Năm 2018 người tuổi Dần nên ra ngoài làm ăn kinh doanh.

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu nguyên lý âm dương ngũ hành. Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sử vi tuổi Dần 2018 nhé!

>>>Tham khảo thêm:
Tử vi tuổi Dần năm 2018 ra sao?

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim;0932338888-0989575575

0974.39.26.39 Giá : 9,000,000      < - > 0965 921981 Giá : 3,200,000
0976.39.24.39 Giá : 9,000,000      < - > 0965.13.6669 Giá : 3,200,000
0976.51.39.79 Giá : 9,000,000      < - > 0965.22.2001 Giá : 3,200,000
0977.1234.00 Giá : 9,000,000      < - > 0965.24.1995 Giá : 3,200,000
0977.1234.11 Giá : 9,000,000      < - > 0965.29.1985 Giá : 3,200,000
0977.1234.22 Giá : 9,000,000      < - > 0965.43.1997 Giá : 3,200,000
0977.12345.1 Giá : 9,000,000      < - > 0965.44.6686 Giá : 3,200,000
0977.12345.3 Giá : 9,000,000      < - > 0965.47.1997 Giá : 3,200,000
0977.12345.4 Giá : 9,000,000      < - > 0965.49.1997 Giá : 3,200,000
0977.53.39.79 Giá : 9,000,000      < - > 0965.6.2.1998 Giá : 3,200,000
0979 111144 Giá : 9,000,000      < - > 0965.69.1984 Giá : 3,200,000
0979 39 1981 Giá : 9,000,000      < - > 0965.87.6686 Giá : 3,200,000
0979 567839 Giá : 9,000,000      < - > 0965.88.9997 Giá : 3,200,000
0979.42.8866 Giá : 9,000,000      < - > 0965.95.1985 Giá : 3,200,000
098.158.4567 Giá : 9,000,000      < - > 0966 382005 Giá : 3,200,000
098.44.55.000 Giá : 9,000,000      < - > 0966 382011 Giá : 3,200,000
098.44.77.444 Giá : 9,000,000      < - > 0966 392011 Giá : 3,200,000
098.444.47.47 Giá : 9,000,000      < - > 0966 711985 Giá : 3,200,000
098.444.7.000 Giá : 9,000,000      < - > 0966 791965 Giá : 3,200,000
098.444.7.222 Giá : 9,000,000      < - > 0966 879757 Giá : 3,200,000
0981 220555 Giá : 9,000,000      < - > 0966 880456 Giá : 3,200,000
0981 286777 Giá : 9,000,000      < - > 0966 881316 Giá : 3,200,000
0981 335799 Giá : 9,000,000      < - > 0966 882021 Giá : 3,200,000
0981 797179 Giá : 9,000,000      < - > 0966 882025 Giá : 3,200,000
0981 888179 Giá : 9,000,000      < - > 0966 882027 Giá : 3,200,000
0981 921990 Giá : 9,000,000      < - > 0966 882124 Giá : 3,200,000
0982 311777 Giá : 9,000,000      < - > 0966 882127 Giá : 3,200,000
0982.67.1234 Giá : 9,000,000      < - > 0966 882129 Giá : 3,200,000
0983 221102 Giá : 9,000,000      < - > 0966 903222 Giá : 3,200,000
0983 711368 Giá : 9,000,000      < - > 0966.31.1980 Giá : 3,200,000
0983 889168 Giá : 9,000,000      < - > 0966.31.6866 Giá : 3,200,000
0983 968979 Giá : 9,000,000      < - > 0966.34.1996 Giá : 3,200,000
0983 972279 Giá : 9,000,000      < - > 0966.74.1987 Giá : 3,200,000
0984 902666 Giá : 9,000,000      < - > 0967 099994 Giá : 3,200,000
0984.13.1234 Giá : 9,000,000      < - > 0967 323279 Giá : 3,200,000
0984.31.32.33 Giá : 9,000,000      < - > 0967 355686 Giá : 3,200,000
0985 032777 Giá : 9,000,000      < - > 0967 719989 Giá : 3,200,000
0985 572777 Giá : 9,000,000      < - > 0967 777407 Giá : 3,200,000
0985 719555 Giá : 9,000,000      < - > 0967 891299 Giá : 3,200,000
0985 866660 Giá : 9,000,000      < - > 0967.09.6996 Giá : 3,200,000
0985 931368 Giá : 9,000,000      < - > 0967.14.8868 Giá : 3,200,000
0985.29.1234 Giá : 9,000,000      < - > 0967.19.1985 Giá : 3,200,000
0985.66.90.90 Giá : 9,000,000      < - > 0967.35.1987 Giá : 3,200,000
0986.47.6886 Giá : 9,000,000      < - > 0967.64.1987 Giá : 3,200,000
0986.55.31.39 Giá : 9,000,000      < - > 0967.91.1987 Giá : 3,200,000
0987 918555 Giá : 9,000,000      < - > 0967.93.1987 Giá : 3,200,000
0988 219777 Giá : 9,000,000      < - > 0968 221984 Giá : 3,200,000
0988 889861 Giá : 9,000,000      < - > 0968 261789 Giá : 3,200,000
0988 889865 Giá : 9,000,000      < - > 0968 335799 Giá : 3,200,000
0988 995579 Giá : 9,000,000      < - > 0968 34 0099 Giá : 3,200,000
0989.16.2777 Giá : 9,000,000      < - > 0968 532868 Giá : 3,200,000
0989.88.22.00 Giá : 9,000,000      < - > 0968 676167 Giá : 3,200,000
0989.88.22.11 Giá : 9,000,000      < - > 0968 676169 Giá : 3,200,000
09.82.82.82.93 Giá : 9,000,000      < - > 0968 676267 Giá : 3,200,000
09.77.44.11.66 Giá : 9,000,000      < - > 0968 676569 Giá : 3,200,000
09.689888.79 Giá : 9,000,000      < - > 0968 860660 Giá : 3,200,000
09.68.79.84.79 Giá : 9,000,000      < - > 0968 984688 Giá : 3,200,000
09.68.79.84.79 Giá : 9,000,000      < - > 0968 99 88 78 Giá : 3,200,000
09.68.77.68.39 Giá : 9,000,000      < - > 0968.31.6686 Giá : 3,200,000
09.68.77.68.39 Giá : 9,000,000      < - > 0968.43.1995 Giá : 3,200,000
0869.8888.79 Giá : 9,000,000      < - > 0969 162882 Giá : 3,200,000
0869.81.86.86 Giá : 9,000,000      < - > 0969 35 8118 Giá : 3,200,000
0869.77.6999 Giá : 9,000,000      < - > 0969 508889 Giá : 3,200,000
0869.63.68.69 Giá : 9,000,000      < - > 0969 617222 Giá : 3,200,000
0869.39.86.79 Giá : 9,000,000      < - > 0969 626689 Giá : 3,200,000
0869 966686 Giá : 9,000,000      < - > 0969 770222 Giá : 3,200,000
0869 888567 Giá : 9,000,000      < - > 0969 970789 Giá : 3,200,000
0869 869998 Giá : 9,000,000      < - > 0969 981186 Giá : 3,200,000
0869 868998 Giá : 9,000,000      < - > 0969.15.3679 Giá : 3,200,000
0869 636838 Giá : 9,000,000      < - > 0969.17.8886 Giá : 3,200,000
0869 398998 Giá : 9,000,000      < - > 0969.31.01.01 Giá : 3,200,000
0869 389998 Giá : 9,000,000      < - > 0969.47.8886 Giá : 3,200,000
0869 388998 Giá : 9,000,000      < - > 0969.57.1996 Giá : 3,200,000
0869 366388 Giá : 9,000,000      < - > 0969.71.8688 Giá : 3,200,000
0869 338998 Giá : 9,000,000      < - > 0969.8.4.1982 Giá : 3,200,000
086880 39.39 Giá : 9,000,000      < - > 0969.84.1997 Giá : 3,200,000
0868.99.33.86 Giá : 9,000,000      < - > 0969.84.1998 Giá : 3,200,000
0868.986.686 Giá : 9,000,000      < - > 0969.92.1984 Giá : 3,200,000
0868.88.77.66 Giá : 9,000,000      < - > 097 10 2 1970 Giá : 3,200,000
0868.88.11.79 Giá : 9,000,000      < - > 097 12 7 2008 Giá : 3,200,000
0868.81.6668 Giá : 9,000,000      < - > 097 12 8 2005 Giá : 3,200,000
0868.68.8558 Giá : 9,000,000      < - > 097 13 1 2015 Giá : 3,200,000
0868.68.68.74 Giá : 9,000,000      < - > 097 13 2 2002 Giá : 3,200,000
0868.68.68.54 Giá : 9,000,000      < - > 097 18 8 1967 Giá : 3,200,000
0868.68.68.49 Giá : 9,000,000      < - > 097 18 9 2016 Giá : 3,200,000
0868.68.68.45 Giá : 9,000,000      < - > 097 19 8 2013 Giá : 3,200,000
0868.68.68.44 Giá : 9,000,000      < - > 097 21 5 1971 Giá : 3,200,000
0868.68.68.43 Giá : 9,000,000      < - > 097 28 3 1962 Giá : 3,200,000
0868.68.68.42 Giá : 9,000,000      < - > 097 569 8585 Giá : 3,200,000
0868.68.68.41 Giá : 9,000,000      < - > 097 6979 689 Giá : 3,200,000
0868.68.68.40 Giá : 9,000,000      < - > 097.113.29.29 Giá : 3,200,000
0868.55.8688 Giá : 9,000,000      < - > 097.116.29.29 Giá : 3,200,000
0868.52.6886 Giá : 9,000,000      < - > 097.154 1997 Giá : 3,200,000
0868.52.68.79 Giá : 9,000,000      < - > 097.184 1997 Giá : 3,200,000
0868.5 7.3939 Giá : 9,000,000      < - > 097.185 1994 Giá : 3,200,000
0868.383.668 Giá : 9,000,000      < - > 0971 129998 Giá : 3,200,000
0868.3399.68 Giá : 9,000,000      < - > 0971 139998 Giá : 3,200,000
0868.29.2979 Giá : 9,000,000      < - > 0971 171974 Giá : 3,200,000
0868.28.1968 Giá : 9,000,000      < - > 0971 179998 Giá : 3,200,000
0868.24.0000 Giá : 9,000,000      < - > 0971 182000 Giá : 3,200,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim tứ quý:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim tứ quý giá rẻ

Tử vi tuổi Dần năm 2018 sẽ bao gồm các tuổi Mậu Dần sinh năm 1998, Bính Dần sinh năm 1986, Giáp Dần sinh năm 1974, Nhâm Dần sinh năm 1962, Canh Dần sinh năm 1950 nam mạng và nữ mạng về phương diện cuộc sống, con đường tình duyên, phần gia đạo công danh, những tuổi hợp làm ăn với bạn, lựa chọn vợ hoặc chồng, những tháng gặp phải đại kỵ, ngày giờ xuất hành hợp với tuổi của bạn, vấn đề vận niên, vấn đề tài chính, tình cảm và sức khỏe. Những diễn biến mới nhất trong năm 2018 sẽ có tại đây.

Tổng quan tuổi Dần năm 2018

Năm 2018 những người tuổi Dần gặp năm Tuất sẽ là Tam hợp, muôn việc đều được hanh thông tốt đẹp, không có việc gì là không được thuận lợi về vấn đề tiền bạc, niềm vui cùng đến, bạn có cơ hội du ngoạn bốn phương. Mọi việc vì danh vì lợi, bạn cầu gì cũng được như ý, làm việc gì cũng sẽ đạt được nhiều thành tựu. Năm nay tốt nhất bạn nên ra ngoài làm ăn nhất là kinh doanh. Tuy nhiên bạn phải chú ý không nên lao tâm quá độ. Nếu không khó tránh khỏi những điều tiếng thị phi.

Sự nghiệp:

Sự nghiệp tương đối suôn sẻ, có thể sẽ gặp phải một số trở ngại trong sự nghiệp, nhưng đến cuối cùng thì mọi thứ sẽ đều tốt đẹp, mọi khó khăn sẽ được giải quyết. Có thể được thăng tiến trong công việc. Nếu đang kinh doanh thì xin chúc mừng, bạn nhất định sẽ gặt hái được thành công, phát triển ngày một lớn mạnh.
Với những bạn đang là công chức thì năm nay sức mạnh quyền lực trong tay bạn cũng ngày một lớn hơn. Tuy nhiên bạn cần lưu ý không được kiêu ngạo, trước mắt hãy làm tốt phần việc của bạn. Thử đặt hạc rùa để điều hòa tốt nhất cho phong thủy, giúp cầu an cho gia đình, và phát triển cho công việc.

Tài vận:

Tài vận khá tốt, có quý nhân phù trợ nên làm gì cũng thuận. Chỉ cần bạn nỗ lực hết mình trong công việc thì sẽ được cấp trên nhìn nhận, bạn sẽ được tăng lương và nhiều khoản tài chính khác để tích lũy năm nay. Trong đầu tư kinh doanh, bạn nên đầu tư vào các dự án nhỏ sẽ có lợi hơn. Nhớ chia tiền đầu tư vào nhiều dự án chứ không được dồn tiền vào dự án lớn để tránh rủi ro.
Nếu muốn vận tiền tài của mình tốt hơn nữa, thì có thể đặt tượng rùa hạc nơi phòng khác, tủ đầu giường, phía trái của bàn làm việc ở hướng Đông sẽ giúp hanh thông tài vận, giảm tà khí.

Tình cảm:

Chúc mừng, năm nay người tuổi Dần có Thiên Hỷ cát tinh chiếu mệnh nên hỷ sự sẽ gõ cửa. Những ai đã có gia đình và đang mong muốn sinh con thì năm nay nguyện vọng đó sẽ thành sự thật.
Những bạn tình duyên dang dở, thì năm nay bạn sẽ gặp được tình yêu mới, có thể xem như là mùa xuân thứ 2 của cuộc đời bạn.
Người đang độc thân sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trong một hoàn cảnh khá bất ngờ.

Sức khỏe:

Sức  khỏe không tốt, dễ mắc các bệnh vặt. Hàng ngày bạn cũng nên tham gia các hoạt động thể thao, giải trí để thể chất và tinh thần tốt hơn.

Tử vi 2018 tuổi Mậu Dần sinh năm 1998

Đầu năm bạn nên mời các gia chủ sinh các năm Bính Dần sinh năm 1986, Mậu Ngọ sinh năm 1978, Kỷ Tỵ sinh năm 1989,Quý Mão sinh năm 1978, Quý Hợi sinh năm 1983 đến xông nhà đầu năm để cho mọi việc năm 2018 đều thuận lợi suôn sẻ thành công, và gặp nhiều may mắn trong nhiều chuyện cả năm.

Năm 2018 tuổi Mậu Dần nam mạng sẽ bị sao Thủy Diệu chiếu mệnh nên năm nay bạn nên kỵ tháng 4 và tháng 8, bạn nên tập trung làm ăn. Mỗi tháng bạn nên cúng sao giải hạn vào các ngày 21 âm lịch bạn dùng 7 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và và đốt 3 cây nhang khấn vái quay mặt về hướng chính Bắc mà khấn vái các câu sau: “Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân”, thì mọi chuyện sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Năm 2018 tuổi Mậu Dần nữ mạng sẽ bị sao Mộc Đức chiếu mệnh nên công việc làm ăn phát đạt, có tài lộc và mọi chuyện đều được hạnh thông. Đặc biệt, vào tháng Chạp thì mọi chuyện sẽ rất tốt bởi sao Mộc Đức chiếu mạng. Song người Nam giới sẽ hay đau mắt và người Nữ giới cũng hay gặp phải chuyện đau máu huyết. Mỗi tháng bạn nên cúng sao giải hạn vào các ngày 25 âm lịch bạn nên dùng 20 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang sau đó quay mặt về hướng Đông mà khấn vái những câu sau: “Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân” thì mọi chuyện sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Tử vi 2018 tuổi Bính Dần sinh năm 1986

 Đầu năm chủ nhà tuổi Bính Dần nên mời gia chủ sinh các năm Tân Mão sinh năm 1951, Mậu Tuất sinh năm 1958, Bính Dần sinh năm 1986 đến xông nhà đầu năm để mọi việc năm 2018 đều gặp nhiều thuận lợi suôn sẻ thành công và gặp nhiều may mắn cả năm.

Vào năm 2018 tuổi Bính Dần nam mạng sẽ bị sao Vân Hớn (sao xấu) chiếu mệnh. Đây chính là sao hung tinh bị nhị bát khẩu thiệt, có nghĩa là tháng 2 và tháng 8 rất kiêng kỵ. Bởi vậy người bị sao này chiếu mệnh thì nên cẩn thận lời nói, để có thể tránh sự tranh chấp bất lợi dẫn đến bị kiện. Vào các ngày 29 âm lịch hàng tháng, bạn dùng 15 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và phải đốt 3 nén nhang, sau đó quay mặt về hướng chính Nam mà khấn vái những câu sau: “Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân”, thì mọi chuyện sẽ được nhẹ nhõm bớt phần nào.

Vào năm 2018 tuổi Bính Dần nữ mạng sẽ bị sao La Hầu chiếu mệnh bởi vậy bạn nên đề phòng vào các tháng  Giêng và tháng 7  gặp phải nhiều lo âu, buồn phiền hoặc gặp phải bệnh hoạn hoặc sinh dưỡng sẽ gặp nhiều khó khăn. Mỗi tháng bạn nên cúng sao giải hạn vào các ngày mùng 8 âm lịch, bạn cần dùng 9 cây nến hoa quả, trà nước, bánh trái và phải đốt 3 nén nhang, sau đó quay hướng chính Bắc để khấn vái những câu sau: “Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân”, thì mọi chuyện sẽ được giảm nhẹ bớt phần nào.

Tử vi 2018 tuổi Giáp Dần sinh năm 1974

Đầu năm gia chủ tuổi Giáp Dần nên mời những người sinh các năm Kỷ Hợi sinh năm 1959, Bính Ngọ sinh năm 1966, Quý Hợi sinh năm 1983, Canh Dần sinh năm 1950 đến xông nhà đầu năm mới để cho mọi việc năm 2018 đều diễn ra thuận lợi suôn sẻ, thành công và gặp nhiều may mắn trong nhiều chuyện cả năm.

Vào năm 2018 tuổi Giáp Dần nam mạng sẽ bị sao Mộc Đức chiếu mệnh bởi vậy công việc làm ăn phát đạt, có tài lộc đến cho nên việc dựng vợ gã chồng cho các con cũng diễn ra tốt đẹp, mọi chuyện sẽ được hạnh thông. Đặc biệt mọi chuyện xảy ra vào các tháng Chạp thì rất tốt. Mỗi tháng bạn nên cúng sao giải hạn vào các ngày 25 âm lịch, bạn nên dùng 20 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và phải đốt 3 nén nhang, quay mặt về hướng Đông mà khấn vái các câu sau : “Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân” thì mọi chuyện sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Vào năm 2018 tuổi Giáp Dần nữ mạng sẽ bị sao Thủy Diệu chiếu mệnh nên những người Nữ giới kỵ những tháng 4 và tháng 8. Mỗi tháng bạn nên cúng sao giải hạn vào các ngày 21 âm lịch. Bạn nên dùng 7 nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 nén nhang, sau đó khấn vái quay mặt về hướng chính Bắc mà khấn vái những câu sau : “Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân”, thì mọi chuyện sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Tử vi 2018 tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962

Đầu năm những chủ nhà tuổi Nhâm Dần nên mời các gia chủ sinh các năm Quý Hợi sinh năm 1983, Bính Ngọ sinh năm 1966, Giáp Dần sinh năm 1974, Ất Mão sinh năm 1975 đến xông nhà đầu năm để cho mọi việc trong năm 2018 đều diễn ra thuận lợi suôn sẻ thành công và gặp nhiều may mắn trong nhiều công chuyện.

Năm 2018 tuổi Nhâm Dần nam mạng sẽ bị sao Thủy Diệu chiếu mệnh nên bạn sẽ kỵ tháng 4 và tháng 8. Nếu bạn cố gắng làm ăn thì sẽ có nhiều lộc. Mỗi tháng bạn nên cúng sao giải bạn vào các ngày 21 âm lịch dùng 7 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 nén nhang khấn vái sau đó quay mặt về hướng chính Bắc mà khấn vái các câu sau: “Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân”, thì mọi chuyện sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Năm 2018 tuổi Nhâm Dần nữ mạng sẽ bị sao Mộc Đức chiếu mệnh bởi vậy bạn làm ăn phát đạt, có tài lộc và mọi chuyện được hạnh thông. Đặc biệt, vào tháng Chạp thì mọi chuyện rất tốt. Song người Nam giới hay bị đau mắt và những người Nữ giới cũng hay bị vấn đề đau máu huyết. Mỗi tháng bạn nên cúng sao giải hạn vào các ngày 25 âm lịch, bạn dùng 20 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 nén nhang sau đó quay mặt về hướng Đông mà khấn vái những câu sau: “Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân” thì mọi chuyện sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Tử vi 2018 tuổi Canh Dần sinh năm 1950

Đầu năm những chủ nhà tuổi Canh Dần nên mời các gia chủ sinh các năm Mậu Ngọ sinh năm 1978, Quý Hợi sinh năm 1983, Ất Hợi sinh năm 1995, Ất Mão sinh năm 1975 đến xông nhà đầu năm thì mọi việc trong năm 2018 sẽ đều diễn ra thuận lợi suôn sẻ thành công và gặp nhiều may mắn trong nhiều công chuyện.

Năm 2018 tuổi Canh Dần nam mạng sẽ bị sao Vân Hớn (sao xấu) chiếu mệnh. Đây  là sao hung tinh bị nhị bát khẩu thiệt có nghĩa là tháng 2 và tháng 8 rất kỵ. Bởi vậy người bị sao này chiếu mệnh nên thận trọng trong lời nói, để tránh những tranh chấp bất lợi đưa đến kiện tụng không hay. Mỗi tháng vào những ngày 29 âm lịch bạn cần dùng 15 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 nén nhang sau đó quay mặt về hướng chính Nam mà khấn vái những câu sau : “Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân” thì mọi chuyện sẽ được nhẹ bớt phần

Vào năm 2018 tuổi Canh Dần nữ mạng sẽ bị sao La Hầu chiếu mệnh bởi vậy bạn nên đề phòng các tháng Giêng và tháng 7, tránh lo âu, buồn phiền hay gặp bệnh hoạn hoặc đường sinh dưỡng gặp khó khăn nhiều. Mỗi tháng bạn nên cúng sao giải hạn vào ngày  8 âm lịch, bạn dùng 9 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 nén nhang, sau đó quay hướng chính Bắc để khấn vái những câu sau : “Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân” thì mọi chuyện sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Trên đây là nội dung bài viết Tử vi tuổi Dần năm 2018. Để xem chi tiết về vận hạn cuộc đời, công danh, sự nghiệp và tình duyên của bạn theo các năm tháng, xin mời theo dõi mục Tử vi trọn đời của 12 con giáp.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.phongthuysimsodep.com.vn/2017/08/Tu-vi-2018-tuoi-dan.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét