Ý nghĩa các con số trong sim số đẹp

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về sim Viettel phong thủy. Vạn vật sinh ra đều gắn liền với các con số. Mỗi chúng ta sống trong vạn vật cũng đều có các con số gắn với mình. Tỉ như, khi chưa sinh ra bào thai cũng được tính tới 9 tháng 10 ngày; năm nay anh bao nhiêu tuổi, năm tới chị bao nhiêu xuân; theo các nhà tướng số thì thường có câu: chị này có số may, sống chết đều có số cả; hay nói tới các vật gắn liền với cuộc sống hàng ngày là tôi mặc áo 40 đi giày 42,… Chính vì vậy, qua thời gian nhân loại đã tổng hợp, đúc kết thành những quan niệm thể hiện qua các văn hóa vật thể và phi vật thể những công trình, kiệt tác ít nhiều có các con số gắn liền. Dưới đây là những quan niệm về các con số:

>>>Tham khảo thêm:
Ý nghĩa các con số trong Sim Số Đẹp

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0977 880808 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.55.74 Giá : 3,000,000
0978 558886 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.55.76 Giá : 3,000,000
0979 000168 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.55.78 Giá : 3,000,000
0979 723723 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.55.80 Giá : 3,000,000
0979 808008 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.55.82 Giá : 3,000,000
098 16 02468 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.55.84 Giá : 3,000,000
0981 221122 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.55.90 Giá : 3,000,000
0981 336338 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.55.91 Giá : 3,000,000
0981 336339 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.55.97 Giá : 3,000,000
0981 606686 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.66.03 Giá : 3,000,000
0981 786886 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.66.07 Giá : 3,000,000
0981 988198 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.66.08 Giá : 3,000,000
0981 999388 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.66.10 Giá : 3,000,000
0981 999588 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.66.13 Giá : 3,000,000
0981 999818 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.66.14 Giá : 3,000,000
0981.69.6668 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.66.15 Giá : 3,000,000
0982 484666 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.66.17 Giá : 3,000,000
0982 931931 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.66.24 Giá : 3,000,000
0983 066886 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.66.30 Giá : 3,000,000
0983 99 77 66 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.66.31 Giá : 3,000,000
0983.61.39.79 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.66.34 Giá : 3,000,000
0983.90.7666 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.66.35 Giá : 3,000,000
0984 418666 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.66.37 Giá : 3,000,000
0984 907907 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.66.40 Giá : 3,000,000
0985 044044 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.66.41 Giá : 3,000,000
0985.78.7788 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.66.42 Giá : 3,000,000
0986 641666 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.66.43 Giá : 3,000,000
0986 705666 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.66.45 Giá : 3,000,000
0987 791179 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.66.46 Giá : 3,000,000
0988 161995 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.66.49 Giá : 3,000,000
0988 357668 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.66.50 Giá : 3,000,000
0988 550868 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.66.51 Giá : 3,000,000
0988 606006 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.66.53 Giá : 3,000,000
098888.1.365 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.66.54 Giá : 3,000,000
0989 118386 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.66.70 Giá : 3,000,000
0989 197779 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.66.71 Giá : 3,000,000
0989 997977 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.66.75 Giá : 3,000,000
0869.86.83.86 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.66.81 Giá : 3,000,000
0869.18.8668 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.66.93 Giá : 3,000,000
0869 198668 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.66.95 Giá : 3,000,000
0868.91.1368 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.66.97 Giá : 3,000,000
0868.28.88.28 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.75.77 Giá : 3,000,000
0868 96 86 96 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.77.04 Giá : 3,000,000
0868 89 86 89 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.77.05 Giá : 3,000,000
0868 886 896 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.77.06 Giá : 3,000,000
0868 345689 Giá : 12,500,000      < - > 0966.22.77.08 Giá : 3,000,000
0965.76.6886 Giá : 12,600,000      < - > 0966.22.77.09 Giá : 3,000,000
0966.15.1368 Giá : 12,600,000      < - > 0966.22.77.10 Giá : 3,000,000
0967.32.8668 Giá : 12,600,000      < - > 0966.22.77.12 Giá : 3,000,000
0969.2222.86 Giá : 12,600,000      < - > 0966.22.77.15 Giá : 3,000,000
0969.46.6886 Giá : 12,600,000      < - > 0966.22.77.16 Giá : 3,000,000
0971 791368 Giá : 12,600,000      < - > 0966.22.77.18 Giá : 3,000,000
0983.62.62.26 Giá : 12,600,000      < - > 0966.22.77.20 Giá : 3,000,000
0985.27.6886 Giá : 12,600,000      < - > 0966.22.77.21 Giá : 3,000,000
0869 986988 Giá : 12,600,000      < - > 0966.22.77.23 Giá : 3,000,000
0869 666368 Giá : 12,600,000      < - > 0966.22.77.24 Giá : 3,000,000
0868.68.68.34 Giá : 12,600,000      < - > 0966.22.77.25 Giá : 3,000,000
0868.68.68.14 Giá : 12,600,000      < - > 0966.22.77.30 Giá : 3,000,000
0868.65.8868 Giá : 12,600,000      < - > 0966.22.77.31 Giá : 3,000,000
0868.62.8868 Giá : 12,600,000      < - > 0966.22.77.32 Giá : 3,000,000
08.68.68.01.68 Giá : 12,600,000      < - > 0966.22.77.34 Giá : 3,000,000
0981.85.85.88 Giá : 12,650,000      < - > 0966.22.77.35 Giá : 3,000,000
097 1368899 Giá : 12,800,000      < - > 0966.22.77.36 Giá : 3,000,000
0869 123368 Giá : 12,800,000      < - > 0966.22.77.37 Giá : 3,000,000
0961 291291 Giá : 12,900,000      < - > 0966.22.77.38 Giá : 3,000,000
0961.76.86.96 Giá : 12,900,000      < - > 0966.22.77.40 Giá : 3,000,000
0965 81 85 86 Giá : 12,900,000      < - > 0966.22.77.41 Giá : 3,000,000
0969.3 5.4888 Giá : 12,900,000      < - > 0966.22.77.42 Giá : 3,000,000
0969.3 6.4888 Giá : 12,900,000      < - > 0966.22.77.45 Giá : 3,000,000
0969.3 8.4888 Giá : 12,900,000      < - > 0966.22.77.49 Giá : 3,000,000
0969.5 14.888 Giá : 12,900,000      < - > 0966.22.77.50 Giá : 3,000,000
0969.5 40.999 Giá : 12,900,000      < - > 0966.22.77.51 Giá : 3,000,000
0969.5 41.888 Giá : 12,900,000      < - > 0966.22.77.52 Giá : 3,000,000
0969.7 2.1888 Giá : 12,900,000      < - > 0966.22.77.53 Giá : 3,000,000
09695 24.999 Giá : 12,900,000      < - > 0966.22.77.54 Giá : 3,000,000
09695 34.888 Giá : 12,900,000      < - > 0966.22.77.56 Giá : 3,000,000
09695 37.888 Giá : 12,900,000      < - > 0966.22.77.58 Giá : 3,000,000
09697 61.888 Giá : 12,900,000      < - > 0966.22.77.59 Giá : 3,000,000
0976.88 66.11 Giá : 12,900,000      < - > 0966.22.77.60 Giá : 3,000,000
0968 181333 Giá : 12,986,800      < - > 0966.22.77.61 Giá : 3,000,000
0968 327888 Giá : 12,986,800      < - > 0966.22.77.62 Giá : 3,000,000
0976 633555 Giá : 12,986,800      < - > 0966.22.77.63 Giá : 3,000,000
0979 696333 Giá : 12,986,800      < - > 0966.22.77.64 Giá : 3,000,000
0982 239555 Giá : 12,986,800      < - > 0966.22.77.65 Giá : 3,000,000
0983 986777 Giá : 12,986,800      < - > 0966.22.77.69 Giá : 3,000,000
0984 263456 Giá : 12,986,800      < - > 0966.22.77.80 Giá : 3,000,000
0985 598777 Giá : 12,986,800      < - > 0966.22.77.83 Giá : 3,000,000
0985 951234 Giá : 12,986,800      < - > 0966.22.77.84 Giá : 3,000,000
0986 569777 Giá : 12,986,800      < - > 0966.22.77.85 Giá : 3,000,000
0987 336555 Giá : 12,986,800      < - > 0966.22.77.91 Giá : 3,000,000
0989 911789 Giá : 12,986,800      < - > 0966.22.77.93 Giá : 3,000,000
0989 993222 Giá : 12,986,800      < - > 0966.22.77.94 Giá : 3,000,000
0869 302222 Giá : 12,986,800      < - > 0966.22.77.95 Giá : 3,000,000
0869 032222 Giá : 12,986,800      < - > 0966.22.88.17 Giá : 3,000,000
0961 661669 Giá : 12,999,000      < - > 0966.22.88.24 Giá : 3,000,000
0961 989668 Giá : 12,999,000      < - > 0966.22.88.25 Giá : 3,000,000
0962.2468.86 Giá : 12,999,000      < - > 0966.22.88.27 Giá : 3,000,000
0965 798688 Giá : 12,999,000      < - > 0966.22.88.30 Giá : 3,000,000
0968 486668 Giá : 12,999,000      < - > 0966.22.88.31 Giá : 3,000,000
0968 889866 Giá : 12,999,000      < - > 0966.22.93.22 Giá : 3,000,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim  thần tài:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim thần tài giá rẻ

Số 1 – Số sinh

Theo dân gian, số 1 là căn bản của mọi sự biến hóa, là con số khởi đầu, luôn đem lại những điều mới mẻ, tốt đẹp, đem tới 1 sinh linh mới, 1 sức sống mới cho mọi người.

Số 2 – Con số của sự cân bằng

Tượng trưng là một cặp, một đôi, một con số hạnh phúc (song hỷ) và điều hành thuận lợi cho những sự kiện như sinh nhật, cưới hỏi, hội hè. Số hai tượng trưng sự cân bằng âm dương kết hợp tạo thành thái lưu hay là nguồn gốc của vạn vật. Các câu đối đỏ may mắn thường được dán trước cửa nhà cổng chính vào dịp đầu năm mới.

Số 3 – Con số Thần bí

Con số 3 thì có nhiều quan niệm khác nhau, người xưa thường dùng các trạng thái, hình thể gắn với con số 3 như: Tam bảo (Phật – Pháp – Tăng), Tam giới (Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới), Tam thời (Quá khứ – Hiện tại – Vị lai), Tam vô lậu học (Giới – Định – Tuệ), Tam đa (Đa phúc, Đa lộc, Đa thọ), Tam tài (Thiên, Địa, Nhân)

Số 4 – Nhiều quan điểm khác nhau

Người Trung Hoa thường không thích số 4, nhưng nếu không sử dụng số 4 thì không có sự hài hòa chung, như trong âm dương ngũ hành có tương sinh mà không có tương khắc. Trong dân gian Việt , con số 4 lại được sử dụng khác nhiều, biểu trưng cho những nhận định

- Về hiện tượng thiên nhiên: Tứ phương (Ðông, Tây, , Bắc). Thời tiết có bốn mùa ( Xuân, Hạ, Thu, Đông). Bốn cây tiêu biểu cho 4 mùa (Mai, Lan, Cúc, Trúc).
- Về hiện tượng xã hội: Ngành nghề, theo quan niệm xưa có tứ dân (Sĩ, Nông, Công, Thương). Về nghệ thuật (Cầm, Kỳ, Thi, Họa). Về nghề lao động (Ngư, Tiều, Canh, Mục). Tứ thi (Ðại học, Trung dung, Luận ngữ, Mạnh Tử). Tứ bảo của trí thức (Giấy, Bút , Mực, Nghiên). Tứ đại đồng đường (Cha, Con, Cháu, Chít)
- Về con người: Người ta quan niệm về trách nhiệm của một công dân (Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ).Về đạo đức của con người (Hiếu, Lễ, Trung, Tín). Ðối với phái nữ : (Công, Dung, Ngôn, Hạnh). Tứ bất tử (Thần, Tiên, Phật, Thánh). Tứ linh (Long, Ly, Qui, Phượng). Tứ đổ tường (Tửu, Sắc, Tài, Khí ).Tứ khoái. Con người có 4 khoái
Số 5 – Điều bí ẩn (cũng là số sinh)

Số 5 có ý nghĩa huyền bí xuất phát từ học thuyết Ngũ Hành. Mọi sự việc đều bắt đầu từ 5 yếu tố. Trời đất có ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) – Người quân từ có ngũ đức (Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín) – Cuộc sống có ngũ phúc (Phú, Quý, Thọ, Khang, Ninh). Số 5 còn là số Vua, thuộc hành Thổ, màu Vàng. Ngày xưa những ngày 5, 14 (4+1=5), 23 (2+3=5) là những ngày Vua thường ra ngoài nên việc buôn bán bị ảnh hưởng. Bây giờ không còn Vua nữa nên mọi người đi đâu vào ngày này thường ít đông và dễ chịu. Không hiểu sao người lại kiêng cử đi lại ngày này. Ngũ đế (Phục Hy, Thần Nông, Huỳnh Đế, Nghiêu, Thuấn). Ngũ luân (Vua tôi, Cha con, Vợ chồng, Anh em, Bạn bè).

Số 6 – 8: Con số thuận lợi và vận may

Số 6 và 8 theo người Trung Hoa thì sẽ đem tới thuận lợi về tiền bạc và vận may cho người dùng nó, vì bên cạnh tục đoán mệnh của con người (số 8 là số phát – mệnh lớn, số 6 là số lộc ), thì lối viết số 8 có hai nét đều từ trên xuống giống kèn loe ra, giống như cuộc đời mỗi con người, càng ngày càng làm ăn phát đạt. Số 6 với 1 nét cong vào thân, ý như lộc sẽ luôn vào nhà.
Ngoài ra lục giác còn được đánh giá là khối vững chãi nhất. Con ong thường làm tổ theo khối lục giác, Lục căn (Mắt, Mũi, Tai, Lưỡi, Da, Tư tưởng), Lục long, Lục thân (Cha, Mẹ, Vợ, Con, Anh chị, Em). Số 8 còn biểu tượng cho 8 hướng, bát quái, bát âm, bát tiên, bát bửu

Số 7 – Số ấn tượng

Theo đạo Phật số 7 có ý nghĩa là quyền năng mạnh nhất của mặt trời. Những người theo đạo Phật tin rằng trong suốt tháng 7 (âm lịch) tất cả linh hồn trên thiên đường và địa ngục sẽ trở lại dương gian. Con số 7 còn tượng trưng cho sự thành tựu sinh hóa cả vũ trụ không gian là đông,tây, nam, bắc; thời gian là quá khứ, hiện tại, tương lai. Thất bửu (Vàng, Bạc, Lưu ly, Pha lê, Xa cừ, Trân châu, Mã não)
Thời cổ cho rằng có 7 mặt trời hoạt động xung quanh và chiếu sáng cho trái đất, loài người nhận thức có 7 tầng trời khác nhau, cùng với 7 sắc cầu vồng tạo nên ấn tượng mạnh mẽ của số 7. Số 7 đem lại sức sống cho vạn vật, đem lại ánh sáng và hy vọng cho loài người.

Số 9 - Biểu trưng cho sức mạnh và quyền uy

Từ xưa số 9 luôn được coi như là biểu trưng của sự quyền uy và sức mạnh: Ngai vua thường đặt trên 9 bậc, vua chúa thường cho đúc cửu đỉnh (9 cái đỉnh) để minh họa cho quyền lực của mình. Trong dân gian số 9 được gắn cho sự hoàn thiện đến mức dường như khó đạt:- Voi 9 ngà, Gà 9 cựa, Ngựa 9 hồng mao. Số 9 trong toán học còn được phân tích với rất nhiều lý thú và gắn nhiều với truyền thuyết lịch sử.

Đặc biệt hơn cả, số 9 được sùng bái, tôn thờ và gấn như trở thành 1 triết thuyết cho các triều đại ở Trung Quốc và Việt Nam từ sự ảnh hưởng của kinh dịch là dựa trên thuật luận số. Số 9 đựơc tượng trưng cho Trời, ngày sinh của Trời là ngày 9 tháng giêng, số 9 được ghép cho ngôi vị Hoàng đế. Tất cả các dồ dùng trong cung đình cùng dùng số 9 để đặt tên như Cửu Long Bôi (9 cốc rồng), Cửu Đào Hồ (ấm 9 quả đào), Cửu Long Trụ (cột 9 rồng). Hay cách nói biểu thị số nhiều như Cửu Thiên, Cửu Châu, Cửu đỉnh ...

Những con số thế nào được gọi là Đẹp?

Các số được đọc như sau: 

1: chắc (chắc chắn), 2: mãi (mãi mãi), 3: tài, 4: tử, 5: ngũ (hoặc “ngủ”), 6: lộc, 7: thất, 8: phát, 9: thừa. Thế nên mới sinh ra chuyện khó phân giải: những người Việt mê số đề thì thích SIM số 78 (ông địa) nhưng người Hoa lại không thích vì 78 được đọc thành “thất bát”. Riêng các số 0, 1, 9 thì chỉ có nghĩa khi đứng chung với số khác, số 1 tượng trưng cho sự khởi đầu nên cần đứng trước, số 9 tượng trưng cho sự kết thúc nên cần đứng cuối cùng.VD:SIM 040404 (“không tử”) thì sẽ đắt hơn so với 141414 (“chắc tử”)

9: đẹp, số này thì miễn bàn.9 là con số tận cùng của dãy số 0-9 vĩnh cửu trường tồn.

8: "phát" --> đẹp. Nhưng những người làm cơ quan nhà nước hơi sợ một chút vì nó giống cái còng số 8.

6: "lộc" --> đẹp.

==> 6 và 8 ghép lại là "lộc phát"(68) hoặc "phát lộc"(86)

06, 46, 86: Con Cọp (Hổ).

4: người Hoa không thích vì họ phát âm là Tứ giống như chữ "Tử"(chết). Tuy nhiên nó không đến nỗi trầm trọng như vậy đâu. Còn có nghĩa khác là cái Vú.Bạn nào tinh ý sẽ nhận ra hãng điện thoại di động NOKIA nổi tiếng toàn cầu luôn lấy các con số từ 1 tới 9 để đặt tên cho các dòng sản phẩm khác nhau dành cho các mức độ khác nhau nhưng tuyệt đối là không bao giờ có Nokia 4xxx đơn giản vì hãng này duy tâm cho rằng đặt tên máy là Nokia 4xxx sẽ gặp rủi ro vì "chết".

39, 79: Thần Tài. 39 là thần tài nhỏ,79 là thần tài lớn.

7 là thất (mất mát),8 là phát nhưng 78 đi liền kề nhau lại bị đọc là thất bát không hay.

38, 78: Ông Địa. Tuy nhiên, coi chừng 78 phát âm là "Thất bát"(làm ăn lụn bại).

37, 77: Ông Trời.

40, 80: Ông Táo, Lửa.

17, 57, 97: Con Hạc --> dành cho ai muốn trường thọ.

Còn nhiều nữa nhưng không đáng chú ý lắm, còn tùy thuộc nó ghép với số nào nữa mói luận được tốt xấu thế nào. Lỡ có ai mua nhằm số không đẹp thì nên bán đi là vừa, không nên tiếc.

Có ai thắc mắc tôi sẽ giải đáp cho. Hoặc trước khi mua số nào nên tham khảo thật kĩ lưỡng nhé.

Chúc các bạn có được những số điện thoại vừa đẹp lại vừa ý,và nên nhớ rằng SIM ĐẸP không phải bao giờ cũng là SIM thích hợp nhất với bạn,có người bỏ ra nhiều tiền mua 1 cái SIM ĐẸP nhưng chưa chắc đã hiểu hết nó đẹp thế nào và có dám chắc là hợp với mình hay không nữa nhé.

Dãy số đuôi 1368 thực sự là dãy số rất chi là đặc biệt,dân Sim số thường quan niệm con số 1 là Sinh (sinh sôi nảy nở),3 là tài,68 là lộc phát=> 1368 là Sinh Tài Lộc Phát rất đẹp với dân làm ăn buôn bán.Tuy nhiên dãy số 1368 còn có một điểm rất đặc biệt mà ít người phát hiện ra đó là : 123+456+789=1368 Đây là 3 cặp số nối tiếp nhau trong dãy số tự nhiên từ 0-9 cộng tổng lại thành ra 1368,có thể hiểu 1368 là chuỗi số đại diện cho sự tổng hòa các con số có đẹp có xấu và mang tính chọn lọc cao nhất của dãy số tự nhiên.Vậy có thể coi 1368 là đẹp? Hơn nữa 1368 lại không chứa các số bị coi là xấu như 4 và 7 trong đó nên càng mang tính chọn lọc rất cao,hơn nữa đây là số tiến đều ko bị ngắt đoạn lên xuống chập chùng chỉ sự thăng tiến cho chủ nhân của con số này.

0: là âm --> thích hợp cho phụ nữ. Ngược với 0 là số 9 (dương, nam giới) ==> 09 hợp thành âm dương hòa hợp --> tốt.Chị em phụ nữ NÊN chọn mua những Sim như kiểu 000,0000 hay đặc biệt hơn là 00000.

07: con heo con.

10, 50, 90: con rồng nước.

26, 66: con rồng bay.

03, 43, 83: số này không đẹp (không tiện nói ra). 22, 62 cũng vậy.

35: Con Dê (dĩ nhiên).

21: Con đĩ .

19, 59, 99: Con Bướm --> Đẹp.

32, 72: Vàng. Còn là "con rắn" --> nguy hiểm cắn chết người.

33, 73: Tiền. Tuy nhiên còn là "con nhện"--> con nhện giăng tơ làm cho cuộc đời rối rắm, tình yêu mịt mù.

36, 76: thầy chùa hoặc bà vãi trong chùa.

31: dành cho ng nào yếu sinh lý vì nó là "con cu" --> 1 dành cho giới đồng tính.

2, 42, 82: con ốc --> bò hơi bị chậm.

12, 52, 92: con ngựa --> chạy hơi bị nhanh đó.

Còn nhiều nữa nhưng không đáng chú ý lắm, còn tùy thuộc nó ghép với số nào nữa mói luận được tốt xấu thế nào. Lỡ có ai mua nhằm số không đẹp thì nên bán đi là vừa, không nên tiếc.

Có ai thắc mắc tôi sẽ giải đáp cho. Hoặc trước khi mua số nào nên tham khảo thật kĩ lưỡng nhé.

Chúc các bạn có được những số điện thoại vừa đẹp lại vừa ý,và nên nhớ rằng SIM ĐẸP không phải bao giờ cũng là SIM thích hợp nhất với bạn,có người bỏ ra nhiều tiền mua 1 cái SIM ĐẸP nhưng chưa chắc đã hiểu hết nó đẹp thế nào và có dám chắc là hợp với mình hay không nữa nhé.

Dãy số đuôi 1368 thực sự là dãy số rất chi là đặc biệt,dân Sim số thường quan niệm con số 1 là Sinh (sinh sôi nảy nở),3 là tài,68 là lộc phát=> 1368 là Sinh Tài Lộc Phát rất đẹp với dân làm ăn buôn bán.Tuy nhiên dãy số 1368 còn có một điểm rất đặc biệt mà ít người phát hiện ra đó là : 123+456+789=1368 Đây là 3 cặp số nối tiếp nhau trong dãy số tự nhiên từ 0-9 cộng tổng lại thành ra 1368,có thể hiểu 1368 là chuỗi số đại diện cho sự tổng hòa các con số có đẹp có xấu và mang tính chọn lọc cao nhất của dãy số tự nhiên.Vậy có thể coi 1368 là đẹp? Hơn nữa 1368 lại không chứa các số bị coi là xấu như 4 và 7 trong đó nên càng mang tính chọn lọc rất cao,hơn nữa đây là số tiến đều ko bị ngắt đoạn lên xuống chập chùng chỉ sự thăng tiến cho chủ nhân của con số này.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.phongthuysimsodep.com.vn/2017/08/y-nghia-cac-con-so-trong-sim.html