chỉ còn có BÍNH Hỏa là khắc mệnh. Vì Kim bị Hỏa khắc nên thường có bệnh ở ngực hoặc phổi. Nếu ở nhà hướng NAM (thuộc cung LY - Hỏa) thì ngày càng bị khắc nặng. Khi vừa qua năm MẬU TÝ là năm Hỏa vượng, tháng  GIÁP DẦN là tháng 1 Âm lịch, Mộc sinh Hỏa, mệnh bị khắc sẽ phải lìa đời.

Người này nên chọn những nhà thuộc các hướng ĐÔNG BẮC, TÂY NAM (thuộc Thổ), hoặc BẮC (Thủy), hoặc TÂY và hướng TÂY BẮC (Kim) thì số mệnh sẽ tốt hơn.

Hy vọng với bài viết này có thể giúp bạn có được cách xem nhà và từ đó có thể đưa ra lựa chọn hướng nhà tối ưu nhất cho mình.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.phongthuysimsodep.com.vn/2017/08/chon-nha-hop-tuoi.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét